türkiye ekonomisindeki son gelişmeler

advertisement
TÜRKİYE EKONOMİSİNDEKİ
SON GELİŞMELER
25 AĞUSTOS 2017
T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI
25 Ağustos 2017
RYKGM – EADD
TÜRKİYE EKONOMİSİ
BÜYÜME VE MİLLİ GELİR
•
Kişi Başına GSYH, cari fiyatlarla 2013 yılında 12.480 dolar, 2014 yılında
12.112 dolar, 2015 yılında 11.014 dolar, 2016 yılında ise 10.807 dolar olarak
hesaplanmıştır.
•
GSYH, 2015 yılında cari fiyatlarla 2.337.530 milyon TL/861.467 milyon
dolar olarak hesaplanmıştır. GSYH, 2015 yılında geçen senenin aynı dönemine
göre sabit fiyatlarla %6,1 oranında büyümüştür.
•
GSYH, 2016 yılında cari fiyatlarla 2.590.517 milyon TL/856.791 milyon
dolar olarak hesaplanmıştır. GSYH, 2016 yılında geçen senenin aynı dönemine
göre zincirlenmiş hacim endeksine göre %2,9 oranında büyümüştür.
•
GSYH, zincirlenmiş hacim endeksine göre 2016 yılının I. Çeyreğinde %4,5
oranında, 2016 yılının II. Çeyreğinde %5,3 büyürken 2016 yılının III. Çeyreğinde
ise %1,3 oranında küçülürken 2016 yılının IV. çeyreğinde %3,5 oranında
büyümüştür.
•
GSYH, 2017 yılının I. çeyreğinde cari fiyatlarla 641.584 milyon TL/173.780
milyon dolar olarak hesaplanmıştır. GSYH, 2017 yılının I. çeyreğinde geçen
senenin aynı dönemine göre zincirlenmiş hacim endeksine göre %5 oranında
büyümüştür.
•
GSYH’de En Hızlı Büyüyen İlk Üç Sektör, 2017 yılının I. çeyreğinde
zincirlenmiş hacim endeksine göre sırasıyla, %12 ile “Finans ve Sigorta
Faaliyetleri”, %8,8 ile “Mesleki, İdari ve Destek Hizmet Faaliyetleri” ve %7 ile
“Bilgi ve İletişim” sektörleri olmuştur.
•
Takvim etkisinden arındırılmış GSYH zincirlenmiş hacim endeksi, 2017
yılı I. çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %4,7 artmıştır.
•
Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış GSYH zincirlenmiş hacim
endeksi 2017 yılı I. çeyreğinde, bir önceki çeyreğe göre %1,4 oranında artmıştır.
•
Satın alma gücü paritesine kişi başına gayri safi yurtiçi hâsıla (GSYH)
endeksi 2016 yılı geçici sonuçlarına göre 28 Avrupa Birliği (AB) ülkesi ortalaması
100 iken, bu değer Türkiye için 62 oldu ve AB ortalamasının %38 altında kaldı.
1
1
T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI
25 Ağustos 2017
RYKGM – EADD
İSTİHDAM VE İŞSİZLİK
•
İşgücüne Katılma Oranı, 2017 yılı Mayıs ayında %53,0 olmuştur.
•
İstihdam Edilenlerin Oranı, 2017 yılı Mayıs ayında %47,7 olmuştur.
•
İşsizlik Oranı, 2017 yılı Mayıs ayında %10,2 olmuştur.
•
Tarım Dışı İşsizlik Oranı, 2017 yılı Mayıs ayında %12,2 olmuştur.
•
Türkiye Genelinde İşsiz Sayısı, 2017 yılı Mayıs ayında 3.225.000 kişi
olmuştur.
ENFLASYON
•
Tüketici Fiyatları Endeksi (TÜFE) 2015 yılında %8,81 oranında, 2016
yılında ise %8,53 oranında artış göstermiştir.
•
Tüketici fiyatları, 2017 yılı Temmuz ayında ise bir önceki aya göre %0,15
oranında, bir önceki yılın Aralık ayına göre %6,05 oranında, bir önceki yılın aynı
ayına göre %9,79 ve on iki aylık ortalamalara göre %9,44 oranında artış
göstermiştir.
•
Yurt İçi Üretici Fiyatları Endeksi (Yİ-ÜFE), 2015 yılında %5,71 oranında,
2016 yılında ise %9,94 oranında artış göstermiştir.
•
Üretici fiyatları, 2017 yılı Temmuz ayında ise bir önceki aya göre %0,72
oranında, bir önceki yılın Aralık ayına göre %8,60 oranında, bir önceki yılın aynı
ayına göre %15,45 oranında ve on iki aylık ortalamalara göre %10,94 oranında
artış göstermiştir.
YOKSULLUK VE GELİR EŞİTSİZLİĞİ
•
Gini Katsayısı, 2012 yılında 0,402 olarak, 2013 yılında 0,002 puanlık
iyileşme ile 0,400 olarak, 2014 yılında 0,009 puanlık iyileşme ile 0,391 olarak
hesaplanırken 2015 yılında ise 0,006 puanlık kötüleşme ile 0,397 olarak
hesaplanmıştır.
ENDEKSLER
•
Sanayi Üretim Endeksi, 2017 yılı Haziran ayında bir önceki aya göre %0,4
oranında azalırken önceki yılın aynı ayına göre ise %3,4 oranında artmıştır.
2
2
T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI
25 Ağustos 2017
RYKGM – EADD
•
Tüketici Güven Endeksi, 2017 yılı Ağustos ayında bir önceki aya göre
%0,3 oranında azalarak 71,1 seviyesinde gerçekleşmiştir.
•
Perakende Satış Hacim Endeksi, 2017 yılı Haziran ayında bir önceki aya
göre %0,5 oranında artarken bir önceki yılın aynı ayına göre ise %1,1 oranında
azalmıştır.
•
Ekonomik Güven Endeksi, 2017 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre
%4,5 oranında artarak 103,4 değerini almıştır.
•
Sanayi Ciro Endeksi, 2017 yılı Haziran ayında bir önceki aya göre %1,2
oranında azalırken bir önceki yılın aynı ayına göre ise %22,1 oranında artmıştır.
•
İhracat Birim Değer Endeksi, 2017 yılı Haziran ayında bir önceki aya
göre %0,1 oranında artmıştır.
•
İthalat Birim Değer Endeksi, 2017 yılı Haziran ayında bir önceki aya göre
%4,4 oranında artmıştır.
•
İthalat Miktar Endeksi, 2017 yılı Haziran ayında bir önceki aya göre %2,2
oranında artmıştır.
•
İthalat Miktar Endeksi, 2017 yılı Haziran ayında bir önceki aya göre %5,7
oranında azalmıştır.
DIŞ TİCARET VE ÖDEMELER DENGESİ
•
2015 yılında Türkiye’nin İhracatı 143 milyar 935 milyon dolar, İthalatı
207 milyar 203 milyon dolar, Dış Ticaret Hacmi 351 milyar 138 milyon dolar,
Dış Ticaret Açığı 63 milyar 268 milyon dolar, İhracatın İthalatı Karşılama
Oranı %69,5’dur.
•
2015 yılında, bir önceki yıla göre, İhracat %8,7 oranında, İthalat %14,4
oranında, Dış Ticaret Hacmi %12,2 oranında, Dış Ticaret Açığı ise %25,2
oranında azalmıştır.
•
2016 yılında Türkiye’nin İhracatı 142 milyar 557 milyon dolar, İthalatı
198 milyar 610 milyon dolar, Dış Ticaret Hacmi 341 milyar 168 milyon dolar,
Dış Ticaret Açığı 56 milyar 53 milyon dolar, İhracatın İthalatı Karşılama Oranı
%71,8’dir.
•
2016 yılında bir önceki yılın aynı dönemine göre, İhracat %0,9 oranında,
İthalat %4,2 oranında, Dış Ticaret Hacmi %2,8 oranında, Dış Ticaret Açığı ise
%11,6 oranında azalmıştır.
3
3
T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI
25 Ağustos 2017
RYKGM – EADD
•
2017 yılının Haziran ayında Türkiye’nin İhracatı 13 milyar 166 milyon
dolar, İthalatı 19 milyar 177 milyon dolar, Dış Ticaret Hacmi 34 milyar 342
milyon dolar, Dış Ticaret Açığı 6 milyar 11 milyon dolar, İhracatın İthalatı
Karşılama Oranı %68,7’dir.
•
2017 yılının Haziran ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre, İhracat
%2,3 oranında artmış, İthalat %1,5 oranında azalmış, Dış Ticaret Hacmi %0,01
oranında artmış, Dış Ticaret Açığı ise %9,1 oranında azalmıştır.
•
2017 yılının Ocak-Haziran döneminde Türkiye’nin İhracatı 77 milyar 453
milyon dolar, İthalatı 108 milyar 324 milyon dolar, Dış Ticaret Hacmi 185
milyar 776 milyon dolar, Dış Ticaret Açığı 30 milyar 871 milyon dolar, İhracatın
İthalatı Karşılama Oranı %71,5’tir.
•
2016 yılının Ocak-Haziran döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre,
İhracat %8,2 oranında, İthalat %8,7 oranında, Dış Ticaret Hacmi %8,5
oranında, Dış Ticaret Açığı ise %10,0 oranında artmıştır.
•
2016 yılının Ocak-Haziran döneminde İhracatta İlk Üç Fasıl sırasıyla, 9
milyar 631 milyon dolar ile “87-Motorlu Kara Taşıtları”, 6 milyar 762 milyon
dolar ile “71-Kıymetli veya Yarı Kıymetli Taşlar, Metaller vb.” ve 6 milyar 226
milyon dolar ile “84- Kazanlar, Makinalar, Mekanik Cihazlar” olmuştur.
•
2017 yılının Ocak-Haziran döneminde İhracatta İlk Üç Fasıl sırasıyla, 12
milyar 138 milyon dolar ile “87-Motorlu Kara Taşıtları”, 6 milyar 446 milyon
dolar ile “84- Kazanlar, Makinalar, Mekanik Cihazlar” ve 6 milyar 106 milyon
dolar ile “71-Kıymetli veya Yarı Kıymetli Taşlar, Metaller vb.” olmuştur.
•
2016 yılının Ocak-Haziran döneminde İthalatta İlk Üç Fasıl sırasıyla, 13
milyar 792 milyon dolar ile “84- Kazanlar, Makinalar, Mekanik Cihazlar”, 12
milyar 950 milyon dolar ile “27-Mineral Yakıtlar, Mineral Yağlar” ve 9 milyar 815
milyon dolar ile “85-Elektrikli makine ve cihazlar” olmuştur.
•
2017 yılının Ocak-Haziran döneminde İthalatta İlk Üç Fasıl sırasıyla, 17
milyar 190 milyon dolar ile “27-Mineral Yakıtlar, Mineral Yağlar”, 12 milyar 640
milyon dolar ile “84- Kazanlar, Makinalar, Mekanik Cihazlar” ve 9 milyar 256
milyon dolar ile “85-Elektrikli makine ve cihazlar” olmuştur.
•
Cari İşlemler Açığı, 2013 yılında 63,6 milyar dolar, 2014 yılında 43,6
milyar dolar, 2015 yılında 32,2 milyar dolar, 2016 yılında ise 32,6 milyar dolar
seviyesinde gerçekleşmiştir.
4
4
T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI
25 Ağustos 2017
RYKGM – EADD
•
Cari İşlemler Açığı, 2017 yılının Haziran ayında 3,8 milyar dolar olurken
yıllıklandırılmış cari açık ise 34,3 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir.
•
Cari İşlemler Dengesinin GSYH’ye Oranı, 2010 yılında %6,2, 2011
yılında %9,6, 2012 yılında %6,2, 2013 yılında %7,9, 2014 yılında %5,7, 2015
yılında %4,5, 2016 yılında ise %3,8 olarak hesaplanmıştır.
Tablo 1: Resmi Dış Ticaret Verileri, 2015-2016 (Dolar)
2016
Yıllık Değişim
2017 Ocak-Mayıs
Yıllık Değişim
İhracat
142.557.354.654
-0,9%
77.452.591.726
8,2%
İthalat
198.610.256.409
-4,2%
108.323.530.869
8,7%
Dış Ticaret Hacmi
341.167.611.063
-2,8%
185.776.122.592
8,5%
Dış Ticaret Dengesi
-56.052.901.755
-11,6%
-30.870.939.146
10,0%
Karşılama Oranı
%71,8
%71,5
Kaynak: GTB ve TÜİK
Bakanlığımız verilerine göre Temmuz ayında ise;




İhracatımız 12 milyar 644 milyon dolar,
İthalatımız 21 milyar 432 milyon dolar,
Dış ticaret hacmimiz 34 milyar 76 milyon dolar,
Dış ticaret açığımız ise 8 milyar 788 milyon dolar seviyesinde
gerçekleşmiştir.
BÜTÇE
•
Merkezi Yönetim Bütçesi Dengesi, 2014 yılında 23,4 milyar TL, 2015
yılında ise 22,6 milyar TL açık vermiştir. Merkezi Yönetim Bütçe Dengesinin
GSYH’ye Oranı, 2013 yılında %1,18, 2014 yılında %1,34, 2015 yılında ise %1,16
seviyesinde gerçekleşmiştir.
•
Faiz Dışı Bütçe Dengesi, 2014 yılında ise 26,5 milyar TL, 2015 yılında ise
22,6 milyar TL fazla vermiştir. Faiz Dışı Bütçe Dengesinin GSYH’ye Oranı, 2013
yılında %2,01, 2014 yılında %1,52, 2015 yılında ise %1,01 seviyesinde
gerçekleşmiştir.
•
Bütçe, 2016 yılında ise 29,3 milyar TL açık vermiştir.
•
Bütçe, 2016 yılı Temmuz ayında 129 milyon TL fazla verirken 2017 yılı
Temmuz ayında ise 926 milyon TL fazla vermiştir.
•
Bütçe Gelirleri, 2017 yılının Temmuz ayında önceki yılın aynı dönemine
göre %23,3 oranında artarak 52,5 milyar TL olmuştur.
5
5
T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI
25 Ağustos 2017
RYKGM – EADD
•
Vergi Gelirleri, 2017 yılının Temmuz ayında önceki yılın aynı dönemine
göre %27,6 oranında artarak 46,1 milyar TL olmuştur.
•
Bütçe Giderleri, 2017 yılının Temmuz ayında önceki yılın aynı dönemine
göre %21,5 oranında artarak 51,5 milyar TL olmuştur.
•
Faiz Hariç Bütçe Giderleri, 2017 yılının Temmuz ayında önceki yılın aynı
dönemine göre %19,8 oranında artarak 45,8 milyar TL olmuştur.
•
Bütçe, 2017 yılı Ocak-Temmuz döneminde 1,3 milyar TL fazla verirken
2017 yılı Ocak-Temmuz döneminde ise 24,3 milyar TL açık vermiştir.
•
Bütçe Gelirleri, 2017 yılı Ocak-Temmuz döneminde önceki yılın aynı
dönemine göre %10,7 oranında artarak 351,7 milyar TL olmuştur.
•
Vergi Gelirleri, 2017 yılı Ocak-Temmuz döneminde önceki yılın aynı
dönemine göre %15,6 oranında artarak 292,1 milyar TL olmuştur.
•
Bütçe Giderleri, 2017 yılı Ocak-Temmuz döneminde önceki yılın aynı
dönemine göre %18,9 oranında artarak 376 milyar TL olmuştur.
•
Faiz Hariç Bütçe Giderleri, 2017 yılı Ocak-Temmuz döneminde önceki
yılın aynı dönemine göre %20,1 oranında artarak 343,2 milyar TL olmuştur.
DEVLET BORÇLARI
•
Kamu Brüt İç Borç Stoku, 2014 yılında 443,4 milyar TL, 2015 yılında
474,2 milyar TL, 2016 yılında 514,7 milyar TL, 2017 yılı I. çeyreğinde 528,3
milyar TL olarak gerçekleşmiştir.
•
Kamu Brüt Dış Borç Stoku, 2014 yılında 206,8 milyar TL, 2015 yılında
248,1 milyar TL, 2016 yılında 304,8 milyar TL, 2017 yılı I. çeyreğinde 325,1
milyar TL olarak gerçekleşmiştir.
•
Kamu Brüt Toplam Borç Stoku, 2014 yılında 650,2 milyar TL, 2015
yılında 722,3 milyar TL, 2016 yılında 819,5 milyar TL, 2017 yılı I. çeyreğinde
853,4 milyar TL olarak gerçekleşmiştir.
•
Kamu Net Toplam Borç Stoku, 2014 yılında 187,1 milyar TL, 2015 yılında
161,1 milyar TL, 2016 yılında 218,9 milyar TL, 2017 yılı I. çeyreğinde 232,1
milyar TL olarak gerçekleşmiştir.
6
6
T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI
25 Ağustos 2017
RYKGM – EADD
•
AB Tanımlı Borç Stoku, 2014 yılında 585,7 milyar TL, 2015 yılında 643,0
milyar TL, 2016 yılında 732,8 milyar TL 2017 yılı I. çeyreğinde 772,7 milyar TL
olarak gerçekleşmiştir.
•
Kamu Net Toplam Borç Stokunun GSYH’ye Oranı, 2011 yılında %20,8,
2012 yılında %15,3, 2013 yılında %10,9 ve 2014 yılında %9,1, 2015 yılında %6,9,
2016 yılında %8,4, 2017 yılının I. Çeyreğinde ise %8,7 olarak gerçekleşmiştir.
•
AB Tanımlı Genel Yönetim Borç Stokunun GSYH’ye Oranı, 2011 yılında
%36,4, 2012 yılında %32,6, 2013 yılında %31,3 ve 2014 yılında %28,6, 2015
yılında ise %27,5, 2016 yılında ise %28,3, 2017 yılının I. Çeyreğinde ise %28,9
olarak gerçekleşmiştir.
DÖVİZ VE ALTIN REZERVİ
•
Merkez Bankası’nın Brüt Döviz Rezervleri, 2017 yılı Ağustos ayı
(18.08.2016) itibarıyla 87,6 milyar dolar olarak açıklanmıştır.
•
Merkez Bankası’nın Altın Rezervleri, 2017 yılı Ağustos ayı (18.08.2016)
itibarıyla 20 milyar dolar olarak açıklanmıştır.
2011-2016 DÖNEMİ İHRACAT VE İTHALAT BEYANNAMESİ SAYILARI
7
•
Tescil Edilen İhracat Beyannamesi Sayısı 2011 yılında toplam 2.579.000
adet, 2012 yılında toplam 2.810.000 adet, 2013 yılında 3.015.000 adet, 2014
yılında 3.185.000 adet, 2015 yılında 3.253.000 adet, 2016 yılında ise 3.528.173
adettir.
•
Tescil Edilen İthalat Beyannamesi Sayısı 2011 yılında toplam 2.127.000
adet, 2012 yılında toplam 2.165.000 adet, 2013 yılında ise 2.271.000 adet, 2014
yılında 2.313.000 adet, 2015 yılında ise 2.360.000 adet, 2016 yılında ise
3.377.736 adettir.
YATIRIM TEŞVİK BELGELERİ
•
2015 yılında Sabit Yatırım Tutarı 99,1 milyar TL olan 4.552 adet Yatırım
Teşvik Belgesi düzenlenmiş olup, bu belgeler kapsamında 141.771 kişilik
İstihdam öngörülmüştür.
•
2015 yılında düzenlenen 4.552 adet yatırım teşvik belgesinin 4.328 adedi
Yerli Sermayeli Firmalar, 224 adedi Yabancı Sermayeli Firmalar tarafından
alınmıştır.
7
T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI
25 Ağustos 2017
RYKGM – EADD
•
2015 yılında düzenlenen belgelerde öngörülen Yerli Firmalar İçin
Toplam Sabit Yatırım Tutarı 65,3 milyar TL olurken, Yabancı Firmalar İçin
Toplam Sabit Yatırım Tutarı 33,8 milyar TL olarak öngörülmüştür.
•
2016 yılında Sabit Yatırım Tutarı 97,8 milyar TL olan 5.161 adet Yatırım
Teşvik Belgesi düzenlenmiş olup, bu belgeler kapsamında 141.356 kişilik
İstihdam öngörülmüştür.
•
2016 yılında düzenlenen 5.161 adet yatırım teşvik belgesinin 4.932 adedi
Yerli Sermayeli Firmalar, 229 adedi Yabancı Sermayeli Firmalar tarafından
alınmıştır.
•
2016 yılında düzenlenen belgelerde öngörülen Yerli Firmalar İçin
Toplam Sabit Yatırım Tutarı 67 milyar TL olurken, Yabancı Firmalar İçin
Toplam Sabit Yatırım Tutarı 30,8 milyar TL olarak öngörülmüştür.
•
2017 yılı Ocak-Haziran döneminde Sabit Yatırım Tutarı 50,8 milyar TL
olan 3.781 adet Yatırım Teşvik Belgesi düzenlenmiş olup, bu belgeler
kapsamında 104.084 kişilik İstihdam öngörülmüştür.
•
2017 yılı Ocak-Haziran döneminde düzenlenen 3.781 adet yatırım teşvik
belgesinin 3.623 adedi Yerli Sermayeli Firmalar, 158 adedi Yabancı Sermayeli
Firmalar tarafından alınmıştır.
•
2017 yılı Ocak-Haziran döneminde düzenlenen belgelerde öngörülen Yerli
Firmalar İçin Toplam Sabit Yatırım Tutarı 40,4 milyar TL olurken, Yabancı
Firmalar İçin Toplam Sabit Yatırım Tutarı 10,5 milyar TL olarak
öngörülmüştür.
ULUSLARARASI DOĞRUDAN YATIRIMLAR
•
2017 yılı Haziran ayında net doğrudan uluslararası yatırım girişi (fiili giriş),
-282 milyar ABD doları düzeyinde gerçekleşmiştir.
•
2017 yılı Haziran ayında sermaye girişi ise 198 milyon dolarlık bölümü AB,
206 milyon dolarlık kısmı Asya ülkeleri olmak üzere 464 milyon dolar ABD doları
düzeyinde gerçekleşmiştir.
•
2017 yılı Haziran ayında 229 adet uluslararası sermayeli şirket kurulmuş
olup, 12 adet yerli sermayeli şirkete de uluslararası sermaye iştiraki
gerçekleşmiştir.
8
8
T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI
25 Ağustos 2017
RYKGM – EADD
•
2017 yılı Haziran ayında kayıtlı sermayesi 500.000 doların üzerinde olan
63 adet uluslararası sermayeli şirket, şube kuruluşu ile yabancı ortak iştirak
gerçekleşmiştir. Bu şirketlerin 26 adedi toptan ve perakende ticaret sektöründe,
faaliyette bulunmaktadır.
•
2017 yılı Ocak-Haziran döneminde kurulan 2.522 adet uluslararası
sermayeli şirketin, 1.507 adedi Yakın ve Ortadoğu ülkeleri, 344105 adedi AB
ülkeleri, 186 adedi ise diğer Asya ülkeleri ortaklı şirketlerdir.
•
2017 yılı Haziran ayı sonu itibariyle 48.873 adet uluslararası sermayeli
şirket ve şube kurulmuş olup, 6.766 adet yerli sermayeli şirkete de uluslararası
sermaye iştiraki gerçekleşmiştir. Toplamda 55.639 adet uluslararası sermayeli
şirket ülkemizde faaliyette bulunmaktadır.
•
55.639 adet uluslararası sermayeli şirketin ülke gruplarına göre dağılımına
bakıldığında ise AB ülkeleri ortaklı girişim sayısının 22.145 adet ile birinci sırada
yer aldığı görülmektedir. AB ülkeleri ortaklı uluslararası sermayeli şirketlerin
içinde Almanya 6.998 adet şirket ile birinci sırayı alırken, onu İngiltere (3.026
adet) ve Hollanda (2.755) izlemektedir.
•
55.639 adet uluslararası sermayeli şirketin illere göre dağılımına
bakıldığında; İstanbul ilinin 33.812 adet ile birinci sırada yer aldığı
görülmektedir. İstanbul ilini Antalya (5.109 adet), Ankara (3.026 adet) ve İzmir
(2.477 adet) illeri takip etmektedir.
9
9
T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI
25 Ağustos 2017
RYKGM – EADD
NOT
Bu rapor RYKGM - Ekonomik Analiz ve Değerlendirme Dairesi tarafından güvenilir
olduğuna inanılan kamuya açık kaynaklardan elde edilen bilgiler kullanılmak suretiyle,
sadece bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır. Bu raporda yer verilen görüş ve
değerlendirmeler, hiçbir şekilde T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın kurumsal görüş ve
yaklaşımını yansıtmamaktadır.
10
10
Download
Random flashcards
canlılar ve enrji ilişkileri

2 Cards oauth2_google_d3979ca9-59f8-451c-9cf7-08c5056d5753

En Mimar Architecture LTD ŞTİ XD

2 Cards asilyasar069

KIRIHAN GÜMÜŞ DEDEKTÖR

6 Cards oauth2_google_49cd8e53-7096-4be6-ba73-4ff7e4195b4b

KALPTE İLETİM NOKTALARI

3 Cards oauth2_google_cfd2531f-f18a-45fd-9d97-afe31596ce7b

Terimler

2 Cards oauth2_google_ef32970e-e5f9-4595-9abe-394e9f6bc8d9

Create flashcards