EET 148 Ölçme Laboratuvarı

advertisement
Adı Soyadı:
No:
Deney 5 Kirchoff Kanunlarının İncelenmesi
AMAÇ: Deneysel olarak Ohm Kanunu ve Kirchoff kanunlarını doğrulama. Seri ve paralel
bağlı dirençlerde gerilim ve akım dağılımlarını gözlemleme.
Teorik Açıklamalar
3.2.1. Kirchoff Akım Kanunu: Bir düğüme giren akımların toplamı, çıkan akımların
toplamına eşittir. Ya da bir düğüme giren ve çıkan akımların toplamı sıfırdır şeklinde ifade
edilir.
3.2.2. Kirchoff Gerilim Kanunu: Kapalı bir göz (çevre, döngü) içerisindeki toplam gerilim
düşümü sıfırdır. Ya da kapalı bir çevrede harcanan gerilimlerin toplamı, sağlanan gerilimlerin
toplamına eşittir.
Kirchoff Akım Kanunu
Kirchoff Gerilim Kanunu
i2  i3  i1  i4
V1  V2  V3  V4  0
PT  V1  I  V2  I  V3  I
1
Seri Devre
Paralel Devre
V = V1 + V2 + ⋯ Vn
I = I1 = I2 = ⋯ In
PT = V1 ∙ I + V2 ∙ I + ⋯ Vn ∙ I
V = V1 = V2 = ⋯ Vn
I = I1 + I2 + ⋯ In
PT = V1 ∙ I1 + V2 ∙ I2 + ⋯ Vn ∙ In
DENEY BAĞLANTI ŞEMASI
I1
A
R1
I2
I5
V1
R2
+
V2
I3
I4
V
V5
R5
V5
B
-
R3
V3
V4
R4
V4
C
B
Şekil 3.2.1 Kirchoff Kanunları Deney Şeması
DENEYİN YAPILIŞI
1. Yukarıdaki devrede R1=150 Ω, R2=R5=120Ω, R3=180Ω, R4=270Ω’dur. V gerilimini
6V alarak her bir direnç üzerindeki akım ve gerilimi ölçünüz. Yaptığınız deneysel
çalışmayı teorik olarak çözümlediğiniz sonuçlarla karşılaştırınız.
2. Elde ettiğiniz deneysel sonuçlarla Kirchoff Akım Kanunu ve Kirchoff Gerilim
Kanunu’nun geçerliliğini ispatlayınız.
3. A ve B noktaları arasındaki eşdeğer direnci (R AB) ölçünüz.
2
Kirchoff Kanunları Deneyi
V=6V
TEORİK SONUÇLAR
R1 =
Gerilimler
Akımlar
V1=
I1=
R2 =
V2=
R3 =
Güçler
DENEYSEL SONUÇLAR
Akımlar
P1=
Gerilimler
V1=
I1=
I2=
P2=
V2=
I2=
V3=
I3=
P3=
V3=
I3=
R4 =
V4=
I4=
P4=
V4=
I4=
R5 =
V5=
I5=
P5=
V5=
I5=
P=
Sorular
1. Yukarıdaki devrede bütün dirençler birbirine seri bağlandığında eşdeğer direnç ne
olur?
2. Yukarıdaki devrede bütün dirençler birbirine paralel bağlandığında eşdeğer direnç ne
olur?
3. Seri bağlı devredeki dirençlerden herhangi biri kopuk olduğunda, diğer dirençlerdeki
akım ve gerilimler nasıl değişir? Açıklayınız.
4. Paralel bağlı devredeki dirençlerden herhangi biri kopuk olduğunda, diğer
dirençlerdeki akım ve gerilimler nasıl değişir? Açıklayınız.
5. Seri bağlı lambalardan oluşan bir devrede, lambalardan birisinde bir gevşeklik veya
kopukluk olduğunda, lambalarda ne gibi değişiklikler olur? Açıklayınız.
6. Paralel bağlı lambalardan oluşan bir devrede, lambalardan birisinde bir gevşeklik veya
kopukluk olduğunda, lambalarda ne gibi değişiklikler olur? Açıklayınız.
3
Download
Study collections