KOSGEB Tanıtım Desteği - Bursa Kosgeb | Hibe Destegi

advertisement
KOSGEB Tanıtım Desteği
KOSGEB, Genel Destek Programı altında yer alan
Tanıtım Desteği kapsamında, firmaların, ürün ve
hizmetlerini ulusal veya uluslararası pazarlarda
tanıtması için gerçekleştireceği faaliyetler ile ilgili
olarak 10.000 TL’ye kadar hibe desteği vermektedir.
Kimler Yararlanabilir?
Bu destekten, KOSGEB veri tabanına kayıtlı KOBİ
ölçeğindeki firmalar yararlanabilmektedir.
Ayrıca bu destekten yararlanmak isteyen firmaların
yurt içi marka tescil belgesine sahip olması zorunludur.
Hangi tanıtım hizmetlerine destek verilmektedir?
Katalog ve broşür desteği: Program kapsamında
destek alınacak katalog ve broşür için aşağıdaki kriterlerin sağlaması gerekmektedir.
Broşür ise, en az 2 sayfa ve en az 2.000 adet
Katalog ise en az 8 sayfa ve en az 1.000 adet
Renkli baskı olmalı
İçinde firmanın açık adresi bulunmalı
İçinde firmanın açık ünvanı bulunmalı
Üzerinde KOSGEB’in logosu ve web adresi
bulunmalı
Üzerinde basım hizmeti alınan firmanın ismi,
basım tarihi yer almalı
Yurtdışı reklam desteği: Bu destekten yararlanabilinmesi için
reklam verilecek basılı yayının yurt dışında yayınlanması veya
dağıtılması gerekmektedir.
Yukarıda anlatılan kriterleri sağlamayan başvurular desteklenmemektedir.
Destek oranı ne kadardır?
KOSGEB, Tanıtım Desteği kapsamında alınan hizmet ile ilgili,
%50 oranında destek vermektedir.
Destek üst limiti ne kadardır?
KOSGEB Tanıtım Desteği üst limiti 10.000 TL olup, başvuru
yapılan her bir desteğe ait limiti 5.000 TL’yi geçememektedir.
Verilen toplam hibe tutarı üst limite ulaştığında destek sona
ermektedir.
Başvuru için ne yapmalıyım?
Tanıtım desteği başvuru formunun doldurularak aşağıdaki
belgeler ile birlikte KOSGEB’e teslim edilmesi yeterlidir.
Tanıtım Desteği Başvuru Formu (KOSGEB portalı üzerinden doldurulmaktadır.)
Başvuran firmaya ait yurt içi marka tescil belgesi
Hizmet alınacak firmanın faaliyet konusunu gösteren
ticaret/esnaf sicil gazetesi
KOSGEB desteklerinden faydalanmak için firmamız ile irtibata geçebilirsiniz
Bursa KOSGEB Hibe Desteği
Beşevler Mah. Aktaş Sokak
Pars İş Merkezi No:5 Kat:4. Büro:8
Nilüfer/BURSA
Bazı referanslarımız:
Telefon: 0224-443 70 90
Faks: 0224-443 70 91
Cep: 0552-238 98 37
E-posta: [email protected]
Download