Yapacağın iş nedir? Ihtiyacıni ania (ben bir günahlıyım). Günahtan

advertisement
Yapacağın iş nedir?
(What do I have to do?)
Ihtiyacıni ania (ben bir günahlıyım). Günahtan dönmeye istekli oı (tövbe et).
Matta 3:2 Yahudiye çölünde şu çağrıda bulunuyordu: «Tövbe edin! Göklerin Egemenliği
yaklaşmıştır.»
Luka 3:8 Bundan böyle tövbeye yaraşır meyveler verin! Kendi kendinize, `Biz İbrahim'in
soyundanız' demeye kalkmayın. Ben size şunusöyleyeyim: Tanrı, İbrahim'e şu taşlardan çocuk
yaratacak güçtedir.
Kendini İsa' nın adı üzerine vaftizle.
Elçilerin işleri 2:38 Petrus onlara şu karşılığı verdi: «Tövbe edin, her biriniz İsa Mesih'in adıyla
vaftiz olsun. Böylece günahlarınız bağışlanacak ve Kutsal Ruh armağanını alacaksınız.
Elçilerin işleri 19:3-5 «Öyleyse neye dayanarak vaftiz oldunuz?» diye sordu. «Yahya'nın
öğretisine dayanarak vaftiz olduk» dediler. Pavlus, «Yahya'nın yaptığı vaftiz, tövbeyle ilgili bir
vaftizdi» dedi. «Halka, kendisinden sonra gelecek Olan'a, yani İsa'ya inanmalarını söyledi.»
Onlar bunu duyunca, Rab İsa'nın adıyla vaftiz oldular.
Mukaddes Ruhu karşıla'ki.
Elçilerin işleri 2:1-4 Pentikost günü geldiğinde bütün imanlılar bir arada bulunuyordu. Ansızın
gökten, güçlü bir yelin esişini andıran bir ses geldi ve bulundukları evi tümüyle doldurdu.
Ateşten dillere benzer bir şeylerin dağılıp her birinin üzerine indiğini gördüler. İmanlıların hepsi
Kutsal Ruh'la doldular, Ruh'un onları konuşturduğu yabancı dillerde konuşmaya başladılar.
Elçilerin işleri 10:44-46 Petrus daha bu sözleri söylerken Kutsal Ruh, konuşmayı dinleyen
herkesin üzerine indi. Petrus'la birlikte gelmiş olan Yahudi[l] imanlılar, Kutsal Ruh
armağanının diğer uluslardan olanların da üzerine dökülmesini şaşkınlıkla karşıladılar. Çünkü
onların, bilmedikleri dillerde konuşup Tanrı'yı yücelttiklerini duyuyorlardı. O zaman Petrus,
«Bunlar, tıpkı bizim gibi Kutsal Ruh'u almışlardır. Suyla vaftiz olmalarına kim engel olabilir?»
dedi. Kutsal bir Hayat süresin.
Kutsal bir Hayat süresin.
1. Pavlus'un Selaniklilere ikinci mektubu 4:7 Çünkü Tanrı bizi ahlaksızlığa değil, kutsallık
içinde yaşamaya çağırdı.
Pavlus'un Romalılara mektubu 6:22 Şimdiyse günahtan özgür kılınıp Tanrı'nın kulları
olduğunuza göre kazancınız, kutsallaşma ve bunun sonucu olan sonsuz yaşamdır.
Bu konuda daha fazla bilgi edinmek istiyorsanız bize gelin veya bize yazın:
Download
Random flashcards
qweeqwqwe

5 Cards oauth2_google_78146396-8b44-4532-a806-7e25cc078908

En Mimar Architecture LTD ŞTİ XD

2 Cards asilyasar069

KIRIHAN GÜMÜŞ DEDEKTÖR

6 Cards oauth2_google_49cd8e53-7096-4be6-ba73-4ff7e4195b4b

Terimler

2 Cards oauth2_google_ef32970e-e5f9-4595-9abe-394e9f6bc8d9

Create flashcards