Beklentilerin üzerinde gelen Mayıs cari açık rakamının

advertisement
Beklentilerin üzerinde gelen Mayıs cari açık rakamının ardından, 12 aylık
birikimli açık 44.7 milyar dolara yükseldi…
Gerçekleşme: -4.0 milyar dolar, ING Bank: -3.5 milyar dolar, Piyasa Tahmini: -3.6 milyar dolar
E
S
İ
-80
Enerji Hariç Cari Denge
Cari Denge
Altın Hariç Cari Denge
45.0
70.0
60.0
40.0
50.0
35.0
40.0
30.0
30.0
20.0
25.0
10.0
20.0
0.0
Mar 15
May 15
Oca 15
Eyl 14
Kas 14
Tem 14
-10.0
Mar 14
15.0
May 14
G
-60
Oca 14
N
-40
Eyl 13
E
-20
Kas 13
D
0
Tem 13
R
20
Mar 13
E
US$
Cari Dengeye
milyon
Oranı
-44,687
100%
-60,373
135%
41,002
92%
4,941
11%
1,178
3%
1,034
2%
144
0%
11,431
26%
17,474
39%
-6,043
14%
5,064
11%
4,760
11%
304
1%
2,168
5%
2,168
5%
0
0%
12,351
28%
3,869
9%
1,393
3%
5,397
12%
-4,004
9%
5,078
11%
-123%
-269%
-101%
*Ticari krediler hariç 'Mutlak değer Kaynak: TCMB
May 13
L
 Finansman cephesinde, aylık bazda dalgalanmaların dikkat
çektiği ve Ocak hariç 2015’te gerek MB’nin politika
kararlarına yönelik siyasi eleştiriler ve siyasi risk algısı
gerekse küresel piyasalardaki oynaklığın risk iştahına
olumsuz yansımasıyla çıkışların gözlendiği sermaye
hareketlerinde Mayıs’ta da 5.7 milyar dolarlık sert bir çıkış
kaydedildi. Yurtiçi bankaların yurtdışında 1.2 milyar dolarlık
varlık alımları, 3.6 milyar dolarlık borç ödemeleri ve yurtdışı
yatırımcıların tahvil piyasasında 1.5 milyar dolarlık satıl
yapmaları bu gelişmede belirleyici oldu. Uzun vadeli
finansman tarafında ise dört yıldan uzun bir süredir devam
eden dalgalı giriş eğilimi korunurken, toplam finansmana
8.7 milyar dolarla yüksek düzeyde bir katkı sağlandı. Buna
bağlı olarak son bir yıldaki sermaye akımlarının tamamı
uzun vadeli olurken, kısa vadede net çıkış kaydedildi. Aylık
rakamda, bankaların yurtdışından tarihi yüksek düzeyde 5.3
milyar dolarlık borçlanmaları, aynı yolla şirketler kesiminin
1.0 milyar dolar kaynak sağlaması ve 1.8 milyar dolarlık
ticari kredi kullanımı önemli rol oynadı. Geçtiğimiz yıl
oldukça zayıf seyreden doğrudan yatırımlar kalemiyle de
0.6 milyar dolarlık giriş kaydedildi. Net hata noksan
kaleminde Mayıs’ta 1.8 milyar dolarlık dikkate değer bir giriş
(2015’te şimdiye kadar 8.9 milyar dolar) dikkat çekerken,
resmi rezervler ise 2.0 milyar dolar geriledi. Borç çevrim
oranlarına bakıldığında, sene başında çekirdek olmayan
yükümlülüklere yönelik zorunlu karşılık önlemlerinin
açıklanmasından sonra bankacılık kesiminin mevduat dışı
yükümlülüklerinin vadelerinde uzama eğilimine paralel
olarak 12 aylık uzun vadeli borç çevrim oranı %269 oldu.
Oca 13
E
Eyl 12
M
Kas 12
E
US$
Cari Dengeye
milyon
Oranı
Cari Denge
-3,994
100%
Dış Ticaret Dengesi
-5,367
134%
Toplam Kayıtlı Sermaye Girişi
2,948
74%
Net Doğrudan Yatırımlar
638
16%
Yabancıların Net Menkul Kıymet Alımları
-1,399
35%
Hisse Senedi
74
2%
Bono
-1,473
37%
Net Dış Borçlanma*- Bankalar
1,734
43%
Uzun Vade
5,349
134%
Kısa Vade
-3,615
91%
Net Dış Borçlanma*- Reel Sektör
1,173
29%
Uzun Vade
975
24%
Kısa Vade
198
5%
Net Dış Borçlanma*-Hazine
0
0%
Uzun Vade
0
0%
Kısa Vade
0
0%
Bankalardaki Mevduat
27
1%
Diğer
775
19%
Rezerv Değişim
-755
19%
Bankalar
-2,794
70%
Resmi
2,039
51%
Net Hata Noksan
1,801
45%
Diğer Sektörler Uzun Vadeli Kredi Çevrim Oranı
-178%
Bankalar Uzun Vadeli Kredi Çevrim Oranı
-533%
Kısa Vadeli Ticari Kredi Çevrim Oranı
-105%
May 12
D
Seçilmiş Ödemeler Dengesi Kalemleri - Kümülatif Gelişim
May 15
Haz 14 - May 15
Tem 12
Ö
 Geçtiğimiz yıla göre önemli ölçüde aşağıda seyreden enerji
fiyatları ithalatı aşağı çekmesine rağmen, ihracattaki
zayıflama nedeniyle 2015’te şimdiye kadar daralmanın
oldukça yavaş seyrettiği dış ticaret rakamlarının belirleyici
olduğu cari açıkta Mayıs rakamı beklentilerin üzerinde 4.0
milyar dolar olarak gerçekleşti. Bu gelişmede, turizm
gelirlerindeki düşüşün yansıdığı hizmet gelirleri ile birincil
gelir dengesinin daha da zayıflaması önemli rol oynadı. Öte
yandan, 12 aylık birikimli cari açık ise 44.3 milyar dolardan
44.7 milyar dolara yükseldi. Öte yandan, 2014 ortasından
bu yana artıda seyreden net enerji ithalatı hariç denge ise
Mayıs’ta yeniden eksiye döndü ve -1.0 milyar dolar oldu.
Uzun Vadeli Finansman
Kısa Vadeli Finansman (US$ milyar)- sağ
Kaynak: TCMB
 Sonuç olarak, yılbaşından bu yana cari dengedeki iyileşme
10.07.15
sınırlı kalırken, yılın kalan döneminde bir miktar daha
daralma gözlenebilir. Dış dengedeki iyileşmeye yönelik
önemli riskler ise Euro/Dolar paritesindeki seyir, jeopolitik
gelişmeler, küresel büyüme görünümünde olası zayıflama,
petrol ihraç eden ülkelerin düşük talebi olarak sıralanabilir.
LÜTFEN ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR İÇİN SON SAYFAYA BAKINIZ
Muhammet Mercan
ING Bank Ekonomik Araştırmalar Grubu
Muhammet Mercan
Baş Ekonomist
+ 90 212 329 0751
[email protected]
AÇIKLAMA:
Burada yer alan yatı rı m bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatı rı m danı ş manlı ğ ı kapsamı nda değ ildir. Yatı rı m
danı ş manlı ğ ı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim ş irketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müş teri
arası nda imzalanacak yatı rı m danı ş manlı ğ ı sözleş mesi çerçevesinde sunulmaktadı r. Burada yer alan
yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanlar ı n ki ş isel görü ş lerine dayanmaktad ı r. Bu görü ş ler mali
durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanı larak yat
ı rı m kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğ urmayabilir.
Bu rapor, ING Bank A.Ş . Ekonomik Araş tı rmalar Grubu tarafı ndan sadece bilgi amaçlı olarak hazı rlanmı ş tı r.
Sunulan bilgilerin yayı m tarihi itibarı yla yanlı ş /yanı ltı cı olmaması na özen gösterilmiş olması na karş ı n,
ING Bank A.Ş . bilgilerin doğ ru ve tam olması ndan sorumlu değ ildir. Bu raporda yer alan bilgiler herhangi bir uyarı
yapı lmadan değ iş ebilir. ING Bank A.Ş . ve kurum çalı ş anları bu raporda sunulan bilgilerin kullanı lması ndan
kaynaklanabilecek herhangi bir doğ rudan ve dolaylı zarardan ötürü hiçbir ş ekilde sorumluluk kabul etmemektedir. Telif
hakkı saklı dı r, herhangi bir amaçla ING Bank A.Ş .’nin izni olmadan raporun tamamı veya bir kı smı baş ka bir
yerde yeniden yayı mlanamaz, dağ ı tı mı yapı lamaz. Tüm hakkı saklı dı r.
ING Bank A.Ş ., bu raporun Türkiye’de yayı mlanması ndan sorumludur.
[
[
Download
Random flashcards
canlılar ve enrji ilişkileri

2 Cards oauth2_google_d3979ca9-59f8-451c-9cf7-08c5056d5753

Merhaba

2 Cards oauth2_google_861773e1-0890-4522-834a-6a5babb58e76

qweeqwqwe

5 Cards oauth2_google_78146396-8b44-4532-a806-7e25cc078908

En Mimar Architecture LTD ŞTİ XD

2 Cards asilyasar069

KIRIHAN GÜMÜŞ DEDEKTÖR

6 Cards oauth2_google_49cd8e53-7096-4be6-ba73-4ff7e4195b4b

Create flashcards