lamıa öğütmen - lamıa tanıtım

advertisement
Yönetim Kurulu Adayı:
LAMIA ÖĞÜTMEN - LAMIA TANITIM
Kendinizi ve şirketinizi üyelerimize kısaca tanıtmanızı rica edebilir
miyiz?
Lamia Öğütmen, adını taşıdığı Lamia Tanıtım & Organizasyon şirketinin
kurucusu ve genel müdürüdür. Almanya’da yaşayarak edindiği tecrübe ve
kültürel birikimlerle Türkiye’ye 20 yıl önce dönmüştür. 2002 yılında
kendi şirketini kurmadan önce, Almanya ve Türkiye’de birçok alanda
çalışmaları ve tecrübeleri mevcuttur.
Lamia Tanıtım ve Organizasyon çatısı altında 2 farklı alanda hizmet
verilmektedir. Dünyanın farklı ülkelerine ve Türkiye’nin hemen hemen
her şehrine turlar düzenlenmektedir. Bunun yanı sıra ikinci faaliyet alanı
ise
Organizasyon
etkinlikleridir.
Bu
etkinlikler
Kongre
organizasyonlarından VIP müşteri danışmanlığına kadar geniş bir yelpaze
sunmaktadır. Lamia Tanıtım & Organizasyon Türkiye’yi sadece coğrafi ve
kültürel mirasları tanıtmanın yanı sıra farklı bakış açıları sunmaktadır ve
bu hizmeti verirken Avrupa ve Türkiye arasında kültürel köprü görevini
üstlenmektedir. Geniş bir müşteri portföyüne sahip olan şirket bu
portföyü Türkiye ve yurt dışında bulunan çeşitli şirketler ve
kuruluşlardan oluşturmaktadır.
Alman – Türk Sanayi ve Ticaret Odası’nın yönetim kuruluna aday
oluyorum, çünkü…
Şirket temsilcisi olarak komite ile birlikte Türkiye’nin gelişimine katkıda
bulunmak, ekonomik durumu iyileştirecek bağlantılar kurmak ve bilgi
alışverişi yapmak için adaylığımı koyuyorum.
Ticaret Odası için vizyonumu bir cümleyle ifade edersem…
İnsanları aktif olarak birbirleriyle kalıcı bir Network ve innovasyon
sağlamaları için harekete geçirmeyi seviyorum.
Download