İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİ HEMŞİRELİĞİ II

advertisement
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ
PSİKİYATRİ HEMŞİRELİĞİ II DERS ÇIKTI TABLOSU
Dersin Kodu ve Adı
HEMY121122 PSİKİYATRİ HEMŞİRELİĞİ II
Ders Saati
3
Bölüm/Program
SBE-Hemşirelik Yüksek Lisans
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Seçmeli
Dersi Verenler
Yrd.Doç.Dr.Sibel Doğan
Dersle İlgili Görüşme
Saatleri
perşembe günleri 09.00-10.00 saatleri arası
Dersin Amacı
Ruh sağlığının korunması, geliştirilmesi,ruhsal hastalıkların tedavi ve bakım süreci kapsamında,öğrencinin;
psikiyatri hemşireliği temel kavramlarını ve ilkelerini ruhsal hastalıkların bakım ve tedavilerine aktarabilmesidir.
1.Genel tıpta ruh sağlığı bozuklukları ve multidisipliner yaklaşımın önemini açıklayabilecektir.
1.1. Psikiyatrik tedavi ekibinin üyelerini sayar.
1.2. Psikiyatri hemşireliğinin çalışma ve uygulama alanlarını sıralar.
1.3. Psikiyatri hemşireliği uygulamalarının önemini açıklar.
Öğrenme Çıktıları ve
Alt Beceriler
2. Temel ruh sağlığı sorunlarında psikiyatri hemşireliği uygulamalarının önemini kavrayabilecektir.
2.1. Temel ruh sağlığı sorunlarını sıralar.
2.2. Psikiyatri hemşireliği temel kavramlarını ve ilkelerini ruhsal hastalıkların bakım ve tedavilerine yansıtır.
2.3. Multidisipliner çalışır.
3. Temel ruh sağlığı sorunlarına yönelik bakım ilkelerini açıklayabilecektir.
3.1. Anksiyete bozukluğu olan bireye yönelik hemşirelik bakımının ilkelerini açıklar.
3.2. Duygudurum bozukluğu olan bireye yönelik hemşirelik bakımının ilkelerini sayar.
3.3. Şizofrenik bozukluğu olan bireye hemşirelik yaklaşımlarını açıklar.
Genel Yeterlilikler
Üretken, yaratıcı, sorgulayan takım halinde çalışabilme, eleştirel düşünebilme
Haftalara Göre
İşlenecek Konular
1.Genel tıpta ruh sağlığı bozuklukları ve multidisipliner yaklaşım
2.Anksiyete bozukluğu olan birey ve hemşirelik bakımı
3.Konuya devam
4.Duygudurum bozukluğu olan birey ve hemşirelik bakımı
5.Konuya devam
6.Şizofrenik bozukluğu olan birey ve hemşirelik bakımı
7.Konuya devam
8.Organik mental bozukluğu olan birey ve hemşirelik bakımı
9.Madde kullanım bozukluğu olan birey ve hemşirelik bakımı
10.Yeme bozukluğu olan birey ve hemşirelik bakımı
11.Kişilik bozukluğu olan birey ve hemşirelik bakımı
12.Ruhsal bozukluklarda ilaç tedavileri ve hemşirelik bakımı
13.Konuya devam
14.Vaka çalışması
Öğretim ve Teknikleri Anlatım, tartışma, örnek vaka çalışması, uygulama
Dersin Koşulları
Öğrenciler düzenli olarak derslere ve uygulamalara aktif olarak katılmakla, tartışmalarda yer
almakla, ve ödev hazırlamakla yükümlüdürler.
Ders Notu
1.Elizabeth M. Varcarolis (2009) Foundations of Psychiatric Mental Health Nursing: A Clinical Approach, Publisher:
Saunders Company
2.Sheila L. Videbeck (2010) . Psychiatric Mental Health Nursing. Publisher: Lippincott Williams & Wilkins Company .
3.Katherine M. Fortinash, Patricia A. Holoday Worret (2011). Psychiatric-Mental Health Nursing, Publisher: Mosby
Kaynaklar Önerilen
Kaynaklar Company.
4.Linda M. Gorman; Donna F. Sultan (2007). Psychosocial Nursing for General Patient Care. Publisher: F.A. Davis
Company
5.Kum N. ve Arkadaşları (2000) Psikiyatri Hemşireliğinin El Kitabı. Vehbi Koç Yayınları,İstanbul
6.Öztürk O (2004) Ruh Sağlığı ve Bozuklukları. Hekimler Yayın Birliği, Ankara.
Download
Random flashcards
Merhaba

2 Cards oauth2_google_861773e1-0890-4522-834a-6a5babb58e76

KIRIHAN GÜMÜŞ DEDEKTÖR

6 Cards oauth2_google_49cd8e53-7096-4be6-ba73-4ff7e4195b4b

TRYF

6 Cards oauth2_google_3b3e6916-5080-45f2-ae61-79434233ea03

Create flashcards