Okul Aile Birliği Hesap Numarası Ziraat Bankası Merkez Şubesi

advertisement
Okul Aile Birliği Üyeleri, Gelir Gider Bilgileri ve Faaliyetleri burada yayınlanacaktır.
Okul Aile Birliği Hesap Numarası
Ziraat Bankası Merkez Şubesi
TR79.0001.0004.425.6651.5212.5001
Okul Aile Birliği Üyeleri
Fatma TÜRKKAN
Gazal GÜZEL
Nebiye PARLAKÇI
Aysel ŞEN
Nebahat YİRMİBEŞ
Başkan
Başkan Yardımcısı
Muhasip
Sekreter
Üye
Okul Aile Birliği Gelir Gider İşlemleri
Gelirlerimiz
0,000 TL
0,000 TL
0,000 TL
0,000 TL
0,000 TL
0,000 TL
0,000 TL
0,000 TL
TOPLAM
Giderlerimiz
0,000 TL
0,000 TL
0,000 TL
0,000 TL
0,000 TL
0,000 TL
0,000 TL
0,000 TL
TOPLAM
Sayın Veli,
Okul-Aile Birliği Yönetim Kurulu üyeleri olarak 13 Kasım 2015 tarihinde devraldığımız görevi yürütmekteyiz. Okul Aile Birliği
Yönetmeliği’nin 6.maddesinde, birliğin görev ve yetkileri şu şekilde açıklanmıştır: “okulun tüm ihtiyaçlarını karşılamak için mal ve
hizmetleri satın almak ve ödemeleri gerçekleştirmek.” Aynı yönetmeliğin 15.maddesinde birliğin gelir kaynakları açıklanmıştır. Buna göre,
okul kayıt dönemi dışında velilerin gönüllü olarak yapacakları ayni, nakdi, şartlı/şartsız bağış ve yardımlar gelir kaynağımızı
oluşturmaktadır.
Bağışlarınız, banka hesabımızda şeffaf bir şekilde toplanmakta ve yasal usullere uygun olarak denetimlere açık bir şekilde şeffaf
olarak harcanmaktadır.
Sizler okulumuza güvenerek çocuklarınızı bizlere emanet ettiniz. Çocuklarımızın eğitim-öğretim ihtiyaçlarını karşılamak için sizlerden
beklediğimiz destek konusunda da sizlerin bizlere güvenmenizi istiyoruz.
Bize ulaştırılan bazı sorularla ilgili açıklamalarımızı sizlerle paylaşmak istedik.
Soru: Anayasa’da eğitimin, zorunlu ve ücretsiz olduğu açıklanmasına rağmen, Okul-Aile Birlikleri neden bağış talep ediyor?
Cevap: Fiili durumda, kendi çocuklarımızın eğitimleri konusunda şikâyetçi olmak yerine sorunların çözümüne katkıda bulunmanın daha yerinde
olacağı açıktır. Çocuklarımız söz konusu olduğunda duyarsız ya da vurdumduymaz olmamalıyız. Bununla birlikte, devletimizin eğitim alanında
yaptıklarını da takdir etmemiz gerekir. Okulların, öğretmenlerin, ders kitaplarının, eğitim materyallerinin hazırlanması ve temin edilmesi;
okullarımızın elektrik, doğalgaz, su, internet faturalarının ödenmesi devlet tarafından yapılmaktadır. Devlet tarafından karşılanmayan fotokopi,
telefon, kırtasiye, bilişim, temizlik ile her türlü tamirat, tadilat, bakım, onarım vb. diğer giderler ve ihtiyaçlarımız aile birlikleri tarafından
karşılanmaktadır.
Soru: Okul Aile Birlikleri ne şekilde ve hangi tarihlerde bağış kabul etmektedir?
Cevap: Okul kayıt dönemi tarihleri dışında, hesap numaramıza veya bizzat okulumuza gelerek makbuz karşılığında dilediğiniz zaman,
dilediğiniz miktarda bağış yapabilirsiniz.
Soru: Bağış yapmak zorunda mıyım?
Cevap: Bağışlarınızı, gönüllülük esasına göre kabul etmekteyiz. Okulumuzun giderleri, ancak bağışlarla karşılanabildiği için, “ekonomik
sorumluluğun” tüm velilerimizce eşit şekilde paylaşılması, veliler arasındaki hak ve hukukun gereği olarak düşünülmelidir. Okulumuzun
imkânlarından tüm öğrencilerimiz eşit şekilde yararlandığı gibi, tüm velilerimizce ekonomik sorumluluğun da eşit olarak üstlenilmesini istiyoruz.
Okul Aile Birliği’ne bağış yapmak, zorunluluk olmaktan öte bizlerin vicdani sorumluluğudur.
Soru: Ne kadar bağış yapmalıyım?
Cevap: Tüm velilerimizden, imkânları ölçüsünde Okul-Aile Birliğimize destek olmalarını istiyoruz. Amacımız, kimseyi zor durumda bırakmak
ya da üzmek kesinlikle değildir.
Velilerimizi, birlik olmaya ve taşın altına elimizi birlikte koymaya davet ediyoruz!
En kârlı yatırım, çocuklarımızın eğitimine yapacağımız yatırımdır…
OKUL AĠLE BĠRLĠĞĠ HESAP NUMARAMIZ:
Ziraat Bankası Merkez Şubesi TR79.0001.0004.425.6651.5212.5001
FATĠH SULTAN MEHMET ORTAOKULU OKUL AĠLE BĠRLĠĞĠ YÖNETĠM KURULU
Okul Aile Birliği Faaliyetleri
Download