19/07/2015 KONU “İhracata Yönelik Devlet Yardımları Kararında

advertisement
Abide-i Hürriyet Caddesi Bolkan Center C Blok
No: 285 Kat: 3 Şişli / İSTANBUL
T (+90) 212 373 00 00
Eskişehir Yolu No: 6 Armada İş Merkezi A Blok
Kat: 11 Daire: 15 Söğütözü / ANKARA
T (+90) 312 219 16 50
Web: www.gtturkey.com
VERGİ SİRKÜLERİ
NO: 2015/73
TARİH: 19/07/2015
KONU
“İhracata Yönelik Devlet Yardımları Kararında Değişiklik Yapılması
Hakkında Karar” Resmi Gazete’de Yayımlandı
Karar sayısı 2015/7998 olan “İhracata Yönelik Devlet Yardımları Kararında Değişiklik
Yapılması Hakkında Karar” 14.08.2015 tarih ve 29445 sayılı resmi Gazete’de yayımlandı.
Söz konusu Karar’ın 27.12.1994 tarih ve 94/6401 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı’nın 2 inci
maddesinde yaptığı değişiklik aşağıdaki gibidir.
Eski Hali
Madde 2) Bu Karar, bölgeler arası
farklılıklardan kaynaklanan ekonomik ve
sosyal
dezavantajların
ortadan
kaldırılmasına, yeni eğitim olanakları
sağlanarak istihdamın güçlendirilmesine,
özellikle yeni ürün, üretim sistemi ve
teknoloji kullanan sektörlerde araştırma ve
geliştirme programlarının uygulanmasına,
aynı üretim alanında faaliyet gösteren küçük
ve
orta
ölçekli
işletmelerin
örgütlenmelerine,
çevre
sorunlarının
önlenmesi
için
sanayinin
yeniden
yapılanmasına,
GATT
taahhütlerimiz
çerçevesinde
tarım
ürünlerinin
desteklenmesine, ürünlerimizin uluslararası
alanlarda tanıtıma ve pazarlanmasına ilişkin
devlet yardımlarını kapsar.
Güncel Hali
Madde 2) Bu Karar, bölgeler arası
farklılıklardan kaynaklanan ekonomik ve
sosyal
dezavantajların
ortadan
kaldırılmasına, yeni eğitim olanakları
sağlanarak istihdamın güçlendirilmesine,
özellikle yeni ürün, üretim sistemi ve
teknoloji kullanan sektörlerde araştırma ve
geliştirme ve dış ticaret dengesini
iyileştirmeye
yönelik
programlarının
uygulanmasına, aynı üretim alanında faaliyet
gösteren küçük ve orta ölçekli işletmelerin
örgütlenmelerine,
çevre
sorunlarının
önlenmesi
için
sanayinin
yeniden
yapılanmasına,
GATT
taahhütlerimiz
çerçevesinde
tarım
ürünlerinin
desteklenmesine, ürünlerimizin uluslararası
alanlarda tanıtıma ve pazarlanmasına ilişkin
devlet yardımlarını kapsar.
Söz konusu Karar’ın 27.12.1994 tarih ve 94/6401 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı’nın 3 üncü
maddesinin (a) bendinde yaptığı değişiklik aşağıdaki gibidir.
Eski Hali
a) Araştırma ­Geliştirme (AR­GE)
yardımlarını,
Güncel Hali
a)Araştırma ­Geliştirme (AR­GE) ve dış
ticaret dengesini iyileştirmeye yönelik
yardımları,
Abide-i Hürriyet Caddesi Bolkan Center C Blok
No: 285 Kat: 3 Şişli / İSTANBUL
T (+90) 212 373 00 00
Eskişehir Yolu No: 6 Armada İş Merkezi A Blok
Kat: 11 Daire: 15 Söğütözü / ANKARA
T (+90) 312 219 16 50
Web: www.gtturkey.com
Karar’ın orijinal metnine aşağıdaki bağlantı yardımıyla ulaşılabilecektir.
İhracata Yönelik Devlet Yardımları Kararında Değişiklik Yapılması Hakkında Karar
Saygılarımızla,
Download
Random flashcards
canlılar ve enrji ilişkileri

2 Cards oauth2_google_d3979ca9-59f8-451c-9cf7-08c5056d5753

Merhaba

2 Cards oauth2_google_861773e1-0890-4522-834a-6a5babb58e76

Create flashcards