Javascript Uygulama : Sayıları Roma Rakamına, Roma Rakamlarını

advertisement
Sayıları Roma Rakamına, Roma Rakamlarını sayılara çeviren uygulama
Sayıları Roma Rakamına, Roma Rakamlarını sayılara
çeviren uygulama
<script language="javascript" type="text/javascript">
<!-function toRoman(f){
if (isNaN(f.input.value)){
alert("Bir rakam yazınız.")
f.input.value = ""
}
if (parseInt(f.input.value) > 2500){
alert("Rakamlar ' 1 ' ile '2500 ' arasında olmalıdır")
f.input.value = ""
}
var input = document.forms[].input.value
var romDate = ""
while (input > 999){
www.dijitalders.com
Sayıları Roma Rakamına, Roma
Rakamlarını sayılara çeviren uygulama
1
Sayıları Roma Rakamına, Roma Rakamlarını sayılara çeviren uygulama
input = input - 1000
romDate = romDate + "M"
}
if (input >= 900){
input = input - 900
romDate = romDate + "CM"
}
if (input >= 500){
input = input - 500
romDate = romDate + "D"
}
while (input > 99){
input = input - 100
romDate = romDate + "C"
}
if (input >= 90){
input = input - 90
romDate = romDate + "XC"
}
if (input >= 50){
input = input - 50
romDate = romDate + "L"
}
if (input >= 40){
input = input - 40
romDate = romDate + "XL"
}
while (input > 9){
input = input - 10
romDate = romDate + "X"
}
if (input == 9){
input = input - 9
romDate = romDate + "IX"
}
if (input >= 5){
input = input - 5
romDate = romDate + "V"
}
if (input == 4){
input = input - 4
romDate = romDate + "IV"
}
while (input > ){
input = input - 1
romDate = romDate + "I"
}
f.result.value = romDate
romDate = ""
}
function fromRoman(f){
if (!isNaN(document.forms[1].input.value)){
alert ("Bir Romen rakamı yazınız...")
document.forms[1].input.value = ""
}
var output =
www.dijitalders.com
Sayıları Roma Rakamına, Roma
Rakamlarını sayılara çeviren uygulama
2
Sayıları Roma Rakamına, Roma Rakamlarını sayılara çeviren uygulama
var romDate = document.forms[1].input.value.toUpperCase()
for (var i = ; i < f.input.value.length; i++){
if (romDate.charAt(i) == "M"){
output += 1000}
if (romDate.charAt(i) == "D"){
output += 500}
if (romDate.charAt(i) == "C"){
output += 100}
if (romDate.charAt(i) == "L"){
output += 50}
if (romDate.charAt(i) == "X"){
output += 10}
if (romDate.charAt(i) == "V"){
output += 5}
if (romDate.charAt(i) == "I"){
output += 1}
}
if (romDate.indexOf("CM")!= -1){
output -= 200}
if (romDate.indexOf("XC")!= -1){
output -= 20}
if (romDate.indexOf("XL")!= -1){
output -= 20}
if (romDate.indexOf("IX")!= -1){
output -= 2}
if (romDate.indexOf("IV")!= -1){
output -= 2}
if (output == ){output = ""}
f.result.value = output
output =
}
-->
</script>
<font color="#115585" size="4">Normal Rakam = Romen Rakamı
<form>
<p><small><font face="Verdana">Rakam: <input TYPE="TEXT" NAME="input" STYLE="color:#ff0000; background-color:
#ebe2d3;" SIZE="8" />
<input TYPE="BUTTON" STYLE="color: #000099; background-color: #ebe2d3;" VALUE=" Çevir " onClick="toRoman(this.form)" />
Sonuç : <input
TYPE="text" NAME="result" STYLE="color: #ff0000; background-color: #ebe2d3;" SIZE="8" /> <input TYPE="reset" STYLE="color:
#000099; background-color: #ebe2d3;" VALUE=" Sıfırla " /> </font></small></p>
</form><hr />
Romen Rakamı = Normal Rakam
<form>
<p><small><font face="Verdana">Rakam: <input TYPE="TEXT" NAME="input" STYLE="color: #ff0000; background-color:
#ebe2d3;" SIZE="8" />
<input TYPE="BUTTON" STYLE="color: #000099; background-color: #ebe2d3;" VALUE=" Çevir " onClick="fromRoman(this.form)"
/> Sonuç:
<input TYPE="text" NAME="result" STYLE="color: #ff0000; background-color: #ebe2d3;" SIZE="9" /> <input TYPE="reset"
STYLE="color: #000099; background-color: #ebe2d3;" VALUE=" Sıfırla " /> </font></small></p>
</form>
www.dijitalders.com
Sayıları Roma Rakamına, Roma
Rakamlarını sayılara çeviren uygulama
3
Download