Hizb-ut Tahrir Hizb-ut Tahrir Avustralya Hükümeti, Esed Teröristine

advertisement
Hizb-ut Tahrir
Avustralya
Medya Bürosu
No: AVL–BA–2013–MB–TR–0010
H. 23 Şaban 1434/M. 02 Temmuz 2013
-Basın Açıklaması-
Avustralya Hükümeti, Esed Teröristine Karşı Çıkanları Suçluyor
Başsavcı Marc Dreyfus 28 Haziran 2013 geçen Cuma günü, bir “terör örgütü” olduğuna itibar ederek
Nusret Cephesi’ni terör listesine dahil etti. Bu şekilde açıklanmasının nedeni ise Nusret Cephesi’nin,
“terörist” olarak görülen örgütlerle bağlantılı olması ve “Devrimci Suriye Ulusal Koalisyonu’nun ve
Suriye halkının meşru temsilcisi olması itibarıyla Avustralya’nın tanıdığı Muhalefet Güçlerinin bir
parçası olmamasıdır.” Dolayısıyla buradaki hükümet, Suriye’deki çatışmayla ilgili korkunç tutumunu
tekrardan yenilemiştir.
Hizb-ut Tahrir / Avustralya Medya Temsilcisi Osman Bedr , bu bağlamda şöyle bir değerlendirmede
bulundu:
“ Avustralya hükümetinin Suriye’ye yönelik tutumu gayri ahlaki olup Suriye halkına karşı işlenen bir suç olmaya
doğru ilerlemektedir. Zira o, Suriye rejimi tarafından bir koyun gibi doğranan bu direnişçilere destek verenleri
suçlamaktadır. Dolayısıyla bizler, bu tutumu en ağır ifadelerle kınarız. Dolayısıyla da Avustralya’daki
Müslümanların yapması gereken, hükümetin Suriye’de meydana gelen şiddet acıların kınanması hakkındaki içi boş
iddialarına aldanmamalarıdır. Hem de hükümetin eylemlerinin, sözlerinden daha yüksek bir sesle konuştuğu bir
sırada.”
“ Hükümetin tutumu, yanan bir evi gördüğü halde uzakta boş boş oturan, sadece bununla da yetinmeyip evin
içerisinde mahsur kalmış olan kimselere yardım etmek için çalışan diğer kimseleri durdurmak için çaba sarfeden ve
onlardan dışarı çıkacak yaralı ve ölülere bakmaları için evin dışında beklemelerini talep eden bir kişinin haline
benzemektedir. Oysa burada, onlar için “insani” yardımda bulunmak için koşuşturulmalıdır ama onlar, hangi
inanlıktan bahsediyorlar ki? ”
“ Suriye rejimiyle savaşan gurupları terör örgütleri listesine almak, sadece kendisinin tanımladığı “terörizm” ve
“aşırılık ve şiddet” gerçeğini kabul eden hükümetin yaptığı çok saçma bir husustur . Zira Avustralya ile onun
etrafında seyreden ülkelerin dış politikası, şiddeti siyasî amaçlarını gerçekleştirmek için kullanmaya
odaklanmaktadır. Dolayısıyla bizler, Irak ve Afganistan savaşlarının nasıl hükümetinin yaptığı terör tanımlarının
altına girmediğini ispat etmesi için savcıya meydan okuyoruz… Aslında onun, hükümetini de terör listesine
alması gerekmektedir. ”
“ Aslında hükümetin Suriye’ye yönelik politikası, Amerika ve İngiltere’nin politikasına bağlıdır. Zira bu ikisinin
yörüngesinde dönmektedir. Bu ise laik Esed rejimine bir alternatif empoze etmek ve maliyeti ne olursa olsun İ slamî
bir hükümetin kurulmasını önlemek içindir. Hatta bu, Suriye’deki yüz binlerce masum Müslümanın katledilmeye
devam edilmesini görmezden gelerek Suriye halkının İslamî arzularının bastırılması anlamına gelse bile.
Dolayısıyla Suriye’de meydana gelenler, Batılı ülkeler ile İslam dünyasındaki ajan rejimlerinin zorbalıklarının bir
sonucudur. Zira onlar, kirli politikalarını devam ettirmek için milyonların hayatını hafife almaktadırlar. Bu
yüzden tüm dünya Müslümanlarının üzerine düşen, Batılı ülkeler tarafından İslam dünyasının iç işlerine yönelik
bu açık müdahaleyi reddetmeleri ve bu nedenle terettüp eden sonuçlardan dolayı bu ülkeleri muhasebe etmeleridir.”
Hizb-ut Tahrir
Avustralya
Medya Bürosu
E-mail: [email protected] | Telefon: (+61) 438 000 465
www.hi zb -ut-tahr i r .o r g | www.hi zb -ut-tahr i r .i nfo | www.tur k i y e v i l ay e ti .co m |www.hi zb -austr al i a.o r g
Download
Random flashcards
qweeqwqwe

5 Cards oauth2_google_78146396-8b44-4532-a806-7e25cc078908

Create flashcards