istanbul medipol üniversitesi insan hakları ve ayrımcılık ders çıktı

advertisement
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ
İNSAN HAKLARI VE AYRIMCILIK DERS ÇIKTI TABLOSU
Dersin Kodu ve Adı
KHKD122964
Ders Saati
3
Bölüm/Program
Kamu Hukuku Doktora Programı
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Seçmeli
Dersi Verenler
Yrd.Doç.Dr. Selman Karakul
Dersle İlgili Görüşme Saatleri Çarşamba 14:00-16-00
Dersin Amacı
İnsan hakları ve ayrımcılık yasağıyla ilgili ulusal ve uluslararası hukuk düzenlemeleri ile yargı kararları
incelenerek, ayrımcılığın önlenmesine ilişkin güvencelerin değerlendirilmesidir.
Öğrenme Çıktıları ve Alt
Beceriler
Bu dersin sonunda öğrenci;
1. Ayrımcılığın ayrımcılığın kavramsal ve teorik yönlerini açıklar.
1.1. Kalıpyargı, önyargı ve ayrımcılık kavramlarını tanımlar.
1.2. Ayrımcılığın temellerini açıklar.
1.3. Ayrımcılık türlerini tanımlar
2. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi kapsamında ayrımcılık yasağını açıklar
2.1. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 14. maddesi kapsamında ayrımcılık yasağı ve uygulamasını
değerlendirir.
2.2. Ayrımcılığı genel olarak yasaklayan Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ne Ek 12 No'lu protokol ve
uygulamasını açıklar.
2.3. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin Türkiye'yle ilgili ayrımcılık yasağı ihlallerini tartışır.
3. Avrupa Birliği Hukukunda ayrımcılıkla mücadele ve eşitlik konusunu açıklar.
3.1. Ayrımcılık yasağıyla ilgili AB direktiflerini tanımlar.
3.2. Ayrımcılık yasağıyla ilgili Avrupa Adalet Divanı kararlarını yorumlar.
3.3. Türkiye'nin ayrımcılık yasağıyla ilgili yükümlülüklerini değerlendirir.
Genel Yeterlilikler
Sorgulayıcı, yaratıcı ve eleştirel bir bakış açısı geliştirmek.
Haftalara Göre İşlenecek
Konular
1. Kalıpyargı, önyargı ve ayrımcılık kavramları
2. Ayrımcılık temelleri
3. Ayrımcılık türleri
4. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 14. maddesi kapsamında ayrımcılık yasağı ve uygulaması
5. Ayrımcılığı genel olarak yasaklayan Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ne Ek 12 No'lu protokol ve
uygulaması
6. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin Türkiye'yle ilgili ayrımcılık yasağı ihlalleri
7. Ayrımcılık yasağıyla ilgili AB direktifleri
8. Ayrımcılık yasağıyla ilgili Avrupa Adalet Divanı kararları
9. Türkiye'nin ayrımcılık yasağıyla ilgili yükümlülükleri
10. Ayrımcılıkla Mücadele ve Eşitlik Kanunu Tasarısı
11. Anayasa Mahkemesi kararları çerçevesinde ayrımcılık yasağı
12. Yargıtay kararları çerçevesinde ayrımcılık yasağı
13. Danıştay kararları çerçevesinde ayrımcılık yasağı
14. Ayrımcılıkla mücadele ve sivil toplum örgütleri
Öğretim ve Teknikleri
Anlatım, tartışma ve değerlendirme.
Dersin Koşulları
Öğrenciler derslere devam edip, ödevlerini süresi içinde teslim edeceklerdir.
Ders Notu
Kaynaklar Önerilen
Kaynaklar
Herhangi bir ders notu verilmeyecektir.
Şennur Ağırbaşlı, Sınırlı Ayrımcılık Yasağından Genel Eşitlik İlkesine, Ankara, Seçkin Yayıncılık, 2009
Merih Öden, Türk Anayasa Hukukunda Eşitlik İlkesi, Ankara, Yetkin Yayınları, 2003
Download
Random flashcards
canlılar ve enrji ilişkileri

2 Cards oauth2_google_d3979ca9-59f8-451c-9cf7-08c5056d5753

Merhaba

2 Cards oauth2_google_861773e1-0890-4522-834a-6a5babb58e76

qweeqwqwe

5 Cards oauth2_google_78146396-8b44-4532-a806-7e25cc078908

En Mimar Architecture LTD ŞTİ XD

2 Cards asilyasar069

321işletme

2 Cards oldcity

Create flashcards