KimyaKongreleri.org

advertisement
2. İlaç Kimyası, Üretimi, Teknolojisi ve Standardizasyonu Kongresi (21-23 Mart 2014)
P821
Siprofloksazin’in Zn(II) Geçiş Metal Kompleksinin DNA ile Etkileşimi ve DNA
Bağlanma Sabitinin Hesaplanması
Özge Eren ve Ayşegül Gölcü
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Kimya Bölümü, 46100–
Kahramanmaraş
[email protected]
Siprofloksazin(Şekil) ikinci nesil fluorokinolon türevi bir antibiyotiktir.Etki spektrumu bakteriyelGram
negatif patojenlere karşı etkilidir. Entero bakterilere karşı son derece duyarlıdır.Bakteri etkisi çabuk olup
uzun sürelidir. Tesir mekanizması bakteri DNA’sını süperheliks kıvrımında tutan DNA topoisomeraz II
enzimini inhibe etmesidir.
Bu çalışmada siprofloksazininZn(II) kompleksi sentezlenmiştir.Sentezlenen kompleksin yapısıFT-IR,
kütle, NMR yöntemleri ile karakterize edilmiştir. Buna ilaveten, Zn(II) kompleksinin elektrokimyasal
davranışı, camsı karbon elektrot kullanılarak dönüşümlü voltametri tekniği ile irdelenmiştir. Yapısı
aydınlatılan kompleksinve ilaç etken maddesinin fish sperm DNA ile etkileşimleri spektroskopik (UVVis) olarak incelenip, DNA’ya bağlanma sabitleri (Kb) hesaplanmıştır [2]
Şekil Siprofloksazinkimyasal yapısı
Kaynaklar:
1)Tarinc D.,Dogan-Topal B., Dolaz M., Golcu A., Ozkan S.A., Curr. Anal. Chem. 6, 316-328, (2010).
2)Demirezen, N.,Tarinc, D., Polat, D., Cesme, M., Golcu, A., Tumer, M. SpectrochimicaActaPart A:
MolecularandBiomolecularSpectroscopy, DOI: 10.1016/j.saa.2012.03.055,2012.
KimyaKongreleri.org
Download
Random flashcards
canlılar ve enrji ilişkileri

2 Cards oauth2_google_d3979ca9-59f8-451c-9cf7-08c5056d5753

Merhaba

2 Cards oauth2_google_861773e1-0890-4522-834a-6a5babb58e76

qweeqwqwe

5 Cards oauth2_google_78146396-8b44-4532-a806-7e25cc078908

321işletme

2 Cards oldcity

Create flashcards