pazartesi salı yeri çarşamba yeri perşembe yeri cuma 8.00 1 9.00 2

advertisement
SOSYAL VE BEŞERİ BİLİMLER FAKÜLTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER BÖLÜMÜ
2013-2014 ÖĞRETİM YILI BAHAR DÖNEMİ DERS PROGRAMI 1.SINIF
8.00
9.00
I. ÖĞRETİM
10.00
11.00
PAZARTESİ
YERİ
Anayasa Hukuku
Yrd.Doç.Dr Nuran
Koyuncu
D-12
SALI
YERİ
ÇARŞAMBA
YERİ
PERŞEMBE
YERİ
CUMA
YERİ
1
2
3
4
Şehir ve Medeniyet
Yrd.Doç.Dr. Necati
Anaz
D-12 Giriş II Yrd.Doç.Dr. D-12
D-12
Uluslararası İlişkilere
Giriş II Yrd.Doç.Dr.
Güner Özkan
D-12 Giriş II Yrd.Doç.Dr. D-12
Anayasa Hukuku
Yrd.Doç.Dr Nuran
Koyuncu
D-12
Şehir ve Medeniyet
Yrd.Doç.Dr. Necati
Anaz
Anayasa Hukuku
Yrd.Doç.Dr Nuran
Koyuncu
D-12
Şehir ve Medeniyet
Yrd.Doç.Dr. Necati
Anaz
Uluslararası İlişkilere
Güner Özkan
D-12
Uluslararası İlişkilere
Güner Özkan
D-12
12.00
13.00
14.00
5
6
7
15.00
8
16.00
9
İktisada Giriş II
Siyaset Bilimi II
İktisada Giriş II
Doç.Dr. Birol Mercan
D-12 Prof.Dr. Birol Akgün D-12
İktisada Giriş II
Doç.Dr. Birol Mercan
D-12 Prof.Dr. Birol Akgün D-12
D-12 Doç.Dr. Birol Mercan D-12 Prof.Dr. Birol Akgün D-12
Siyaset Bilimi II
Siyaset Bilimi II
Uygarlık Tarihi
Yrd.Doç.Dr. Meryem
Hakim
Uygarlık Tarihi
Yrd.Doç.Dr. Meryem
Hakim
Uygarlık Tarihi
Yrd.Doç.Dr. Meryem
Hakim
Not: Türk Dili ve Edebiyatı 1-2, Yabancı Dil 1-2, AİTT 1-2 dersleri ilgili koordinatörlükçe belirlenen esaslar çerçevesinde uzaktan eğitim yöntemiyle okutulacaktır.
Prof.Dr. Birol AKGÜN
Bölüm Başkanı
Prof. Dr. Muhsin KAR
Dekan
D-12
D-12
D-12
SOSYAL VE BEŞERİ BİLİMLER FAKÜLTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER BÖLÜM
2013-2014 ÖĞRETİM YILI BAHAR DÖNEMİ DERS PROGRAMI 2. SINIF
PAZARTESİ YERİ
SALI
YERİ ÇARŞAMBA YERİ PERŞEMBE YERİ
8.00
9.00
I. ÖĞRETİM
10.00
11.00
12.00
13.00
CUMA
YERİ
1
3
Avrupa Birliği
Yrd.Doç.Dr. T. Özgür
Kaya
Avrupa Birliği
Yrd.Doç.Dr. T. Özgür
Kaya
4
Avrupa Birliği
Yrd.Doç.Dr. T. Özgür
Kaya
2
D-11
D-11
Çağdaş Devlet Düzenleri
Doç.Dr. Şaban Tanıyıcı
D-11
Çağdaş Devlet Düzenleri
Doç.Dr. Şaban Tanıyıcı
D-11
Çağdaş Devlet Düzenleri
Doç.Dr. Şaban Tanıyıcı
D-11
D-11
5
6
14.00
7
15.00
8
16.00
9
Siyasi Tarih II
Yrd.Doç.Dr. Meryem
Hakim
Siyasi Tarih II
Yrd.Doç.Dr. Meryem
Hakim
Siyasi Tarih II
Yrd.Doç.Dr. Meryem
Hakim
Yabancı Dil IV
Yrd.Doç.Dr. Zuhal
Güven
Yabancı Dil IV
Yrd.Doç.Dr. Zuhal
Güven
Sosyal Bilimlerde
İstatistik
Doç.Dr. Zekeriya
Mızrak
Sosyal Bilimlerde
İstatistik
Doç.Dr. Zekeriya
Mızrak
D-11
D-11
D-11
Makro İktisat
Doç.Dr.Tahsin
Karabulut
Makro İktisat
Doç.Dr.Tahsin
Karabulut
Makro İktisat
Doç.Dr.Tahsin
Karabulut
D-11
D-11
D-11
D-11
İdare Hukuku
D-11 Yrd.Doç.Dr. Nuran D-11
D-11
D-11
Koyuncu
İdare Hukuku
Yrd.Doç.Dr. Nuran
Koyuncu
İdare Hukuku
Yrd.Doç.Dr. Nuran
Koyuncu
D-11
D-11
Siyasi Düşünceler
Tarihi II Prof.Dr.
Birol Akgün
Siyasi Düşünceler
Tarihi II Prof.Dr.
Birol Akgün
Siyasi Düşünceler
Tarihi II Prof.Dr.
Birol Akgün
Not: Türk Dili ve Edebiyatı 1-2, Yabancı Dil 1-2, AİTT 1-2 dersleri ilgili koordinatörlükçe belirlenen esaslar çerçevesinde uzaktan eğitim yöntemiyle okutulacaktır.
Prof.Dr.Birol AKGÜN
Bölüm Başkanı
Prof. Dr. Muhsin KAR
Dekan
D-3
D-3
D-3
Download