uluslararası ticaret ve lojistik yönetimi eğitimi aldığımda hangi

advertisement
ULUSLARARASI TİCARET VE
LOJİSTİK YÖNETİMİ EĞİTİMİ
ALDIĞIMDA NERELERDE
ÇALIŞABİLİRİM?
Uluslararası Ticareti ve Lojistiği bilen mezunlar
istihdam konusunda birçok mesleğe göre daha
şanslıdırlar. Lojistik sektörü, dünyada ve
ülkemizde hızla gelişmekte olan bir sektördür.
















Üretim, Hizmet ve Satış Şirketlerinin Dış Ticaret
ve Lojistik Birimlerinde,
Dış Ticaret Şirketlerinde,
Lojistik Şirketlerinde (3. Parti Lojistik Hizmet
Sağlayıcılarında),
Taşıma İşleri Organizatörlerinde (Freight
Forwarders),
Kara, Hava, Deniz, Demiryolu ve Intermodal
Taşımacılık Şirketlerinde,
Sigorta, Finansman, Denetim ve Dış Ticaret
Şirketlerinin Lojistik Birimlerinde,
Dış Ticaret ve Lojistik Danışmanlık ve Eğitim
Kuruluşlarında,
Üniversite
ve
Araştırma
Kurumlarının
Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümlerinde,
Devlet Planlama Teşkilatında,
Ulaştırma Bakanlığında,
Kamu Kurum ve Kuruluşlarının İlgili
Birimlerinde,
İletişim ve Bilişim Teknolojileri Şirketlerinin Dış
Ticaret ve Lojistik Uygulama Birimlerinde.
Gümrükler Müşavirlerinde,
Liman İşletmelerinde,
Sivil Toplum Örgütlerinde,
Belediyelerde çalışabilirim.
ULUSLARARASI TİCARET VE
LOJİSTİK YÖNETİMİ EĞİTİMİ
ALDIĞIMDA HANGİ NİTELİKLERİ
KAZANMIŞ OLACAĞIM?


Süreçlerle Yönetimi, Stratejik ve Analitik
Düşünmeyi, Planlı Çalışma ve Takipçiliği,
Müşteri Odaklılığı, Kendi Kendine
Öğrenmeyi, Kendini Sürekli Geliştirmeyi,
Bilgi Teknolojilerini Kullanmayı, İletişim
ve Takım Çalışması niteliklerini ve en az
iki Yabancı Dil öğrenmiş olacağım,
Ticaret
ve
Lojistik
sektörünün
gereksinimleri doğrultusunda yeterli bilgi
ve becerilerle donatılmış ve sektöre en hızlı
uyum sağlayan nitelikte olacağım.
BÖLÜMÜMÜZÜN YAPTIĞI İKİLİ
ANLAŞMALAR
1) Katholıeke Hogeschool Antwerpen,
Belçika
2) Karel De Grote Hogeschool, Belçika
3) Unıversıtaet Passau, Almanya
4) Kassel University, Almanya
5) Pau et des Pays de l'Adour University,
Fransa
6) Bretagne-Sud University, Fransa
7) Slaska Wyzsza Szkola Zarzadzanıa Im
Gen. Jerzego Zıetka W Katowıcach,
Polonya
8) Unıwersytet Lódzkı, Polonya
9) Silesian School of Economics and
Languages, Polonya
ULUSLARARASI TİCARET VE
LOJİSTİK YÖNETİMİ BÖLÜMÜ
T.C. Maltepe Üniversitesi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Marmara Eğitim Köyü 34857
Maltepe / İSTANBUL
Tel: 0 216 626 10 50 / 2355
http://iibf.maltepe.edu.tr/uluslararasiticaret
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ
ULUSLARARASI TİCARET VE
LOJİSTİK YÖNETİMİNİ SEÇİYORUM
ÇÜNKÜ…












Tamamı sektörde ve akademik hayatta yer almış
deneyimli akademik kadrosuyla öğrencilerini
geleceğe hazırlıyan Türkiye’nin en etkin
Uluslararası Ticaret ve Lojistik Yönetimi
bölümünde eğitim alacağım;
Bölüm başkanı Prof. Dr. Mehmet TANYAŞ,
aynı zamanda Türkiye Lojistik Derneği’nin de
başkanı.
Uluslararası Ticaret ve Lojistik eğitimi alırken
aynı zamanda Çift Anadal veya Yandal
Programlarını da alabileceğim;
Ders çeşitliliği sayesinde özgürce öğrenim
programımı oluşturabileceğim;
Bölümün açtığı sertifika programlarına
katılabileceğim;
Bölümün Uluslararası ve Ulusal düzeyde yapmış
olduğu kongre ve seminerlere katılabileceğim;
İpek yolu ülkelerinden gelen üst düzey
delgasyonun katılımlarıyla kurulan “ipek yolu
lojistikçileri platformu”nda etkin rol
alabileceğimi;
Erasmus öğrencisi olarak eğitimimin en az bir
yarıyılını Avrupa’da geçirebileceğim;
Uluslararası geçerlilikte bir diploma sahibi
olabileceğim;
Uluslar arası Ticaret ve Lojistik Kulübü
aracılığıyla ulusal ve uluslararası alanda sosyal
faaliyetlerde bulunacağım;
Teori ve pratiğin buluştuğu akademik bir
ortamda üniversiteler arası lojistik vaka
yarışmalarına katılabileceğim;
Benimle birebir ilgilenebilecek, eğitim hakkımı
koruyan, akademik gelişimimi ve kariyer
planlamamı destekleyen akademik bir aileye
kavuşacağım…
Bölümümüzün ÇİFT ANADAL (ÇAP),
YANDAL (YAP) Programları ve
BÖLÜMLERARASI YATAY GEÇİŞ
(BAYG) Olanakaları
**UTLY
*UTLY
(Tam Burslu)
*UTLY
(%25 Burslu)
Bölümler
İktisat
İşletme
Muhasebe ve Denetim
Bankacılık ve Finans
İnsan Kaynakları
Yönetimi
Uluslararası İlişkiler ve
A.B.
Hukuk
Halkla İlişkiler ve
Tanıtım
Gazetecilik
Radyo, Televizyon ve
Sinema
Felsefe
ÇAP YAP BAYG
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
-
+
-
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
-
TM-1
10
TM-1
20
TM-1
3
TM-1
*UTLY
(İngilizce)
(Tam Burslu)
*UTLY
230.228
78
380.830
80
259.397
03
226.415
16
398.758
12
TM-1
232.643 271.870
61
97
* TAM ÜCRETLİ PROGRAMLARI; 1. Sırada tercih
ederek kazanan adaylara %50 oranında, 2. Sırada
tercih ederek kazanan adaylara %25 oranında burs
verilecektir.
Akademik Kadromuz
Prof. Dr. Mehmet TANYAŞ (Tr. Bölüm Bşk.)
Prof. Dr. Sadettin ÖZEN
Yrd. Doç. Dr. Hamit VANLI
Öğr. Gör. Burak KÜÇÜK
Arş. Gör. Samet GÜRSEV
Yrd. Doç. Dr. Levent AKSOY (İng. Bölüm Bşk.)
Yrd. Doç. Dr. Halil Halefşan SÜMEN
Yrd. Doç. Dr. Fulya TAŞEL
Arş. Gör. Gülnihal AKAN
Bölümümüzün Tercih-Puan ve
Kontenjan Bilgileri (2012)
2012
Tavan
Puan
3
203.018
27
358.376
66
221.006
02
224.832
41
385.672
66
(İngilizce)
(%25 Burslu)
*UTLY: Uluslararası Ticaret ve Lojistik Yönetimi
“Bütün kurumların lojistiğe ihtiyacı
vardır”
Genel Puan
Kont. Türü
(İngilizce)
TM-1
10
Bölümümüzde Türkçe ve İngilizce
olmak üzere iki dilde eğitim
verilmektedir.
Program Adı
**UTLY
20
2012
Taban
Puan
Download