SDH Tester Modelleri

advertisement
Bilgi Notu | Yeni Nesil SDH Şebekeleri
SDH
(Synchronous Digital Hierarchy)
(Eş Zamananlı Sayısal Hiyerarşi)
SDH Nedir?
SDH, SONET (Synchronous Optical NETwork) standardında bir takım değişiklikler
yapılarak ortaya çıkan ve 1988 yılında CCITT tarafından standardı kabul edilen,
farklı kapasitelerde sayısal sinyaller taşıyabilen, yüksek hızlı uluslararası bir
transmisyon sistemidir.
SDH, fiber optik ortamının yüksek band genişliği ve güvenilirlik avantajlarından
yararlanmak için fiber optik transmisyon linkleri ve radyolinkler kullanır.
SDH transmisyon sisteminin Avantajları Nelerdir?
•
•
•
•
•
•
Tek bir uluslararası hiyerarşi kullanması nedeniyle tüm dünyada bir
standartlaşma getirmesi.
GSM, data, internet gibi hizmet şebekelerinin hızla artan trafik ihtiyaçlarını
karşılayabilecek yüksek kapasitelere çıkabilmesi.
Korumalı/yedekli devre imkanları sağlaması nedeniyle, yüksek kapasitelerde
trafik kullanan hizmet şebekelerine yüksek hizmet kalitesi sunabilmesi.
Tek bir teçhizat üzerinde hem yüksek hem düşük hızlara erişim imkanı
olabilmesi ve değişik seviye sinyaller arasında doğrudan ekleme çıkarma
yapılabilmesi.
Pratik ve güçlü bir işletim/yönetim sistemine sahip olması ve gelişmiş arıza,
konfigürasyon ve performans yönetimi ile bu yönetim sisteminin esneklik ve
güvenilirlik getirmesi.
Daha az sayıda teçhizat gereksinimi ve tek bir noktadan erişim imkanı da
sağlayan gelişmiş işletim/yönetim sistemleri sayesinde network yatırım ve
işletme maliyetlerinin azalması.
SDH Hızları Nelerdir?
Türk Telekom transmisyon şebekesinde de kullanılmakta olan STM-1 (155 Mb/s) ,
STM-4 (622 Mb/s), STM-16 (2.5 Gb/s) ve STM-64 (10 Gb/s) hat kapasiteli SDH
sistemleri mevcuttur.
SDH Kimler Đçin Uygundur?
Büyük işletmeler, ISP, ASP, NSP vb. Kurumsal müşteriler için uygundur.
Türk Telekom Transmisyon Şebekesinde SDH Uygulamaları Nelerdir?
Türk Telekom transmisyon şebekesini oluşturan ana omurganın tamamında, tüm
metropolitan şebekelerde ve bölgesel şebekelerin büyük bölümünde, fiber optik
kablolar üzerinden irtibatlandırılan SDH transmisyon teçhizatları kullanılmaktadır.
Yeni nesil SDH ürünlerinin getirdikleri ?
Eski nesil sdh uygulamalarında Ethernet trafiği taşınamıyordu. Çünkü Ethernet
frameleri SDH framine uygun değildi. Yeni Teknoloji olan GFP-F yada GFP-T
sayesinde Ethernet paketleri GFP prosedürü ile SDH sisteminde taşınabiliyor.
Yeni nesil SDH sistemlerinin getirdiği diğer bir özellik ise birleştirme. Bunun 2
yöntemi var. Sürekli yada sanal birleştirme. Bir örnekle açıklayalım. 1 GB Ethernet
trafiği taşıyacaz. Bunun için bize gerekli olan mininmum kapasite 7*155Mbit/sn.
Bunu taşıyabilmek için 7 adet STM-1 sinyalini kullanıyoruz. Bu sinyaller şebekenin
sonunda birleşerek tekrar 1 GB Ethernet trafiğini oluşturuyor. Sinyaller sona farklı
yollardan ulaşıp sonunda birleşiyorlarsa buna virtual yada sanal birleştirmedir.
Burada her STM-1’in ayrı header’ları mevcuttur. Aynı path üzerinden taşınıyorsa
buda sürekli birleştirmedir. Özellikle kapasitesi düşük SDH’lerin olduğu yerlerde
virtual birleştirme uygulanır.
Yeni nesil SDH şebekelerde LCAS özelliği mevcut. Bu özellik sayesinde koruma
işlemi kesintisiz yapılabiliyor. Yukarıdaki örnekten yola çıkarsak 7*STM-1
sinyalinde birinde sorun olursa sistem LCAS sayesinde sorunsuz çalışmaya devam
ediyor.
Yeni nesil SDH şebekelerinin getirdiği diğer bir özellik ise sadece IS-IS routing
protokolüne ilaveten OSPF’i destekliyor. Bu ürünler L2/L3 switch gibi çalışıyor.
VLAN yapılarını destekliyor.
Bir özellik ise RPR şebekelerini destekleme. Bu ürünlerle güvenilir MPLS ağına
benzer bir ağ kurulabiliyor. RPR ağları güvenilir ve hızlı.
Yusuf Ölçer
GYM Teknoloji
Address : Perpa Ticaret Merkezi, A Blok No.516 işli/İstanbul | Tel : +90 212 3204030 | Fax : +90212 3200255 | e-mail : [email protected]
www.telkolink.com
© 2009 telcolink Inc. All rights reserved. Information in this document is subject to change without notice. All company names, logos, and product designs that are trademarks or registered trademarks are the property of their respective owners. 617-000175 Rev. C
Quality Link Connections
Download