C# (Görsel Programlama – I ) Çalışma Kontrol Listesi

advertisement
C# (Görsel Programlama – I ) Çalışma Kontrol Listesi
☐ C# programlama dili nedir? C/C++ dillerinden farkı nedir?
☐ IDE nedir? Açıklayınız. Visual Studio platformunun diğer IDE’lere göre avantajlarını
maddeler halinde yazınız?
☐ C# programlama dilinin çalışma mantığını şekil çizerek açıklayınız?
☐ .Net Framework nedir? Sürümleri nelerdir? Sürümler arasındaki farkları açıklayınız.
☐ CLR ( Common Language Runtime ) nedir? Açıklayınız.
☐ MSIL( Microsoft Intermediate Language) nedir? Açıklayınız.
☐ CTS(Common Type System ) nedir? Açıklayınız.
☐ JIT( Just In Time) derleyicilerinin çalışma türleri nelerdir. JIT in çalışma mantığını şekil
çizerek açıklayınız.
☐ C# ta kullanılan Assembly kavramı nedir? Açıklayınız.
☐ C# ta kullanılan Referans ve Değer tipleri ve çeşitleri hakkında bilgi veriniz.
☐ Ram( Hafıza) in bölümlerini açıklayarak hangi veri tipinin hangi bölümde tutulduğunu
açıklayınız.
☐ Static, Constant(Sabit) ifadeleri ne anlama gelmektedir? Açıklayınız.
☐ Bilinçli ( Explicit ) ve Bilinçsiz ( İmplicit ) tür dönüşümü nedir? Örnek bir program yazarak
program üzerinde açıklayınız.
☐ Boxing ve Unboxing kavramı nedir? Örnek bir program yazarak program üzerinde
açıklayınız.
☐ Tür dönüşümlerinde veri kaybını engellemek için neler yapılmalıdır? Açıklayınız.
☐ .Net kütüphanesinde bulunan Convert sınıfını kullanarak örnek bir program üzerinde
string tipindeki bir değişkeni byte tipini dönüştüren bir program yazınız.
☐ C# kullanılan Checked, Unchecked ve New operatörleri ne işe yarar. Örnek bir program ile
gösteriniz.
☐ C# kullanılan döngüleri(for, while , do while , foreach) ile ilgili birer örnek program
yazınız.
☐ Break, Continue kavramları nedir? Örnek bir program yazarak açıklayınız.
☐ C# kullanılan karar yapıları ( if else , switch case) ile ilgili birer örnek program yazınız.
Öğr. Gör. Ekrem Eşref KILINÇ
Download
Random flashcards
canlılar ve enrji ilişkileri

2 Cards oauth2_google_d3979ca9-59f8-451c-9cf7-08c5056d5753

Merhaba

2 Cards oauth2_google_861773e1-0890-4522-834a-6a5babb58e76

En Mimar Architecture LTD ŞTİ XD

2 Cards asilyasar069

asd

2 Cards oauth2_google_9d5f59ca-def3-4a5d-af49-e66040ecd5ff

Create flashcards