IYS2015 - Food and Agriculture Organization of the United Nations

advertisement
68. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu 2015 yılını Uluslararası
Toprak Yılı olarak ilan etti.
Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü tarafından
yürütülecek 2015 Uluslararası Toprak Yılı faaliyetleri;
Küresel Toprak Paydaşlığı çerçevesinde, hükümetlerin ve
Birleşmiş Milletler Çölleşme ile Mücadele Sözleşmesi
sekreteryasının destekleriyle gerçekleşecek.
sağlıklı hayatlar için sağlıklı topraklar
Uluslararası Toprak Yılı hep birlikte ve
herkes için sürdürülebilir kalkınmanın zeminini
hazırlamamıza katkıda bulunacak
Jose Grazino da Silva, FAO Genel Direktörü
Food and Agriculture Organization of the United Nations
Viale delle Terme di Caracalla - 00153, Rome Italy
[email protected]
#IYS2015
www.fao.org/soils-2015
MM375E/v.1/12/2014
TOPRAKLARIMIZI KORUYALIM
Topraklarımız gittikçe büyüyen şehirler,
ormanların tahrip edilmesi, sürdürülebilir
olmayan arazi kullanımı ve yönetim pratikleri,
kirlilik, aşırı otlatma ve iklim değişikliği yüzünden
tehlikede.
TOPRAKLARA İHTİYACIMIZ VAR
Sağlıklı topraklar sağlıklı gıda
üretiminin temelidir
Günümüzdeki toprak bozulum oranı gelecek
nesillerin ihtiyaçlarını karşılayacak yeterliliği
tehdit ediyor.
Verimli gıda sistemlerinin
oluşturulması, kırsaldaki
geçim kaynaklarının
iyileştirilmesi ve sağlıklı bir
çevre için sürdürülebilir
toprak ve arazi yönetimini
teşvik etmek büyük önem
taşır
Topraklar dünyamızın
biyoçeşitliliğinin dörtte birini
bünyesinde barındırır
Topraklar suyu depolayarak ve
filtreleyerek sellerin ve
kuraklığın olmasını engeller
Topraklar bitki örtüsünün
temelini oluşturur ve hayvan
yemi, yakıt ve tıbbi ürünler
topraklardan elde edilir
Topraklar karbon döngüsünde
önemli bir rol oynayarak iklim
değişikliğiyle mücadelede ve
ona adapte olma konusunda
yardımcı olur
Topraklar yenilenebilir
kaynaklar değildir; bu yüzden
toprakların korunması gıda
güvenliği ve sürdürülebilir
gelecek için önemlidir
2015 ULUSLARARASI TOPRAK YILI
BELİRLİ HEDEFLER
Sivil toplum ve karar vericiler
arasında farkındalık yaratmak
Kamuoyunu bilinçlendirmek
Toprak kaynaklarını sürdürülebilir
olarak korumak ve yönetmek için
etkili politikaları ve eylemleri
desteklemek
Sürdürülebilir toprak yönetimi
faaliyetleri için yatırımı teşvik etmek
Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri
(SDG) sürecinde 2015 sonrası
kalkınma gündeminde toprakla
ilgili girişimleri güçlendirmek
Toprak bilgi sistemlerinin tesisi
için kapasitelerin
güçlendirilmesini desteklemek
ve sistemin tüm seviyelerde
takip edilmesini sağlamak
Download