TBMM B:60 CHP GRUBU ADINA AKİF EKİCİ (Gaziantep)

advertisement
TBMM
B:60
7 . 2 . 2008
O: 2
CHP GRUBU ADINA AKİF EKİCİ (Gaziantep) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Gaziantep'e İstiklal Madalyası Verilmesiyle İlgili Kanun Teklifi üzerinde, Cumhuriyet Halk Partisi Grubu
adına söz almış bulunmaktayım. Yüce heyetinizi saygıyla selamlarım.
Dört gün önce Almanya'da Gaziantepli hemşehrilerimizin yaşadığı apartmanda çıkan yangın
olayı bizleri acıya boğmuştur. Yangının çıkış sebebiyle ilgili farklı söylemler var. Şu ana kadar, Alman
Hükümeti tarafından bizi tatmin edeci ciddi bir açıklama henüz yapılmış değildir. Ancak görgü ta­
nığı çocukların verdiği ifadeler, olayın bir ırkçı saldırı olduğu ihtimalini güçlendiriyor. 1993 yılında
Almanya'nın Solingen kentinde ırkçılar tarafından evleri yakılan 5 Türk vatandaşımız yanarak ölm­
üştü. Umarım bu olayda benzer bir durum söz konusu değildir. Bu olayın aydınlanmasında Hükü­
metten ciddiye alınacak girişimler beklemekteyiz. Olayla ilgili soru işaretlerinin bir an önce
aydınlatılması büyük önem taşımaktadır. Acı olayda hayatını kaybeden vatandaşlarımıza rahmet, ya­
ralı vatandaşlarımıza acil şifa, yakınlarına da sabır diliyorum.
Bu gazi şehrin evlatlarını, karınlarını doyurmak için el kapılarına mahkûm eden, bugün de bu
sorunları çözmek yerine basit gündemlerle Türkiye kamuoyunu meşgul edenleri lanetliyor ve kını­
yorum! (CHP sıralarından alkışlar)
8 Şubat... Bir Gaziantep Milletvekili olarak, Gaziantep'in gazilik unvanını alışının 87'nci yıl
dönümünü yaşamanın gururu ve coşkusu içerisindeyim. 8 Şubat 1921 tarihinde gazilik unvanını alan
Gaziantep, gecikmeli de olsa İstiklal Madalyası'na da kavuşmanın sevincini yaşamaktadır. Bilindiği
gibi, gazilik unvanı yanında, gazi şehrimize İstiklal Madalyası verilip verilmediği uzun yıllar tar­
tışma konusu olmuştur. Ancak, yapılan araştırmalar neticesinde, Gaziantep Milletvekili Kılıç Ali'nin
Mecliste, bu konuda bir yasa teklifi sunduğu ve bu yasa teklifinin Genel Kurula inmediği ve yasa­
laşmadığı ortaya çıkmıştır.
İstiklal Madalyası, Kurtuluş Savaşı'na katılmış ve büyük yararlılıklar göstermiş şehit ve gazi­
lere Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından tevcih edilmiş en kutsal madalyadır. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulması, vatanımızın düşman işgalinden kurtulması ve milletimizin tam bağımsızlığı için
hayatlarını feda eden kahramanlar bu kutsal hazineyle taltif edilmişlerdir. Bu sebeple, bu kutsal ha­
zinenin gazi şehrimize kazandırılması, ifade edilmeyecek kadar büyük bir şereftir.
Değerli arkadaşlar, 1914 yılında Birinci Dünya Savaşı başladığında, Gaziantep, 14 bin nüfuslu
bir sancak merkeziydi. Birinci Dünya Savaşı sonunda 30 Ekim 1918'de imzalanan Mondros Müterakesi'yle Osmanlı İmparatorluğu'nun sonu olmuştur. Bu anlaşma üzerine itilaf devletleri, paylaş­
tıkları topraklara sahip olmak amacıyla hızla harekete geçmişlerdir. 17 Aralık 1918, İngilizler Antep'e
girdiler. İngilizlerin Antep'i işgali yaklaşık bir yıl sürdü. 1919 Eylülünde yapılan antlaşmayla İngi­
lizler Musul üzerindeki nezaret hakkından vazgeçtiler. Önce Suriye'yi sonra Antep, Urfa ve Maraş'ı
boşalttılar. Bu arada, bu boşaltma esnasında Gaziantep'teki, mutfakta kullanılan bıçaklar dâhil top­
lanmıştır, halk silahsızlandırılmıştır. Bu defa da Fransızlar 29 Ekim 1919'da Kilis'i, 5 Kasım 1919'da
Antep'i işgal ettiler. İşgale katılan Fransız askerleri arasında bölgeden daha önce göç etmemiş Er­
meniler de bulunmaktaydı. Fransızlarla iş birliği yapan Ermeniler Anteplilere, büyük zulüm, işkence
ve eziyet yaptılar. Şehir merkezi ve çevresinde çok şiddetli çatışmalar yaşandı. Ancak, dışarıdan hiç­
bir yardım görmeden tamamen kendi imkânlarıyla, on ay, dokuz gün mücadelesini düşmana karşı sür­
düren halk açlık ve cephanesizlik sebebiyle 9 Şubat 1921 'de Fransızlara teslim olmak zorunda kaldı.
Bu suretle, 1 Nisan 1920'de başlayan Gaziantep savunması on bir ay sürdükten sonra açlık yüzün­
den sona ermiştir. Bu süre içerisinde şehir bir kül ve enkaz yığını hâline getirilmiştir. Antepliler şe­
hirlerinin savunması uğruna, 14 bin nüfusunun 6.317 evladını şehit vermiştir.
-33-
Download
Random flashcards
Merhaba

2 Cards oauth2_google_861773e1-0890-4522-834a-6a5babb58e76

asd

2 Cards oauth2_google_9d5f59ca-def3-4a5d-af49-e66040ecd5ff

Animasyon Temelleri

2 Cards selçuk

Create flashcards