Engelliliğe Dayalı Ayrımcılıkla Mücadele: Sağlamcı İdeolojiyi ve

advertisement
 Engelliliğe Dayalı Ayrımcılıkla Mücadele: Sağlamcı İdeolojiyi ve Normalliği Sorgulamak Sempozyum 3 Ekim 2015 Cumartesi İstanbul Bilgi Üniversitesi santralİstanbul Kampüsü E1-­‐301 Ayrımcılığa uğrayan diğer gruplarla karşılaştırıldığında birçok insan engellilerin ya da sakatların sorunlarını bildiğini ve bunlara duyarlı olduğunu düşünebiliyor. Ancak bu ‘duyarlılık’ çoğu zaman mavi kapak toplamak, tekerlekli sandalye için bağışta bulunmak ya da SMS mesajları göndermekle kısıtlı kalıyor. Oysa engelliler homojen bir grup olmadığı gibi, sorunları da tekerlekli sandalye ya da rampa ile sınırlı değil. Esas sorun, ayrımcılık odağında gelişen bir insan hakları ve eşitlik meselesi. Dolayısıyla öncelikle ayrımcılığı meşrulaştıran toplumsal normları, sağlamcı ideolojiyi, normallik algısını ve toplumun genelindeki önyargıları ve kalıpyargıları sorgulamak gerekiyor. Bu sempozyumda engellilik ve ayrımcılığı disiplinlerarası bir yaklaşımla ele alacak ve “Eğitim Ortamında Engelli Ayrımcılığı ile Mücadele Etmek” başlıklı projede bir yıldır birlikte çalışan aktivistlerin, öğretmenlerin ve akademisyenlerin konu ile ilgili birikimlerini dinleyeceğiz. Sosyoloji, Hukuk, Sosyal Politika ve Eğitim bilimleri disiplinlerinin konuya katkısını ve öğretmenlerin deneyimlerini paylaşacağız. Engellilerin bağımsız ve eşit bir şekilde yaşayabilmeleri için eğitim ortamlarında uygulanabilecek stratejileri tartışmaya açacağız. Sizlerin de katılım ve katkılarınızı bekliyoruz. İstanbul Bilgi Üniversitesi Sosyoloji ve Eğitim Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (SEÇBİR) www.secbir.org Toplumsal Haklar ve Araştırmalar Derneği (TOHAD) www.tohad.org 
Download
Random flashcards
Merhaba

2 Cards oauth2_google_861773e1-0890-4522-834a-6a5babb58e76

KALPTE İLETİM NOKTALARI

3 Cards oauth2_google_cfd2531f-f18a-45fd-9d97-afe31596ce7b

Animasyon Temelleri

2 Cards selçuk

Alternatif Enerji

2 Cards ismailtarhan

Create flashcards