Genel Muhasebe Bölüm/Program/ABD Çalışma Ekonomisi ve

advertisement
Ders Bilgi Formu (Türkçe)
Ders Adı:
Genel Muhasebe
Kredi
Yıl-Dönem
4
2012-13/Güz
Saatler/Kredi
Bölüm/Program/ABD
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri
Ders Kodu
Ders Düzeyi Seçmeli/Zorunlu
İŞL
Lisans
Zorunlu
Öğretim Dili:
Türkçe
*Öğretim Eleman(lar)ı: Yrd. Doç. Dr. Ongun EMGİN ([email protected])
*Öğretim elemanı adı yalnızca bilgi ve iletişim amaçlı olarak verilmiştir. Her bir derse öğretim elemanı ataması, dönem başında yönetim kurulu kararı ile yapılır.
T 3 U 0 L 0 K 3
Öğretim Yöntem ve Teknikleri: Anlatım, soru-cevap, tartışma .
Ders Amaçları: Genel Muhasebe’nin kayıt ve tablolarının yapılmasının, aktif oluşturan duran varlıkların
mali, maddi ve maddi olmayan duran varlıkların incelenmesinin, ana hatları ile dönem sonu kayıtları ve
finansal tabloların düzenlenmesinin öğrenilmesini sağlamaktır.
Ders İçeriği:
I. Hafta
Muhasebenin Tanımı Ve Muhasebe Kavramlarının Tanıtılması
II. Hafta
III. Hafta
IV. Hafta
V. Hafta
VI. Hafta
VII. Hafta
VIII.Hafta
IX. Hafta
X. Hafta
XI. Hafta
XII. Hafta
XIII.Hafta
XIV.Hafta
XV. Hafta
Temel Mali Tabloların Tanıtımı, Bilanço Ve Gelir Tablosunun Yapısı
Muhasebede Hesap Kavramı Ve Muhasebede Tutulan Defterler
Tek Düzen Hesap Planında Yer Alan Hesapların Genel Tanıtımı
Dönen Varlık Hesaplarının İşleyişi Ve Muhasebe İşlemleri
Dönen Varlık Hesaplarının İşleyişine Yönelik Uygulamalar
Duran Varlık Hesaplarının İşleyişi Ve Muhasebe İşlemleri
Ara Sınav
Kısa Vadeli Borç Hesaplarının İşleyişi Ve Muhasebe İşlemleri
Kısa Vadeli Borç Hesaplarının İşleyişine Yönelik Uygulamalar
Uzun Vadeli Borç Hesaplarının İşleyişi Ve Muhasebe İşlemleri
Uzun Vadeli Borç Hesaplarının İşleyişine Yönelik Uygulamalar
Özkaynak Hesaplarının İşleyişi Ve Muhasebe İşlemleri Ve Uygulamalar
Geçici Mizan Hazırlanması Ve Genel Uygulamalar
Kamu Kurumlarında Muhasebenin Temel İşleyişi
Beklenen Öğrenme Kazanımları: Dersin sonunda öğrenci;
1. Temel muhasebe kavramlarını muhasebe sistemi içinde yorumlar.
2. Varlıklar ve kaynaklar bölümlerinin işleyişini kavrar.
3. Tüm bilanço hesaplarının muhasebeleştirilmesini örnekler
Ölme ve Değerlendirme Yöntem(ler)i: Ara Sınav: %40; Yarıyıl Sonu Sınavı: %60
Ders Kitabı:
Nalan AKDOĞAN, Orhan SEVİLENGÜL, Tek Düzen Muhasebe Sistemi Uygulaması, Gazi Kitabevi
Önerilen Kaynaklar:
Orhan SEVİLENGÜL; Genel Muhasebe, Gazi Kitabevi
Orhan SEVİLENGÜL, Çözümlü Genel Muhasebe Problemleri
Yurdakul ÇALDAĞ, Yıldız AYANOĞLU, Genel Muhasebe
Ön/Yan Koşulları:
Download