شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذ۪۪ٓي اُنْزِ لَ ف۪يهِ الْقُرْاٰنُ هُدًى لِلنَّا

advertisement
Nisan 1988
RAMAZANA HAZIRLIK
Abdullah Özbey
‫ضانَ الَّذ۪ ۪ٓي ا ُ ْن ِز َل ف۪ ي ِه‬
َ
َ ‫ش ْه ُر َر َم‬
ٍ ‫اس َو َب ِينَا‬
َ‫ت ِمن‬
ِ َّ‫ْالقُ ْر ٰا ُن ُهدًى ِللن‬
‫ش ِهدَ ِم ْن ُك ُم‬
َ ‫ان فَ َم ْن‬
ِ ِۚ َ‫ْال ُه ٰدى َو ْالفُ ْرق‬
ً ‫ص ْم ُۜهُ َو َم ْن َكانَ َم ۪ريضا‬
َّ ‫ال‬
ُ َ‫ش ْه َر فَ ْلي‬
‫سفَ ٍر فَ ِعدَّة ٌ ِم ْن اَي ٍَّام اُخ ُۜ ََر‬
َ ‫اَ ْو‬
َ ‫ع ٰلى‬
‫يُ ۪ريدُ ه‬
‫اّٰللُ ِب ُك ُم ْاليُ ْس َر َو ََل يُ ۪ريدُ بِ ُك ُم‬
‫ْالعُ ْس َۘ َر َو ِلت ُ ْك ِملُوا ْال ِعدَّةَ َو ِلت ُ َك ِب ُروا ه‬
َ‫اّٰلل‬
َ‫ع ٰلى َما َه ٰدي ُك ْم َولَ َعلَّ ُك ْم تَ ْش ُك ُرون‬
َ
Muhterem Müslümanlar!
Yüce Allah'ın bizlere lütfettiği
nimetlerden biri olan Mübarek Ramazan
ayına kavuşuyoruz.
Ramazan ayı, ibadet rahmet ve
mağfiret ayıdır. Bereketi bol bir aydır. Bu
ay hayır ayıdır. Hayrın sevabı da cennettir.
Bu ay yardım ayıdır, bağış ayıdır, rahmet
ve ihsan ayıdır. Ramazan ayı, bir yıllık
maddi
ve
manevi
kirlerden
temizleneceğimiz, insani duygularımızın
kuvvetleneceği,
tevbe
şuurumuzun
gelişeceği bir terbiye ayıdır.
İnsanlığı
sapıklıktan,
cehaletten
kurtaran, ilme, medeniyete ve saadete
ulaştıran Kuranı Kerim bu ayda nazil
olmuştur. Bin aydan daha hayırlı olan
Kadir Gecesi, bu ay içerisindedir.
Bu ayın faziletini Allah-u Teâlâ şöyle
belirtmiştir: "Ramazan ayı ki, onda Kur'an,
insanlara yol göstererek, yol gösterici ve
doğruyu yanlıştan ayıran belgeler olarak
indirildi. Sizden bu ayı idrak eden onda
oruç tutsun..."1
Muhterem Müslümanlar!
Ramazan, Kur'an-ı Kerim'in nazil
olduğu ay olması münasebeti ile mübarek
bir aydır. Kur'an Müslümanların hidayet
rehberi ve hayat kaynağıdır. Bu ayda
Kur'an'ı çokça okuyup, anlamaya ve
hayatımızda tat etmeye çalışalım.
Bu ayda nimetlere karşı yapılacak en
büyük şükür, oruç tutarak Allah'ın
emirlerine itaat etmektir. Oruç, aynı
zamanda insanın beden ve sağlığına ve
toplum hayatına sayısız faydalar sağlayan
önemli bir jettir.
Muhterem Müslümanlar!
Ramazan ayının fazileti hakkında
Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed
(s.a.v.) şöyle buyurmuşlardır:
"Ey insanlar! Büyük ve mübarek bir
ayın gölgesi üzerinize düştü, ay ki içinde
bin aydan daha hayırlı olan bir Kadir
Gecesi vardır, ay ki onda Allah, gündüz
orucunu farz kıldı, ben de gece ibadetini
teravihi size sünnet kıldım. Bu ayda bir
iyilik yapan, başka zamanlarda bir farzı
yerine getirmiş gibi sevap kazanır. Bu ayda
bir farzı yerine getiren kimse de başka
aylarda yetmiş farz eda etmiş olur.
Ramazan sabır ayıdır, sabrın mükâfatı
ise cennettir. Ramazan bereket ayıdır,
müminin rızkının çoğalacağı bir aydır.
Kim bu ayda oruçluya iftar verirse, bu
davranışı
günahlarının
affedilmesine,
kendisinin cehennemden kurtulmasına
vesile olabilir. Aynı zamanda iftar
vermenin sevabı da onun payından
eksiltmemek şartıyla kendine verilir.
Müslümanlar bu mübarek ay için
hazırlık yapar"2 İslam'ın beş şartından biri
olan oruç ibadetini bu ay boyunca güzel
şekilde yerine getirebilmek için maddi ve
manevi her türlü tedbiri almaya çalışır.
Ramazanı; ruhu ile bedeni ile evi barkı ve
çevresi ile temiz bir şekilde karşılar.
1
2
Bakara. 185.
Mişkatul-Mesabih, h.no: 1965.
Download
Random flashcards
Merhaba

2 Cards oauth2_google_861773e1-0890-4522-834a-6a5babb58e76

qweeqwqwe

5 Cards oauth2_google_78146396-8b44-4532-a806-7e25cc078908

KIRIHAN GÜMÜŞ DEDEKTÖR

6 Cards oauth2_google_49cd8e53-7096-4be6-ba73-4ff7e4195b4b

KALPTE İLETİM NOKTALARI

3 Cards oauth2_google_cfd2531f-f18a-45fd-9d97-afe31596ce7b

Create flashcards