Batının Yolundan Yürümek ve Hayata Bakış Açısını Ödünç Almak

advertisement
Hizb-ut Tahrir
Sudan Vilayeti
Medya Bürosu
No: SD–BA–2013–RS–TR–10
H. 15 Safer 1435 / M. 18 Aralık 2013
Basın Açıklaması
2011
Batının Yolundan Yürümek ve Hayata Bakış Açısını Ödünç Almak Utanç Vericidir Rezalettir Fikri Bozukluktur
Toplumları Yıkmaktır
Sudan Ulusal Konseyinin, Sudan’daki çocuk evlilik sorunlarını her yönüyle çözmek için bir plan hazırlığı içinde
olduğu belirtildi. Konsey, Pazar günü yaptığı basın açıklamasında, 2006 yılı ile 2010 yılları arasında çocuk evliliklerinde
bir artış görüldüğünü ve bunun da kızların eğitim şansını olumsuz etkilediğini ifade etti. Zira eğitim olanağından
faydalanmayan kızların oranı % 71 geçti. Özellikle bu oran Doğu Darfur’da daha yüksektir. Konsey, Temmuz 2012 ile
Ocak 2013 dönemlerinde çocuk evlilikleri ile ilgili yürütülen bilgi, tutum ve uygulamaya yönelik çalışma sonuçlarını
açıkladı. Çalışma, çocuk evlilikleri konusunda toplumsal normları anlamak için BM Çocuk Fonu tarafından finanse
edilen küresel bir çalışmanın bir parçasıdır. Açıklamada, çalışmanın Sudan’ın altı eyaletinde yapıldığı belirtildi. Bu
eyaletler, Hartum, Kadarif, Güney eyaletler, Doğu, Batı ve Darfur merkezdir. Çalışma, ulusal bir danışman gözetiminde
ABD’deki konsey ve şubeleri ile yakın işbirliği içinde yürütüldü. Konu, 16.12.2013 Pazartesi günü yayınlanan iki ulusal
gazete tarafından da ele alındı. [el-İntibah ve el-Hartum]
Kapitalist Batı ülkeleri, erken yaşta çocukların cinsi istismara maruz kalmaları gibi kronik bir sorun ile karşı
karşıyadır. Yalnız İngiltere’de bile “Evlilik dışı hamile kalan çocuk annelerin oranı % 70’e ulaşıyor. Her bin çocuktan %55
hamiledir. İngiltere’de doğan çocukların %68 evli olmayan anne babadan dünyaya gelmişlerdir.” [Şarku'l Avsat 11494] Bunun
sonucunda, milyonlarca çocuk gayri meşru olarak dünyaya geldiler. BM Nüfus Fonu temsilcisi, Sudan’da 2012 yılında
çocuk evlilikleri hakkında bir açıklama yaptı ve 5-19 yaş arasındaki genç kızların gebeliklerin %95’nin evlilik içinde
meydana geldiğini belirtti. Hükümet, kâfirin eli kolu olan çocuk yüksek konseyi aracılığıyla her türlü kolaylıklar
sağladığı, kâfire rehberlik ettiği, yardımcı olduğu ve toplumumuzda kâfir mallarını teşvik ettiği halde böyle oluyorsa, bu,
Allah Subhânehu ve Teâlâ’nın bize bir lütfudur. Allah Subhânehu ve Teâlâ şöyle buyuruyor:
“Arzu ettiler ki kendilerinin küfre saptıkları gibi siz de sapasınız da beraber olasınız. Bu sebeple,
onlar içlerinden dost edinmeyin.” [Nisa 89] Batının yolundan yürümek ve hayata bakış açısını ödünç almak, utanç vericidir,
rezalettir, fikri bozukluktur ve toplumumuzu yıkmaktır. Büyük bir günahtır, buna davet eden herkesi Allah Subhânehu ve
Teâlâ hesaba çekecektir. Bu, toplumumuzda ahlaksızlık ve çirkefliği yaymaktır. Oysa Allah Subhânehu ve Teâlâ
toplumumuzu korunması gereken müstahkem bir kale kılmıştır. İddia ettikleri gibi bunun eğitimden kaçma ile hiç bir
ilgisi yoktur. Çünkü eğitimden kaçmanın nedenleri ekonomiktir. Öğrenciler, okul ücretlerinin ödemek için evlerinde işçi
olarak çalışıyorlar. Ayrıca bunun yoksulluk ile de hiç bir ilgisi yoktur. Çünkü yoksulluğun nedenleri, ülke ve insanları
yoksul bırakan kapitalist sisteme bağımlılıktır. İslam, akıl baliğe ulaşmamış kimseleri çocuk kabul eder. Sorumluluk,
çocuklar akıl baliğ yaşına ulaştıklarında başlar. Kızlar için de durum aynıdır. Bu yaşa ulaştığında insan, İslam’ın bütün
hükümleri sorumlu olur. Batının uşaklarının evlilik için teşvik ettikleri 18 yaş sınırına gelince, bunun Allah’ın dininde hiç
bir yeri yoktur. Bu yaş öncesinde veya sonrasında evlilik mubahtır. Kim olursa olsun hiç kimse Kıyamet Gününe kadar
bu yaş öncesi evlilikleri haram kılamaz. Çünkü bu yaş öncesi evlilik, nass ve İcma ile mubahtır. Allah Subhânehu ve Teâlâ
şöyle buyurdu:
“Eğer, yetim kızlar hakkında adaletsizlik etmekten korkarsanız, size helal olan kadınlardan ikişer, üçer, dörder
olmak üzere nikâhlayın. Eğer adaletli davranmayacağınızdan korkarsanız, o takdirde bir tane alın veya sahip
olduğunuz ile yetinin. Bu, adaletten ayrılmamanız için daha uygundur.” [Nisa 3] Yetim, akıl baliğ olmayan genç kızdır.
Rasûlullah SallAllahu Aleyhi ve Sellem şöyle buyurdu: ‫“ ال يتم بعد احتالم‬İhtilamdan sonra yetimlik olmaz.”
Şüphesiz biz bu şeri hükümler ile izzetliyiz. İslam nimetine binaen Allah’a şükrediyoruz. Allah’ın gücü ve kudretiyle
yakında kurulacak Hilafet Devleti, cinsel yolla bulaşan ve toplumlarını imha eden hastalıklardan, nesep karışıklarından
kurtarmak için Batı’ya İslami hadaratı taşıyacaktır. O gün müminler Allah’ın zaferiyle sevineceklerdir.
Hizb-ut Tahrir
Sudan Vilayeti Kadın Resmi Sözcüsü
Adres: 21 October Street, Imarat al-Vaqf, Ground Floor, East Khartum /Sudan
Tel: +(249) 0912240143 - 0912377707|E-Mail: [email protected]
www.hizb-ut-tahrir.org | www.hizb-ut-tahrir.info | www.turkiyevilayeti.com
Download
Random flashcards
qweeqwqwe

5 Cards oauth2_google_78146396-8b44-4532-a806-7e25cc078908

KALPTE İLETİM NOKTALARI

3 Cards oauth2_google_cfd2531f-f18a-45fd-9d97-afe31596ce7b

Create flashcards