NERDESİNİZ ARABLAR?

advertisement
NERDESİNİZ ARABLAR?
Şeyh Muhammed Nazım El-Hakkani En-Nakşibendi Hazretlerinin 30 Nisan 2013 Sohbeti,
Bugünün bereketi hazır olsun ilham ile. Şenlik olsun. Bütün dünyayı zelzeleye velveleye verecek hitab
gelsin. Bu hitabın üstünde hitab olmasın. Küfür alemini batırayım. Karınca kadar kuvvetim yok, lakin
Mevlamız murad ettikten sonra, Ümmühan Sultan bizi tayin ettikten sonra dünyayı zelzeleye velveleye
veririz. Biz kendimizin bir şeyi yoktur. Fatiha.
Assalamu alaikum ya hadirun. Ey yaran Şahı Merdan. Assalamu alaikum wa Rahmatullahi wa
Barakatuhu. Ne güzel dua, ne güzel temenni, ne güzel terbiye, ne güzel edeb; selam vermek. Selamı
olmayan sınıf hayvandır. İnsan selam ile insandır. Selam libasını giyen kimse dünyada da makbuldür, her
tarafta hürmet görür. İzzet bulur.
Ahirette de, Ahir Zaman Nebi'si Fahru Kainat'ın sancağının altında yer alır. Sancak odur. Livayi'l
Hamd'dır. Ki Ahir Zaman Peygamberi'ne takdim olunacaktır Mahşer gününde. Uyanın ey gaflette duran
insanlar! Buyurun Şahı Merdan'ın yaranından olasınız. Şahı Merdan Sahibu Meydan Habibur Rahman.
Seyfullah. Asadullahil Galib Ali Ibn Abu Talib. Alayhis Salam.
Buyurunuz onun meclisine ey kendisini Alevi veya Şia diye takdim edenler. Buyurun onun yoluna.
Mertlik yoludur. Arslanların yoludur onun yolu. Onun için her sabah bize bir hitabı oluyor Şahı Merdan'ın
ki ondan bize bir bereket gelir. Bir şeref gelir, izzet gelir, üns gelir. Edeb gelir. Şeref gelir. Geliniz ey yaran
Şahı Merdan. Kaç kişisiniz? Asli olanlar çok az. Lakin ismiyle ona bağlıyız diyenler çok vardır.
Gayret edelim Şahı Merdan'ın yaranından olalım. Bizi kabul eylesin. Ne büyük şereftir. Bugün yeni bir
gündür. Yeni bir tecelliyle gün açılıyor. İslam'a bir müjdenin geleceği bir gündür. Bugün başlangıçtır.
Bakalım nasıl Receb'e kadar Recebu Şehrullah'ta ne olacak? Üç aylar derdik biz. Üç ayların şerefi var;
Receb, Şaban, Ramazan. Edeb öğretiyor Şahı Merdan. Edeb öğretiyor.
İlk edeb Assalamu Alaikum. Selam veriniz. Selam muminin mumine hayır dilemesi, selamet dilemesi,
şeref dilemesi, izzet dilemesi demektir. Maşa'Allah. Assalamu Alaikum, unutma bunu! Başka sözün
kıymeti yoktur. İslam altındır. Sairleri zibildir. Maşa'Allah. Diyelim Bismillahi r-Rahmani r-Rahim. Cenabu
Rabbul İzzet'in İsmi Celili'ni anaraktan dinleyelim Şahı Merdan'a. Ne gibi talimatı var?
Ey yaran Şahı Merdan. Aleviler biz de onlardanız der. Şialar biz de onlardanız. Öyleyse Hz. Ali
Efendimiz'in ahlakı var mı sizde? Hz. Ali Efendimiz Şahı Merdan'dır. Düldüle binermiş. Düldül, ne attır, ne
haşa minel eşektir. Arada bir tevazulu bir hayvandır o. Düldüle binermiş. Lakin düldüle bindiği vakitte
düldül arslan kesilirmiş. Neden? Üstünde taşıdığının şerefinden. Arslan kesilirmiş düldül.
www.saltanat.org
Page 1
Düldül nedir aslında? Nefsidir insanın. Binebilene aşk olsun. Nefsine mağlub olanın, mahkum olanın
kıymeti yoktur. Zibildir. Her gün kapılardan zibil toplarlar. Bir gün evvel, iki gün evvel milletin evine
getirdiği, kıymetli tuttuğu şeyler bir gün sonra ne oluyor? Zibil oluyor. Zibil olacak şeyin arkasına düşme.
Buyur ey Şahı Merdan, Allah'ın arslanısın. Sizin yaranınıza hitab buyurun. Edeb öğrenelim. Edeb
öğrenelim. Düldüle binermiş Hz. Ali Efendimiz Şahı Merdan, Habibur Rahman. Asadullahil Galib Ali Ibn
Abu Talib. Desene bre! Şia geçinenler ağzınıza alsanıza Şahı Merdan'ın ismini. Ey Aleviler açsanıza
ağzınızı. Söyleyesiniz biz Asadullahil Galib olan Şahı Merdan'ın yolundayız. De bakayım ey Beşşar.
Diyemezsin, lakin ben Alevi'yim dersin. Desene ben Şahı Merdan'ın yolunda olan, ona nisbetimiz olan
kimseleriz. Yazıklar olsun size. Asadullahil Galib Allah'ın yenilmez arslanı Şahı Merdan birini incitti mi?
Söylesin Acem, söylesin Alevi. Şahı Merdan Habibur Rahman Asadullahil Galib Ali Ibn Abu Talib; söyler
misin sen ey Acem? Ey Şia, ey Alevi. Asadullahil Galib Ali Ibn Abu Talib, söyle!
Onun ahlakı var mı sende? Ol arslan, lüzumsuz yere kılıncını çekti mi? Zülfikarını çekti mi? Masumun
başına kılıncını vurdu mu? Allah için söyleyin ey Şia, ey Alevi! Masum olan, aciz olan Allah'ın kuluna kılınç
çekti mi Hz. Ali? Sahibi Devran Şahı Merdan. Ali Ibn Abu Talib kılınç çekti mi masum olanlara? Söyle
Acem! Şia söyle! Alevi sen de söyle! Ama sizin muhakemenizi o yapacaktır. Siz sahte Alevi, sahte Şia'sınız.
Söyle Asadullahil Galib Şahı Merdan. Zayıf olan bir kimseye kılınç çekti mi? Düldüle binermiş o, Mübarek
Sultan. Düldül yavaş bir hayvan. Şanlı şöhretli at önünde düldül böyle kulakları inmiş, tevazu sahibi.
Çünkü Şahı Merdan Allah'ın kullarına saygıyı öğretti. Kimse başını kaldırmadı. Ben buyum, ben şuyum
demedi. Kimseye, masum insanlara kılınç çekip vurmadı.
Şiddetini, hiddetini kendine İslam'a karşı gelenlere çekti. Hayber kalesinde karşı gelen Ehli Kitab
Yehud'un kumandanı gelip de el diledi, meydana gelsin. Çıktığı vakitinde Hz. Ali Efendimiz düldülün
üstünde o gelene tenezzül etmedi. Zülfikarıyla bir vurmada darmadağın etti. Mübarek Şahı Merdan'ın
zülfikarı şiddetinden Şahı Merdan'ın yere vurdu, ne kadar yerin altına gitti. Oradan su çıktı. Su
kaynamaya başladı.
Elhamdulillah ziyaret ettim, o sudan içtim. Hala akar. Çölün ortasında. Toplanınız ey Şia. Ey Aleviler.
Ateşle oynamayın. Allah'ın kulları size kasaplık hayvan diye verilmedi. Siz Allah'ın kullarını kasaplık
hayvan gibi kesiyorsunuz. Vuruyorsunuz, öldürüyorsunuz. Çocuk demiyor, kadın demiyor, aciz demiyor.
Kılıncınızı vuruyorsunuz. Süngüyle süngülüyorsunuz. Tüfekle vuruyorsunuz. Bu Hz. Ali Şahı Merdan'ın
yolu muydu?
Buyur ey Şahı Merdan. Hesaplarını Sultanımız Şahı Merdan bilir. Biz bilmeyiz, biz karışmayız. İnsan
başka, hayvan başkadır. Bize insanlık libası giydirdi Cenab-ı Allah. İnsan ki Cenab-ı Hakk'ın yeryüzünde
temsilcisidir.
www.saltanat.org
Page 2
Cenab-ı Hak ne buyurur? "Harramtu 'z-zulm ala nafsi, fala tazalamu." Rabbul İzzet Cenab-ı Hak ne
buyuruyor? Dinle Şahı Merdan'dan. Cenab-u Rabbul İzzet Subhanehu ve Teala buyurur, Zulmü haram
ettim Kendi'me. Ben zalim değilim. Siz de zalim olmayın. Kurtulursunuz. Benim intikam seyfimden,
kılıncımdan taşıyan Şahı Merdan var. Sizi tepeleyecektir. Her kim ki zulme gitmiştir, onların intikamını,
mazlumun intikamını alacak Şahı Merdan vardır.
Yaklaşıyor. Düldülün üstünde. Hay ey Sultan. Şahı Merdanımız, biz de onun yaranından olalım.
Ahbablarından olalım. Silahı derhal bırak Beşşar. Derhal Şia vatanınıza dönün. Evler masundur.
Peygamber Salawatullahi wa Salamuhu Alaih Hazretleri Mekke-i Mükerreme'yi fethettiği muazzam
günde hutbede buyurdu.
Harem-i Şerif'te olanlar Emn-ü Emanda, İslam'a girenler Emn-ü Emanda, filan kimseye sığınanlar Emn-ü
Emanda, en sonunda evine girip, kapısını kapatan Emn-ü Emandadır. Hiçbir kimsenin kapısı kırılmaz.
Evine girilmez izinsiz. Onları katletmek haramın haramıdır. Buyur ey Şahı Merdan. Siz evlerin kapılarını
kırdınız ey Şia, ey Alevi bozuntuları, içerideki insanların ne namusunu bıraktınız ne canlı insan bıraktınız.
Bu mu alevilik bu mu şia? Bu adalet mi yoksa zulüm mü? Soracaktır.
"Thumma latusalunna" (102:8) "walatusalunna AAamma kuntum taAAmaloona"(16:93)
Yaptıklarınızdan sorulacaktır. Bırakıyorum ama soracağım, bırakmam. Zalimin intikamı, zalimin mazlumu
katlettiğinin, mazlumun intikamını zalimden alacağım. Ben Rabbu-l 'Izze, kainatın Yaratıcısı Benim Mülk
ve Melekutumun hududunu bilen yok. Başını bilen yok, sonunu bilen yok.
Azametim hakkı için, diyor Cenab-ı Rabbu-l 'Izze bırakmam bunları. Ki Cenab-ı Mevla Ayet-i Kerimeyle
"Wa 'Idhā Al-Maw'ūdatu Su'ilat. Bi'ayyi Dhanbin Qutilat"(81:8,9) Bu Ayet-i Kerime Acemlerin okuduğu
Kur'an'da yok mu acaba? Maw'udatu, gömdükleri çocuklar. Sorulacak ne günahtan dolayı sizi katlettiler.
Cevap ver. Bu Şam arzında olan bu kadar Ümmet-i Muhammediyye'yi yakıp yıkanlar Acem,
Acemistan'dan gelip Şam'ı yaksın şehirleri yıksın, insanları öldürsün, namuslarını bozsun, bunlar
sorulmayacak mı?
"Thumma latusalunna"(102:8) Sonra sorulacaksınız diyor, Allahu Dhu-l Jalal. Korkun sakının ey Beşşar!
Durdur hemen! Ey Acem geri çekil hemen! Mübarek Ehli Beyt Şam'ın içinde, onlara ihtiram etmediniz.
Saymadınız, hücum ettiniz, yaktınız ve yıktınız. Lakin cezanızı çekmeden bırakmaz Cenab-ı Allah. Buyur
ey Şahı Merdan.
Diyelim Bİsmillahi r-Rahmani r-Rahim. Besmeleyi çek, kapını pekle, içeriye kimse giremez. Bismillahi rRahmani r-Rahim, Hıfz-u Emandır. Besmeleyle pekle kapını, gir içeri, kimse kapını kıramaz. Katiyyen Emnü Emandadır. Lakin millete unutturmuşlar herşeyi. Alim geçinirler, lakin gerek olan, lüzum eden, vacib
olanı millete öğretmemişler.
www.saltanat.org
Page 3
Gece kapınızı kapatın Besmeleyle, yatınız. Melaike-i Kiram sizi kuşatır, size dokunmaz kimse.
Öğretmediler insanlarımıza, alim geçindiler. Öğretmediler lakin cezalarını çekecektir onlar da. Söyle
Bismillahi r-Rahmani r-Rahim. Sana karşı gelene, Bismillahi r-Rahmani r-Rahim de, elindeki kılınç düşer.
"Az zulmu la yadum. Wa in dama dammar." Zulüm devam etmez, eğer ısrar ederlerse onların hakkından
gelecek ordular gelir, ezer onları.
Buyur ey Şahı Merdan MashaAllah La Quwwata illa Billah Rajabu Shahrullah yaklaşıyor, ey Şahı
Merdan sizin heybetinizden görünecek bir taife vardır, sizin heybetinizi giyenlerden. Onlardan
sakınsınlar, Şam'dan gelir onlar. Şam'ın dışından değil, Şam'dan gelecek bir heybetli ordu vardır diyor
Şam'ı gözeten. Onlar çıktığı vakitte hakkını ve müstehakını verecektir Acemin de Arabın da.
Araplar da bu kadar masum insan öldürülürken bir top bir tayyare uçurtmadılar. Bir asker
göndermediler, bu masum insanları korumak için. Gadabının eseri, Arabistan'ı su bastı. Kar yağdı,
işitmediniz mi? Ey Şahı Merdan siz bilirsiniz. Ortalık velveleye düştü, Arabistan'a kar yağdı. Duyuldu mu
rahmet midir yoksa İlahi gazap mıdır o kar?
Yağan yağmurlar, bitmeyen seller ortalığı aldı götürdü. Lütuf mu bu yoksa gökyüzünün gadabı mı bu?
Söyleyin ey Mısır alimleri! Ey Şam alimleri! Ey Acem alimleri! Ey Türk alimleri! Ey Hicaz alimleri söyleyin!
Bu lütuf mudur kar yağması Arabistan'a? Seller basması lütuf mudur bu? Allah'tan korkun ey müluk, ey
umera! Allah ile muharebe ettiniz. Yerle bir edecektir.
Zalimin zulmü varsa, mazlumun Allah'ı vardır. Haklarından gelecek. Buyur ey Şahı Merdan,
MashaAllah. Ders olsun, ibret olsun. Söyleyene değil, söyletene bak. Recep geliyor. Biraz daha bastırırsa,
Arabistan'da insan kalmaz. Hepsini boğar, ne tayyaresi kalkar ne arabası. Yıkar Arabistan'ı üstlerine.
Biriktirdikleri altının ne kıymeti var? Paralarının ne kıymeti var? Ünvanlarının ne faydası var?
Su götürüyor. Yağan yağmur durmuyor. Seller alıp götürüyor. Bre Allah'tan korkun. Tövbe edin. Fakir
fukaranın imdadına yetişmediniz. Sizin ne kerametiniz var? Sarayda oturduğunuz, altınlarla oynadığınız
için mi? Hiçbir kerametiniz yok! Kıymetiniz yoktur! Süpürecek Cenab-ı Allah. Bu meliktir, bu emirdir, bu
şudur, bu budurla kurtulmaz kimse.
"Nauthu bike min ghadhabil jabbar" diyor Şahı Merdan. Ey bu sözleri dinleyenler dikkat edin! İlahi
ihtardır. "Yukhawwefuqum" sizi ürkütmek, doğrultmak içindir. Israr ederseniz saraylarınız yıkılır, altında
kalırsınız. Tayyareleriniz uçmaz, arabalarınız yürümez. Kaçacak yeriniz olmaz. Ver kurtul! Ellerini tut
sahte alevilerin, zalim şiaların ellerini tut!
Silahını niye tutarsın orada, burada masum insanlar öldürülürken nâhak yere çoluk çocuk. Sarayınızda
niye oturdunuz? Niye kaldırmadınız birkaç tayyare? Bunlar bizim mumin kardeşlerimizdir, hacılarımızdır.
Diye niye yetişmediniz? Hala daha yetişmezsiniz. Kaldı beş tane insan muarız diyor, ne faydası var!
www.saltanat.org
Page 4
Bre Allah'tan korkun. Müluk da korksun, ümera da korksun, hükümetler de korksun! Sallarsa dünyayı
başlarına düşürür, yahut sel sularının içerisinde boğacaktır. Buyur ey Şahı Merdan. Kelamınız haktır.
Kelamınız haktır, ey Şahı Merdan ey yaran Şahı Merdan. Bizi sahte yaran Şahı Merdan olmaktan Allah
saklasın. Hakikaten Şahı Merdan'ın askerinden olalım.
Zalimin karşısında biz duralım, İslam'ın sancağını biz kaldıralım. Her birinin urdurma bayrağı var, ne
kıymeti var? İslam'ın sancağını çek, yürü! Dünyayı titretirsin, işte geliyor. Dünyanın korktuğu Osmanlı
geliyor. Ottoman geliyor. Araplar ki büyük hatalar ettiler. Sultanı korumadılar, Halifeyi korumadılar. Yüz
ahmak kimsenin verdiği reyle saltanatı kaldırdım, hilafeti kaldırdım diyemez.
Kaç yüz alim diyerekten İstanbul'da toplandılar, soramadılar. Nerede Halifeniz? Kim kaldırdı Halifeyi?
Kimin salahiyetindeydi Halifeyi kaldırmak veya oturtmak? Sorulacaktır. "Thumma Latus'alunna"(102:8)
"AAani alnnabai alAAatheemi"(78:2) Büyük bir vukuatın haberi sorulacaktır. Ey Mısır alimleri fetva
versenize. Ikhwanul muslimeen denilen fesat fırkası Cenab-ı Mevla "Wala tafarraqoo"(3:103) "Wa
A`taşimū Biĥabli Al-Lahi Jamī`āan Wa Lā Tafarraqū"(3:103) buyurdu.
Ne tefrika çıkardın sen Ikhwanul muslimeen diye? "Al mu'minu akhul mu'min" başka var mı? Yok biz
Ikhwanul muslimeeniz. Ne demek bu? Öbürleri ihvanı şeytan mı be! La ilaha İll'Allah diyen, sen nasıl
ayırırsın? Kendine imtiyazlı bir şey verirsin. Ikhwanul muslimeeniz. Öteki millet Ikhwanun nasara mı?
Yahudilerin ihvanı mı onlar, namaz kılan, oruç tutan, şehadet getiren?
Nasıl onları ayırt edersiniz siz? Biz nahnul muslimoon, sairleri zibil, MashaAllah! Sizi zibil edecek tecelli
geliyor sakınınız. Receb geliyor, göreceksiniz, haddinizi bildiren var mı yok mu! Wa minallahi tawfeeq.
Yetişir. Ey Şahı Merdan. Seyfiniz keskin olsun, Zülfikarınız keskin. İslam'a karşı olanlar tükensin. İslam'ın
sancağı dikilsin artık. Ya Rabbi bizi affeyle. İslam'ı teyit edecek Asakiri Mansureyi Muhammediyye'yi
gönder. Fatiha.
Video Link: http://saltanat.org/videopage.php?id=7533&name=2013-04-30_tr_NerdesinizArablar.mp4
www.saltanat.org
Page 5
Download