istanbul medipol üniversitesi türk halk müziği bilgisi ve repertuvarı ıv

advertisement
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ
TÜRK HALK MÜZİĞİ BİLGİSİ VE REPERTUVARI IV DERS ÇIKTI TABLOSU
Dersin Kodu ve Adı
TMZ323709-TÜRK HALK MÜZİĞİ BİLGİSİ VE REPERTUVARI IV
Ders Saati
2+1
Bölüm/Program
Türk Müziği Anasanat Dalı
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Zorunlu
Dersi Verenler
Öğr. Gör. İsmet Aydın
Dersle İlgili Görüşme
Saatleri
Pazartesi, 14.00-15.00
Dersin Amacı
Geleneksel Türk Müziğinde yerel ağız tavırlarını ve Müzikal Form Analizi ve Sınıflandırma Yöntemlerini
öğretmek.
Öğrenme Çıktıları ve Alt
Beceriler
Bu dersin sonunda öğrenci: Geleneksel Türk Müziğinde yerel ağız tavırlarını ve Müzikal Form Analizi ve
Sınıflandırma Yöntemlerini bilir.
Genel Yeterlilikler
Üretken, öz değerlerine saygılı, yaratıcı, sorgulayan, eleştirel düşünebilen
1-Halk Dansları ile Halk Müziğinin İlişkisine Usul Yönünden bakış ve İcra Yöntemlerinin Dans ilişkili
Değerlendirilmesi
2-Yöresel Ağız Tekniklerinin Ses Eğitimi Açısından Değerlendirilmesi
3-Uzun Havalarımızın Notasyonu Ve Seyir Özellikleri
4-Bozlaklarda Notasyon ve Kayıtlardan Cümle Analizleri
5-Aşıklık Geleneğinin Müzik Kültürümüzde Yeri Ve Usta Çırak İlişkisi Üzerine Metodik Bir Tartışma
6-Türk Halk Müziğimizin Komşu Coğrafyalar İle Etkileşimi
7-Türk Halk Müziğimizin Komşu Coğrafyalar İle Etkileşimi
Haftalara Göre İşlenecek
Konular
ARA SINAVI
8-Arabesk Kültürün Halk Müziğimiz ile Etkileşimi ve Yozlaşma Üzerine Tartışma
9-Derleme Yöntemlerinde Ortaya Çıkan Sorunlarda Teknolojinin Kullanımı
10-Halk Müziğimizin Müzik Endüstrisindeki Yeri ve Etki Alanı
11-Halk Müziğimizin Müzik Endüstrisindeki Yeri ve Etki Alanı
12-Halk Müziğimizde Koro ve İcra Yöntemleri
13-Halk Müziğimizde Orkestrasyon
14-Dönem Sonu Ödevlerinin Sunumu
FİNAL SINAVI
Öğretim ve Teknikleri
Anlatım, gösterme, uygulama-alıştırma
Dersin Koşulları
Öğrenciler düzenli olarak derslere katılmakla, tartışmalarda yer almakla yükümlüdürler.
Ders Notu
Kaynaklar Önerilen
Kaynaklar
Öğretim üyesinin ders notları
Tüm Yönleriyle Türk Halk Müziği ve Nazariyatı (Dr.Atınç Enmalar ),
Yayınlanmamış Halk Müziği Solfej Kitabı (İsmet Aydın)
Download
Random flashcards
Merhaba

2 Cards oauth2_google_861773e1-0890-4522-834a-6a5babb58e76

asd

2 Cards oauth2_google_9d5f59ca-def3-4a5d-af49-e66040ecd5ff

Animasyon Temelleri

2 Cards selçuk

Alternatif Enerji

2 Cards ismailtarhan

Create flashcards