konak müftülüğü 2017 yılı 1.dönem şubat ayı vaaz ve irşat

advertisement
KONAK MÜFTÜLÜĞÜ
2017 YILI 1.DÖNEM ŞUBAT AYI VAAZ VE İRŞAT PROGRAMI
ŞUBAT AYI VAAZ VE İRŞAT PROGRAMI
TARİHİ
GÜN
VAKİT
YER
VAİZ'İN
ADI-SOYADI
VAAZ KONUSU
01.02.2017
ÇarĢamba
Öğle Namazından Önce
Sipahipazarı Camii
Halil KARA
Furkan Süresi 45-60. Ayetler
01.02.2017
ÇarĢamba
Öğle Namazından Önce
Hatuniye Camii
Süleyman TUĞRUL
Furkan Süresi 45-60. Ayetler
01.02.2017
ÇarĢamba
Öğle Namazından Önce
Büyük Ġhsaniye Camii
Mehmet GÖKDUMAN
Furkan Süresi 45-60. Ayetler
01.02.2017
ÇarĢamba
Öğle Namazından Önce
Ballıkuyu Gayretiye Camii
Yusuf AKKAYA
Furkan Süresi 45-60. Ayetler
01.02.2017
ÇarĢamba
Öğle Namazından Önce
Gültepe Gayretiye Camii
Ali ATAY
Furkan Süresi 45-60. Ayetler
01.02.2017
ÇarĢamba
Öğle Namazından Önce
Gültepe Orta ÇarĢı Camii
Ramazan AYDIN
Furkan Süresi 45-60. Ayetler
01.02.2017
ÇarĢamba
Öğle Namazından Önce
Sipahipazarı Camii
Mehmet YAMANER
Furkan Süresi 45-60. Ayetler
01.02.2017
ÇarĢamba
Öğle Namazından Önce
Hacı Bayram Camii
Hasan PEKSÖZ
Furkan Süresi 45-60. Ayetler
01.02.2017
ÇarĢamba
Öğle Namazından Önce
Tepecik Mevlana Camii
ġerif AKKAġ
Furkan Süresi 45-60. Ayetler
01.02.2017
ÇarĢamba
Öğle Namazından Önce
Kahramanlar Yeni Camii
Ahmet NARĠN
Furkan Süresi 45-60. Ayetler
01.02.2017
ÇarĢamba
Öğle Namazından Önce
Emir Sultan Camii
Duran ÜNSAL
Furkan Süresi 45-60. Ayetler
01.02.2017
ÇarĢamba
Öğle Namazından Önce
Kemeraltı Camii
Hüseyin BAġKAYA
Furkan Süresi 45-60. Ayetler
01.02.2017
ÇarĢamba
Öğle Namazından Önce
Mumyakmaz Camii
Ali KOCADEMİR
Furkan Süresi 45-60. Ayetler
01.02.2017
ÇarĢamba
Öğle Namazından Önce
1. Sanayi Sitesi Camii
Hamdi ŞEN
Furkan Süresi 45-60. Ayetler
01.02.2017
ÇarĢamba
Öğle Namazından Önce
Abdullah Efendi Camii
Mahmut İLKILIÇ
Furkan Süresi 45-60. Ayetler
01.02.2017
ÇarĢamba
Öğle Namazından Önce
Ağaç Sanayi Camii
Ramazan MİNTAŞ
Furkan Süresi 45-60. Ayetler
01.02.2017
ÇarĢamba
Öğle Namazından Önce
Gürçeşme Merkez Camii
Mehmet ATAK
Furkan Süresi 45-60. Ayetler
01.02.2017
ÇarĢamba
Öğle Namazından Önce
Meraşal Fevzi Çakmak Camii
Kamil KARDAŞ
Furkan Süresi 45-60. Ayetler
01.02.2017
ÇarĢamba
Öğle Namazından Önce
Hüsnü Ataberk Camii
Muhammet ÖZTÜRK
Furkan Süresi 45-60. Ayetler
02.02.2017
PerĢembe
Öğleden Sonra
Konak İlçe Müftülüğü
Halil KARA
Aile ve Dini Rehberlik Bürosu
03.02.2017
Cuma
Cuma Namazından Önce
Gültepe Durak Camii
Halil KARA
İslam'da Özü ve Sözüyle Doğru Olmak
03.02.2017
Cuma
Cuma Namazından Önce
Hatuniye Camii
Süleyman TUĞRUL
İslam'da Özü ve Sözüyle Doğru Olmak
03.02.2017
Cuma
Cuma Namazından Önce
Büyük Ġhsaniye Camii
Mehmet GÖKDUMAN
İslam'da Özü ve Sözüyle Doğru Olmak
03.02.2017
Cuma
Cuma Namazından Önce
Ballıkuyu Gayretiye Camii
Yusuf AKKAYA
İslam'da Özü ve Sözüyle Doğru Olmak
03.02.2017
Cuma
Cuma Namazından Önce
Gültepe Gayretiye Camii
Ali ATAY
İslam'da Özü ve Sözüyle Doğru Olmak
03.02.2017
Cuma
Cuma Namazından Önce
Gültepe Orta ÇarĢı Camii
Ramazan AYDIN
İslam'da Özü ve Sözüyle Doğru Olmak
03.02.2017
Cuma
Cuma Namazından Önce
Sipahipazarı Camii
Mehmet YAMANER
İslam'da Özü ve Sözüyle Doğru Olmak
03.02.2017
Cuma
Cuma Namazından Önce
Hacı Bayram Camii
Hasan PEKSÖZ
İslam'da Özü ve Sözüyle Doğru Olmak
03.02.2017
Cuma
Cuma Namazından Önce
Tepecik Mevlana Camii
ġerif AKKAġ
İslam'da Özü ve Sözüyle Doğru Olmak
03.02.2017
Cuma
Cuma Namazından Önce
Kahramanlar Yeni Camii
Ahmet NARĠN
İslam'da Özü ve Sözüyle Doğru Olmak
03.02.2017
Cuma
Cuma Namazından Önce
Emir Sultan Camii
Duran ÜNSAL
İslam'da Özü ve Sözüyle Doğru Olmak
03.02.2017
Cuma
Cuma Namazından Önce
Kemeraltı Camii
Hüseyin BAġKAYA
İslam'da Özü ve Sözüyle Doğru Olmak
03.02.2017
Cuma
Cuma Namazından Önce
Mumyakmaz Camii
Ali KOCADEMİR
İslam'da Özü ve Sözüyle Doğru Olmak
03.02.2017
Cuma
Cuma Namazından Önce
1. Sanayi Sitesi Camii
Hamdi ŞEN
İslam'da Özü ve Sözüyle Doğru Olmak
03.02.2017
Cuma
Cuma Namazından Önce
Abdullah Efendi Camii
Mahmut İLKILIÇ
İslam'da Özü ve Sözüyle Doğru Olmak
03.02.2017
Cuma
Cuma Namazından Önce
Ağaç Sanayi Camii
Ramazan MİNTAŞ
İslam'da Özü ve Sözüyle Doğru Olmak
03.02.2017
Cuma
Cuma Namazından Önce
Gürçeşme Merkez Camii
Mehmet ATAK
İslam'da Özü ve Sözüyle Doğru Olmak
03.02.2017
Cuma
Cuma Namazından Önce
Meraşal Fevzi Çakmak Camii
Kamil KARDAŞ
İslam'da Özü ve Sözüyle Doğru Olmak
03.02.2017
Cuma
Cuma Namazından Önce
Hüsnü Ataberk Camii
Muhammet ÖZTÜRK
İslam'da Özü ve Sözüyle Doğru Olmak
03.02.2017
Cuma
Cuma Namazından Önce
Hakimefendi Camii
Hasan SARITAġ
İslam'da Özü ve Sözüyle Doğru Olmak
04.02.2017
Cumartesi
Öğle Namazından Önce
Hisar Camii
Halil KARA
Kur'anda Akıl Kavramı
05.02.2017
Pazar
Öğle Namazından Önce
Hisar Camii
Selim MENTEġELĠ
Riyazüs Salihin
06.02.2017
Pazartesi
Tam Gün
Ġzmir Ġl Müftülüğü
Halil KARA
Fetva Nöbeti
06.02.2017
Pazartesi
Öğle Namazından Önce
Hatuniye Camii
Süleyman TUĞRUL
Hayır ve Şer Allah'tandır
06.02.2017
Pazartesi
Öğle Namazından Önce
Büyük Ġhsaniye Camii
Mehmet GÖKDUMAN
Hayır ve Şer Allah'tandır
06.02.2017
Pazartesi
Öğle Namazından Önce
Ballıkuyu Gayretiye Camii
Yusuf AKKAYA
Hayır ve Şer Allah'tandır
06.02.2017
Pazartesi
Öğle Namazından Önce
Gültepe Gayretiye Camii
Ali ATAY
Hayır ve Şer Allah'tandır
06.02.2017
Pazartesi
Öğle Namazından Önce
Gültepe Orta ÇarĢı Camii
Ramazan AYDIN
Hayır ve Şer Allah'tandır
06.02.2017
Pazartesi
Öğle Namazından Önce
Sipahipazarı Camii
Mehmet YAMANER
Hayır ve Şer Allah'tandır
06.02.2017
Pazartesi
Öğle Namazından Önce
Hacı Bayram Camii
Hasan PEKSÖZ
Hayır ve Şer Allah'tandır
06.02.2017
Pazartesi
Öğle Namazından Önce
Tepecik Mevlana Camii
ġerif AKKAġ
Hayır ve Şer Allah'tandır
06.02.2017
Pazartesi
Öğle Namazından Önce
Kahramanlar Yeni Camii
Ahmet NARĠN
Hayır ve Şer Allah'tandır
06.02.2017
Pazartesi
Öğle Namazından Önce
Emir Sultan Camii
Duran ÜNSAL
Hayır ve Şer Allah'tandır
06.02.2017
Pazartesi
Öğle Namazından Önce
Kemeraltı Camii
Hüseyin BAġKAYA
Hayır ve Şer Allah'tandır
06.02.2017
Pazartesi
Öğle Namazından Önce
Mumyakmaz Camii
Ali KOCADEMİR
Hayır ve Şer Allah'tandır
06.02.2017
Pazartesi
Öğle Namazından Önce
1. Sanayi Sitesi Camii
Hamdi ŞEN
Hayır ve Şer Allah'tandır
06.02.2017
Pazartesi
Öğle Namazından Önce
Abdullah Efendi Camii
Mahmut İLKILIÇ
Hayır ve Şer Allah'tandır
06.02.2017
Pazartesi
Öğle Namazından Önce
Ağaç Sanayi Camii
Ramazan MİNTAŞ
Hayır ve Şer Allah'tandır
06.02.2017
Pazartesi
Öğle Namazından Önce
Gürçeşme Merkez Camii
Mehmet ATAK
Hayır ve Şer Allah'tandır
06.02.2017
Pazartesi
Öğle Namazından Önce
Meraşal Fevzi Çakmak Camii
Kamil KARDAŞ
Hayır ve Şer Allah'tandır
06.02.2017
Pazartesi
Öğle Namazından Önce
Hüsnü Ataberk Camii
Muhammet ÖZTÜRK
Hayır ve Şer Allah'tandır
06.02.2017
Pazartesi
Öğle Namazından Önce
Hakimefendi Camii
Hasan SARITAġ
Hayır ve Şer Allah'tandır
07.02.2017
Salı
Öğle Namazından Önce
Hacı Bayram Camii
Halil KARA
Mü'minlerin Anneleri
08.02.2017
Çarşamba
Öğle Namazından Önce
Sipahipazarı Camii
Halil KARA
Furkan Süresi 61-77. Ayetler
08.02.2017
Çarşamba
Öğle Namazından Önce
Hatuniye Camii
Süleyman TUĞRUL
Furkan Süresi 61-77. Ayetler
08.02.2017
Çarşamba
Öğle Namazından Önce
Büyük Ġhsaniye Camii
Mehmet GÖKDUMAN
Furkan Süresi 61-77. Ayetler
08.02.2017
Çarşamba
Öğle Namazından Önce
Ballıkuyu Gayretiye Camii
Yusuf AKKAYA
Furkan Süresi 61-77. Ayetler
08.02.2017
Çarşamba
Öğle Namazından Önce
Gültepe Gayretiye Camii
Ali ATAY
Furkan Süresi 61-77. Ayetler
08.02.2017
Çarşamba
Öğle Namazından Önce
Gültepe Orta ÇarĢı Camii
Ramazan AYDIN
Furkan Süresi 61-77. Ayetler
08.02.2017
Çarşamba
Öğle Namazından Önce
Sipahipazarı Camii
Mehmet YAMANER
Furkan Süresi 61-77. Ayetler
08.02.2017
Çarşamba
Öğle Namazından Önce
Hacı Bayram Camii
Hasan PEKSÖZ
Furkan Süresi 61-77. Ayetler
08.02.2017
Çarşamba
Öğle Namazından Önce
Tepecik Mevlana Camii
ġerif AKKAġ
Furkan Süresi 61-77. Ayetler
08.02.2017
Çarşamba
Öğle Namazından Önce
Kahramanlar Yeni Camii
Ahmet NARĠN
Furkan Süresi 61-77. Ayetler
08.02.2017
Çarşamba
Öğle Namazından Önce
Emir Sultan Camii
Duran ÜNSAL
Furkan Süresi 61-77. Ayetler
08.02.2017
Çarşamba
Öğle Namazından Önce
BaĢdurak Camii
Hüseyin BAġKAYA
Furkan Süresi 61-77. Ayetler
08.02.2017
Çarşamba
Öğle Namazından Önce
Mumyakmaz Camii
Ali KOCADEMİR
Furkan Süresi 61-77. Ayetler
08.02.2017
Çarşamba
Öğle Namazından Önce
1. Sanayi Sitesi Camii
Hamdi ŞEN
Furkan Süresi 61-77. Ayetler
08.02.2017
Çarşamba
Öğle Namazından Önce
Abdullah Efendi Camii
Mahmut İLKILIÇ
Furkan Süresi 61-77. Ayetler
08.02.2017
Çarşamba
Öğle Namazından Önce
Ağaç Sanayi Camii
Ramazan MİNTAŞ
Furkan Süresi 61-77. Ayetler
08.02.2017
Çarşamba
Öğle Namazından Önce
Gürçeşme Merkez Camii
Mehmet ATAK
Furkan Süresi 61-77. Ayetler
08.02.2017
Çarşamba
Öğle Namazından Önce
Meraşal Fevzi Çakmak Camii
Kamil KARDAŞ
Furkan Süresi 61-77. Ayetler
08.02.2017
Çarşamba
Öğle Namazından Önce
Hüsnü Ataberk Camii
Muhammet ÖZTÜRK
Furkan Süresi 61-77. Ayetler
08.02.2017
Çarşamba
Öğle Namazından Önce
Hakimefendi Camii
Hasan SARITAġ
Furkan Süresi 61-77. Ayetler
09.02.2017
Perşembe
Öğleden Sonra
Konak Ġlçe Müftülüğü
Halil KARA
Aile ve Dini Rehberlik Bürosu
10.02.2017
Cuma
Cuma Namazından Önce
Gültepe Durak Camii
Halil KARA
Hucurat Süresinin Mesajları
10.02.2017
Cuma
Cuma Namazından Önce
Kestanepazarı Camii
İsmail ÇOLAK
Hucurat Süresinin Mesajları
10.02.2017
Cuma
Cuma Namazından Önce
Hatuniye Camii
Süleyman TUĞRUL
Hucurat Süresinin Mesajları
10.02.2017
Cuma
Cuma Namazından Önce
Büyük Ġhsaniye Camii
Mehmet GÖKDUMAN
Hucurat Süresinin Mesajları
10.02.2017
Cuma
Cuma Namazından Önce
Ballıkuyu Gayretiye Camii
Yusuf AKKAYA
Hucurat Süresinin Mesajları
10.02.2017
Cuma
Cuma Namazından Önce
Gültepe Gayretiye Camii
Ali ATAY
Hucurat Süresinin Mesajları
10.02.2017
Cuma
Cuma Namazından Önce
Gültepe Orta ÇarĢı Camii
Ramazan AYDIN
Hucurat Süresinin Mesajları
10.02.2017
Cuma
Cuma Namazından Önce
Sipahipazarı Camii
Mehmet YAMANER
Hucurat Süresinin Mesajları
10.02.2017
Cuma
Cuma Namazından Önce
Hacı Bayram Camii
Hasan PEKSÖZ
Hucurat Süresinin Mesajları
10.02.2017
Cuma
Cuma Namazından Önce
Tepecik Mevlana Camii
ġerif AKKAġ
Hucurat Süresinin Mesajları
10.02.2017
Cuma
Cuma Namazından Önce
Kahramanlar Yeni Camii
Ahmet NARĠN
Hucurat Süresinin Mesajları
10.02.2017
Cuma
Cuma Namazından Önce
Emir Sultan Camii
Duran ÜNSAL
Hucurat Süresinin Mesajları
10.02.2017
Cuma
Cuma Namazından Önce
Kemeraltı Camii
Hüseyin BAġKAYA
Hucurat Süresinin Mesajları
10.02.2017
Cuma
Cuma Namazından Önce
Mumyakmaz Camii
Ali KOCADEMİR
Hucurat Süresinin Mesajları
10.02.2017
Cuma
Cuma Namazından Önce
1. Sanayi Sitesi Camii
Hamdi ŞEN
Hucurat Süresinin Mesajları
10.02.2017
Cuma
Cuma Namazından Önce
Abdullah Efendi Camii
Mahmut İLKILIÇ
Hucurat Süresinin Mesajları
10.02.2017
Cuma
Cuma Namazından Önce
Ağaç Sanayi Camii
Ramazan MİNTAŞ
Hucurat Süresinin Mesajları
10.02.2017
Cuma
Cuma Namazından Önce
Gürçeşme Merkez Camii
Mehmet ATAK
Hucurat Süresinin Mesajları
10.02.2017
Cuma
Cuma Namazından Önce
Meraşal Fevzi Çakmak Camii
Kamil KARDAŞ
Hucurat Süresinin Mesajları
10.02.2017
Cuma
Cuma Namazından Önce
Hüsnü Ataberk Camii
Muhammet ÖZTÜRK
Hucurat Süresinin Mesajları
10.02.2017
Cuma
Cuma Namazından Önce
Hakimefendi Camii
Hasan SARITAġ
Hucurat Süresinin Mesajları
11.02.2017
Cumartesi
Öğle Namazından Önce
Hisar Camii
Halil KARA
Kur'anda Bela Müsibet İmtihan Kavramı
12.02.2017
Pazar
Öğle Namazından Önce
Hisar Camii
Selim MENTEġELĠ
Riyazüs Salihin
13.02.2017
Pazartesi
Tam Gün
Ġzmir Ġl Müftülüğü
Halil KARA
Fetva Nöbeti
13.02.2017
Pazartesi
Öğle Namazından Önce
Hatuniye Camii
Süleyman TUĞRUL
Kadere İman
13.02.2017
Pazartesi
Öğle Namazından Önce
Büyük Ġhsaniye Camii
Mehmet GÖKDUMAN
Kadere İman
13.02.2017
Pazartesi
Öğle Namazından Önce
Ballıkuyu Gayretiye Camii
Yusuf AKKAYA
Kadere İman
13.02.2017
Pazartesi
Öğle Namazından Önce
Gültepe Gayretiye Camii
Ali ATAY
Kadere İman
13.02.2017
Pazartesi
Öğle Namazından Önce
Gültepe Orta ÇarĢı Camii
Ramazan AYDIN
Kadere İman
13.02.2017
Pazartesi
Öğle Namazından Önce
Sipahipazarı Camii
Mehmet YAMANER
Kadere İman
13.02.2017
Pazartesi
Öğle Namazından Önce
Hacı Bayram Camii
Hasan PEKSÖZ
Kadere İman
13.02.2017
Pazartesi
Öğle Namazından Önce
Tepecik Mevlana Camii
ġerif AKKAġ
Kadere İman
13.02.2017
Pazartesi
Öğle Namazından Önce
Kahramanlar Yeni Camii
Ahmet NARĠN
Kadere İman
13.02.2017
Pazartesi
Öğle Namazından Önce
Emir Sultan Camii
Duran ÜNSAL
Kadere İman
13.02.2017
Pazartesi
Öğle Namazından Önce
Kemeraltı Camii
Hüseyin BAġKAYA
Kadere İman
13.02.2017
Pazartesi
Öğle Namazından Önce
Mumyakmaz Camii
Ali KOCADEMİR
Kadere İman
13.02.2017
Pazartesi
Öğle Namazından Önce
1. Sanayi Sitesi Camii
Hamdi ŞEN
Kadere İman
13.02.2017
Pazartesi
Öğle Namazından Önce
Abdullah Efendi Camii
Mahmut İLKILIÇ
Kadere İman
13.02.2017
Pazartesi
Öğle Namazından Önce
Ağaç Sanayi Camii
Ramazan MİNTAŞ
Kadere İman
13.02.2017
Pazartesi
Öğle Namazından Önce
Gürçeşme Merkez Camii
Mehmet ATAK
Kadere İman
13.02.2017
Pazartesi
Öğle Namazından Önce
Meraşal Fevzi Çakmak Camii
Kamil KARDAŞ
Kadere İman
13.02.2017
Pazartesi
Öğle Namazından Önce
Hüsnü Ataberk Camii
Muhammet ÖZTÜRK
Kadere İman
13.02.2017
Pazartesi
Öğle Namazından Önce
Hakimefendi Camii
Hasan SARITAġ
Kadere İman
14.02.2017
Salı
Öğle Namazından Önce
Hacı Bayram Camii
Halil KARA
Mü'minlerin Anneleri
15.02.2017
Çarşamba
Öğle Namazından Önce
Sipahipazarı Camii
Halil KARA
En'am Süresi 1-10. Ayetler
15.02.2017
Çarşamba
Öğle Namazından Önce
Hatuniye Camii
Süleyman TUĞRUL
En'am Süresi 1-10. Ayetler
15.02.2017
Çarşamba
Öğle Namazından Önce
Büyük Ġhsaniye Camii
Mehmet GÖKDUMAN
En'am Süresi 1-10. Ayetler
15.02.2017
Çarşamba
Öğle Namazından Önce
Ballıkuyu Gayretiye Camii
Yusuf AKKAYA
En'am Süresi 1-10. Ayetler
15.02.2017
Çarşamba
Öğle Namazından Önce
Gültepe Gayretiye Camii
Ali ATAY
En'am Süresi 1-10. Ayetler
15.02.2017
Çarşamba
Öğle Namazından Önce
Gültepe Orta ÇarĢı Camii
Ramazan AYDIN
En'am Süresi 1-10. Ayetler
15.02.2017
Çarşamba
Öğle Namazından Önce
Sipahipazarı Camii
Mehmet YAMANER
En'am Süresi 1-10. Ayetler
15.02.2017
Çarşamba
Öğle Namazından Önce
Hacı Bayram Camii
Hasan PEKSÖZ
En'am Süresi 1-10. Ayetler
15.02.2017
Çarşamba
Öğle Namazından Önce
Tepecik Mevlana Camii
ġerif AKKAġ
En'am Süresi 1-10. Ayetler
15.02.2017
Çarşamba
Öğle Namazından Önce
Kahramanlar Yeni Camii
Ahmet NARĠN
En'am Süresi 1-10. Ayetler
15.02.2017
Çarşamba
Öğle Namazından Önce
Emir Sultan Camii
Duran ÜNSAL
En'am Süresi 1-10. Ayetler
15.02.2017
Çarşamba
Öğle Namazından Önce
Kemeraltı Camii
Hüseyin BAġKAYA
En'am Süresi 1-10. Ayetler
15.02.2017
Çarşamba
Öğle Namazından Önce
Mumyakmaz Camii
Ali KOCADEMİR
En'am Süresi 1-10. Ayetler
15.02.2017
Çarşamba
Öğle Namazından Önce
1. Sanayi Sitesi Camii
Hamdi ŞEN
En'am Süresi 1-10. Ayetler
15.02.2017
Çarşamba
Öğle Namazından Önce
Abdullah Efendi Camii
Mahmut İLKILIÇ
En'am Süresi 1-10. Ayetler
15.02.2017
Çarşamba
Öğle Namazından Önce
Ağaç Sanayi Camii
Ramazan MİNTAŞ
En'am Süresi 1-10. Ayetler
15.02.2017
Çarşamba
Öğle Namazından Önce
Gürçeşme Merkez Camii
Mehmet ATAK
En'am Süresi 1-10. Ayetler
15.02.2017
Çarşamba
Öğle Namazından Önce
Meraşal Fevzi Çakmak Camii
Kamil KARDAŞ
En'am Süresi 1-10. Ayetler
15.02.2017
Çarşamba
Öğle Namazından Önce
Hüsnü Ataberk Camii
Muhammet ÖZTÜRK
En'am Süresi 1-10. Ayetler
15.02.2017
Çarşamba
Öğle Namazından Önce
Hakimefendi Camii
Hasan SARITAġ
En'am Süresi 1-10. Ayetler
16.02.2017
Perşembe
Öğleden Sonra
Konak Ġlçe Müftülüğü
Halil KARA
Aile ve Dini Rehberlik Bürosu
17.02.2017
Cuma
Cuma Namazından Önce
Gültepe Durak Camii
Halil KARA
Müslümanın Müslüman Üzerindeki Hakları
17.02.2017
Cuma
Cuma Namazından Önce
Hisar Camii
Muharrem GÜL
Neslimiz ve Akit
17.02.2017
Cuma
Cuma Namazından Önce
Hatuniye Camii
Süleyman TUĞRUL
Müslümanın Müslüman Üzerindeki Hakları
17.02.2017
Cuma
Cuma Namazından Önce
Büyük Ġhsaniye Camii
Mehmet GÖKDUMAN
Müslümanın Müslüman Üzerindeki Hakları
17.02.2017
Cuma
Cuma Namazından Önce
Ballıkuyu Gayretiye Camii
Yusuf AKKAYA
Müslümanın Müslüman Üzerindeki Hakları
17.02.2017
Cuma
Cuma Namazından Önce
Gültepe Gayretiye Camii
Ali ATAY
Müslümanın Müslüman Üzerindeki Hakları
17.02.2017
Cuma
Cuma Namazından Önce
Gültepe Orta ÇarĢı Camii
Ramazan AYDIN
Müslümanın Müslüman Üzerindeki Hakları
17.02.2017
Cuma
Cuma Namazından Önce
Sipahipazarı Camii
Mehmet YAMANER
Müslümanın Müslüman Üzerindeki Hakları
17.02.2017
Cuma
Cuma Namazından Önce
Hacı Bayram Camii
Hasan PEKSÖZ
Müslümanın Müslüman Üzerindeki Hakları
17.02.2017
Cuma
Cuma Namazından Önce
Tepecik Mevlana Camii
ġerif AKKAġ
Müslümanın Müslüman Üzerindeki Hakları
17.02.2017
Cuma
Cuma Namazından Önce
Kahramanlar Yeni Camii
Ahmet NARĠN
Müslümanın Müslüman Üzerindeki Hakları
17.02.2017
Cuma
Cuma Namazından Önce
Emir Sultan Camii
Duran ÜNSAL
Müslümanın Müslüman Üzerindeki Hakları
17.02.2017
Cuma
Cuma Namazından Önce
Kemeraltı Camii
Hüseyin BAġKAYA
Müslümanın Müslüman Üzerindeki Hakları
17.02.2017
Cuma
Cuma Namazından Önce
Mumyakmaz Camii
Ali KOCADEMİR
Müslümanın Müslüman Üzerindeki Hakları
17.02.2017
Cuma
Cuma Namazından Önce
1. Sanayi Sitesi Camii
Hamdi ŞEN
Müslümanın Müslüman Üzerindeki Hakları
17.02.2017
Cuma
Cuma Namazından Önce
Abdullah Efendi Camii
Mahmut İLKILIÇ
Müslümanın Müslüman Üzerindeki Hakları
17.02.2017
Cuma
Cuma Namazından Önce
Ağaç Sanayi Camii
Ramazan MİNTAŞ
Müslümanın Müslüman Üzerindeki Hakları
17.02.2017
Cuma
Cuma Namazından Önce
Gürçeşme Merkez Camii
Mehmet ATAK
Müslümanın Müslüman Üzerindeki Hakları
17.02.2017
Cuma
Cuma Namazından Önce
Meraşal Fevzi Çakmak Camii
Kamil KARDAŞ
Müslümanın Müslüman Üzerindeki Hakları
17.02.2017
Cuma
Cuma Namazından Önce
Hüsnü Ataberk Camii
Muhammet ÖZTÜRK
Müslümanın Müslüman Üzerindeki Hakları
17.02.2017
Cuma
Cuma Namazından Önce
Hakimefendi Camii
Hasan SARITAġ
Müslümanın Müslüman Üzerindeki Hakları
18.02.2017
Cumartesi
Öğle Namazından Önce
Hisar Camii
Halil KARA
Besmele-i Şerif
19.02.2017
Pazar
Öğle Namazından Önce
Hisar Camii
Selim MENTEġELĠ
Riyazüs Salihin
20.02.2017
Pazartesi
Tam Gün
Ġzmir Ġl Müftülüğü
Halil KARA
Fetva Nöbeti
20.02.2017
Pazartesi
Öğle Namazından Önce
Hatuniye Camii
Süleyman TUĞRUL
Kelimeyi Tevhid
20.02.2017
Pazartesi
Öğle Namazından Önce
Büyük Ġhsaniye Camii
Mehmet GÖKDUMAN
Kelimeyi Tevhid
20.02.2017
Pazartesi
Öğle Namazından Önce
Ballıkuyu Gayretiye Camii
Yusuf AKKAYA
Kelimeyi Tevhid
20.02.2017
Pazartesi
Öğle Namazından Önce
Gültepe Gayretiye Camii
Ali ATAY
Kelimeyi Tevhid
20.02.2017
Pazartesi
Öğle Namazından Önce
Gültepe Orta ÇarĢı Camii
Ramazan AYDIN
Kelimeyi Tevhid
20.02.2017
Pazartesi
Öğle Namazından Önce
Sipahipazarı Camii
Mehmet YAMANER
Kelimeyi Tevhid
20.02.2017
Pazartesi
Öğle Namazından Önce
Hacı Bayram Camii
Hasan PEKSÖZ
Kelimeyi Tevhid
20.02.2017
Pazartesi
Öğle Namazından Önce
Tepecik Mevlana Camii
ġerif AKKAġ
Kelimeyi Tevhid
20.02.2017
Pazartesi
Öğle Namazından Önce
Kahramanlar Yeni Camii
Ahmet NARĠN
Kelimeyi Tevhid
20.02.2017
Pazartesi
Öğle Namazından Önce
Emir Sultan Camii
Duran ÜNSAL
Kelimeyi Tevhid
20.02.2017
Pazartesi
Öğle Namazından Önce
Kemeraltı Camii
Hüseyin BAġKAYA
Kelimeyi Tevhid
20.02.2017
Pazartesi
Öğle Namazından Önce
Fuar Mescidi
Hilmi BALCI
Kelimeyi Tevhid
20.02.2017
Pazartesi
Öğle Namazından Önce
1. Sanayi Sitesi Camii
Hamdi ŞEN
Kelimeyi Tevhid
20.02.2017
Pazartesi
Öğle Namazından Önce
Abdullah Efendi Camii
Mahmut İLKILIÇ
Kelimeyi Tevhid
20.02.2017
Pazartesi
Öğle Namazından Önce
Ağaç Sanayi Camii
Ramazan MİNTAŞ
Kelimeyi Tevhid
20.02.2017
Pazartesi
Öğle Namazından Önce
Gürçeşme Merkez Camii
Mehmet ATAK
Kelimeyi Tevhid
20.02.2017
Pazartesi
Öğle Namazından Önce
Meraşal Fevzi Çakmak Camii
Kamil KARDAŞ
Kelimeyi Tevhid
20.02.2017
Pazartesi
Öğle Namazından Önce
Hüsnü Ataberk Camii
Muhammet ÖZTÜRK
Kelimeyi Tevhid
20.02.2017
Pazartesi
Öğle Namazından Önce
Hakimefendi Camii
Hasan SARITAġ
Kelimeyi Tevhid
21.02.2017
Salı
Öğle Namazından Önce
Hacı Bayram Camii
Halil KARA
Hz. Aişe (r.a)
22.02.2017
Çarşamba
Öğle Namazından Önce
Sipahipazarı Camii
Halil KARA
En'am Süresi 11-20. Ayetler
22.02.2017
Çarşamba
Öğle Namazından Önce
Hatuniye Camii
Süleyman TUĞRUL
En'am Süresi 11-20. Ayetler
22.02.2017
Çarşamba
Öğle Namazından Önce
Büyük Ġhsaniye Camii
Mehmet GÖKDUMAN
En'am Süresi 11-20. Ayetler
22.02.2017
Çarşamba
Öğle Namazından Önce
Ballıkuyu Gayretiye Camii
Yusuf AKKAYA
En'am Süresi 11-20. Ayetler
22.02.2017
Çarşamba
Öğle Namazından Önce
Gültepe Gayretiye Camii
Ali ATAY
En'am Süresi 11-20. Ayetler
22.02.2017
Çarşamba
Öğle Namazından Önce
Gültepe Orta ÇarĢı Camii
Ramazan AYDIN
En'am Süresi 11-20. Ayetler
22.02.2017
Çarşamba
Öğle Namazından Önce
Sipahipazarı Camii
Mehmet YAMANER
En'am Süresi 11-20. Ayetler
22.02.2017
Çarşamba
Öğle Namazından Önce
Hacı Bayram Camii
Hasan PEKSÖZ
En'am Süresi 11-20. Ayetler
22.02.2017
Çarşamba
Öğle Namazından Önce
Tepecik Mevlana Camii
ġerif AKKAġ
En'am Süresi 11-20. Ayetler
22.02.2017
Çarşamba
Öğle Namazından Önce
Kahramanlar Yeni Camii
Ahmet NARĠN
En'am Süresi 11-20. Ayetler
22.02.2017
Çarşamba
Öğle Namazından Önce
Emir Sultan Camii
Duran ÜNSAL
En'am Süresi 11-20. Ayetler
22.02.2017
Çarşamba
Öğle Namazından Önce
Kemeraltı Camii
Hüseyin BAġKAYA
En'am Süresi 11-20. Ayetler
22.02.2017
Çarşamba
Öğle Namazından Önce
Mumyakmaz Camii
Ali KOCADEMİR
En'am Süresi 11-20. Ayetler
22.02.2017
Çarşamba
Öğle Namazından Önce
1. Sanayi Sitesi Camii
Hamdi ŞEN
En'am Süresi 11-20. Ayetler
22.02.2017
Çarşamba
Öğle Namazından Önce
Abdullah Efendi Camii
Mahmut İLKILIÇ
En'am Süresi 11-20. Ayetler
22.02.2017
Çarşamba
Öğle Namazından Önce
Ağaç Sanayi Camii
Ramazan MİNTAŞ
En'am Süresi 11-20. Ayetler
22.02.2017
Çarşamba
Öğle Namazından Önce
Gürçeşme Merkez Camii
Mehmet ATAK
En'am Süresi 11-20. Ayetler
22.02.2017
Çarşamba
Öğle Namazından Önce
Meraşal Fevzi Çakmak Camii
Kamil KARDAŞ
En'am Süresi 11-20. Ayetler
22.02.2017
Çarşamba
Öğle Namazından Önce
Hüsnü Ataberk Camii
Muhammet ÖZTÜRK
En'am Süresi 11-20. Ayetler
22.02.2017
Çarşamba
Öğle Namazından Önce
Hakimefendi Camii
Hasan SARITAġ
En'am Süresi 11-20. Ayetler
23.02.2017
Perşembe
Öğleden Sonra
Konak Ġlçe Müftülüğü
Halil KARA
Aile ve Dini Rehberlik Bürosu
24.02.2017
Cuma
Cuma Namazından Önce
Salepçioğlu Camii
Muharrem GÜL
Mahremiyet Ahlakı
24.02.2017
Cuma
Cuma Namazından Önce
Kemeraltı Camii
İsmail ÇOLAK
Mahremiyet Ahlakı
24.02.2017
Cuma
Cuma Namazından Önce
Gültepe Durak Camii
Halil KARA
Mahremiyet Ahlakı
24.02.2017
Cuma
Cuma Namazından Önce
Hatuniye Camii
Süleyman TUĞRUL
Mahremiyet Ahlakı
24.02.2017
Cuma
Cuma Namazından Önce
Büyük Ġhsaniye Camii
Mehmet GÖKDUMAN
Mahremiyet Ahlakı
24.02.2017
Cuma
Cuma Namazından Önce
Ballıkuyu Gayretiye Camii
Yusuf AKKAYA
Mahremiyet Ahlakı
24.02.2017
Cuma
Cuma Namazından Önce
Gültepe Gayretiye Camii
Ali ATAY
Mahremiyet Ahlakı
24.02.2017
Cuma
Cuma Namazından Önce
Gültepe Orta ÇarĢı Camii
Ramazan AYDIN
Mahremiyet Ahlakı
24.02.2017
Cuma
Cuma Namazından Önce
Sipahipazarı Camii
Mehmet YAMANER
Mahremiyet Ahlakı
24.02.2017
Cuma
Cuma Namazından Önce
Hacı Bayram Camii
Hasan PEKSÖZ
Mahremiyet Ahlakı
24.02.2017
Cuma
Cuma Namazından Önce
Tepecik Mevlana Camii
ġerif AKKAġ
Mahremiyet Ahlakı
24.02.2017
Cuma
Cuma Namazından Önce
Kahramanlar Yeni Camii
Ahmet NARĠN
Mahremiyet Ahlakı
24.02.2017
Cuma
Cuma Namazından Önce
Emir Sultan Camii
Duran ÜNSAL
Mahremiyet Ahlakı
24.02.2017
Cuma
Cuma Namazından Önce
Kemeraltı Camii
Hüseyin BAġKAYA
Mahremiyet Ahlakı
24.02.2017
Cuma
Cuma Namazından Önce
Mumyakmaz Camii
Ali KOCADEMİR
Mahremiyet Ahlakı
24.02.2017
Cuma
Cuma Namazından Önce
1. Sanayi Sitesi Camii
Hamdi ŞEN
Mahremiyet Ahlakı
24.02.2017
Cuma
Cuma Namazından Önce
Abdullah Efendi Camii
Mahmut İLKILIÇ
Mahremiyet Ahlakı
24.02.2017
Cuma
Cuma Namazından Önce
Ağaç Sanayi Camii
Ramazan MİNTAŞ
Mahremiyet Ahlakı
24.02.2017
Cuma
Cuma Namazından Önce
Gürçeşme Merkez Camii
Mehmet ATAK
Mahremiyet Ahlakı
24.02.2017
Cuma
Cuma Namazından Önce
Meraşal Fevzi Çakmak Camii
Kamil KARDAŞ
Mahremiyet Ahlakı
24.02.2017
Cuma
Cuma Namazından Önce
Hüsnü Ataberk Camii
Muhammet ÖZTÜRK
Mahremiyet Ahlakı
24.02.2017
Cuma
Cuma Namazından Önce
Hakimefendi Camii
Hasan SARITAġ
Mahremiyet Ahlakı
25.02.2017
Cumartesi
Öğle Namazından Önce
Hisar Camii
Halil KARA
Kur'anda Cimrilik Kavramı
26.02.2017
Pazar
Öğle Namazından Önce
Hisar Camii
Ġbrahim EGE
Riyazüs Salihin
27.02.2017
Pazartesi
Tam Gün
Ġzmir Ġl Müftülüğü
Halil KARA
Fetva Nöbeti
27.02.2017
Pazartesi
Öğle Namazından Önce
Hatuniye Camii
Süleyman TUĞRUL
Gayba İman
27.02.2017
Pazartesi
Öğle Namazından Önce
Büyük Ġhsaniye Camii
Mehmet GÖKDUMAN
Gayba İman
27.02.2017
Pazartesi
Öğle Namazından Önce
Ballıkuyu Gayretiye Camii
Yusuf AKKAYA
Gayba İman
27.02.2017
Pazartesi
Öğle Namazından Önce
Gültepe Gayretiye Camii
Ali ATAY
Gayba İman
27.02.2017
Pazartesi
Öğle Namazından Önce
Gültepe Orta ÇarĢı Camii
Ramazan AYDIN
Gayba İman
27.02.2017
Pazartesi
Öğle Namazından Önce
Sipahipazarı Camii
Mehmet YAMANER
Gayba İman
27.02.2017
Pazartesi
Öğle Namazından Önce
Hacı Bayram Camii
Hasan PEKSÖZ
Gayba İman
27.02.2017
Pazartesi
Öğle Namazından Önce
Tepecik Mevlana Camii
ġerif AKKAġ
Gayba İman
27.02.2017
Pazartesi
Öğle Namazından Önce
Kahramanlar Yeni Camii
Ahmet NARĠN
Gayba İman
27.02.2017
Pazartesi
Öğle Namazından Önce
Emir Sultan Camii
Duran ÜNSAL
Gayba İman
27.02.2017
Pazartesi
Öğle Namazından Önce
Kemeraltı Camii
Hüseyin BAġKAYA
Gayba İman
27.02.2017
Pazartesi
Öğle Namazından Önce
Mumyakmaz Camii
Ali KOCADEMİR
Gayba İman
27.02.2017
Pazartesi
Öğle Namazından Önce
1. Sanayi Sitesi Camii
Hamdi ŞEN
Gayba İman
27.02.2017
Pazartesi
Öğle Namazından Önce
Abdullah Efendi Camii
Mahmut İLKILIÇ
Gayba İman
27.02.2017
Pazartesi
Öğle Namazından Önce
Ağaç Sanayi Camii
Ramazan MİNTAŞ
Gayba İman
27.02.2017
Pazartesi
Öğle Namazından Önce
Gürçeşme Merkez Camii
Mehmet ATAK
Gayba İman
27.02.2017
Pazartesi
Öğle Namazından Önce
Meraşal Fevzi Çakmak Camii
Kamil KARDAŞ
Gayba İman
27.02.2017
Pazartesi
Öğle Namazından Önce
Hüsnü Ataberk Camii
Muhammet ÖZTÜRK
Gayba İman
27.02.2017
Pazartesi
Öğle Namazından Önce
Hakimefendi Camii
Hasan SARITAġ
Gayba İman
28.02.2017
Salı
Öğle Namazından Önce
Hacı Bayram Camii
Halil KARA
Kur'ana Hizmet Eden Sahabiler
Download
Random flashcards
Merhaba

2 Cards oauth2_google_861773e1-0890-4522-834a-6a5babb58e76

En Mimar Architecture LTD ŞTİ XD

2 Cards asilyasar069

KIRIHAN GÜMÜŞ DEDEKTÖR

6 Cards oauth2_google_49cd8e53-7096-4be6-ba73-4ff7e4195b4b

321işletme

2 Cards oldcity

Create flashcards