press release - JCR Eurasia Rating

advertisement
BASIN AÇIKLAMASI
İstanbul – 31 Ekim 2016
JCR Eurasia Rating,
Unit Elektrik Enerjisi Toptan Satış İhracat ve İthalat A.Ş.’yi
yatırım yapılabilir kategorisinde değerlendirerek,
Uzun Vadeli Ulusal Notu’nu ve görünümünü ‘BBB (Trk) / Stabil’ ve
Uluslararası Yabancı Para Notu’nu ve görünümünü ise ‘BBB- / Stabil’
olarak belirledi.
JCR Eurasia Rating, “Unit Elektrik Enerjisi Toptan Satış İhracat ve İthalat A.Ş.”nı yatırım yapılabilir kategorisinde değerlendirerek, Uzun Vadeli
Ulusal Notu’nu ‘BBB (Trk)’, Kısa Vadeli Ulusal Notu’nu ‘A-3 (Trk)’, Uzun Vadeli Ulusal Notu’na ilişkin görünümünü ise ‘Stabil’ olarak belirledi.
Diğer taraftan, Uzun Vadeli Uluslararası Yabancı Para ve Uzun Vadeli Uluslararası Yerel Para Notları ‘BBB-’ olarak değerlendirilmiş olup diğer
notlarla birlikte detayları aşağıda gösterilmiştir:
Uzun Vadeli Uluslararası Yabancı Para
Uzun Vadeli Uluslararası Yerel Para Notu
Uzun Vadeli Ulusal Notu
Uzun Vadeli İhraç Notu
Kısa Vadeli Uluslararası Yabancı Para
Kısa Vadeli Uluslararası Yerel Para Notu
Kısa Vadeli Ulusal Notu
Kısa Vadeli İhraç Notu
Desteklenme Notu
Ortaklardan Bağımsızlık Notu
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
BBB- / (Stabil Görünüm)
BBB- / (Stabil Görünüm)
BBB (Trk) / (Stabil Görünüm)
BBB (Trk)
A-3 / (Stabil Görünüm)
A-3 / (Stabil Görünüm)
A-3 (Trk) / (Stabil Görünüm)
A-3 (Trk)
2
B
Unit Elektrik Enerjisi Totan Satış İhracat ve İthalat A.Ş., ticari faaliyetleri 1974’te başlayan Unit Grubu’nun Türkiye’deki enerji ticareti
faaliyetlerini yürüten şirketi konumundadır. Şirket, grubun enerji sektörüne ilişkin yurtdışı piyasalardaki faaliyetlerinde ve Ortadoğu’daki güç
santrali yapım projelerinde elde edilen bilgi birikimi/uzmanlık ve uluslararası bilinirliği yüksek firmalarla oluşturulan iş ortaklığıyla Türkiye’nin ilk
yap-işlet-devret modeliyle geliştirilen elektrik santrallerinden biri olan Uni-Mar projesiyle Türkiye pazarına girmesi sonrasında 1998 yılında
kurulmuş, Türkiye enerji sektöründeki hızlanan liberalleşme süreci ile birlikte 2005 yılında Elektrik Piyasası Düzenleme Kurumu’ndan elektrik
toptan satış lisansını almış ve grubun Türkiye’deki enerji santrali yatırımlarını takiben 2010 yılında faaliyetlerine başlamıştır.
Tamamlanan dağıtım bölgesi özelleştirmeleri, ayrıştırılan dağıtım ve tedarik faaliyetleri, yakın gelecekte sıfırlanma hedefiyle düşürülen
serbest tüketici limitleri ve devam eden üretim faaliyetleri özelleştirmeleri ile liberalleşme sürecini devam ettiren ve rekabet düzeyi
desteklenen, diğer yandan üretim aşamasında azalma trendi sergilemekle birlikte halen mevcut kamu payı, toptan satış aşamasında
devam eden alım garantili projeler, perakende satış aşamasında düşük serbest tüketici farkındalığı ile dağıtım şirketlerinin bölgesel güçleri,
üretimde ithalata yüksek bağımlılığın yarattığı USD kuruna nispeten yüksek hassasiyet seviyesi ve yüksek kayıp kaçak oranlarıyla baskılanmış
rekabet düzeyi ve kar yaratma kapasitesinin yaşandığı Türkiye elektrik sektöründe faaliyetlerini sürdüren Şirket, yurtiçinde biri baraj tipi 2
hidroelektrik ve 2 doğal gaz santralinin yanı sıra yurtdışında Bulgaristan’da 1 rüzgar santrali ve Hırvatistan’da 1 biyokütle santralinden oluşan
çeşitlendirilmiş yatırım portföyü ve faaliyetteki yurtiçi santrallerinin 1,900 MW seviyelerindeki ortaklı kurulu gücüyle Türk iye enerji piyasasında
önemli bir yere sahip Unit Grubu kapsamında olmanın arz ve fiya tlamada sağladığı esneklik avantajına sahiptir. Şirket, grup santral
yatırımlarının tamamlanıp faaliyete geçtiği 2012-2014 döneminde müşteri portföyü ve satış gelirlerinde hızlı bir yükseliş yaşamış, tamamlanan
mali yılda ise karlılığa odaklı yönetim stratejisi paralelinde daralan müşteri portföyü ve satış gelirlerine karşın artan müş teri verimliliği ile içsel
kaynak yaratma kapasitesini önemli ölçüde geliştirerek önceki dönemlerde baskılanan öz kaynak seviyesine katkı sağlamıştır. Şirket, üretim
içermeyen, ticarete dayalı faaliyetleri ve sektörün finansal netleşmede regüle ve kısa vadeli yapısına bağlı olarak likit varlık ağırlıklı bilanço
yapısı ile toplam risk algısına pozitif katkı yaratmış, ilişkili taraflara sağladığı finansman ile iyileşme göstermekle birlikte faaliyet alanı dikkate
alındığında nispeten yüksek düzeyde oluşan borçlanma seviyesi ile yukarı yönde baskılanan risk seviyesini maruz kaldığı ihmal edilebilir
seviyedeki kredi ve faiz riskleriyle dengelemiştir. Bu kapsamda Şirket’in Uzun Vadeli Ulusal Notu ve Görünümü JCR Eurasia Rating Notasyonu
dahilinde “BBB (Trk)/Stabil” olarak oluşmuş olup, yabancı para pozisyonunun karlılık göstergeleri üzerinde oluşturduğu volatilite potansiyeli
ve içsel öz kaynak yaratma kapasitesinde kaydedilen iyileşmenin sürdürülebilirliği gelecek dönemlerde takip edilecek unsurlar olarak
oluşmuştur.
JCR Eurasia Rating’in Şirketin nihai hakim ortağı Ünal AYSAL ve diğer UNIT Grup şirketlerinin gerektiğinde Unit Elektrik’e uzun vadeli likidite
veya öz kaynak temin edebilecek yeterli arzuya, finansal güce ve ayrıca etkili operasyonel destek sunma deneyimine sahip oldu kları
kanaatinin yanı sıra gelir getirici faaliyetlerinin ve bunlara ilişkin koşulların kanunlar ve kamusal düzenleyici otoriteler tarafından belirlenmiş
olması da dikkate alındığında, Unit Elektrik’ın Desteklenme Notu JCR Eurasia Rating notasyonu içerisinde yeterli düzeyi işaret eden (2) olarak
oluşmuştur.
Ayrıca, JCR Eurasia Rating olarak, ortaklarından herhangi bir destek sağlanıp sağlanamayacağına bakılmaksızın, Şirketin iyileşen içsel
kaynak yaratma kapasitesi ve likidite düzeyi ile faaliyet gösterilen sektörün regüle yapısı dikkate alındığında üstlendiği yükümlülükleri
yönetebilecek yeterli yönetim deneyimine ve altyapıya sahip olduğu kanaatine ulaşılmıştır. Bu kapsamda, JCR Eurasia Rating notasyonu
içerisinde, Unit Elektrik’ın Ortaklardan Bağımsız Notu yeterli düzeyi işaret eden (B) olarak oluşmuştur.
Derecelendirme neticeleriyle ilgili daha fazla bilgi Kuruluşumuzun http://www.jcrer.com.tr adresinden sağlanabilir veya Kuruluşumuz analisti
Sn. Gökhan İYİGÜN ile iletişim kurulabilir.
JCR EURASIA RATING
Yönetim Kurulu
Copyright © 2007 by JCR Eurasia Rating. 19 Mayıs Mah., 19 Mayıs Cad., Nova Baran Plaza No:4 Kat: 12 Şişli-İSTANBUL Telephone: +90.212.352.56.73 Fax: +90 (212) 352.56.75
Reproduction is prohibited except by permission. All rights reserved. All information has been obtained from sources JCR Eurasia Rating believes to be reliable. However, JCR Eurasia
Rating does not guarantee the truth, accuracy and adequacy of this information. JCR Eurasia Rating ratings are objective and independent opinions as to the creditworthiness of a
security and issuer and not to be considered a recommendation to buy, hold or sell any security or to issue a loan. This rating report has been composed within the methodologies
registered with and certified by the SPK (CMB-Capital Markets Board of Turkey), BDDK (BRSA-Banking Regulation and Supervision Agency) and internationally accepted rating
principles and guidelines but is not covered by NRSRO regulations. http://www.jcrer.com.tr
Download
Random flashcards
canlılar ve enrji ilişkileri

2 Cards oauth2_google_d3979ca9-59f8-451c-9cf7-08c5056d5753

qweeqwqwe

5 Cards oauth2_google_78146396-8b44-4532-a806-7e25cc078908

321işletme

2 Cards oldcity

KALPTE İLETİM NOKTALARI

3 Cards oauth2_google_cfd2531f-f18a-45fd-9d97-afe31596ce7b

Create flashcards