Adı Soyadı:…………………….. Notu

advertisement
Adı Soyadı:……………………..
Sınıfı/ Numarası…………………
Notu:………………
2015-2016 ŞEHİT MEHMET ARSLAN OKULU 5.SINIF MATEMATİK DERSİ
1.DÖNEM 1.YAZILI SORULARI
A) Aşağıdaki ifadelerde boş bırakılan yerlere uygun sayıları yazınız.(15 puan)
1. Yedi basamaklı en büyük doğal sayı …………………………………….
2. Rakamları birbirinden farklı 6 basamaklı en büyük doğal sayı……………………………..
3. On binler basamağı 9 olan 6 basamaklı en küçük doğal sayı……………………………
4. “Yedi yüz milyon kırk iki” sayısı ……………………………………….
5. “50 000 125” sayısının okunuşu ……………………………………………………………..
B) Aşağıdaki ifadeleri (D), (Y) olarak işaretleyiniz. (15 puan)
1. (……..) Binler bölüğü 25, Milyonlar bölüğü 42 ve Birler bölüğü 13 doğal sayı 42 025 013’dır.
2. (……..) 1,6,9,4,8,3,0,2 rakamlarını kullanarak yazılabilecek en küçük 5 basamaklı doğal sayı 10239’dur.
3. (……..) Üç yüz yetmiş iki milyon üç = 300 720 003
4. (……..) (5 X 100 000 000) + (2X 10 000 000) + (6X 10 000) + (7X 1000) + (5X10)= 520 067 050
5. (……..) Sekiz yüz on altı bin yirmi yedi = 816 007
C) Aşağıdaki İşlemleri yapınız. (20 puar)
1.
5 786 954
654 278
+ 687 452
……..……
2.
9 123 004
- 687 135
….………
3.
4.
34 706
.……...
+ 51 423
159 196
8 400 120
-…………
3 675 645
D) Aşağıdaki test sorularını cevaplayınız ( her soru 5 puan, toplam 50 puan)
1.
Aşağıdakilerden hangi sıralama doğrudur?
A) 159 196 336>143 782 338<293 027 571
B) 159 196 336<143 782 338<293 027 571
C) 159 196 336>143 782 338>293 027 571
D) 159 196 336>143 782 338<293 027 571
2.
: (7+7+7+7) x ( 9+9+9) = işleminin
sonucu kaçtır ?
A)
B)
C)
D)
656
726
756
796
3. 2 807 043 sayısının okunuşu aşağıdakilerden
hangisidir?
A) İki milyon sekiz yüz yedi bin dört yüz otuz
B) İki milyon sekiz yüz yedi bin kırk üç
C) İki milyon sekiz yetmiş bin kırk üç
D) İki yüz seksen yedi bin kırk üç
4.
5A3B4
+ 804C
6 3 4 1 3 işleminde A+B+C aşağıdakilerden
hangisidir?
A) 11
B) 15
C) 14
D) 20
5. İki sayının toplamı 7930’dur. Birinci sayı 3345 ise
ikinci sayı kaçtır?
A) 4585
B) 5458
C) 5585
D) 4485
6. Aşağıdaki karşılaştırmalardan hangisi
yanlıştır?
A)
B)
C)
D)
7.
56 872 < 58 721
46 870 > 38 990
88 660 > 89 200
99 989 > 99 899
AB5
- B7
4 98 işleminde A+B aşağıdakilerden
hangisidir?
A) 13
B) 14
C) 15
D) 16
8. Bir çıkarma işleminde fark 68'dir.Çıkana 21
eklediğimizde yeni fark kaç olur?
A) 89
B) 98
C) 47
D) 45
9. Bir çıkarma işleminde çıkan 1228 , fark ise
2597'dir. Eksilen kaç olur?
A) 3285
B) 3825
C) 2583
D) 3725
10. 430 - 340 < m eşitsizliği sağlayan en küçük "m"
doğal sayısı kaçtır?
A) 100
B) 90
C) 80
D) 70
SINAV SÜRESİ 1 DERS SAATİDİR
BAŞARILAR
CÜNEYT GÜNEŞ
Download