ERG 407. Yutma Bozukluklarında Ergoterapi

advertisement
BOLOGNA PROJESİ
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
ERGOTERAPİ LİSANS PROGRAMI
DERS TANIM BİLGİLERİ
Dersin Adı
Kodu
Yutma
bozukluklarında
ergoterapi
Önkoşullar
Dersin dili
Dersin türü
Dersin öğrenme ve
öğretme şekilleri
Dersin
sorumlusu(ları)
ERG 407
Yarıyıl
1
Teori
Uygulama
(saat/hafta) (saat/hafta)
1
2
Laboratuvar
(saat/hafta)
-
Yerel
Kredi
2
AKTS
3
Yok
Türkçe
Seçmeli
Anlatım, interaktif öğrenme, araştırma, saha çalışması
Prof .Dr. Hülya Kayıhan, Prof Dr Mine Uyanık, Prof Dr Esra Akı, Prof Dr Gonca
Bumin, Doç Dr Gamze Ekici, Dr. Fzt. Çiğdem Öksüz, Dr. Fzt. Songül Atasavun Uysal
Dersin amacı
1. Yutma bozukluğu tedavisinde interdisipliner sağlık ekibi içinde ergoterapinin
katkısını keşfetmek
2. Sağlık profesyonelleri arasında işbirliğini teşvik etmek amacıyla kanıta dayalı
yutma bozukluğu yaklaşımları için gerekli koşulları tanımlamak
3. Yutma bozuklu değerlendirme ve müdahalelerinde ortak ilkeler keşfetmek.
Dersin öğrenme
çıktıları
Öğrenci
yutma bozukluğuna eşlik eden problem ve semptomları tanımlar
Yutma bozukluğu değerlendirme ve tedavisindeki en temel ilkeleri tanımlar
Yutma bozukluğunda en iyi sonuca ulaşmak için sağlık profesyonelleri arasında
işbirliğini teşvik etmek için gerekli koşulları tanımlar
Dersin içeriği
Risk düzeyinin belirlenmesi; aile ve bakıcıları içeren riske karşı bilinçli bir karar
verebilme vs
Sonuçları iyileştirmek için risk göstergelerinin erken saptanması, mortaliteyi
azaltma hastanede kalış uzunluğunu azaltmak, sağlık bakımında ihtiyaçlar
Aspirasyon riskinin, malnütrisyon ve dehidratasyonun kapsamlı tedavisi,
Hasta merkezli bakımın sağlanması; bireyin yutma bozukluğu tedavisine aktif olarak
katılması
Yutma bozukluğu hastasının tedavisinde bakıcıların eğitimi ve dahil edilmesi
Sağlık uygulayıcıları arasında etkili bir iletişim ve dokümantasyon
Yutma bozukluğunda ergoterapi yaklaşımları
Kaynaklar
-
-
-
National Board for Certification in Occupational Therapy. (2004).
Foundations
of
the
NBCOT
Certification
Examinations.
http://www.nbcot.org/webarticles/articlefiles/106monograph_foundations_exams.pdf. Accessed 14 Dec. 2004.
National Board for Certification in Occupational Therapy. (2004). A practice
analysis study of entry-level occupational therapy registered and certified
occupational therapy assistant practice. OTJR: Occupation, Participation and
Health, 24 (Sup 1)
Avery-Smith, W. (2002). Dysphagia. In C.A. Trombly & M.V. Radomski (Eds.)
Occupational Therapy for Physical Dysfunction. Baltimore: Lippencott, Williams, &
Wilkins, 1091-1109.
American Occupational Therapy Association. (2004). Scope of Practice.
American Journal of Occupational Therapy, 58, 673-677.
American Occupational Therapy Association. Occupational Therapy: A Vital
Role in Dysphagia Care. http://www.aota.org/featured/area6/docs/DysFact.pdf.
Accessed 8 Nov. 2004.
Silverman, E. & Elfant, I. (1979) Dysphagia: An Evaluation and Treatment
Program for the Adult. American Journal of Occupational Therapy. 33, 382-392.
Stratton, M, (1982). Behavioral Assessment Scale of Oral Functions in
Feeding. American Journal of Occupational Therapy. 35, 719-721.
Willard, H. S. & Spackman, C. S. (1963) Occupational Therapy (3rd ed.). and
Farber, S. D. (1974) Sensorimotor Evaluation and treatment procedures for allied
health personnel.
Haftalık Ders Konuları
Haftalar
Tartışılacak- işlenecek konular
1. Hafta
Yutma bozukluğuna eşlik eden işaret ve semptomlar
2. Hafta
Yutma bozukluğu tedavisinde ergoterapinin interdisipliner sağlık ekibi içindeki rolü.
3. Hafta
Kendi kendine beslenme, biliş, algı, duyu ve motor becerileri ve yutma bozukluğunda
postural kontrolü de içeren yutma eğitimi
4. Hafta
Güvenlik ve günlük yaşam aktivitelerinde (GYA) performansı teşvik etmek veya
geliştirmek için müdahaleler ve yöntemler,
5. Hafta
Yeme ve beslenme performanınıs sağlamak için beslenme, yemek yeme ve yutma
tedavisi.
6. Hafta
Temel ergoterapi eğitiminin bir parçası olarak yutma bozukluğunun
değerlendirilmesi.
7. Hafta
Yutma bozukluğunun değerlendirmesi
8. Hafta
Ara sınav
9. Hafta
Bireyselleştirilmiş kompansatuvar yutma stratejileri, modifiye diyetler, uyarlanmış
yemek ortamları ve gelişmiş besleme becerileri
10. Hafta
Bireysel besleme ve yutma stratejilerinde bakıcı eğitimi
11.
12.
13.
14.
15.
16.
Hafta
Hafta
Hafta
Hafta
Hafta
Hafta
Bilişsel sorunlar
Bilişsel sorunların değerlendirilmesi
Duyusal entegrasyon; prematüreler için sözlü savunmasızlık aktiviteleri
Grup çalışmaları, vaka yönetimi
Tartışma
Final
Değerlendirme Sistemi
Yarıyıl içi çalışmaları
Devam
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması
Derse Özgü Staj (Varsa)
Ödev
Sunum
Projeler
Seminer
Ara Sınav(lar)
Final
Sayısı
%10
%15
%10
%5
%20
%40
%100
%50
%50
%100
Toplam
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
Yarıyıl Sonu Sınavının Başarı Notuna Katkısı
Toplam
İş yükü ve AKTS hesaplanması
Etkinlikler
Ders Süresi (x14)
Laboratuvar
Uygulama
Derse özgü staj (varsa)
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma,
pekiştirme, vb)
Sunum / Seminer Hazırlama
Proje
Ödevler
Ara sınavlara hazırlanma süresi
Yarıyıl Sonu Sınavına hazırlanma süresi
Toplam İş Yükü
Katkı Payı
Sayısı
Süresi
1
14
Toplam İş
Yükü
14
14
2
28
13
1
12
1
6
6
2
1
1
6
9
10
12
9
9
90 saat
Derslerin öğrenme çıktılarının program yeterlilikleri ile ilişkilendirilmesi
Program yeterlilikleri Katkısı vardır
Katkısı yoktur
1
X
2
X
3
X
4
X
5
X
6
X
7
X
8
X
9
X
10
X
Download
Random flashcards
Merhaba

2 Cards oauth2_google_861773e1-0890-4522-834a-6a5babb58e76

qweeqwqwe

5 Cards oauth2_google_78146396-8b44-4532-a806-7e25cc078908

KIRIHAN GÜMÜŞ DEDEKTÖR

6 Cards oauth2_google_49cd8e53-7096-4be6-ba73-4ff7e4195b4b

TRYF

6 Cards oauth2_google_3b3e6916-5080-45f2-ae61-79434233ea03

Create flashcards