Dış Ticaret Dengesi - Ocak 2014

advertisement
28 Şubat 2014
Dış Ticaret Dengesi - Ocak 2014
İktisadi Araştırmalar Bölümü
Yılın ilk ayında ihracat %8,6, ithalat %2,6 arttı.
kıyasla %4,5 artarken, ithalat %1,2 gerilemiştir.
Ocak ayında ihracat bir önceki yılın aynı ayına göre %8,6
artış kaydederek son bir yılın en hızlı yükselişini sergilemiş
ve 12,5 milyar USD seviyesinde gerçekleşmiştir. Aynı
dönemde ithalat ise %2,6 oranında artarak 19,3 milyar
USD’ye yükselmiştir. İhracatın ithalatın üzerinde artış
kaydetmesiyle, dış ticaret açığı dokuz ay aradan sonra ilk
defa yıllık bazda daralmış ve 6,8 milyar USD ile beklentilerin
bir miktar altında açıklanmıştır. İhracatın ithalatı karşılama
oranı da Ocak ayında daralan dış ticaret açığı paralelinde
geçtiğimiz yılın aynı ayına göre 3,6 puan yükselerek %64,7
düzeyine ulaşmıştır.
Son yıllarda dalgalı bir seyir izleyerek dış ticaret açığı
üzerinde etkili olan altın ticareti, Ocak ayında nispeten
dengeli bir görünüm sergilemiştir. Yılın ilk ayında altın
ihracatı 212 milyon USD, altın ithalatı da 387 milyon USD
düzeyinde gerçekleşmiştir. 2013 yılında aylık ortalama altın
ihracatı 279 milyon USD, ithalatı da 1,3 milyar USD
seviyesindeydi.
Dış Ticaret
40
(12 aylık kümülatif, yıllık % değişim)
İhracat
İthalat
Altın Hariç İhracat
Altın Hariç İthalat
30
20
Ocak ayında motorlu kara taşıtları ihracatı yıllık bazda
%12,4 oranında arttı.
Ocak ayında 1,2 milyar USD ile en fazla ihracatın
gerçekleştirildiği fasıl olan motorlu kara taşıtlarında yıllık
bazda %12,4 oranında artış kaydedilmiştir. Bu faslı, 1,1
milyar USD tutarında ihracat hacmiyle kazanlar ve makineler
izlerken, üçüncü sırada da örme giyim eşyası ihracatı yer
almıştır.
En Çok İhracat Yapılan İlk 6 Fasıl
10
(Ocak 2014, milyar USD)
İthalat
Demir ve Çelikten Eşya
0
İhracat
Elektrikli Makina ve Cihazlar
Şub.12
Mar.12
Nis.12
May.12
Haz.12
Tem.1 2
Ağu.1 2
Ey l.12
Eki.12
Kas.12
Ara.12
Oca.1 3
Şub.13
Mar.13
Nis.13
May.13
Haz.13
Tem.1 3
Ağu.1 3
Ey l.13
Eki.13
Kas.13
Ara.13
Oca.1 4
-10
Dış ticaret verileri mevsim ve takvim etkilerinden
arındırılarak incelendiğinde de dış ticaret açığında olumlu
yönde gelişme kaydedildiği görülmektedir. Nitekim, söz
konusu verilere göre Ocak ayında ihracat bir önceki aya
Altın İhracatı
Altın İthalatı
2,0
Kazanlar ve Makinalar
Motorlu Kara Ta şıtları
0
1
2
Mineral yakıtlar ve mineral yağlar faslında ithalat bir önceki
yılın aynı ayına kıyasla %6,2 oranında artarak 4,9 milyar
USD seviyesinde gerçekleşmiştir. Toplam ithalatın %25’ini
oluşturan söz konusu faslı 2,2 milyar USD ile kazanlar ve
makinalar takip etmiştir.
(milyar USD)
2,5
Örme Giyim ve Aksesuarları
Ocak ayında enerji ithalatı 4,9 milyar USD...
Altın Dış Ticareti
3,0
Demir ve Çelik
1,5
Ocak ayında tüketim malı ithalatı artışı 2013 yılı
ortalamasının altında...
1,0
0,5
Oca.1 4
Kas.13
Ey l.13
Tem.1 3
May.13
Mar.13
Oca.1 3
Kas.12
Ey l.12
Tem.1 2
May.12
Mar.12
Oca.1 2
0,0
Son dönemde Türkiye’de TL’deki değer kaybıyla birlikte ivme
kaybetmesi beklenen tüketim malı ithalatı Ocak ayında
%10,1 ile 2013 yılı ortalamasının altında artış kaydetmiştir.
Dış Ticaret Dengesi
(milyar USD)
Ocak
Değişim
2013
2014
(%)
İhracat
11,5
12,5
8,6
İthalat
18,8
19,3
2,6
Dış Ticaret Dengesi
-7,3
-6,8
-6,8
Karşılama Oranı (%)
61,1
64,7
Kaynak: TÜİK
Bütün yayınlarımıza http://ekonomi.isbank.com.tr adresinden erişebilirsiniz.
1
28 Şubat 2014
Dış Ticaret Dengesi - Ocak 2014
İktisadi Araştırmalar Bölümü
Yatırım malı ithalatında ise dokuz ayın ardından ilk defa
düşüş gözlenmiştir. Yatırım malı ithalatı Ocak ayında bir
önceki yılın aynı ayına göre %1,2 oranında azalmıştır. Diğer
taraftan, Türkiye’nin ihracat performansı için de önemli bir
gösterge olan ara malı ithalatı %3,2 oranında artış
kaydetmiştir.
(%)
25
Geniş Ekonomik Sınıflandırmaya Göre İthalat
(yıllık % değişim)
15
5
-5
-15
-25
Ara Malı (Hammadde)
Tüketim Malları
Oca.1 2
Şub.12
Mar.12
Nis.12
May.12
Haz.12
Tem.1 2
Ağu.1 2
Ey l.12
Eki.12
Kas.12
Ara.12
Oca.1 3
Şub.13
Mar.13
Nis.13
May.13
Haz.13
Tem.1 3
Ağu.1 3
Ey l.13
Eki.13
Kas.13
Ara.13
Oca.1 4
-35
Yatırım Malları
Yüksek teknolojili ürünlerin ihracattaki payı %2,7…
Ocak ayında yüksek teknoloji ürünlerin toplam ihracat
içindeki payı %2,7 seviyesinde gerçekleşirken, orta
teknolojili ürünlerin payı %55,1 olmuştur. Aynı dönemde
yüksek teknolojili ürünlerin toplam ithalat içindeki payı ise
%10,1 düzeyinde bulunmaktadır.
Avrupa Birliği ülkelerine yapılan ihracat %13,7
oranında arttı.
ihracat yıllık bazda %13,7 artış kaydetmiş ve bölgenin
Türkiye’nin toplam ihracat hacmindeki payı %44 seviyesine
yükselmiştir. Türkiye’nin son on yılda önemli bir ticaret
ortağı haline gelen Yakın ve Orta Doğu ülkelerine yapılan
ihracat ise yıllık bazda %5,1 oranında artış göstermiş ancak
söz konusu ülkelerin toplam ihracattaki payı önceki yıl
bulunduğu %23,4 düzeyinden %22,6 düzeyine gerilemiştir.
Yılın ilk ayında en fazla ihracat gerçekleştirilen ülke 1,3
milyar USD ile yine Almanya olurken, bu ülkeyi 1 milyar USD
ile Irak izlemiştir. İngiltere de 783 milyon USD’lik hacimle en
çok ihracat yapılan üçüncü ülke olmuştur. Bu dönemde, en
fazla ithalat gerçekleştirilen ülke ise 2,4 milyar USD ile
Rusya olurken, bu ülkeyi 2,1 milyar USD ile Çin ve 1,6 milyar
USD ile Almanya izlemiştir.
Beklentiler...
Avrupa Birliği ülkeleri başta olmak üzere son dönemde
gelişmiş ülke ekonomilerinde gözlenen toparlanma
işaretlerinin 2014 yılında dış ticaret verileri üzerinde olumlu
etki etmeye devam edeceği öngörülmektedir. TL’de son
dönemde kaydedilen değer kaybının da ihracat artışını
desteklemesi beklenmektedir. Ayrıca, enflasyonda belirgin
bir iyileşme gerçekleşene kadar sürdürüleceği ifade edilen
sıkılaştırıcı yöndeki para politikasının iç talebi, dolayısıyla
ithalat artışını, sınırlandıracağı öngörülmektedir. Bu
paralelde dış ticaret açığının 2014 yılında 2013 yılına kıyasla
daralacağı tahmin edilmektedir.
Avrupa Birliği ülkelerinde iktisadi faaliyetin toparlanma
eğilimine girmesiyle birlikte Ocak ayında bölgeye yönelik
Kaynak: TÜİK
Bütün yayınlarımıza http://ekonomi.isbank.com.tr adresinden erişebilirsiniz.
2
28 Şubat 2014
Dış Ticaret Dengesi - Ocak 2014
İktisadi Araştırmalar Bölümü
Türkiye İş Bankası A.Ş. - İktisadi Araştırmalar Bölümü
İzlem Erdem - Bölüm Müdürü
Bora Çevik - Uzman
[email protected]
[email protected]
Alper Gürler - Birim Müdürü
Eren Demir - Uzman Yrd.
[email protected]
Kıvılcım Eraydın - Uzman
[email protected]
[email protected]
Mustafa Kemal Gündoğdu - Uzman Yrd.
[email protected]
Erhan Gül - Uzman
[email protected]
Gamze Can - Uzman Yrd.
[email protected]
YASAL UYARI
Bu rapor Bankamız uzmanları tarafından güvenilir olduğuna inanılan kamuya açık kaynaklardan elde edilen
bilgiler kullanılmak suretiyle, sadece bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır ve hiçbir şekilde finansal
enstrümanların alım veya satımı konusunda tavsiye veya finansal danışmanlık hizmeti sağlanması olarak
yorumlanmamalıdır. Bu raporda yer verilen görüş ve değerlendirmeler, hiçbir şekilde Türkiye İş Bankası
A.Ş.’nin kurumsal yaklaşımını yansıtmamakta olup, raporu kaleme alan uzmanların kişisel görüş ve
değerlendirmeleridir. Türkiye İş Bankası A.Ş. bu raporda yer alan bilgi, görüş ve değerlendirmelerin doğru,
değişmez ve eksiksiz olması konusunda herhangi bir şekilde garanti vermemektedir. Türkiye İş Bankası A.Ş.
bu raporda yer alan bilgilerde herhangi bir bildirimde bulunmaksızın değişiklik yapma hakkına sahiptir. Bu
rapor ve içindeki bilgilerin kullanılması nedeniyle doğrudan veya dolaylı olarak oluşacak zararlardan Türkiye
İş Bankası A.Ş. hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmemektedir.
İşbu rapor üzerinde Bankamızın telif hakkı olup, Bankamızın yazılı izni alınmaksızın herhangi bir kişi
tarafından, herhangi bir amaçla, kısmen veya tamamen çoğaltılamaz, dağıtılamaz veya yayımlanamaz. Tüm
haklarımız saklıdır.
Bütün yayınlarımıza http://ekonomi.isbank.com.tr adresinden erişebilirsiniz.
3
Download