eti maden işletmeleri genel müdürlüğü emet bor işletme

advertisement
ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
EMET BOR İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜNE
ESKİ HÜKÜMLÜ 1 DAİMİ İŞÇİ AÇIKTAN ALINACAKTIR
Teşekkülümüz Emet Bor İşletme Müdürlüğüne (Emet/KÜTAHYA) mevcut işçi
sayıları esas alınarak tespit edilen engelli ve eski hükümlü çalıştırma oranlarına göre ortaya
çıkan eski hükümlü 1 daimi işçinin açıktan alınması, 13.04.2015 tarihli olur ile uygun
görülmüştür.
Buna göre ilgili mevzuatında belirtilen usul ve esaslar ile genel hükümler dahilinde
eski hükümlü 1 kontenjan açığının il düzeyinde karşılanması için Türkiye İş Kurumu Genel
Müdürlüğü Kütahya Çalışma ve İş Kurumu Tavşanlı Hizmet Merkezine 14.04.2015 tarih
ve 13237 sayılı yazımız ile işgücü talebinde bulunulmuş olup söz konusu talebimizin
yayımlanması istenilmiştir.
Söz konusu eski hükümlü 1 daimi işçi için aranılan şartlar, Türkiye İş Kurumu
Genel Müdürlüğü Kütahya Çalışma ve İş Kurumu Tavşanlı Hizmet Merkezi
tarafından, www.iskur.gov.tr internet sayfasında yayımlanacak olup isteklilerin söz konusu
ilanı takip etmeleri gerekmektedir.
Download