Sıddıka Sevil ÇÖREKÇİ Araştırma Alanları Biyografi Makale Bildiri

advertisement
Araştırma Alanları
Sıddıka Sevil ÇÖREKÇİ
Reklamcılık
Reklam Tasarımı ve Üretim Teknikleri
Görsel İletişim
Görsel Dil ve Kültür
Medya Çalışmaları
Biyografi
Lisans: Mimar Sinan Üniversitesi, Grafik Tasarımı Bölümü, 1998
Yüksek Lisans: Yeditepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sanat Yönetimi
Anasanat Dalı, 2005
Doktora: Yeditepe Universitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Radyo Televizyon ve
Sinema Anabilim Dalı, Medya Çalışmaları Doktora Programı, 2009
Makale
Çörekçi, Sıddıka Sevil (2008). “Reklam Filmlerinde Plastik Para İle Satın Alınan
Plastik Hayatlar” Yeditepe Üniversitesi İletişim Çalışmaları Dergisi No:7, s 120142.
Bildiri
Öğretim Görevlisi
Çörekçi, Sıddıka Sevil, Tuğla Kader (2014) "Terörün Görseli Var Ml Görseli"
:Medyada Kullanılan Işid Görüntüleri Üzerine Bir İnceleme 4. Uluslararası İletişim
ve Medya Çalışmaları Konferansı, Doğu Akdeniz Üniversitesi
[email protected]
Ofis:
İletişim Fakültesi Binası – 642
Dersler
Güz:
Telefon: 0216 578 00 00 / 1732
Bahar:
COMM 111 Sunum Becerileri
COMM 113 Görsel Dil ve Kültür
ADV 171 Reklamda Dijital Uygulamalar
ADV 271 Reklam Tasarımı Grafiği ve Üretimi
ADV 492 Mezuniyet Projesi
COMM 113 Görsel Dil ve Kültür
COMM 111.03 Yeni Teknolojiler ve Sunum Becerileri
JRN 128 Görsel Dil
RTC 474 Uygulamalı Televizyon Reklamcılığı
RTC 491 Medyada Güncel Konular
Download