PAZARTESİ SD 1 SD 2 SD 3 SD 4 SD 5 SD 6 SD 7 SD 8 SD 9 SD

advertisement
PAZARTESİ
SD1
SD2
SD3
SD4
SD5
SD6
SD7
SD8
SD9
SD10
BİL.LAB.
08:30-09:15
İŞY124Ticari
Matematik
Öğr.Gör.Ali
BÜYÜKMERT
İTN213Ekonomi
Öğr.Gör.İdris
KOÇAK
İDT109
Genel
Muhasebe
Öğr.Gör.
BihterBİÇER
OYMAK
09:30-10:15
İDT205
Uluslararası
Finansman
MehmetCan
DOĞANER
10:30-11:15
BSN113
Halkla
İlişkiler
Filiz
GÜLSEVİN
ERSÖZ
BSN230Maliye
Politikası
Öğr.Gör.Fazilet
KÖMÜRCÜLER
"
"
"
"
BSN204BankacılıkveFon
Yönetimi
OsmanDORU
11:30-12:15
"
"
"
"
"
"
"
13:00-13:45
İDT258
Mesleki
Yazışma
Teknikleri
Filiz
GÜLSEVİN
ERSÖZ
LOJ258işve
SosyalGüvenlik
Hukuku
Öğr.Gör.Fazilet
KÖMÜRCÜLER
BSN202Menkul
Kıymetler
Analizi
MehmetCan
DOĞANER
İŞY122Makro
İktisat
Öğr.Gör.İdris
KOÇAK
MAT
181Matematiğe
GirişI
Öğr.Gör.Ali
BÜYÜKMERT
MKS227İnsanKaynakları
Yönetimi
OsmanDORU
14:00-14:45
"
"
"
"
"
"
MKS212
MeslekEtiği
15:00-15:45
Filiz
GÜLSEVİN
ERSÖZ
İŞY211Kamu
Maliyesi
Öğr.Gör.Fazilet
Kömürcüler
"
"
İŞY258Girişimcilik
Öğr.Gör.Ali
BÜYÜKMERT
16:00-16:45
"
"
"
SALI
SD1
SD2
SD3
SD4
SD5
SD6
SD7
SD8
SD9
SD10
BİL.LAB.
08:30-09:15
BSN102BankaMuhasebesi
Öğr.Gör.ZehraGÜLCAN
İDT109Genel
Muhasebe
Öğr.Gör.Bihter
BİÇEROYMAK
İDT205
Uluslararası
Finansman
MehmetCan
DOĞANER
İŞY122Makro
İktisat
Öğr.Gör.İdris
KOÇAK
İŞY123
Mikroİktisat
Öğr.Gör.
MüminESER
İŞY124Ticari
Matematik
Öğr.Gör.Ali
BÜYÜKMERT
"
"
LOJ258işve
SosyalGüvenlik
Hukuku
Öğr.Gör.Fazilet
KÖMÜRCÜLER
"
BSN207TemelKrediBilgileri
Öğr.Gör.ZehraGÜLCAN
"
"
"
"
09:30-10:15
10:30-11:15
BSN113
Halkla
İlişkiler
Filiz
GÜLSEVİN
ERSÖZ
LOJ203
Konteyner
taşımacılığı
Zehra
KÜÇÜKKALAY
"
"
"
MKS102
Parave
Sermaye
Piyasası
Öğr.Gör.
EvrenKOÇ
KIRDAŞ
11:30-12:15
"
"
"
"
"
"
13:00-13:45
İDT258
Mesleki
Yazışma
Teknikleri
Filiz
GÜLSEVİN
ERSÖZ
LOJ100Lojistik
Zehra
KÜÇÜKALAY
İŞY211Kamu
Maliyesi
Öğr.Gör.Fazilet
Kömürcüler
14:00-14:45
"
MKS102
BSN202Menkul
Parave
MKS206
Kıymetler
İTN213Ekonomi Sermaye
TeknikAnaliz
Analizi
Öğr.Gör.İdris
Piyasası
Öğr.Gör.
MehmetCan
KOÇAK
Öğr.Gör.
MüminESER
DOĞANER
EvrenKOÇ
KIRDAŞ
MAT
181Matematiğe
GirişI
Öğr.Gör.Ali
BÜYÜKMERT
BSN102BankaMuhasebesi
Öğr.Gör.ZehraGÜLCAN
"
"
"
"
"
"
"
"
MKS212
MeslekEtiği
15:00-15:45
Filiz
GÜLSEVİN
ERSÖZ
"
BSN230Maliye
Politikası
Öğr.Gör.Fazilet
KÖMÜRCÜLER
"
"
"
İŞY258Girişimcilik
Öğr.Gör.Ali
BÜYÜKMERT
BSN207TemelKrediBilgileri
Öğr.Gör.ZehraGÜLCAN
16:00-16:45
"
"
"
"
ÇARŞAMBA
08:30-09:15
SD1
SD2
SD3
SD4
SD5
SD6
SD7
SD8
SD9
SD10
BİL.LAB.
İDT113Temel
Hukuk
Öğr.Gör.Evren
KOÇKIRDAŞ
İŞY151Bilgiveİletişim
Teknplojisi
Öğr.Gör.AliBÜYÜKMERT
İŞY208
Finansal
Tablolar
Analizi
Öğr.Gör.
Yasemin
COŞKUN
İŞY123
Mikroİktisat
Öğr.Gör.
MüminESER
"
"
"
İDT259Vergi
Hukuku
Öğr.Gör.Fazilet
KÖMÜRCÜLER
İŞY151Bilgiveİletişim
Teknplojisi
Öğr.Gör.AliBÜYÜKMERT
09:30-10:15
"
10:30-11:15
LOJ252
Kalite
Yönetim
Sistemleri
ErsoyKİRLİ
BSN231Sigorta
İşletmeciliği
Zehra
KÜÇÜKKALAY
İDT107DıiTicaret
İşlemleriI
Öğr.Gör.Evren
KOÇKIRDAŞ
MKS213
Uluslararası
İktisat
Öğr.Gör.İdris
KOÇAK
11:30-12:15
"
"
"
"
"
"
"
"
İDT202
Uluslararası
İktisatII
Öğr.Gör.İdris
KOÇAK
İŞY207
Finansal
Yönetim
Öğr.Gör.
Yasemin
COŞKUN
MKS206
TeknikAnaliz
Öğr.Gör.
MüminESER
İDT259Vergi
Hukuku
Öğr.Gör.Fazilet
KÖMÜRCÜLER
İŞY271Araştırma
YöntemveTek.
Öğr.Gör.Ali
BÜYÜKMERT
MKS227İnsanKaynakları
Yönetimi
OsmanDORU
"
"
"
"
"
BSN204BankacılıkveFon
Yönetimi
OsmanDORU
"
13:00-13:45
LOJ252
Kalite
Yönetim
Sistemleri
ErsoyKİRLİ
LOJ100Lojistik
Zehra
KÜÇÜKALAY
İDT113Temel
Hukuk
Öğr.Gör.Evren
KOÇKIRDAŞ
14:00-14:45
"
"
"
"
LOJ260
Uluslararası
Ekonomik
Kuruluşlar
Öğr.Gör.İdris
KOÇAK
"
"
İŞY271Araştırma
YöntemveTek.
Öğr.Gör.Ali
BÜYÜKMERT
"
"
15:00-15:45
"
İDT107DıiTicaret
İşlemleriI
Öğr.Gör.Evren
KOÇKIRDAŞ
16:00-16:45
"
PERŞEMBE
SD1
08:30-09:15
09:30-10:15
SD2
SD3
SD4
SD5
SD6
SD7
SD8
SD9
SD10
BİL.LAB.
BSN232
Ekonomi
Politikası
Öğr.Gör.
MüminESER
İDT251Pazarlama
İlkeleri
Öğr.Gör.Oğuzhan
AYDIN
İŞY201Yönetim
veOrganizasyon
NurAYDIN
İŞY208
Finansal
Tablolar
Analizi
Öğr.Gör.
Yasemin
COŞKUN
"
İDT203Dış
Ticaretİşlemleri
Muhasebesi
BetülÜNAL
"
"
BSN273
Türkiye
Ekonomisi
veAB
Öğr.Gör.
MüminESER
"
İŞY152İstatistik
Öğr.Gör.Oğuzhan
AYDIN
LOJ250ÜretimYönetimi
OsmanDORU
MKS208
Portföy
Yönetimi
ErsoyKİRLİ
İŞY126Ticaret
Hukuku
Öğr.Gör.Evren
KOÇKIRDAŞ
10:30-11:15
"
BSN231Sigorta
İşletmeciliği
Zehra
KÜÇÜKKALAY
"
"
MKS213
Uluslararası
İktisat
Öğr.Gör.İdris
KOÇAK
11:30-12:15
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
İDT202
Uluslararası
İktisatII
Öğr.Gör.İdris
KOÇAK
İŞY207
Finansal
Yönetim
Öğr.Gör.
Yasemin
COŞKUN
BSN232
Ekonomi
Politikası
Öğr.Gör.
MüminESER
İŞY104Genel
MuhasebeII
BetülÜNAL
İŞY252Hizmet
Pazarlaması
Öğr.Gör.Oğuzhan
AYDIN
İDT207Gümrükİşlemleri
OsmanDORU
"
"
"
"
13:00-13:45
LOJ206
Depolama
veStok
yönetimi
ErsoyKİRLİ
LOJ203
Konteyner
taşımacılığı
Zehra
KÜÇÜKKALAY
İŞY121Genel
İşletme
Öğr.Gör.Evren
KOÇKIRDAŞ
İŞY253E-Ticaret
NurAYDIN
14:00-14:45
"
"
"
"
"
"
"
LOJ260
Uluslararası
Ekonomik
Kuruluşlar
Öğr.Gör.İdris
KOÇAK
"
İŞY153
İletişim
Öğr.Gör.
MüminESER
"
İDT204Uluslararası
Pazarlma
Öğr.Gör.Oğuzhan
AYDIN
"
"
"
15:00-15:45
"
"
MKS204Vadeli
Piyasaİşlemleri
NurAYDIN
16:00-16:45
"
CUMA
SD1
SD2
SD3
SD4
SD5
SD6
SD7
SD8
SD9
SD10
BİL.LAB.
08:30-09:15
İŞY153
İletişim
Öğr.Gör.
MüminESER
İDT251Pazarlama
İlkeleri
Öğr.Gör.Oğuzhan
AYDIN
09:30-10:15
LOJ206
Depolama
veStok
yönetimi
ErsoyKİRLİ
İŞY126Ticaret
Hukuku
Öğr.Gör.Evren
KOÇKIRDAŞ
İŞY201Yönetim
veOrganizasyon
NurAYDIN
"
İDT203Dış
Ticaretİşlemleri
Muhasebesi
BetülÜNAL
"
İDT207Gümrükİşlemleri
OsmanDORU
BSN273
Türkiye
Ekonomisi
veAB
Öğr.Gör.
"
İŞY152İstatistik
Öğr.Gör.Oğuzhan
AYDIN
"
10:30-11:15
"
"
"
MüminESER
11:30-12:15
"
"
"
"
"
13:00-13:45
MKS208
Portföy
Yönetimi
ErsoyKİRLİ
14:00-14:45
"
"
"
İŞY121Genel
İşletme
Öğr.Gör.Evren
KOÇKIRDAŞ
İŞY104Genel
MuhasebeII
BetülÜNAL
İŞY252Hizmet
Pazarlaması
Öğr.Gör.Oğuzhan
AYDIN
İŞY253E-Ticaret
NurAYDIN
LOJ250ÜretimYönetimi
OsmanDORU
"
"
"
"
"
15:00-15:45
"
"
MKS204Vadeli
Piyasaİşlemleri
NurAYDIN
"
İDT204Uluslararası
Pazarlma
Öğr.Gör.Oğuzhan
AYDIN
16:00-16:45
"
"
Download
Random flashcards
canlılar ve enrji ilişkileri

2 Cards oauth2_google_d3979ca9-59f8-451c-9cf7-08c5056d5753

Merhaba

2 Cards oauth2_google_861773e1-0890-4522-834a-6a5babb58e76

KIRIHAN GÜMÜŞ DEDEKTÖR

6 Cards oauth2_google_49cd8e53-7096-4be6-ba73-4ff7e4195b4b

321işletme

2 Cards oldcity

Create flashcards