KÜMELER Küme : Nesnelerin iyi tanımlanmış listesine küme denir

advertisement
KÜMELER
Küme : Nesnelerin iyi tanımlanmış listesine küme denir ve genellikle A,
B, C gibi büyük harflerle gösterilir. Kümeyi oluşturan öğelere, kümenin
elemanı denir.
•
a elemanı A kümesine ait ise,a A biçiminde yazılır. “a, A kümesinin
elemanıdır.” diye okunur.
•
b elemanı A kümesine ait değilse, b  A biçiminde yazılır. “b, A
kümesinin elemanı değildir.” diye okunur.
•
Kümede, aynı eleman bir kez yazılır.
•
Elemanların yerlerinin değiştirilmesi kümeyi değiştirmez.
•
A kümesinin eleman sayısı s(A) ya da n(A) ile gösterilir.
Kümelerin Gösterimi
1. Liste Yöntemi İle Gösterimi
Kümenin elemanları { } sembolü içine, her bir elemanın arasına virgül
konularak yazılır.
A = {a, b, {a, b, c}} ve s(A) = 3 tür.
2. Ortak Özellik Yöntemi İle Gösterimi
Kümenin elemanları, daha somut ya da daha kolay algılanır biçimde
gerektiğinde sözel, gerektiğinde matematiksel bir ifade olarak ortaya
koyma biçimidir.
A = {x : (x in özelliği)}
Burada “x :” ifadesi “öyle x lerden oluşur ki” diye okunur.
Bu ifade “x |” biçiminde de yazılabilir.
Www.tuncaycalhan.org
3. Venn Şeması Yöntemi İle Gösterimi
Küme, kapalı bir eğri içinde her eleman bir nokta ile gösterilip noktanın
yanına elemanın adı yazılarak gösterilir.
Bu gösterime Venn Şeması ile gösterim denir.
Küme Çeşitleri
1. Eşit Küme
Aynı elemanlardan oluşan kümelere eşit kümeler denir.
kümesi B kümesine eşit ise A = B biçiminde gösterilir.
A
2. Denk Küme
Eleman sayıları eşit olan kümelere denk kümeler denir.
C kümesi D kümesine denk ise C  D biçiminde gösterilir.
! Eşit olan kümeler ayın zamanda denktir. Fakat denk kümeler eşit
olmayabilir.
3. Boş Küme
Hiç bir elemanı olmayan kümeye boş küme denir.
Boş küme { } ya da  sembolleri ile gösterilir.
•
{.} ve {0} kümeleri boş küme olmayıp birer elemana sahip iki denk
kümedir.
•
{} ve {0} kümeleri boş küme olmayıp birer elemana sahip iki
denk kümedir.
Www.tuncaycalhan.org
4. Alt Küme
A kümesinin her elemanı, B kümesinin de elemanı ise A ya B nin alt
kümesi denir.
A kümesi B kümesinin alt kümesi ise A  B biçiminde gösterilir.
A kümesi B kümesinin alt kümesi ise B kümesi A kümesini kapsıyor denir.
B  A biçiminde gösterilir.
C kümesi D kümesinin alt kümesi değilse C  D biçiminde gösterilir.
4.1. Özalt Küme
Bir kümenin, kendisinden farklı bütün alt kümelerine o kümenin özalt
kümeleri denir.
4.2. Alt Kümenin Özellikleri
i. Her küme kendisinin alt kümesidir. A  A
ii. Boş küme her kümenin alt kümesidir.   A
iii. (A  B ve B  A)  A = B dir.
iv. (A  B ve B  C)  A  C dir.
v. n elemanlı bir kümenin alt kümelerinin sayısı 2 n ve özalt kümelerinin
sayısı 2n – 1 dir.
vi. n elemanlı bir kümenin r tane (n  r) elemanlı alt kümelerinin sayısı
vii. n elemanlı bir kümede x ve y negatif olmayan tamsayıar ve
x + y = n olmak üzere, bir kümenin x elemanlı alt kümelerinin sayısı
y elemanlı alt kümelerinin sayısına eşittir.
Www.tuncaycalhan.org
5. Kuvvet Kümesi
Bir kümenin bütün alt kümelerin kümesine kuvvet kümesi denir. Kuvvet
kümesi P(A) ile gösterilir.
s(A) = n ise, s(P(A)) = 2n dir.
6. Evrensel Küme
Üzerinde işlem yapılan, bütün kümeleri kapsayan kümeye, evrensel küme
denir. Evrensel küme genellikle E ile gösterilir.
7. Tümleyen Küme
Evrensel kümenin elemanı olup, A kümesinin elemanı olmayan
elemanlardan oluşan kümeye A nın tümleyeni denir ve A ya da A' ile
gösterilir.
A = {x : x  E ve x  A, A  E} dir.
7.1. Tümleyenin Özellikleri
i.
ii.
E=
=E
iii. (
iv. A
v. A
vi. A
vii. E
viii. A
)=A
 A = E ve A  A =  dir.
B=AB
B=AB
 A = E ve E  A = A dir.
 B ise, B  A dir.
Www.tuncaycalhan.org
Kümelerde Yapılan İşlemler
1. Kümelerin Birleşimi
A nın elemanlarından veya B nin elemanlarından oluşan kümeye bu iki
kümenin birleşim kümesi denir ve A  B biçiminde gösterilir.
A  B = {x : x  A veya x  B} dir.
1.1. Birleşimin Özellikleri
i. A   = A
ii. A  A = A
iii. A  B = B  A
ıv. A  (B  C) = (A  B)  C
v. A  B ise, A  B = B
vı. A  B =  ise, (A =  ve B = ) dir.
Www.tuncaycalhan.org
2. Kümelerin Kesişimi
A ve B kümesinin ortak elemanlarından oluşan kümeye A ile B nin kesişim
kümesi denir ve A  B biçiminde gösterilir.
A  B = {x : x  A ve x  B} dir.
2.1. Kesişim işleminin Özellikleri
i. A   = 
ii. A  A = A
ii. A  B = B  A
ıv. (A  B)  C = A  (B  C)
v. A  (B  C) = (A  B)  (A  C)
vı. A  (B  C) = (A  B)  (A  C)
Www.tuncaycalhan.org
3. Kümelerin Farkı
A kümesinde olup, B kümesinde olmayan elemanların kümesine A fark B
kümesi denir. A fark B kümesi A – B ya da A \ B biçiminde gösterilir.
A – B = {x : x  A ve x  B} dir.
3.1. Farkla ilgili Özellikler
A, B, C kümeleri E evrensel kümesinin alt kümeleri olmak üzere,
i.
E–A=A
ii. A – B = A B
iii. A – B = A  B dir.
ıv. (A – B)  (B – A) = A  B (Simetrik Fark)
Www.tuncaycalhan.org
Kümenin Eleman Sayısı
A, B, C herhangi birer küme olmak üzere,
i.
s(A  B) = s(A) + s(B) – s(A  B)
ii. s(A  B  C) = s(A) + s(B) + s(C) – s(A  B) – s(A  C)
– s(B  C) + s(A  B  C)
iii. s(A  B) = s(A – B) + s(A  B) + s(B – A)
ıv. a + b + c + d tane öğrencinin bulunduğu bir sınıfta voleybol oynayan
öğrencilerin sayısı s(V) = b + c, tenis oynayan öğrencilerin sayısı s(T) = a
+ b, voleybol ve tenis oynayan öğrencilerin sayısı s(T  V) = b olsun.
Tenis veya voleybol oynayanların sayısı:
s(T  V) = a + b + c
Tenis ya da voleybol oynayanların sayısı:
s(T – V) + s(V – T) = a + c
Sadece tenis oynayanların sayısı:
s(T – V) = a
Tenis oynamayanların sayısı:
s(T) = c + d
Bu iki oyundan en az birini oynayanların sayısı:
s(T  V) = a + b + c
Bu iki oyundan en çok birini oynayanların sayısı:
s(A  B) = s(A  B) + s(T – V) + s(V – T) = d + a + c
Bu iki oyundan hiç birini oynamayanların sayısı:
s(A  B) = d
Www.tuncaycalhan.org
Download
Random flashcards
Merhaba

2 Cards oauth2_google_861773e1-0890-4522-834a-6a5babb58e76

En Mimar Architecture LTD ŞTİ XD

2 Cards asilyasar069

KIRIHAN GÜMÜŞ DEDEKTÖR

6 Cards oauth2_google_49cd8e53-7096-4be6-ba73-4ff7e4195b4b

321işletme

2 Cards oldcity

Create flashcards