Cumhuriyet Halk Partisi

advertisement
1
Cumhuriyet Halk Partisi
İzmir Milletvekili Aksünger, Dünya’yı dinlediği iddia edilen
NSA’nın Türkiye’deki dinlemelerini Meclis gündemine
taşıdı
Tarih : 25.10.2013
İzmir Milletvekili Erdal Aksünger, daha önce de gündeme getirdiği Türkiye’de de
faaliyette bulunan ABD’nin, NSA kuruluşu aracılığıyla tüm dünyayı dinlediği son
günlerde dünya kamuoyunun gündemi oluşturmakta olduğunun belirterek, bu
kuruluşun Türkiye’de yaptığı faaliyetlerin araştırılması amacıyla TBMM başkanlığına
soru ve Meclis Araştırma Önergeleri verdi.
-Araştırma Önergesiİzmir Milletvekili Aksünger, NSA’nın Türkiye’de çalışma ofisinin olup olmadığı,
Türkiye’de yürüttüğü faaliyet alanlarının neler olduğu, hangi teknolojileri kullandığı,
faaliyetlerinin Türk yetkililer tarafından denetiminin yapılıp, yapılmadığının, yapılıyorsa
hangi kurumlar tarafından hangi kontrol mekanizmalarının işletildiği, özellikle NSA’nın
tüm dünyada yaptığı iddia olunan dinleme ve izlemeleri Türkiye’de de yapıp
yapmadığının araştırılması amacıyla hazırladığı önergede şu ifadelere yer verdi:
“ABD ulusal Güvenlik Ajansı NSA’nın çalışanı olan eski CIA ajanı Edward SNOWDEN daha
önce yaptığı açıklamalarda; NSA’nın diplomatik temsilciliklere kapalı devre kamera ve
ofislerin bilgisayar ağlarına casus program yerleştirerek bilgisayarlara girilerek
elektronik posta ve yazışmaların takip edildiğini ifade etmiştir.
Dünyanın en büyük kulağı olduğu iddia edilen ABD’nin dönem başkanı Truman
tarafından 1952 yılında kurulan NSA’in ilk olarak 1960’ yılında ABD’nin 40 ülkenin
haberleşmesini dinlediğinin ortaya çıkmasıyla varlığı kabul edilmiştir. ABD buna rağmen
bu iddiayı sürekli olarak ret etmiş olmasına rağmen, önceleri diplomatların ve askerlerin
şifreli telsiz görüşmelerini dinleyen NSA, daha sonraları uluslararası sivil telefon
görüşmelerini de hedefleri arasına aldığı, halen 21 bin ila 50 bin personel görev yaptığı
yıllık bütçesinin de 3.6 milyar dolar olduğu, NSA’nın yer istasyonlarının ABD
Büyükelçiliklerinde ya da ABD’ye dost ülkelerin topraklarında, ev sahibi ülkelerin
denetimine tâbi olmaksızın faaliyette bulunduğu, bazen de çeşitli ülkelerde “özel şirket”
görüntüsü altında veya bazı askeri üslerde konuşlanarak faaliyetlerini sürdürdüğü
bilinmektedir.
Ayrıca, Marshall yardımları ve Truman doktrini gereğince 1947 yılından beri Türkiye’de
bulunan, 1958’de isim değiştirerek adı Jusmmat olan, 1 mayıs 1994’de Jammat adını
alan İngilizce adı, Office Of Defense Cooperation (ODS) olan Amerikan İşbirliği Ofisi,
örgütü, Türkiye ile birlikte 30’ a yakın ülkede faaliyet göstermekte olduğu, Türkiye’de
Özel Kuvvetler Komutanlığı, Savunma Sanayii Müsteşarlığı, Merkez Orduevi, Kara Harp
Okulu gibi çok önemli Türk askeri varlığının tam ortasında bulunduğu bilinmektedir.
Cumhuriyet Halk Partisi
-1/4-
25.10.2013
2
NSA’nın Türkiye’deki varlığı, ABD üsleri ve büyükelçilik dışında Ankara’da da özel bir
“mühendislik” şirketi görünümünde faaliyet gösteren bir firmanın bürosunda görev
yapan bir emekli bir subayın ‘izin paralarını alamadığı’ gerekçesiyle açtığı dava ile
ortaya çıkmış, bu dava nedeniyle ABD savunma İşbirliği Başkanlığı Türkiye Masasının
devreye girdiği Akşam gazetesinin 23.02.2003 tarihli baskısında manşetten yer almıştır.
Haberleşme Özgürlüğüne ve Özel Hayatın Gizliliğine Yönelik İhlallerin Tespiti ve
Önlenmesine İlişkin Tedbirlerin Belirlenmesi Amacıyla Kurulan TBMM’de kurulan
Araştırması Komisyonunun 17 Nisan 2013 tarihli toplantısında Eski Emniyet Genel
Müdür Yardımcısı Emin Arslan’ın yaptığı sunumda da gündeme gelen NSA ve ODS’ nin
Türkiye’yi dinledikleri, üslerinin çok yakında olduğunu, askerlerimizi işlerine
karıştırmadıklarını oradaki askerlerimizin kendilerinin ne yaptığını bilmediğini CIA
ajanlarının içeride cirit attığını buralarda araştırma yapılması gerektiği tutanaklarda yer
almıştır.
Edward SNOWDEN’in Eylül 2010 yılına ait olduğu iddia ettiği listede ABD’nin dinlediği
ülkeler arasında başta AB’nin Newyork’ taki Avrupa Birliği Temsilciliği olmak üzere
Türkiye, Yunanistan, Fransa, İtalya, Japonya, Güney Kore, Hindistan ve Meksika’yı da
kapsayan 38 ülkeyi internet, yeraltı ve denizaltı haberleşme kabloları, telsiz
haberleşmesi ya da büyükelçiliklere yerleştirilen gizli aygıtlar aracılığıyla yaptıkları her
türlü iletişimi ele geçirdiği ve uydular vasıtasıyla NSA merkezine ilettiği dünya
kamuoyunun gündemini oluşturmuştur.
Fransa’nın “Le Monde” gazetesinin Rusya’ya kaçan eski ABD’li istihbaratçı Edward
Snowden’in sağladığı bilgilere dayandırdığı haberinde ABD Ulusal Güvenlik Kurumu’nun
(NSA) yalnızca terör bağlantısı olabilecek Fransız vatandaşlarını değil, ekonomik, siyasi
ve idari görevlerdeki önemli isimleri de dinlediğini, Ulusal Güvenlik Kurumu’nun, 10
Aralık 2012- 8 Ocak 2013 tarihleri arasında 70 milyondan fazla telefon görüşmesini
kaydettiği belirtildi.
Yine NSA’ nın Meksika üst düzey yöneticilerini izlediği, eski Devlet Başkanı Felipe
Calderon’ın e-posta hesabını izleyen NSA’nın, Calderon’dan sonra göreve gelen Enrique
Pena Nieto’nun cep telefonu görüşmelerini de dinlediği, Meksika Dışişleri Bakanlığının
dinleme faaliyetleri kabul edilemez ve gayrı meşru olarak nitelendirerek ABD Başkanı
Barack Obama’dan konunun aydınlatılması istemiştir.
Son olarak Almanya Başbakanı Angela MERKEL’in telefonunun NSA tarafından
dinlendiğinin ortaya çıkması, Merkel’in ABD Başkanı OBAMA’yı arayarak“Güven ilişkisini
ciddi şekilde zedeleyen bu uygulamaya derhal bir son verilmelidir” demiştir.
NSA’nın Türkiye’de çalışma ofisinin olup olmadığı, Türkiye’de yürüttüğü faaliyet
alanlarının neler olduğu, hangi teknolojileri kullandığı, faaliyetlerinin Türk yetkililer
tarafından denetiminin yapılıp, yapılmadığının, yapılıyorsa hangi kurumlar tarafından
hangi kontrol mekanizmalarının işletildiği, özellikle NSA’nın tüm dünyada yaptığı iddia
olunan dinleme ve izlemeleri Türkiye’de de yapıp yapmadığının araştırılması
gerekmektedir.
Ülke güvenliğimiz açısından son derece önemli olan bu konuda Anayasanın 98 ve
Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün 104 ve 105 maddeleri uyarınca bir Meclis
Cumhuriyet Halk Partisi
-2/4-
25.10.2013
3
araştırması açılmasını arz ve teklif ederiz.”
-Soru Önergesiİzmir Milletvekili Erdal Aksünger, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan tarafından
yanıtlanması talebiyle hazırladığı önergede ise şu ifade ve sorulara yer verdi;
“ABD ulusal Güvenlik Ajansı NSA’nın çalışanı olan eski CIA ajanı Edward SNOWDEN daha
önce yaptığı açıklamalarda; NSA’nın diplomatik temsilciliklere kapalı devre kamera ve
ofislerin bilgisayar ağlarına casus program yerleştirerek bilgisayarlara girilerek
elektronik posta ve yazışmaların takip edildiğini ifade etmiştir.
Son günlerde, Fransa’nın “Le Monde” gazetesinin Rusya’ya kaçan eski ABD’li
istihbaratçı Edward Snowden’in sağladığı bilgilere dayandırdığı haberinde ABD Ulusal
Güvenlik Kurumu’nun (NSA) yalnızca terör bağlantısı olabilecek Fransız vatandaşlarını
değil, ekonomik, siyasi ve idari görevlerdeki önemli isimleri de dinlediğini, Ulusal
Güvenlik Kurumu’nun, 10 Aralık 2012- 8 Ocak 2013 tarihleri arasında 70 milyondan
fazla telefon görüşmesini kaydettiği belirtildi.
Yine NSA’ nın Meksika üst düzey yöneticilerini izlediği, eski Devlet Başkanı Felipe
Calderon’ın e-posta hesabını izleyen NSA’nın, Calderon’dan sonra göreve gelen Enrique
Pena Nieto’nun cep telefonu görüşmelerini de dinlediği, Meksika Dışişleri Bakanlığının
dinleme faaliyetleri kabul edilemez ve gayrı meşru olarak nitelendirerek ABD Başkanı
Barack Obama’dan konunun aydınlatılması istemiştir.
Son olarak Almanya Başbakanı Angela MERKEL’in telefonunun NSA tarafından
dinlendiğinin ortaya çıkması, Merkel’in ABD Başkanı OBAMA’yı arayarak“Güven ilişkisini
ciddi şekilde zedeleyen bu uygulamaya derhal bir son verilmelidir” demiştir.
Buna Göre;
1- NSA’ nın ve ODC’ nin Türkiye’de çalışma ofisinin var mıdır? Varsa nerededir?
2-Bu kuruluşların Türkiye’de yürüttüğü faaliyet alanları nelerdir? Bu faaliyetleri yasal
mıdır? Hangi teknolojileri kullanmaktadırlar?
3-Türkiye’de yaptıkları faaliyetlerinin Türk yetkililer tarafından denetiminin yapılmakta
mıdır?
4-Denetim yapılıyorsa hangi kurumlar tarafından hangi
işletilmektedir?,
kontrol mekanizmaları
5-Neredeyse dünyanın tüm ülkelerini hatta Fransa’da 70 milyon kişiyi, Almanya
Başbakanını dinleyebilen NSA’nın Türkiye’de dinleme yapmaması mümkün müdür?
6-NSA’nın tüm dünyada yaptığı iddia olunan dinleme ve izlemeleri Türkiye’de de yapıp
yapmadığının araştırılması için bir girişimde bulunacak mısınız?”
Cumhuriyet Halk Partisi
-3/4-
25.10.2013
4
Cumhuriyet Halk Partisi
-4/4-
25.10.2013
Download
Random flashcards
canlılar ve enrji ilişkileri

2 Cards oauth2_google_d3979ca9-59f8-451c-9cf7-08c5056d5753

En Mimar Architecture LTD ŞTİ XD

2 Cards asilyasar069

asd

2 Cards oauth2_google_9d5f59ca-def3-4a5d-af49-e66040ecd5ff

Create flashcards