çevre politikası

advertisement
ÇEVRE POLİTİKASI
Sayfa 1 / 1
BTR Yayın Tarihi: 15.04.2015
İşbu belge, tüm Bericap Grup şubeleri, tesisleri ve ofisleri ile bağlı ortaklıkları, temsilcilikleri ve alt
yüklenicileri için geçerlidir.
BERICAP Grup, bağlı ortaklıkları aracılığıyla, tehlikeli kimyasalların kullanımını azaltmak için ve
kendi tedarikçilerini bunu yapmaya teşvik etmek için geri dönüşümü olmayan doğal, enerji ve su
kaynaklarını optimize etmek amacıyla çevreye duyarlı bir ve sürdürülebilir bir şekilde kendi
faaliyetlerini sürdürme kararlılığındadır. Bu sıfatla biz:
•
Çevre hukukunun, yönetmeliğinin, kurumsal ve müşteri ihtiyaçların lafzına ve ruhuna
uyum içerisindeyiz;
•
Çevre yönetim sistemimizi gerçekleştirmek, korumak ve sürekli geliştirmek için Kalite
Yönetim Sistemimizi kullanırız;
•
Ekonomik açıdan yaşanabilecek enerji tüketimini ve atığını azalmasını sağlarız;
•
Halkımız ve toplumumuz ile açık ve yapıcı iletişim kurarız;
•
Kurumun tüm seviyelerinde kullanımı Azaltmayı, Yeniden kullanımı ve Geri Dönüşümü
teşvik ederiz;
•
Kirlilik oluşmadan önlemeye çalışırız;
•
Çevresel sorumluluk gereksinimlerinin, iş uygulamaları, eğitim ve karar verme ile
entegre olduğundan emin olarak tüm çalışanları ve yüklenicileri eğitimden geçiririz.
DOKÜMAN TARİHİ
10.11.2014
ONAYLAYAN
ALEXANDER KRAUTKRÄMER
ONAY TARİHİ
19.11.2014
Download