tüp mide ameliyatı sonrası mide büyümesinin yetersiz kilo kaybı ve

advertisement
TÜP MİDE AMELİYATI SONRASI
MİDE BÜYÜMESİNİN YETERSİZ
KİLO KAYBI VE GERİ KİLO
ALIMIYLA İLİŞKİSİ VAR MIDIR?
Dünyada obezite ameliyat teknikleri içerisinde, etkili kilo
kaybı sonuçlarıyla Tüp Mide (Sleeve Gastrektomi) ameliyatı en
çok tercih edilen ameliyat tekniğidir. Bu ameliyatta, mide
içerisine yerleştirilen buji yardımıyla midenin yaklaşık
%80-85’i çıkarılmakta ve kalan mide hacmi yaklaşık 100-200 ml
arasında olmaktadır. Mide kapasitesinin küçülmesi, gıda
alımının azalması ve iştah düzenleyen hormonlardaki değişim,
tüp mide ameliyatı sonrası kilo kaybının en önemli
mekanizmaları
olarak
kabul
edilmektedir.
Yapılan
araştırmalarda ameliyatı takip eden 2 yıllık süre içerisinde
obez hastalar fazla kilolarının yaklaşık %60–65’ni
kaybetmektedir. Ameliyatta midenin yetersiz küçültülmesi ve
ameliyat sonrası beslenme alışkanlıklarının değiştirilmemesi
gibi faktörlerle ve ameliyat sonrası fizyolojik sürece bağlı
olarak mide de genişleme olabileceği belirtilmekte olup, bu
konu halen tartışmalıdır!
Tekrar geri kilo alımı konusunda bazı hastalar ve bazı
hekimler tarafından mide büyümesinin tek sebep olarak
gösterilmesinin gerçekliğiyle ilgili son dönemde yapılmış en
akademik çalışmaların sonuçlarını aşağıda sizlerle paylaşarak
bu konuya daha net bir açıklık getirmeye çalışacağım.
Tıbbi literatürde 2016 yılında Disse E ve ark. (Disse E, et
al. Dilatation of Sleeve Gastrectomy: Myth or Reality? Obes
Surg 2016 Jun 22) yayımladıkları çalışmada; 37 F buji
kullanılarak tüp mide ameliyatı yapılan 54 hastaya ameliyat
sonrası 3. ve 12. aylarda kalan mide hacimlerini gösteren en
doğru teknik (CO2 Genleşme ile 3DMide Tomografisi)
uygulanarak
midelerinde genişleme olup olmadığı, bunun yetersiz kilo kaybı
ve kilo alımı üzerine olan etkilerini araştırmışlardır.
Yapılan bu çalışmada 12. ayda hesaplanan mide hacminin 3. ayda
hesaplanan mide hacminden %25 oranında artmış olması mide
genişlemesi olarak kabul edilmiştir. Bu süreç içerisinde 3,
6, 12, ve 18. aylarda hastaların aldıkları kaloriler ve yeme
alışkanlıkları yeterli tecrübeye sahip 5 Bariatrik Beslenme
Uzm. tarafından takip edilerek belirlenmiştir.
Bu
çalışmadan
elde
edilen
sonuçlar
aşağıdaki
şekilde
özetlenmiştir;
1-
Tüp mide ameliyatı sonrası midede meydana gelen
genişleme 3/2 hastada tespit edilmektedir ancak her hastada
görülmemektedir.
2-
Midesi genişleyen ve genişlemeyen gruplar ayrı ayrı
incelendiğinde alınan kalori miktarlarında farklılık olmadığı
tespit edilmiştir. Bir başka deyişle midesi büyüyenler,
büyümeyenlerden daha fazla kalori alımı sergilememektedir.
3-
Tüp mide ameliyatı sonrası genişleme gösteren midelerin
başlangıç aşamasında çok dar tutularak yapılan mideler olduğu
gözlenmiştir. Bu durum tüpün çok dar olduğu zaman, artan mide
içi basınç etkisiyle meydana gelen bir adaptasyon işlemi
olarak değerlendirilmiştir.
4Bariatrik cerrahi sonrası kalan mide hacmi besin alımı
kontrolünde major bir faktör değildir. Mide hareketlerindeki
değişim ve hormonal mekanizmaların gıda alımı kontrolünde ve
enerji dengesi üzerindeki etkilerinin kilo kaybı üzerine daha
çok etkisi olduğu düşünülmektedir.
5Birçok çalışma, tüp mide ameliyatı sonrası erken
dönemde yetersiz kilo kaybının kalan mide hacminin
genişlemesiyle ilgisi olmadığını göstermektedir. Mide
hacmindeki büyümenin yetersiz kilo kaybı veya tekrar geri kilo
alımıyla ilişkili olmadığını gösteren çalışmalar aşağıda
özetlenmiştir;
Gras-Miralles B ve ark. (Gras-Miralles B, et al. Caloric
intake capacity as measured by a standard nutrient drink test
helps to predict weight loss after bariatric surgery. Obes
Surg. 2014;24(12):2138–44) Gastrik Bypass ve Tüp Mide
ameliyatı geçiren kişiler üzerinde yapmış oldukları çalışmada,
Gastrik Bypass ameliyatı geçiren kişilerde çok daha küçük bir
mide hacmi (25-30 ml) bırakılmasına karşın 1. yılın sonunda
tüp mide ameliyatlı geçirenlerle eşit düzeyde kalorilerin
alındığını ortaya koyan çalışmaları mevcuttur.
Barbiero G ve ark. (Barbiero G, et al. Relationship between
gastric pouch and weight loss after laparoscopic sleeve
gastrectomy. Surg Endosc. 2015) yakın geçmişte, ameliyattan 1
yıl sonra üst gastrointestinal sistem çalışmalarıyla
değerlendirilen midenin üst bölümündeki sakküler genişlemenin
kilo kaybını etkilemediğini bildirilmiştir.
Braghetto I ve ark. (Braghetto I, et al. Evaluation of the
radiological gastric capacity and evolution of the BMI 2–3
years after sleeve gastrectomy. Obes Surg. 2009;19(9): 1262–9)
üst gastrointestinal sistem ve CT taramasıyla yapılan
değerlendirmede 2. yılda büyüyen mide kapasitesinin tekrar
kilo alma ile arasından bir ilişki bulamamıştır.
Birçok güncel bilimsel çalışmada obezite ameliyatları sonrası
kilo kaybı mekanizmasının çok daha karmaşık olduğu
düşünülmektedir. Gıda alımının kontrolü ve enerji dengesi
kapsamındaki mide hareketlerindeki değişiklik ve nöro-humoral
mekanizmalar gıda alımını ve kilo kaybının mekanizmasını daha
iyi açıklayabileceği düşünülmektedir.
Yukarıdaki çalışmaların bir çok hastamıza bu konuda ışık
tutacağına inanıyorum. Şehir efsaneleri şeklinde sadece mide
kapasitesinin küçültülmesi ile kilo kaybedildiğinin
düşünülmesi son derece yanlış bir bilgidir.
Sonuç olarak; Tüp Mide ameliyatı sonrası ilk 18 aylık süre
içindeki günlük kalori alımı artışı ve yetersiz kilo kaybının
mide genişlemesi ile ilişkili olmadığı düşünülmektedir.
Peki neden herkese belli standartlarda ameliyat yapılmasına
karşın herkesin kilo kaybı farklı oluyor? Bu konuyla ilgili
bilimsel detayları bir başka makalemde kaleme alarak
açıklamaya çalışacağım.
Prof. Dr. Halil Coşkun
TÜP MİDE AMELİYATI NEDİR?
NASIL KİLO KAYBEDİLİR?
http://www.youtube.com/watch?v=JznjUh5Qw5w
MİDE
KÜÇÜLTME
KİMLERE
YAPILMALI? AKŞAM GAZETESİ
Her tedavide olması gerektiği gibi, obezitenin cerrahi
tedavisinde de hastalarımızda bir kısım ön şart ve kriterler
aranmaktadır.
Cerrahi seçenek obezite tedavisinde en son seçenektir,
dolayısıyla muhakkak diyet, egzersiz, diğer tıbbi yaklaşımlar
denendikten ve başarılı olunmadığı kesin olarak belli olduktan
sonra düşünülmelidir.
Cerrahi tedavideki en önemli aday hasta kriterleri öncelikle
kişinin en az üç yıldır devam eden obezite şikayetinin
bulunması, Vücut Kitle İndeksi (VKİ) 40 kg/m2′nin üzerinde
olması veya 35-40 kg/m2 arasında olup eşlik eden hastalıkarın
bulunması (hipertansiyon, tip2 diyabet, uyku apne send.,
artrit, vd.), kronik alkol ve ilaç bağımlılığının bulunmaması
ve kişinin kabul edilebilir ameliyat riski sınırları içinde
olması sayılabilir.
Cerrahi tedavi için genel yaş sınırı 18-65 olarak kabul edilse
de bazı seçilmiş vakalarda bu yaş sınırı 18 yaş altı ve 65 yaş
üstü olarak da alınabilir. Bu noktada en önemli kriterlerden
biri kabul edilebilir anestezi riski ve ameliyat sonrası hasta
uyumunun gösterilebilecek durumda olmasıdır.
Mide
küçültme
(tüp
mide)
ameliyatında
midenin
yaklaşık
%80-85’i dikey olarak çıkartılarak 150-200 ml arasındaki
hacime sahip bir mide tüpü oluşturulur. Uygulamada kilo
kaybını sağlayan iki etken bulunmaktadır: Birincisi mide
hacminin küçültülmesine bağlı kilo kaybıdır. İkincisi ise
endokrin etki olarak tanımladığımız; çıkartılan mide
bölümünden salgılanan ve açlık hormonu olarak tanımlanan
GHRELİN hormon
oluşumudur.
seviyesinde
düşme
sonucu
tokluk
hissi
Tüp mide (mide küçültme) ameliyatı günümüzde laparoskopik ve
robotik yöntemler kullanılarak uygulanmaktadır. Bu yöntemde
karın içerisine CO2 gazı verilerek şişirilmekte ve sonrasında
4-5 ayrı noktadan 1cm’lik küçük kesilerden özel aletler ile
giriş yapılarak ameliyat gerçekleştirilmektedir. Bu yöntem ile
vücutta kesi izi oldukça küçük, ameliyat sonrası ağrı çok az
ve hastaların iyileşme süreleri daha hızlı olmaktadır.
Dolayısıyla hastalarımız işlerine ve günlük hayat rutinlerine
çok kısa sürede dönebilmektedirler.
Tüp mide uygulanan hastaların, 1-2 yıllık dönemde fazla
kilolarının %65-75’ni kaybetmeleri mümkündür. Uyumlu
hastalarda bu kilo kaybı oranı daha da yükselebilmektedir.
İyileşmek için yıllarca beklemeniz gerekmez.
İyileşme süreciniz, kararlılığınız ve yardıma ihtiyacınız
olduğunun farkında olmanızla başlar.
Doç. Dr. Halil Coşkun
Obezite ve Metabolik Cerrahi Uzmanı
twitter.com/drhalilcoskun
29/01/2015 AKŞAM Gazetesi Makalesidir.
http://www.aksam.com.tr/saglik/mide-kucultme-kimlere-yapilmali
/haber-376932
KİMLER TÜP MİDE
YAPTIRABİLİR?
YAPTIRAMAZ?
AMELİYATI
KİMLER
http://www.youtube.com/watch?v=aFCsuQqLiMM
TÜP MİDE AMELİYATI İLE
KADAR KİLO VERİLEBİLİR?
http://www.youtube.com/watch?v=ROx6KIvAYCI
NE
Download