pelin telkoparan akıllılar - Yüksek İhtisas Üniversitesi

advertisement
PELİN TELKOPARAN AKILLILAR
YARDIMCI DOÇENT
E-Posta Adresi
:
[email protected]
Telefon (İş)
:
+90-312-2863601 (1100)
Telefon (Cep)
:
-
Faks
:
Adres
:
+90-312-2863605
Yüksek İhtisas Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Biyoloji A.D
Çankaya / ANKARA
Öğrenim Durumu
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ
Bütünleşik Doktora
2009-2013
Fen Fakültesi/Moleküler Biyoloji Ve Genetik Bölümü/Moleküler Biyoloji Ve Genetik Pr.
(İngilizce) (Tam Burslu)
Tez adı: Characterization of the coiled-coil domain-containing protein 124 (CCDC124) as a
novel centrosome and MIDBODY component involved in cytokinesis (2013) Tez
Danışmanı:(UYGAR HALİS TAZEBAY,MEHMET ÖZTÜRK)
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
Lisans
FEN FAKÜLTESİ/BİYOLOJİ BÖLÜMÜ
2001-2006
Görevler
YARDIMCI DOÇENT
2015
YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ/TIP FAKÜLTESİ/TEMEL TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ/
TIBBİ BİYOLOJİ ANABİLİM DALI
Projelerde Yaptığı Görevler:
1.
Meta RNAflammation, Avrupa Birliği, Bursiyer, , 01/01/2014 (Devam Ediyor) (ULUSLARARASI)
2.
Novel Mechanisims in Lipotoxic Endoplasmic stress, Avrupa Birliği, Bursiyer, 01/01/2013 01/07/2014 (ULUSLARARASI)
RasGEF1 Ailesine Ait Guanin Nükleotid Değişim Faktörlerinin Hücre İçi Etkinliklerini Düzenleyen
Moleküler Mekanizmaların Belirlenmesi, TÜBİTAK PROJESİ, Bursiyer, 01/01/2010 - 01/07/2013
(ULUSAL)
İnsanda İfadesi Yeni Bulunmuş Bir Genin Kodladığı Proteinin (Ccdc124) İşlevsel Yönden İncelenmesi,
TÜBİTAK PROJESİ, Bursiyer, , 01/01/2009 - 01/07/2010 (ULUSAL)
Kanser İlaç Teknolojileri Araştırma ve Geliştirme Projesi, TÜBİTAK PROJESİ, Bursiyer, , 01/01/2007 01/04/2010 (ULUSAL)
3.
4.
5.
Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler
1.
Türk Moleküler Biyoloji Derneği, Üye 2011
Ödüller
1.
Genç Araştırmacı Ödülü, Tıbbi Biyoloji ve Genetik Derneği, 2015
2.
Poster ödülü, Moleküler Biyoloji ve Genetik Derneği, 2013
1
3.
Sözlü sunum ödülü, Tıbbi Biyoloji ve Genetik Derneği, 2013
4.
Poster ödülü, Moleküler Biyoloji ve Genetik Derneği, 2012
5.
EMBO Short Term Fellowship, EMBO (European Molecular Biology Organization), 2010
6.
Frontiers of FunctionalGenomics Grant Programme Short Term Scholarship, European Science
Foundation (ESF), 2010
Doktora Bursu (%100), İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ, 2009-2013
7.
Dersler *
Öğrenim Dili
Ders Saati
Türkçe
4-8
Lisans
(2015-2016)
Tıbbi Biyoloji ve Genetik
* Son iki yılda verdiği lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler
Eserler
Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:
1.
2.
3.
TELKOPARAN AKILLILAR PELİN, SERAP ERKEK,YAMAN ELIF,HANI ALOTAIBI,DEFNE
BAYIK,TAZEBAY UYGAR HALİS (2013). Coiled-Coil Domain Containing Protein 124 Is a Novel
Centrosome and Midbody Protein That Interacts with the Ras-Guanine Nucleotide Exchange Factor
1B and Is Involved in Cytokinesis. PLoS ONE, 8(7), 69289, Doi: 10.1371/journal.pone.0069289
(Yayın
No: 2477498)SEVGI BAGISLAR, HALUK YUZUGULLU, HANI ALOTAIBI,SERIF SENTURK,
MINE MUMCUOGLU,
TELKOPARAN AKILLILAR PELİN,GÜR DEDEOĞLU BALA, BURCU CINGOZ, BETUL BOZKURT,
UYGAR H TAZEBAY, ISIK G YULUG,K CAN AKCALI, ÖZTÜRK MEHMET (2010). The Ability to
Generate Senescent Progeny as a Mechanism Underlying Breast Cancer Cell Heterogeneity. PLoS
ONE, 5(6), 11288, Doi: 10.1371/journal.pone.0011288 (Yayın No: 2476731)
ALOTAIBI HANI,YAMAN ELIF, DIMINO SALVATORE ,VALERIO DI DATO,TELKOPARAN AKILLILAR
PELİN, UYGAR H TAZEBAY (2010). Intronic elements in the Na+/I- symporter gene (NIS) interact
with retinoic acid receptors and mediate initiation of transcription. Nucleic Acids Research, 38(10),
3172-3185., Doi: 10.1093/nar/gkq023 (Yayın No: 2476975)
B. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında
(proceedings) basılan bildiriler :
1.
ARSLAN ÖZGE, TELKOPARAN AKILLILAR PELİN, TAZEBAY UYGAR HALİS (2015). Effects of
Coiled-coil domain-containing protein 124 over-expression on cytokinesis. International Congress
of the Molecular Biology Association of Turkey (Poster) (Yayın No:2851014)
2.
TAZEBAY UYGAR HALİS, TELKOPARAN AKILLILAR PELİN,GÜL SİNEM,ARSLAN ÖZGE,GÜLLÜLÜ
ÖMER (2015). ‘Coiled-coil domain-containing protein 124 (Ccdc124) is a centrosome and
midbody protein involved in cytokinetic abscission’. International Congress of the Molecular Biology
Association of Turkey (Sözlü Bildiri) (Yayın No:2851008)
3.
TELKOPARAN AKILLILAR PELİN, ERKEK SERAP, ALOTAİBİ HANİ, YAMAN ELİF,BAYIK
DEFNE,TAZEBAY UYGAR HALİS (2012). Coiled-coil domain containing protein 124 is a novel
centrosome and midbody protein that interacts with the Ras-guanine nucleotide exchange factor 1B
and is involved in cytokinesis. 1th International Congress of the Molecular Biology Association of
Turkey (Poster)(Yayın No:2851133)
4.
TELKOPARAN AKILLILAR PELİN, MEIJER LARS,REHMANN HOLGER,TAZEBAY UYGAR HALİS
(2011). A conserved coiled-coil domain containing (Ccdc) perinuclear golgi protein is identified as a
novel polo-like kinase-1 (Plk1) substrate. EMBO Conference on Centrosome and Spindle Pole Body
(Poster)(Yayın No:2851136)
5.
BAYIK DEFNE, TELKOPARAN AKILLILAR PELİN, ERDOĞAN MUTLU,TAZEBAY UYGAR HALİS
(2011).
A
novel
PIKK
target
coiled-coil-domain
containing
protein
(Ccdc)
is
associated with double strand-breaks. EMBO Workshop on Chromosome Structure, Damage and
Repair (Poster)(Yayın No:2851140)
6.
TELKOPARAN AKILLILAR PELİN, MEIJER LARS,REHMANN HOLGER,YAMAN ELİF,TAZEBAY UYGAR
HALİS (2011). Identification of interaction partners of RasGEF1 family of guanine nucleotide
exchange factors that regulate Rap2 GTP-binding protein. Advances in Immunology and Cancer
Biology Workshop (Poster) (Yayın No:2851145)
2
TELKOPARAN AKILLILAR PELİN, YAMAN ELİF, ALOTAİBİ HANİ,DI DATO VALERIA,TAZEBAY
UYGAR HALİS (2010). Intronic elements in the Na/I symporter gene (NIS) interact with retinoic
acid receptors and mediate initiation of transcription. Gordon Research Conference on Mammary
Gland Biology, ITALY (Poster) (Yayın No:2851149)
7.
C. Yazılan ulusal/uluslararası kitaplar veya kitaplardaki bölümler:
C1. Yazılan ulusal/uluslararası kitaplardaki bölümler:
1.
Handbook of dietary and nutritional aspects of human breast milk, Bölüm adı:(Iodine in milk:
transport, metabolic implications, and relation to endocrine functions) (2013). TELKOPARAN
AKILLILAR PELİN, TAZEBAY UYGAR HALİS, Wageningen Academic Publisher, Editör:Sherma
Zibadi, Ronald Ross Watson, Victor R. Preedy, Sayfa Sayısı 15, ISBN:978-90-8686-209-2,
İngilizce(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 2477679)
E. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:
1.
TELKOPARAN AKILLILAR PELİN, YAGBASAN BUSRA, ERBAY EBRU (2015). Inositol-requiring enzyme
1 (IRE1) dependent RNA sequencing-mediated transcriptome analysis of mouse bone marrow-derived
macrophages (BMDM). 14.Ulusal Tıbbi Biyoloji ve Genetik Kongresi, (Yayın No:2851020)
2.
TELKOPARAN AKILLILAR PELİN (2015). Ccdc124 Proteininin Ökaryotik Hücre Bölünmesindeki Rolü.
14. Tıbbi Biyolojive Genetik kongresi Fethiye, (Sözlü Bildiri) ( (Yayın No:2851181)
3.
TELKOPARAN AKILLILAR PELİN, ERKEK SERAP,TAZEBAY UYGAR HALİS (2013). Ablation of coiledcoil domain-containing protein-124 (Ccdc124) blocks abscission during cytokinesis. 13. Ulusal Tıbbi
Biyoloji ve Genetik kongresi, (Poster) ( (Yayın No:2851027)
4.
TELKOPARAN AKILLILAR PELİN (2013). Hücre bölünmesinde rol oynayan yeni bir sentrozom ve
orta-cisimcik (midbody) proteini olan coiled-coil domain-containing protein-124 (Ccdc124)’ ün moleküler
karakterizasyonu. 13. Tıbbi Biyoloji ve Genetik kongresi Kuşadası, (Sözlü Bildiri)( (Yayın No:2851183)
F. Sanat ve tasarım etkinlikleri :
1.
Ulusal, SANATSAL ÖDÜLLER /Ulusal özel ödüller /, 01.11.2004-03.11.2004, 3.Altındağ Fotoğrafları
Yarışması, 3.Altındağ Fotoğrafları Yarışması-ANKARA ALTINDAG BELEDIYESI, (No: 72389)
2.
Ulusal, SANATSAL ÖDÜLLER /Ulusal özel ödüller /, 01.11.2006-01.01.2007, Turk Gastroenteroloji Vakfi
Fotograf yarismasi, Turk Gastroenteroloji Vakfi Fotograf yarismasi Saydam Dalinda 1.lik ve 3.lük ödülü,
(No: 72380)
Diğer Yayınlar
1.
TELKOPARAN AKILLILAR PELİN, YILDIZ GÖKHAN (2016). DNA Damage Repair and Related
Human Diseases. Koruproceedings(Ulusal)(Hakemli)(Derleme Makale) (Yayın No: 2850991)
2.
TELKOPARAN AKILLILAR PELİN, TAZEBAY UYGAR HALİS (2011). Ras Family of Proteins:
Cellular Function, Molecular Control, and its Role in Oncogenesis.
TURKISH JOURNAL OF
BIOCHEMISTRY-TURK BIYOKIMYA DERGISI, 36(4), 367-373. (Uluslarası)(Hakemli)(Derleme
Makale) (Yayın No: 2477010)
Üniversite Dışı Deneyim
2014-2014
Doktora
sonrasıaraştırmacı
2010-2010
Ziyaretçi Araştırmacı Utrecht Medical Center University, HOLLANDA (Yurtdışı Üniversite)
University of California San francisco, AMERIKA (Yurtdışı Üniversite)
3
Sertifika
1.
CENTROSOME AND SPB CONFERENCE, Katilim belgesi, Barcelona, Sertifika, 02.09.2011 -06.09.2011
(Uluslararası)
2.
MOLEKULER BIYOLOJI DERNEGI ULUSARASI KONGRESI, KATILIM
UNIVERSITESI, Sertifika, 22.11.2013 -23.11.2013 (Uluslararası)
3.
ULUSAL TIBBI BIYOLOJI VE GENETIK 13. KONGRESI, KATILIM BELGESI, PINE BAY OTEL KUSADASI,
Sertifika, 27.10.2013 -30.10.2013 (Ulusal)
4.
EMBO YOUNG SCIENTISTS' FORUM, Katilim Belgesi, Yeditepe Universitesi, Sertifika, 14.06.2012 16.06.2012 (Uluslararası)
5.
I. MOLEKULER BIYOLOJI KONGRESI, KATILIM BELGESI, BOGAZICI UNIVERSITESI, Sertifika, 23.11.2012
-24.11.2012 (Uluslararası)
BELGESI,
ISTANBUL
TEKNIK
Kurs
6.
7.
Deney Hayvanlari Sertifikasi, Deney Hayvanlari ile calisma yetkinligi sertifikasi, Bilkent Universitesi, Kurs,
18.01.2010 -27.01.2010 (Ulusal)
Lsm 510 Meta Workshop, Introduction To Laser Scanning Microscopy Optical Sectioning Microscopy
Confocal Principles And Applications Lsm 510 Meta Demostration
Lsm 710, Bilkent-Unam, Kurs, 23.03.2011 -23.03.2011 (Ulusal)
4
Download