İZMİR İSTİHDAM SEFERBERLİĞİ TOPLANTISI

advertisement
Ege Bölgesi Sanayi Odası
İZMİR İSTİHDAM SEFERBERLİĞİ TOPLANTISI-28.02.2017
Sayın Valim,
Sayın Başkanlar,
Değerli Konuklar, Basınımızın Kıymetli Mensupları,
Ege Bölgesi Sanayi Odası adına, sizleri sevgi ve saygıyla selamlıyorum.
7 Şubat tarihinde gerçekleştirdiğimiz TOBB Türkiye Ekonomik Şurası’nda
Sayın Cumhurbaşkanı’nın İstihdam Seferberliği olarak gündeme taşıdığı
İstihdam Paketi kamuoyunda da oldukça ses getirmiştir.
Ege Bölgesi Sanayi Odası olarak biz de ilk andan itibaren, basın bülteni
yaparak, konuyla ilgili tüm üyelerimize duyuru çıkarak, gerekli bilgilendirmede
bulunduk. Dün de Meclis toplantımızda üyelerimize konuyu detaylı bir şekilde
anlattık.
Yine dün İŞKUR ile imzaladığımız protokol ile Odamız İŞKUR Hizmet Noktası
haline gelerek, üyelerimize danışmanlık hizmeti de vereceğiz. Bütün bilgilerin
toplandığı yer olan İŞKUR’un sistemine girerek, sanayicimiz ile iş arayanı
buluşturarak, bize düşen kısmı bu şekilde yerine getirmiş olacağız. Benzer
sistem, OSB’lerimizde ve ilçe odalarımızda da uygulanacaktır.
İstihdam piyasasına oldukça önemli bir katkı sunacağına inandığım bu projede
emeği geçenlere de teşekkürlerimi sunuyorum. Bizlere de ülkemiz
ekonomisine katkı koyma fırsatı yaratılmaktadır.
Sayın Valim,
Yarın da Çalışma ve İş Kurumu İzmir İl Müdürlüğümüz ile birlikte üyelerimize
yönelik İstihdam kolaylıkları toplantısını Odamızda gerçekleştireceğiz.
Toplantıda; istihdam Seferberliği, İşbaşı Eğitim Programı, Büyükanne Projesi,
Mesleki Eğitimler, SGK Teşvikleri detaylı bir şekilde işlenecektir.
Devletin hem mesleki eğitim ve işbaşı eğitim ile birlikte buna çözüm araması
hem de bunun üstüne istihdam maliyetlerinde sağladığı kolaylık oldukça
önemlidir. Artı istihdam desteği ile;
Bir işçinin işverene maliyetinin, yılsonuna kadar 2 bin 88 liradan 1.314 liraya
gerileyecek olması cazip bir teşviktir.
1
Ege Bölgesi Sanayi Odası
Şimdi bu seferberliğin bu kadar öne çıkması, benimsenmesinin altında yatan
en önemli husus kuşkusuz arz-talep dengesindeki bozukluktur.
Zira basına da yansıyan İŞKUR’un Ocak ayı verilerine göre kayıtlı işsiz
sayısında %44 oranında artışla patlama yaşanması bu ilgiyi açıkça ortaya
koymaktadır.
Diğer yandan,
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu ile Aile ve Sosyal
Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya ve projenin diğer paydaşlarının
katılımıyla imzaladığım Büyükanne Projesi Protokolü’nün başlar başlamaz çok
büyük ilgi görmesi ve kapatılmak zorunda kalması da ne kadar doğru yolda
olduğumuzu göstermektedir.
Seçilen 10 pilot il, İstanbul, İzmir, Bursa, Ankara, Kayseri, Konya, Sakarya,
Antalya, Tekirdağ ve Gaziantep olup, proje ile büyükanneye net asgari ücretin
yüzde 30’u yani 425 lira katkı sağlanacak ve 6 bin aileyi kapsayacak.
Belki ilerleyen dönemlerde bu proje geliştirilerek kadınlarımızın iş hayatının
içine girmesini daha çok sağlayabiliriz. Çünkü, kadınlarımızın ekonomiye ve
topluma katkısı olmadan kalkınmadan söz etmemiz mümkün değildir.
Sayın Valim,
Dün Sayın Bakanla da yapmış olduğum telefon görüşmesinde kendisine arz
ettiğim İstihdam paketinde yer alan 3 aylık işbaşı eğitim süresinin 1 aya
indirilmesi önerimizin mümkün olabileceği haberini de aldım ki,
sanayicilerimizin sıkıntı çektiği bir hususta önemli bir adımdır.
Baktığımızda, özellikle geçen seneden bu yana tüm yaşadığımız zorluklara
rağmen Hükümetin çok ciddi gayretlerini, önemli teşvik adımlarını görüyoruz.
Çünkü; gerek içerde, gerekse dışardaki belirsizlik ortamı piyasalarda bir
durgunluğa yol açmıştı. Kuşkusuz bu istihdam piyasalarını da olumsuz
etkilemiş ve bugün işsizlik son 7 yılın en yüksek oranı olan %12 seviyelerine
kadar çıkmıştır.
Biz şuna inanıyoruz. Ne yaşarsak yaşayalım, üretmeye devam ettiğimiz sürece
öyle ya da böyle sorunların üstesinden daha kolay gelebiliriz.
2
Ege Bölgesi Sanayi Odası
Geçici teşvikler, geçici indirimler adı üstünde geçici. Belki günü kurtarabilir peki
ya yarınlarımız? Yarınlarımızı ancak ve ancak sürdürülebilir üretim ile
güvenceye alabiliriz.
Bir önceki yıla göre 980 bin yeni işgücü piyasaya dahil olmuştur. Bu potansiyeli
talep daralması da varken, mevcut yatırımlarla karşılamak çok da mümkün
değildir.
Neredeyse her 4 gençten birinin işsiz kalması, üniversite mezunlarının
ortalamanın üstünde bir işsizlik oranına sahip olması sadece ekonomik değil,
toplumsal açıdan da önemli bir sorundur.
O nedenle, yeni yatırımlarla yeni istihdam yaratacak projeleri hayata
geçirmemiz kaçınılmazdır.
İzmir özelinde baktığımızda ise işsizlik oranı son yıllarda hep Türkiye
ortalamasının üstünde kalmış ve %15 gibi oldukça ciddi bir seviyede
ilerlemektedir.
Sanayi var, ticaret var, turizm var, tarım var ama oran çok yüksek. Bunda tabi
ki, göç alması, teşvik sisteminin yarattığı adaletsizlik, birkaç yıldır toparlasa da
kamu yatırımlarından daha az pay almış olması etkendir.
Ancak, bugün hep birlikte el ele vererek, bu oranı aşağıya çekebiliriz. Reel
sektör olarak da, Ege Bölgesi Sanayi Odası olarak da bizler üstümüze düşen
görevi yapıyoruz, yapmaya da devam edeceğiz.
Seferberlik için emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunarak, konuşmamı
tamamlamak istiyorum.
Saygılarımla,
Ender YORGANCILAR
Yönetim Kurulu Başkanı
3
Download