Ölçümlerin İzlenebilirliği ve Ölçüm Belirsizliği Eğitimi

advertisement
Ölçümlerin İzlenebilirliği ve Ölçüm Belirsizliği
Eğitimi
Eğitimin Amacı: Gıda, Kimya, Çevre, Su ve diğer deney laboratuvarlarında
validasyonu yapılmış analizlerin Ölçüm belirsizliğine etki eden bileşenlerin
belirlenmesi ve toplam belirsizliğin hesaplanması amaçlanmaktadır.
Eğitimin İçeriği:






Belirsizlik ile ilgili tanımlar
Belirsizlik kaynaklarının belirlenmesi
Belirsizlik komponentleri ve hesaplanması
Hata ve belirsizlik
Toplam ve genişletilmiş belirsizlik
Belirsizliğin raporlanması
Eğitim Süresi
Katılımcı Profili
Eğitmen
: 2 gün
: Laboratuvarda analiz yapan, konuyla doğrudan ilgilenen
ve temel istatistik bilgisi olan veya bu konda bilgi sahibi
olmak isteyen kişiler
: Songün DEMİREL
Detaylar:




Eğitime katılım, başvuru formunun doldurularak dekont ile birlikte tarafımıza iletilmesi ile
kesinleşir. Eğitime katılınmaması halinde eğitim ücreti iade edilmez, diğer döneme katılım
sağlanır.
Spektrotek, eğitimleri katılımcı durumuna göre erteleyebilir veya iptal edebilir. Yapılan
değişiklikler katılımcılara yazılı ve sözlü olarak bildirilir.
Firmalara özel grup eğitimi düzenlenebilir.
Bir kurumdn 5 kişiden fazla katılım olması halinde eğitim, kurumun kendi eğitim
salonlarında verilebilir.
Eğitim Yeri: SPEKTROTEK Eğitim Salonları.
Download