Isıtıcılar Prosesleriniz için yenilikçi ısıtıcı sistemler Kimyasal

advertisement
Isıtıcılar
Prosesleriniz için yenilikçi ısıtıcı sistemler
Kimyasal, petrokimyasal, ilaç imalat tesisleri rafineriler ve enerji santralleri gibi enerji verimliliğine
sahip güvenli ve optimum proses yönetiminin ihtiyaç duyulduğu alanlarda Klöpper-Therm'in ısıtıcı
sistemleri önemli bir yere sahiptir.
Bu ısıtıcıların temel uygulama alanları olarak prosesler için doğrudan ısıtma, sıcaklık sabitleme, ısı
kayıplarının tolere edilmesi, katı, sıvı ve gaz maddelerin buharlaştırılması ve yoğuşturulması
sayılabilir.
Katı, sıvı ve gazların doğrudan ısıtılabilmesinin yanı sıra elektriksel olarak ısıtılmış bir ısı
değiştiricisi aracılığıyla dolaylı yollarla da ısıtılabilir.
Patlamaya karşı korumalı ısıtıcılar ile işletmenizde güvenlik adına önemli bir yatırım yapmış
olacaksınız. Klöpper-Therm, Zone 1 ve 2 olarak kategorilendirilen tehlikeli bölgelerde çalışabilecek
ölçüde sertifikalandırılmış onaylı ürünler sunmaktadır.
İlk bakışta öne çıkan avantajlar:
Patlama potansiyeli olan ortam koşullarına uygun kullanım
Geniş kullanım yelpazesi ve yüksek enerji yoğunluğu
Enerjinin hemen hemen tamamının ısıya dönüştürülmesi sayesinde yüksek verimlilik
Yüksek işletme güvenliği
Kolay kontrol mantığı ve yüksek sıcaklık tutarlılığı
Müşteri talebine göre malzeme seçimi imkanı
Kolay montaj ve devreye alma
Dahili hiçbir emisyon kaynağı yoktur
Düşük kurulum maliyeti
Download