Öncelikli hedefimiz liderliği oynamak

advertisement
MALZEME l tesisat l söyleşi
“Öncelikli hedefimiz liderliği
oynamak”
©Söyleşi: Yeliz Yirmibeş
Toprak, su ve hava kaynaklı ısı pompalarının verimliliğine dikkat çeken
Doğal Jeotermal Enerji Sistemleri Yetkili ve kurucu ortağı H. Emin Ergüven,
sektördeki öncelikli hedeflerinin liderliği oynamak olduğunu vurguladı.
H
er geçen gün artan
enerji ihtiyacı karşısında yetersiz kalan
doğal kaynaklar, yenilenebilir
enerjiyi
zaruri kılıyor. Rüzgar, güneş enerjinin
çok daha ötesinde çevre odaklı olan
ısı pompaları ise son yıllarda birçok
inşaat yatırımcısının öncelikli tercihi.
Nitekim geçen yıl 6 bine yakın satılan
ısı pompasının bu yıl 20 binin üzerine
çıkması öngörülüyor. Sektörün önde
gelen markaları arasında yer alan
Doğal Jeotermal Enerji Sistemleri ise
bu talep karşısında hedeflerini belirlerdi. Öncelikli hedeflerinin sektörde
liderliği oynamak olduğunu belirten
H.Emin Ergüven’den ısı pompalarının
avantajlarını ve ülkemizdeki geleceğini öğrendik.
Doğal Jeotermal Enerji Sistemleri’nin
uzmanlık alanı olan ısı pompasının
avantajlarından bahseder misiniz?
Doğal Jeotermal Enerji Sistemleri,
yenilenebilir enerjinin en önemli kalemlerinden biri olan ısı pompası alanında faaliyet gösteriyor. Isı pompası
sistemi, havayı ısıttığı gibi sıcak su
imkanı da sağlıyor. Isı pompalarıyla,
evinizde açık ya da kapalı havuzunuz
dahi varsa burada da ısı imkanı sağlayabiliyorsunuz. Bu sistem çok kompakt bir sistem. Kıyaslama yapmak
gerekirse doğalgaza göre yüzde 55,
kömüre göre yüzde 60, LPG’ye göre
ise yaklaşık yüzde 80 enerji tasarrufu
sağlıyor. Aynı zamanda ısı pompası
sistemi havayı kirletmemesi ve karbon
monoksit salgılamaması nedeniyle
116 S.T. İnşaat-Malzeme KASIM 2013
de çevreci bir özelliğe sahip. Ayrıca
çevreyi kirletmediği içinde sağlığa
zararının olmaması bir diğer önemli
özelliği.
Türkiye’deki ısı pompası sistemlerinin
kullanımını nasıl buluyorsunuz?
2011 yılında Resmi Gazete’de, 20
bin metrekare üzerinde olan tüm
yapılarda, ısı pompası kullanımının
mecburi tutulmasına yönelik bir yasa
yayınlandı. Bir çok il ve ilçelerde bu
yasa uygulanmaya başlanılmış durumda. Geçen yıl piyasada 6 bine yakın ısı pompasının satıldığı biliniyor.
Bu sene ise bu rakamın 20 binin üzerine çıkacağı öngörülüyor. Fransa’da
2009 yıllında 165 bin tane ısı pompası satıldı. Avrupa’da ısı pompalarının kullanımı biraz daha düşmüş
durumda. Biz, Türkiye’de ısı pompalarının önümüzdeki yıllarda çok
daha yaygınlaşacağını öngörüyoruz.
Isı pompalarıyla havadaki, topraktaki
ve sudaki ısıyı binalara taşıyarak temiz bir enerji sağlıyoruz. Türkiye’nin,
yaklaşık 50 bin Dolarlık enerji ithal
ettiğini göz önünde bulundurursak ısı
pompalarının çok önemli olduğunu
anlayabiliriz.
Doğal Jeotermal Enerji Sistemleri Yetkili ve
kurucu ortağı H. Emin Ergüven
Avrupa Türkiye’ye şaşkınlık içerisinde
bakıyor. Nitekim Avrupa’ya göre çok
daha güneş görüyor olmamızdan ötürü enerji depolarımızın yüksek olmasına karşın bu enerjiyi kullanmamıza
şaşırıyorlar. Nitekim Avrupa’nın bu
yaklaşımı ülkemizde yenilebilir enerji
kaynaklarının önünün açılmasına sebep oluyor. Ankara’da en son katıldığımız fuarda Enerji Bakanı Taner Yıldız,
standımızı ziyaret ederek kendisini ısı
pompaları konusunda bilgilendirmemizi rica etti. Dolayısıyla bizler kadar
devlet de, ısı pompalarının öneminin
farkında. Fotovoltaik sistemleri, rüzgar
enerjisi, HES gibi yenilenebilir enerjilerin yanında ısı pompalarının önemi
unutuluyor. Halbuki ısı pompaları,
bu enerji sistemlerine göre çok daha
verimli ve uzun ömürlü. Ülkemizdeki birçok müteahhit bunun bilincine
vardı. Şu anda Bağdat Caddesi’ndeki
üç tane apartmanda ısı pompası sistemini uygulayacağız. Nitekim yeni
nesil, evinde çok daha güvenilir bir
enerji sistemi kullanmak istiyor. Şu
anda kullanımı yaygın olan doğalgaz
kömüre göre avantajlı olabilir, ancak
ısı pompasının özellikleri göz önüne
alındığında doğalgaz veya kömür çok
avantajlı olduğu söylenemez. Yeni yasada doğalgaz, VRF gibi klima sistemlerine yer verilmedi. Nitekim klima,
ortamdaki havayı kuruttuğu için sağlığı olumsuz etkileyen bir sistem. Isı
pompası da klima görevi yapıyor, ancak sistem bina içinde suyu çeviriyor.
Avrupa ülkeleri, ısı pompalarının
kullanımında hangi seviyede?
Isı pompalarını Avrupa 1926 yılında keşfetmiş. 1972 senesinde İsveç’e okumaya gittiğimde ısı pompalarıyla tanıştım. İsveç çok zengin
bir ülke olmasına karşın sistemin
ekonomik avantajlarından ötürü ısı
pompası kullanarak yüzde 97 enerji
tasarrufu sağlıyor. Biz Doğal Jeotermal olarak gittiğimiz her yerde ısı
pompasının önemini anlatarak bu
sistemin yaygınlaşmasını sağlamaya
çaışıyoruz.
Peki sizce ülkemiz müteahhitleri ve
mimarları, ısı pompalarının önemi
konusunda yeterince bilinçlimi?
Vizyon sahibi olmayan bir müteahhit
için, ısı pompası sistemi cazip değil.
Çünkü 100 metrekarelik bir dairede
doğalgaz ya da klimayla ısı ihtiyacını
2 bin Liraya çözüyorsa, ısı pompasında ise yaklaşık 10 bin liraya çözüyor.
Dolayısıyla işin yatırım maliyeti dikkate alınabiliyor. Şu anda Zonguldak’taki bir projede ısı pompaları sistemini
uyguluyoruz. Zonguldak kömürün
ana yurdu olmasına karşın, temiz bir
enerji olmasından ötürü birçok projede ısı pompası tercih ediliyor.150
metrekarelik bir dairenin ayda 75 lira
harcadığını görüyoruz. Dolayısıyla ısı
pompaları hem enerji hem de maliyet
açısından oldukça avantajlı. Artık ısı
pompalarının önemi geçmişe oranla
çok daha iyi anlaşıldı. Şu anda ülke-
mizin birçok yerinde bu enerji sistemleri tercih ediliyor. Yakın zamanda
İstanbul’da Türkiye’de çığ atlatacak
bir projede ısı pompaları sistemini
kullanacağız. Bu proje kapsamında
bir mahalleyi ısı pompasıyla kaplayacağız. Tüm bu çalışmaların yanı sıra
birçok otel ve villalarda ısı pompaları
sistemini kuruyoruz. Yakın zamanda
biri belediye binası, diğeri ise katı atık
sistemleri olmak üzere 2 ihale önümüze geldi. Ancak biz çok çabuk geçiş
yapan bir toplum değiliz, öncelikle
bir sistemi kabullenmemiz için onu
hissetmemiz gerekiyor. Önümüzdeki
yıllarda ısı pompaları sisteminin ülkemizde çok daha yaygınlaşacağını tahmin ediyorum.
Doğal Jeotermal olarak siz
sektörünüzde neyi hedefliyorsunuz?
Ülkemiz ısı pompaları sektörüne yaklaşık 20 firma daha girdi. Doğal Jeotermal olarak biz sektörde ilk üçün
arasında yer alıyoruz. Yıllar boyunca
edindiğimiz referanslarımız ve tecrübelerimizle beraber bu çalışmanın
altından çok rahat bir şekilde gelebiliyoruz. Öncelikli hedefimiz Türkiye
ve KKTC’de Isı Pompaları konusunda
liderliğe oynamak. İkinci hedefimiz
ise gelecek yılın başından itibaren
Gürcistan, Azerbaycan, Kazakistan,
İran, Mısır ve Cezayir olmak üzere altı
ülkeye katılacağız. 2017 yılına kadar
22 ülkeye hitap edeceğiz. ©
S.T. İnşaat-Malzeme KASIM 2013
117
Download