İZÜ`de Lale Zamanı - İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi

advertisement
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ HABER BÜLTENİ
MART 2014

YIL 3

SAYI 21
www.izu.edu.tr
İZÜ’de
Lale Zamanı
 Milli Şairimiz Mezun Olduğu Okulda Anıldı
 Kadınlar İş Hayatındaki Deneyimlerini Anlattı
 İZÜ Siyaset Akademisi Tüm Hızıyla Sürüyor
HABERLER
01 İZÜ HABER
İSTA N BU L SABAHATTİ N Z Aİ M Ü Nİ VERSİ TESİ
www.izu.edu.tr
17 Aralık Süreci, Türkiye’ye
100 Milyar Dolar Kaybettirdi
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi
Aralık Süreci” konusunda gerçekleştirildi. 17
(İZÜ) Siyaset Kulübü tarafından organize edilen,
Aralık Süreci konulu konferansa Gazeteci-
“17 Aralık Süreci” konulu konferansta konuşan
Yazar Abdurrahman DİLİPAK konuşmacı olarak
Gazeteci-Yazar
DİLİPAK,
katıldı. Batılı devletlerin, dünya ülkelerini
Türkiye’ye para akışının durduğuna dikkat
paylaşmak için adı konmayan bir 3’üncü Dünya
çekerek, “17 Aralık süreci Türkiye’ye yakın
Savaşı
planda çok şey kaybettirdi. 100 milyar doların
DİLİPAK, “Bugün dünya kaynaklarının yarısı
üzerinde para kaybettik. Türkiye’ye para akışı
ABD’nin, kalanın yarısı Avrupa’nın elinde. Bu
durdu ve içerideki para da dışarı kaçıyor” diye
düzen değişmediği sürece hikaye aynı şekilde
konuştu.
devam edecek. Çanakkale geçilmez diye bize
Abdurrahman
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi
yalan
çıkardığını
söylediler.
belirten
Çanakkale
Abdurrahman
geçilmediyse
Siyaset Kulübü tarafından düzenlenen, “İZÜ
İstanbul nasıl işgal oldu. İttihat ve Terakkinin
1. Siyaset Akademisi”nin ikinci etkinliği, “17
saldırgan politikaları sonucunda bütün bunlar
www.izu.edu.tr
02 İZÜ HABER
İSTA N BUL SA B AHATTİ N Z Aİ M Ü Nİ VERSİ TESİ
HABERLER
oldu. Osmanlı’yı tasfiye ettiler. Ve bunu bize
sürdükleri tüm maddeler yanlış ve sahteydi.
büyük bir yalan diye yutturdular” dedi.
Belgelerin tamamı sahteydi. Güler’in oğlunun
“17 Aralık Yanlışların Temizlenmesi İçin
Aksu’ya şantaj yapmak demektir. Yolsuzluk
Fırsattır”
17 Aralık sürecinin sonucunda önemli
dersler
kaseti ortaya çıkarılıyorsa bu Kalyon ve
çıkarılması
gerektiğini
belirten
yaptıklarını
tespit
ettikleri
kişilere
şantaj
yapmak için düzenlenen bir operasyondur bu.
bir
Barzani buraya şarkı dinlemeye gelmedi. Musul
ders aldık. Dinimizi yeniden öğreneceğiz.
petrolleri Türkiye’ye gelecekti. Parası da Halk
Atalarımızın dinine kendi gerçek dinimize
Bankası’nda olacaktı. Böylece Türkiye hem
döneceğiz. Ayrıca bu AK Parti’nin kendi içindeki
petrol sorununu çözecek hem de en büyük sorun
yanlışları temizlemesi için de bulunmaz tarihi
olan cari açığı kapatacaktı. Bunu istemediler ve
bir fırsattır. 17 Aralık sürecinde ilk hamlede ileri
bu operasyonu yaptılar” diye konuştu.
Abdurrahman
DİLİPAK,
“Çok
önemli
HABERLER
03 İZÜ HABER
www.izu.edu.tr
İSTA N BU L SABAHATTİ N Z Aİ M Ü Nİ VERSİ TESİ
Çanakkale Şehitlerini,
Kıbrıs Gazilerimiz ile Andık
Mehmet Akif Edebiyat Kulübü’müz, 18 Mart
Çanakkale Şehitlerini Anma Günü için anlamlı bir
etkinlik düzenledi. 17 Mart 2014 Pazartesi günü
Halkalı Merkez Kampüsümüzde düzenlenen
etkinliğe, Türkiye Muharip Gaziler Derneği
üyeleri katılım gösterdi.
önemi ve manasına dikkat çeken bir konuşma
gerçekleştirdi.
Programa
katılım
gösteren
Türkiye
Muharip Gaziler Derneği üyeleri ise Kıbrıs Barış
Harekatı’nda
yaşadıklarından
yola
çıkarak,
savaşın ve savaşa giden insanların psikolojilerini
Eğitim Fakültesi Dekan Yardımcısı Yrd. Doç.
anlattı.
Muharip
Gaziler
Derneği
İstanbul
Dr. Ertuğrul Oral’ın açılış konuşmasını yaptığı
Şubesi Başkanı Emekli Albay Ahmet Kendigel,
etkinliğe öğrencilerimiz yoğun katılım gösterdi.
“Gazi” kelimesinin anlamının yanlış bilindiğini
Çanakkale Zaferi’nin 99.yılında olduğumuza
belirterek, “Gazi bir savaşta yararlılık gösteren
dikkat çekerek, konuşmasına başlayan Oral,
insana verilen unvandır. Gazi denilince insanların
Osmanlı Devletini savaşa sürükleyen nedenleri
aklına ilk olarak harp malulü gaziler geliyor yani
anlattı. Birinci Dünya Savaşı’nın en önemli
yaralananlar. Ancak gazi kelimesinin genel
cephelerinden biri olan Çanakkale’nin ve şanlı
anlamı bu değildir” dedi. Derneklerinin 1984
zaferin detaylarını paylaşan Oral konuşmasının
yılında kurulduğunu söyleyen Kendigel, “2002
sonunda Yeni Çanakkale Türkü’sünü katılımcılarla
yılından bu yana
paylaştı. Etkinliğin konuşmacılarından Türkçe
gününü Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma
Öğretmenliği
Yrd.
günü olarak kutluyoruz. Çanakkale Savaşı,
Doç. Dr. Necmettin Özmen, Çanakkale Zaferi
dünya üzerinde savunma ile zafer elde edilen
hakkında yazılmış Türk edebiyat eserlerini
tek savaştır. Bu açıdan çok önemlidir. Kıbrıs
tanıttı. Özmen, tarihi anlamada edebiyat ve
Barış Harekatı ise dünyanın Türk askeri hakkında
sinema gibi sanat dallarının önemine dikkat çekti.
yanıldığı son savaştır” dedi. Teker teker söz alan
İslami İlimler Fakültesi Dekan Yardımcısı Yrd.
Gazilerimiz harekat sırasında yaşadıkları olayları
Doç. Dr. Özlem Güneş ise, Çanakkale Zaferi’nin
anlattılar.
Bölümü
Öğretim
Üyesi
18 Mart Çanakkale Zaferi
www.izu.edu.tr
04 İZÜ HABER
İSTA N BUL SA B AHATTİ N Z Aİ M Ü Nİ VERSİ TESİ
bugüne kadar muhafaza edenlere ve burada
bir üniversite kurulması için kurucu vakfımız
İlim Yayma Vakfı’na tahsis edenlere teşekkür
ediyorum.
Bugün
Türkiye
Akif’in
yaşadığı
zamandan bambaşka bir zamanda ama dikkatle
okuduğumuzda Akif’in yazdıkları hala taptaze.
Hatta bundan sonra uzun asırlara hitap etmeye
devam edecek. Yaşadığımız bu zor günlerde
zor zamanlarda İstiklal Marşı’nın ruhunu daha
Milli Şairimiz Mehmet Akif ERSOY, İstiklal
Marşı’nın kabulünün 93’üncü yıldönümünde,
hem öğrencilik hem de hocalık yaptığı Baytar
Mektebi’nde yani bugünkü ismiyle, İstanbul
Sabahattin Zaim Üniversitesi’nde düzenlenen
törenle anıldı. Üniversitesimiz ve Basın İlan
Kurumu’nun birlikte düzenlediği programda
konuşan İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi
Rektörü Prof. Dr. Mehmet BULUT, “Bugünlerde
küçük hadiseler, çok büyütülmek üzere planlar,
programlar
sürekli
teyakkuzda
Türkiye’de.
Zor zamanlarda İstiklal Marşı’nı daha da farklı
anlama ihtiyacımız var” dedi.
“İstiklal
Marşı’nın
Kabulünün
93’üncü
Yıldönümü ve Mehmet Akif Ersoy’u Anma
Programı”na, Prof. Dr. Mehmet BULUT’un yanı
sıra, Basın İlan Kurumu Genel Müdürü Mehmet
ATALAY, akademisyenler, öğrenciler, basın
mensupları ve davetliler katıldı.
Programın açılış konuşmasını yapan Prof.
Dr. Mehmet BULUT, Mehmet Akif ERSOY’un
mezun olduğu yerde üniversitenin çalışmalarına
devam ettiğini belirterek, “Bu kampüsün manevi
atmosferi hepimiz için çok önemli. Bu tarihi okulu
iyi anlamalıyız. Akif’in de söylediği gibi ‘Allah
bir daha bu millete İstiklal Marşı yazdıracak
günler
yaşatmasın’.
Bugünlerde
hadiseler
büyütülerek milletin birliğine zarar verecek
hareketler yapılıyor. Küçük rüzgarlardan büyük
türbülanslar yapmalarına izin vermemeliyiz.
İstiklal Marşımız bize birlik ve beraberlik mesajı
verir. Bugün Akif’in sözlerine yeniden kulak
kabartmalıyız.
Bugünlerde
memleketimiz
üzerinde yepyeni senaryolar üretiliyor. Allah bu
milletin elinden tutsun, vahdetimizi bozmasın”
diye konuştu.
Programın
tarafından
sonunda,
düzenlenen
Eğitim
Fakültesi
kompozisyon
yarışmasının sonuçları açıklandı ve dereceye
giren öğrencilere hediyeleri takdim edildi.
HABERLER
Milli Şairimiz Mezun Olduğu
Okulda Anıldı
HABERLER
05 İZÜ HABER
İSTA N BU L SABAHATTİ N Z Aİ M Ü Nİ VERSİ TESİ
www.izu.edu.tr
İş Hayatında Kadınlar ve Deneyimleri
Üniversitemiz geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu
yıl da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’ne özel bir
etkinlik düzenledi. Siyaset Bilimi ve Uluslararası
İlişkiler Bölüm Başkanı Yrd. Doç. Dr. Şebnem
CANSUN’un moderatörlüğünde gerçekleştirilen
“İş Hayatında Kadınlar ve Deneyimleri” konulu
panelde konuşmacılar; AK Parti İstanbul
Milletvekili Canan KALSIN, Mutasavvıf Cemalnur
SARGUT, Avukat Serra Ünsal AKSAKAL ve İZÜ
Hemşirelik Bölümü Öğretim Üyesi Yrd.Doç.Dr.
Özlem MERT oldu.
Dünya Kadınlar Günü münasebetiyle,
07 Mart 2014 Cuma günü Halkalı Merkez
Kampüsümüzde
gerçekleştirilen
etkinliğin
açılış konuşmasını yapan Yrd. Doç. Dr. Şebnem
CANSUN, sözlerine gazetelerin 3. sayfa
haberlerinden örnekler okuyarak başladı.
Cansun; “Çok kapsamlı bir konu olan ‘toplumda
kadınlar’ konusunun alt başlıklarından biri de
maalesef kadına şiddet meselesi. Bugün burada
iş hayatında kadınların yerinden bahsedeceğiz,
ancak bu konuya da değinmeden geçemedim”
dedi.
Panelin ilk konuşmacısı olan Hemşirelik
Bölümü Öğretim Üyemiz Yrd. Doç. Dr. Özlem
MERT, hemşirelik mesleğini ve bu meslekteki
kadınların yaşadığı sıkıntıları anlattı. Türkiye’de
Hemşirelik mesleğinin Kurtuluş Savaşı sırasında
geliştiğini söyleyen MERT, “Ülkemizde yaşanan
savaşlar nedeniyle kadınlar, yaralı erkeklere
bakmak durumunda kaldılar. Bu, hem kadınların
sosyalleşmesini artırdı hem de hemşirelik
mesleğinin gelişimi bu dönemde gerçekleşti”
dedi.
Panelin son konuşmacısı Mutasavvıf
Cemalnur
SARGUT
ise,
Müslümanlıkta
ve tasavvufta kadının yerinden bahsetti.
Müslümanlığın kadına en çok değer veren din
olduğuna dikkat çeken Cemalnur SARGUT,
“Kadına değerin ne demek olduğunu bütün
dinler peygamberimizden öğrenmeli. Ama
bugün maalesef cahiliye döneminden kalma
adetleri Müslümanlıkla karıştırıyorlar” dedi.
Müslümanlıkta cinsiyet farkının olmadığına,
kadına ve erkeğe eşit sorumluluklar verildiğine
değinen SARGUT, “Kadınlar daha güçlü ve
acılara dayanıklı olduğu için annelik vasfı
kadınlara verilmiştir. Cennet annelerin ayakları
altındadır gibi bir tanım yapan, kadına bu kadar
değer veren başka bir din daha yoktur” dedi.
Konuşmaların ardından Üniversitemiz
Rektörü Prof. Dr. Mehmet BULUT ve Rektör
Yardımcısı Hocamız Prof. Dr. Ömer İNAN
tarafından konuşmacılara hediyeleri takdim
edildi. Panele katılan tüm kadın misafirlere ise
kırmızı karanfil hediye edildi.
www.izu.edu.tr
İSTA N BUL SA B AHATTİ N Z Aİ M Ü Nİ VERSİ TESİ
06 İZÜ HABER
Üniversitemiz Eğitim Fakültesi Dekan Yardımcısı Yrd. Doç. Dr.
Ertuğrul ORAL, Bakırköy Müftülüğü tarafından organize edilen,
Çanakkale Zaferinin 99. Anma Yıldönümünde konuştu.
Çanakkale zaferinin kuşaktan kuşağa anlatılmasının çok önemli
olduğunu belirten Ertuğrul ORAL, “Çanakkale ne bir ilktir nede son
olacaktır. Sultan Abdülaziz’in darbeyle, Sultan II. Abdülhamid’in
baskınla tahtlarından indirilmeleri, 1960 İhtilali, 12 Mart 1971
Muhtırası, 12 Eylül 1980 darbesi, 28 Şubat post modern darbesi,
Gezi ile 17 ve 25 Aralık olaylarının hepsi birer Çanakkale’dir” dedi.
Olayların arkasındaki güçlerin hep aynı olduğunu belirterek,
bu topraklarda yaşamamızın bedelinin yüksek olduğunu söyleyen
Oral, geçmişteki uluslararası antlaşmaların tek başlarına yeterli
olamayacağını, bizim milli birlik ve bütünlüğümüze bir halel
getirmememiz ve mutlaka güçlü olmamız gerektiğini vurgulamıştır.
İZÜ Siyaset Akademisi’nin Üçüncü
Etkinliğinin Konusu Medya Oldu
Üniversitemiz Siyaset Kulübü tarafından düzenlenen, “İZÜ
1. Siyaset Akademisi”nin üçüncü etkinliği, “Medyanın Gerçek
Yüzü” başlığında düzenlendi. Gazeteci yazar Ekrem KIZILTAŞ’ın
konuşmacı olarak katıldığı etkinliğe, öğrencilerimiz yoğun katılım
gösterdi.
Konuşmasına Osmanlı döneminden günümüz Türkiyesine
yazılı basın tarihini anlatarak başlayan KIZILTAŞ, medyayı doğru
okuyabilmek için öncelikle tarihine bakmamız gerekiyor dedi.
Gazetelerin ve diğer yayın organlarının neredeyse tamamının
sektörün yapısından dolayı kendilerini finanse edemeyecek
güçte olduklarına dikkat çeken KIZILTAŞ, “Finansörlerin yayın
organlarını neden desteklediklerine bakmamız gerekiyor.
1980’lere kadar devlet tarafından sübvanse edilen yayın organları
bu tarihten sonra krediler ve teşviklerle yürümeye başladı.
80’lerin sonuna kadar gazete sahipleri kredilerle güçlendi ve
zenginleşti. Büyük patronlar ‘benim de gazetem olsun’ diyerek
gazeteleri satın almaya başladılar ve bundan sonra daha da
zenginleştiler” diye konuştu.
HABERLER
Yrd. Doç. Dr. Ertuğrul Oral Çanakkale
Zaferini Anma Programında Konuştu
HABERLER
07 İZÜ HABER
İSTA N BU L SABAHATTİ N Z Aİ M Ü Nİ VERSİ TESİ
www.izu.edu.tr
İZÜ Uluslararası Konferanslar Serisi 8
İZÜ Uluslararası Konferanslar Serisi’nin
sekizinci etkinliği, “Ortadoğu ve Afrika’da TİKA”
konulu seminer oldu. 14 Mart 2014 Cuma günü
Halkalı Merkez kampüsümüzde düzenlediğimiz
etkinlikte, Başbakanlığa bağlı bir kurum olarak
Türkiye’nin
ihtiyacı
olan
ülkelere
yaptığı
yardımları koordine eden TİKA’nın Afrika ve
Ortadoğu’da gerçekleştirdiği yardım faaliyetleri
masaya yatırıldı. Türk İşbirliği ve Koordinasyon
Ajansı (TİKA) Ortadoğu ve Afrika Dairesi Başkanı
Doç. Dr. Enver ARPA’nın konuşmacı olduğu
seminer, akademisyenlerimiz, öğrencilerimiz ve
idari personelimiz tarafından büyük ilgiyle takip
edildi.
TİKA’nın,
dağılan
Sovyetler
Birliği
sonrasında Türki Cumhuriyetlere yardım ve
bu ülkelerle ilişkileri geliştirmek için 1992
yılında kurulduğunu söyleyen Enver ARPA,
kalkınma teşkilatlarının büyük ülke olmanın
gerekliliklerinden biri olduğuna dikkat çekti.
Arpa, “Dünyada, Amerika, Japonya, Fransa ve
Almanya gibi ülkeler kalkınma teşkilatlarıyla
uzun süredir çalışmalar yapıyor. Az gelişmiş
ya da gelişmekte olan ülkelere yapılan bu
yardımlar, yardımı yapan ülkenin o bölgelerdeki
soft power’ını geliştirir. Bugün dünyada 22 adet
kalkınma ajansı var” dedi. TİKA’nın 33 ülkede
35 koordinasyon merkezi olduğunu dile getiren
ARPA, “Geçen sene 110 ülkeyle işbirliği yapıp
çeşitli projeler gerçekleştirdik. Resmi kamu
yardımlarımız 2.5 milyon doları, STK yardımları
ise 3.5 milyon doları buldu. Geçtiğimiz yıl
yardımları en çok artıran ülke olduk ve dünya
sıralamasında en çok yardım yapan dördüncü
ülkeyiz” dedi. Konuşmasının devamında TİKA’nın
Afrika’da gerçekleştirdiği projeleri anlatan
ARPA, stratejilerinin insani yardımdan çok, o
bölgenin gelişmesine yönelik kalkınma projeleri
yapmak olduğunu söyledi.
Türkiye’nin dış ilişkilerinin gelişmesinde
TİKA’nın önemine dikkat çeken Rektörümüz Prof.
Dr. Mehmet BULUT ise, “Günümüzde sadece
diplomasi ile ilişkileri yeteri kadar geliştirmek
mümkün değil. Kamu diplomasisi dediğimiz
kavramı ve sivil toplumu da işin içine katmamız
gerekiyor. TİKA gittiği bölgelerde öncelikle tarihi
mirası imarla işe başladı. Ancak sonra özellikle
eğitim, sağlık gibi konularda o kadar çok ihtiyaç
olduğunu gördüler ki, bu alanlarda çalışmalar
yapmaya başladılar” dedi. Türkiye’nin bölgedeki
gücü ve etkinliğini artırması için İngilizce, Arapça
ve Osmanlıca bilen gençlere ihtiyacı olduğunu
vurgulayan BULUT, “Türk aydınları uzun süre
Ortadoğu’yu Afrika’yı batılıların anlattıklarından
öğrendi. Biz üniversite olarak bu öğrencilerimizin
bu üç dili öğrenebilmesi için tüm imkânlarımızı
seferber ediyoruz” dedi.
www.izu.edu.tr
İSTA N BUL SA B AHATTİ N Z Aİ M Ü Nİ VERSİ TESİ
08 İZÜ HABER
İçinde bulunduğumuz bilgi çağı ve
küreselleşen dünyada yabancı dil öğrenmek,
yükseköğretim yapan ve kariyer oluşturmak
isteyen
gençlerimiz
için
büyük
önem
taşımaktadır. Geleceğin inşasında her alanda
söz sahibi olacak gençler yetiştirme misyonuyla
yola çıkan üniversitemiz, gençlerimizin en az bir
yabancı dil öğrenerek mezun olmaları için her
türlü imkânı sağlıyor.
Tüm Öğrencilerimize Yabancı Dil Öğrenme
Fırsatı Sunuyoruz
Üniversitemizdeki tüm öğrencilerimize
istekleri dahilinde ücretsiz yabancı dil öğretimi
imkanı veriyoruz. Öğrencilerimizin kendi tercihleri
doğrultusunda kayıt yaptırabilecekleri ücretsiz
İngilizce, Arapça ve Osmanlıca dil kurslarımız
başladı. Kayıt yaptıran öğrencilerimizden tek
istenen, %85 devam zorunluluğunu yerine
getirmeleridir.
2014-2015 Akademik Yılı İçin Rusça ve
Çince Kursu da Öğrencilerimizin Hizmetine
Giriyor
Halihazırda öğrencilerimize hizmet veren
İngilizce, Arapça ve Osmanlıca kurslarımıza
ilave olarak Rusça ve Çince kursu da 2014-2015
Akademik Yılında öğrencilerimize sunulacaktır.
4 Yılda 2 Yabancı Dil ve Osmanlıca
Herhangi bir dil kursuna sıfırdan başlayan
bir öğrencimiz alanında uzman öğretim
elemanlarımız
tarafından
verilen
kurslar
sayesinde, yabancı dil bilgilerini ileri düzeye
taşıyabilir. Böylelikle, ülkemizin ve dünyanın
geleceğini şekillendirmeye talip, istekli ve azimli
öğrencilerimiz, üniversitemizde geçirecekleri
dört yıl içerisinde, istedikleri yabancı dilleri
rahatlıkla öğrenebilirler.
Gelişen ve Değişen Türkiye
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Siyaset Kulübü
tarafından organize edilen, “Gelişen ve Değişen Türkiye”
konulu konferansın konuğu, Gazeteci-Yazar Turgay GÜLER
oldu. Son dönemde yaşanan olaylara değinen Turgay GÜLER,
“Türkiye’nin gelişmesi bir takım kesimleri rahatsız etti. Ancak
bu gelişmeye engel olamayacaklar” dedi.
Siyaset Kulübü tarafından düzenlenen, “İZÜ 1. Siyaset
Akademisi”nin dördüncü etkinliği, “Gelişen ve Değişen Türkiye”
konusuna ayrıldı. Gazeteci-Yazar Turgay GÜLER’in konuşmacı
olarak katıldığı etkinliğe, akademisyenlerimiz ve öğrencilerimiz
yoğun katılım gösterdi. Türkiye’de halkın zaman zaman kendi
içerisinden liderler çıkararak başa getirdiğini söyleyen Turgay
GÜLER, “Bu liderler, Adnan Menderes, Turgut Özal, Necmettin
Erbakan ve son olarak Recep Tayyip Erdoğan’dır. Dünyadaki
büyük güçler, Türkiye’yi ileri taşımaya çalışan bu insanlara hep
engel olmak istedi. Başlarına birçok olay geldi. Ancak gelişen ve
artık oyunların farkına varan Türkiye halkı bu kez Başbakanına
sahip çıkıyor” dedi.
HABERLER
Geleneğin ve Geleceğin Dillerini Öğreniyoruz
HABERLER
09 İZÜ HABER
İSTA N BU L SABAHATTİ N Z Aİ M Ü Nİ VERSİ TESİ
www.izu.edu.tr
Geleceğin Üniversitesi,
01 Ekim 2013-15 Haziran 2014
Tanıtım ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen, “Geleceğin Üniversitesi,
Geleceğin İş Alanları” projesi 01 Ekim 2013 – 15 Haziran 2014 tarihleri arasında devam edecek. Üniversite ve
kariyer seçiminde doğru tercih yapmanın önemini konu edinen “Geleceğin Üniversitesi, Geleceğin İş Alanları”
Projesi, üniversiteye hazırlanan öğrencilere yol gösteriyor. Proje kapsamında liseler ziyaret ediliyor veya
kampüsümüze davet ediliyor, öğrencilerin gelişen ve önemi artan iş alanları , mesleklerin olumlu ve olumsuz
yönleri, üniversite tercihleri, bölümlerin taban puanları ve buna benzer konulardaki soruları cevaplanıyor.
Seminerlerimiz sonunda öğrenciler tarihi dokusuyla ön plana çıkan ve doğa ile içiçe olan kampüsümüzü
geziyor, akademisyenlerimiz ile görüşüyor ve kendi liselerinden mezun İZÜ öğrencileri ile sohbet edebiliyorlar.
MART AYINDA BULUŞTUĞUMUZ LİSE VE DERSANELER
l
Başakşehir Ensar Koleji
l
Beylikdüzü Azem Yükseloğlu Anadolu İHL
l
Sarıyer Mehmet İpgin Ortaokulu
l
Arnavutköy Anadolu Lisesi
l
Ümraniye Birikim Dershanesi
l
Arnavutköy Hadımköy Örfi Çetinkaya Endüstri
l
Küçükçekmece Anadolu İmam Hatip Lisesi
l
Meslek Lisesi
l
Küçükçekmece Halkalı Uğur Dershanesi
l
Avcılar Okyanus Koleji
l
Beylikdüzü Uğur Dershanesi
l
Ümraniye Birikim Dershanesi
l
Güneşli Uğur Dershanesi
l
Zeytinburnu Anadolu Lisesi
l
Beykoz B.Hayrettin Paşa T. ve E. M.Lisesi
l
Beylikdüzü Üniversite Tanıtım Fuarı
l
Beykoz Anadolu İmam Hatip Lisesi
l
Üsküdar Asfa Koleji
l
Güngören Anadolu Lisesi
l
Kadıköy Lisesi
l
Kadıköy Mustafa Saffet Anadolu Lisesi
Güngören Anadolu Lisesi
Küçükçekmece Anadolu İmam Hatip Lisesi
Sarıyer Mehmet İpgin Ortaokulu
www.izu.edu.tr
10 İZÜ HABER
İSTA N BUL SA B AHATTİ N Z Aİ M Ü Nİ VERSİ TESİ
01 Ekim 2013-15 Haziran 2014
Beylikdüzü Uğur Dershanesi
Küçükçekmece Halkalı Uğur Dershanesi
Güneşli Uğur Dershanesi
Beykoz B.Hayrettin Paşa T. ve E. M.Lisesi
Güngören Anadolu Lisesi
Kadıköy Mustafa Saffet Anadolu Lisesi
Beylikdüzü Azem Yükseloğlu Anadolu İHL
Arnavutköy Anadolu Lisesi
Avcılar Okyanus Koleji
Kadıköy Lisesi
Üsküdar Asfa Koleji
Başakşehir Lisesi
HABERLER
, Geleceğin İş Alanları
KULÜP HABERLERİ
11 İZÜ HABER
www.izu.edu.tr
İSTA N BU L SABAHATTİ N Z Aİ M Ü Nİ VERSİ TESİ
Ensar Vakfını Ziyaret Ettik!
Okulumuzun İlim ve İrfan Kulübü’nün üyeleriyle 26
Mart Çarşamba Ensar Vakfına ziyaret gerçekleştirildi.
İstanbul Tasarım Merkezi, Değerler Eğitimi Merkezi,
Ensar Eğitim Kurumlarının vb. Kuruluşların Kurucu
Vakfı olan Ensar, Öğrencilerimizi Süleymaniye Genel
Merkezinde ağırladı. Öğrencilerimizi karşılayan Hüseyin
Kader, Vakfın kuruluşu ve işleyişi hakkında bilgiler verdi.
İkna Olmayanlar
Rehberlik Kulübü ‘nün “İkna Olmayanlar” sloganıyla
14 Mart Cuma günü üniversitemizin Seminer Salonunda
“İkna Odaları Belgeseli’nin yönetmeni Kevser Çakır
ve yapımcısı Fatma Ataş’ ın konuk olduğu program
gerçekleşti. Akademisyen ve
öğrencilerimizin yoğun
katılımıyla gerçekleştirilen programda önce konuklarla
söyleşi ardından da 28 Şubat sürecinde ikna odalarının
oluşturtulmasının konu edildiği belgeselin gösterimi
yapıldı.
Keman Kursumuz Başladı
Uzman eğitmen ve zengin ders içeriği ile Müzik
Kulübümüzün organize ettiği Keman Kursumuz Mart
ayı itibari ile başladı. Oldukça eğlenceli geçen kursun ilk
gününde öğrenciler Eğitmen ile keman tutuş şekillerini
ve notaları öğrenmeye çalıştılar.
Sağlığımız İçin Helal Gıda
13
Mart
2014
koordinasyonunda
tarihinde
Gıda
üniversitemizin
Kulübünün
konferans
salonunda, GİMDES Gıda Mühendisi Ali KAYGISIZ’ın
katılımıyla “Sağlığınız İçin Helali Seçin” konulu söyleşi
düzenlendi.
www.izu.edu.tr
İSTA N BUL SA B AHATTİ N Z Aİ M Ü Nİ VERSİ TESİ
Üniversitemiz İlim ve irfan Kulübü tarafından
düzenlenen
”Prof.
Dr.
Sabahattin
Zaim’i
Anlamak” programı 12 Mart 2014 Çarşamba günü
gerçekleştirildi. İstanbul Şehir üniversitesi rektör
yardımcısı Prof. Dr. Coşkun ÇAKIR konuşmacı
olarak üniversitemizde ağırladık. Çakır hocamızı,
balkanlarda doğan ve İstanbul’a muhacir olarak
gelen hem Amerika’da hem de Arabistan ‘da
çeşitli görevlerde bulunduğu için bu coğrafyaları
da birikimleriyle harmanlamış hayatından “insan
olarak, ahlak olarak ve cemiyet adamı olarak” 3
ana başlıkla bahsetti.
Dolmabahçe Gezisi
Sosyal
Gençlik
Kulübü
öncülüğünde
bir
grup öğrencimiz ile İstanbul’un güzelliklerinden,
Beşiktaş’ın
incisi
Osmanlı
Devleti
ve
Cumhuriyetimizin kuruluş yıllarına tanıklık etmiş
görkemi ve ihtişamıyla göz kamaştıran Dolmabahçe
Sarayına ve akabinde İstanbul denildiğinde akla ilk
gelen yerlerden bir tanesi olan Eminönü’ne balık
ekmek keyfi yapmaya gitti. Rehberimizin güzel
ve akıcı anlatımıyla gerçekleştirdiğimiz gezimiz,
selamlık ve haremlik olmak üzere iki bölümde
gerçekleşti.
Kan Bağışı Kampanyası
Üniversitemiz
Toplumsal
Sorumluluk
Kulübü’nün katkılarıyla ‘Yarın belki de sana, haydi
şimdi kan bağışlamaya…’ ilkesiyle yola çıkarak 06
Mart 2014 Perşembe günü kampüsümüzde Kızılay
ile ortaklaşa kan bağışı kampanyası düzenlendi
KULÜP HABERLERİ
Çağdaş Bir Dervişti
12 İZÜ HABER
KULÜP HABERLERİ
13 İZÜ HABER
İSTA N BU L SABAHATTİ N Z Aİ M Ü Nİ VERSİ TESİ
www.izu.edu.tr
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi
Kader Mahkûmlarını Unutmadı
Sosyal Hizmet Kulübü tarafından düzenlenen
“Cezaevlerine Kitap ve Kıyafet Bağış Kampanyası”
kapsamında iki hafta boyunca toplanan yardımlar ihtiyaç
sahiplerine verilmek üzere Kader Mahkûmları Derneği’ne
ulaştırıldı. Çeşitli kitap ve kıyafetten oluşan yardımları
Sosyal Hizmet Bölümü öğrencileri ve kulüp üyelerimizden
Beyzanur Uğurlu, Burcu Yılmaz, Beyza Tırpan, Oya Raz
ile Sosyal Hizmet Bölümü Arş. Gör. Fatih Altun tarafından
dernek başkanı Necdet Yüksel’e teslim edildi.
Necdet Yüksel, başta İstanbul Sabahattin Zaim
Üniversitesi ‘ne teşekkür ederek derneğin günde en az 200
mektup aldığını ve Türkiye’nin dört bir yanından yardım
taleplerinin geldiğini belirtti.
Sinematografi Atölyesi Etkinliği
Rehberlik Kulübü ‘nün “İkna Olmayanlar” sloganıyla
14 Mart Cuma günü üniversitemizin Seminer Salonunda
“İkna Odaları Belgeselinin yönetmeni Kevser Çakır ve
yapımcısı Fatma Ataş’ ın konuk olduğu program gerçekleşti.
Akademisyen ve
öğrencilerimizin yoğun katılımıyla
gerçekleştirilen programda önce konuklarla söyleşi ardından
da 28 Şubat sürecinde ikna odalarının oluşturtulmasının
konu edildiği belgeselin gösterimi yapıldı.
Yavuz Bülent Bakiler ’den “Mehmet Akif”
Dinlemek
10 Aralık Pazartesi günü üniversitemizde Mehmet Akif
Edebiyat Kulübü olarak 61 yıllık yazar, şair Sayın Yavuz
Bülent Bakiler’i ağırladık.72 ilde konferans vermiş ve 44
ilde Mehmet Akif’i anlatmış olan yazarımızdan Akif’in
mezun olduğu okulda bilinmeyen yönleriyle, geçmişi ve
kişiliğiyle Akif’i dinledik. Yazarımız Mehmet Akif ile ilgili
aydınlatılmamış tüm hususları aydınlatıp doğru bildiğimiz
yanlışları vurgulayarak okulumuz öğrencileri ve öğretim
üyeleriyle anlamlı bir söyleşi gerçekleştirdi.
www.izu.edu.tr
14 İZÜ HABER
İSTA N BUL SA B AHATTİ N Z Aİ M Ü Nİ VERSİ TESİ
Hukukçu, içinde bulunduğu topluma yön
yetiştirmek üzere yola çıkmıştır. Öğrencilerimize
veren ve o toplumdaki ilişkilerin sağlıklı bir
Türkçe
şekilde yürümesine ilişkin kuralları yeri geldiğinde
Arapça ve mesleki Almanca gibi dersleri alma
ortaya koyan, uygulayan veya uygulamasını takip
imkanı sunularak kendilerini geliştirme imkanı
eden öncü bir toplumsal figürdür. Bu değişen
sunulacaktır. Bunun yanı sıra zengin ve alanında
roller avukatlık, hakimlik, savcılık ve noterlik gibi
önde gelen isimlerden oluşan olan öğretim üyesi
mesleklerde somutlaşmaktadır.
kadrosu ve geniş imkanlarıyla öğrencilerin en
Hukukçuları
yetiştirme
tekelini
elinde
bulunduran yer Hukuk Fakültesidir. Bu nedenle
ve
İngilizce
derslere
ilave
olarak
iyi şekilde yetiştirilmesi için mevcut imkanlar
seferber edilecektir.
öğretimin kalitesi, siz hukukçu adayının hukuk
Hukuk Fakültesi, bu zengin ders programına
nosyonunun oluşmasında ve üniversite kültürünün
ilave olarak Fakültede düzenlenecek konferans
edinilmesinde en belirleyici unsurdur.
ve
İZÜ
Hukuk
Fakültesi,
memleketimizin
ihtiyaç duyduğu, kaliteli ve donanımlı hukukçuları
İMTİYAZ SAHİBİ
İstanbul Sabahattin Zaim
Üniversitesi Adına
Prof. Dr. Mehmet BULUT (Rektör)
paneller
marifetiyle
öğrencilerin
farklı
konularda bilgi edinmeleri ve görüşlerini dile
getirebilmelerine imkan sağlayacaktır.
İLETİŞİM
Halkalı - Küçükçekmece İSTANBUL
T: 0 212 692 96 00 (pbx)
F: 0 212 693 82 29
www.izu.edu.tr / 444 97 98
Yayın Türü: Süreli Yayın
Ayda Bir Yayınlanır
BÖLÜMLERİMİZ TANIYALIM
HUKUK FAKÜLTESİ
FAKÜL TE LER ve BÖLÜ MLER
Eğitim Fakültesi
- İngilizce Öğretmenliği
- Okul Öncesi Öğretmenliği
- Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Türkçe)
- Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (%30 İngilizce)
- Türkçe Öğretmenliği
- Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri*
- İlköğretim Matematik Öğretmenliği*
- Üstün Zekalılar Öğretmenliği*
- Zihin Engelliler Öğretmenliği*
Hukuk Fakültesi
- Hukuk
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
- Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce)
- Psikoloji (Türkçe)
- Psikoloji (%30 İngilizce)
İslâmî İlimler Fakültesi
- İslâmî İlimler (%30 Arapça)
İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi
- İşletme (İngilizce)
- İktisat (İngilizce)
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
- Bilgisayar Mühendisliği (Türkçe)
- Bilgisayar Mühendisliği (%30 İngilizce)
- Endüstri Mühendisliği (%30 İngilizce)
- Gıda Mühendisliği (Türkçe)
- Gıda Mühendisliği (%30 İngilizce)
- Mimarlık
- Peyzaj Mimarlığı*
Sağlık Bilimleri Fakültesi
- Hemşirelik
- Sosyal Hizmet (Türkçe)
- Sosyal Hizmet (%30 İngilizce)
- Beslenme ve Diyetetik*
- Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon*
Tıp Fakültesi*
E NSTİ TÜL ER ve PR OGR AMLAR
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
Doktora Programı
Yüksek Lisans Programları
- Eğitim Yönetimi ve Denetimi
- Eğitim Yönetimi ve Denetimi - Tezli / Tezsiz
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
- İngiliz Dili Eğitimi - Tezli / Tezsiz
Yüksek Lisans Programı
- İşletme Yönetimi - Tezli / Tezsiz
- Bilgisayar Bilimi ve Mühendisliği - (İngilizce) Tezli
- Temel İslam Bilimleri - Tezli / Tezsiz
- Gıda Mühendisliği - Tezli / Tezsiz
- Uluslararası Finans ve Katılım Bankacılığı - Tezli / Tezsiz
- Kent Çalışmaları ve Yönetimi - Tezli / Tezsiz
YÜKSEKOKULLAR
* Bu bölümlerde eğitime önümüzdeki yıllarda başlanması planlanmaktadır.
Yabancı Diller Yüksekokulu
- Mütercim-Tercümanlık (Arapça) Bölümü*
- Mütercim-Tercümanlık (İngilizce) Bölümü*
Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu*
facebook.com/izuniversite
twitter.com/izuniversite
youtube.com/izuniversite
Sabahattin
Halkalı - Küçükçekmece / İSTANBUL
Telefon: 444 97 98
Faks: 0212 693 82 29
www.izu.edu.tr
Download