Hizb-ut Tahrir Hizb

advertisement
Hizb-ut Tahrir
Sudan Vilayeti
Medya Bürosu
No: SD–BA–2015–RS–TR–14
H. 23 Cumâde’l Ûlâ 1436 / M. 14 Mart 2015
2011
Basın Bülteni
Hizb-ut Tahrir / Sudan Vilayeti, Darfur ve Kordofan Sorunlarını Sadece Raşidi Hilafet Çözebilir
Siyasi liderler, aşiret emirleri, müdürler, belediye başkanları, aydınlar, Darfur ve Kordofan’daki halkımızın
sorunları ile ilgilenen gazetecilerin yoğun katılımıyla Hizb-ut Tahrir / Sudan Vilayeti, 14 Mart 2015
Cumartesi günü Hartum’da Sadakat salonunda “Darfur ve Kordofan bölgelerinin sorunları: Araziler-Yerel
yönetimler-Kabile Çatışmaları-Yüce İslam akidesine dayalı bakış” başlıklı bir Çalıştay düzenledi.
Çalıştay’da Vilayet encümeni üyesi Nezir Muhammed, “Toprak ve arazi hükümleri” başlıklı ilk konuşmayı
yaptı. Konuşmasında, arazilerin mahiyetini ve onların İngilizlerin pis sömürgeci politikası ile olan bağlarını ve
İslam’ın arazi sorunlarına ilişkin çözümünü ortaya koydu. Ayrıca İslam’ın hâlâ Darfur ve Kordofan halkının
kalbine hançer gibi saplanan mevcut arazi sorununu nasıl ortadan kaldıracağını açıkladı.
Ardından Hizb-ut Tahrir / Sudan Vilayeti Merkezi Temas Lecnesi Başkanı Üstat Nasır Rıza, “Aşiretler,
Dahis ve Gabra Savaşına dönüş” başlıklı ikinci konuşmayı yaptı. Konuşmasında kabile taassubuna ve iğrenç
cahiliye davasına geri dönüşün tehlikelerine değindi. Sonra Nübüvvet metodu üzere Raşidi Hilafet Devleti
altında İslam hükümlerinin nasıl insanları tek bir potada erittiğini ve onları nasıl kardeş haline getirdiğini
beyan etti.
Ardından Hizbin üyesi Nezir Muktar, “Yerel yönetim” başlıklı üçüncü konuşmayı yaptı. Yerel yönetimin
içeriğini ve sömürgeci İngilizlerin, ülke ve insanlara tehlike ve külfet teşkil etsin diye nasıl yerel yönetimleri
yerleştirdiğini ele aldı. Daha sonra da yüce İslam’ın otoriteye bakışına, otoritenin bir ganimet değil, borç
olduğuna, tahsil aracı değil riayet vesilesi olduğuna değindi. Nübüvvet metodu üzere Raşidi Hilafet
Devletinin, aşiret değil yeterlilik kriterini baz alan seçkin idari sistemi uygulama kapasitesine sahip olduğunu
belirtti.
Son olarak da Hizb-ut Tahrir / Sudan Vilayeti Resmi Sözcüsü İbrahim Osman [Ebu Halil], inanan
insanların her derdine deva olan bir konuşma yaptı. Yüce İslam ideolojisi temelinde Darfur ve Kordofan
bölgelerinin sorunlarının çözümüne ilişkin pratik görüşü ortaya koydu. Konuşmanın içeriği gönüllere ferahlık
verdi. Âlemlerin Rabbi olan Allah’a hamd olsun
Sonra Çalıştay, Nübüvvet metodu üzere Raşidi Hilafet Devleti tarafından uygulanacak çözümleri içeren on
maddelik sonuç bildirgesi ile sona erdi. Bu çözümler uygulandığında insanlar, yüce İslam temelinde güvenli
ve huzurlu bir İslami hayat yaşayacaklardır.
İbrâhîm Usmân [Ebu Halîl]
Hizb-ut Tahrir
Sudan Vilayeti Resmi Sözcüsü
21 October Street, Imarat al-Vaqf, Ground Floor, East Khartum /Sudan
Tel: +(249) 0912240143 - 0912377707|E-Mail: [email protected]
www.hizb-ut-tahrir.org | www.hizb-ut-tahrir.info | www.turkiyevilayeti.com
Download
Random flashcards
Merhaba

2 Cards oauth2_google_861773e1-0890-4522-834a-6a5babb58e76

KIRIHAN GÜMÜŞ DEDEKTÖR

6 Cards oauth2_google_49cd8e53-7096-4be6-ba73-4ff7e4195b4b

Create flashcards