Ders Kodu Ders Adı TE PR KR AKTS Ders Kodu Ders Adı TE PR KR

advertisement
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ, ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
2012-2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM MÜFREDATI, PROGRAM KODU: 0227 (%100 Türkçe), (I. ÖĞRETİM)
HAZIRLIK SINIFI
Ders Kodu
CVM000 Hazırlık
Hazırlık 01. Yarıyıl
Ders Adı
TE PR
0 0
KR AKTS Ders Kodu
0
0
CVM000 Hazırlık
Hazırlık 02. Yarıyıl
Ders Adı
TE PR KR AKTS
0 0
0
0
I. SINIF
01. Yarıyıl Dersleri
Ders Adı
Ders Kodu
MAT183 Matematik I
FIZ183 Genel Fizik I
KIM183 Genel Kimya
CVM103 Teknik Resim
BLM183 Bilgi Teknolojileri ve Uygulamaları
CVM101 Çevre Mühendisliğine Giriş
Toplam
AIT181 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I
TUR181 Türk Dili I
YDL181 Yabancı Dil I
TE PR KR AKTS
4 0 4,0
4
4 0 4,0
4
3 0 3,0
3
2 2 3,0
5
2 2 3,0
4
2 0 2,0
4
17 4 19,0 30
2
2
2
0
0
0
2,0
2,0
2,0
02. Yarıyıl Dersleri
Ders Kodu
Ders Adı
MAT186 Matematik II
FIZ186 Genel Fizik II
CVM102 Ekoloji
CVM104 Bilgisayar Destekli Teknik Resim
BLM182 Bilgisayar Programlama
MAT192 Lineer Cebir
Toplam
AIT182 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II
TUR182 Türk Dili II
YDL182 Yabancı Dil II
2
2
2
TE PR KR AKTS
4 0 4,0 4
4 0 4,0 4
2 0 2,0 4
2 2 3,0 5
2 2 3,0 4
3 0 3,0 3
17 4 19,0 30
2
2
2
0
0
0
2,0
2,0
2,0
2
2
2
II.SINIF
Kodu
YDL281
CVM201
CVM203
CVM205
CVM207
CVM209
CVM211
MAT283
03. Yarıyıl Dersleri
Dersin Adı
Mesleki Yabancı Dil I
Çevre Mühendisliği Kimyası I
Çevre Mühendisliği Kimyası Lab I
Hidroloji ve Hidrojeoloji
Malzeme Bilgisi
Çevre Jeolojisi
Akışkanlar Mekaniği
Diferansiyel Denklemler
Toplam
T U
2 0
3 0
0 3
3 0
2 0
3 0
3 0
3 0
19 3
K AKTS
2,0
2
3,0
5
1,5
4
3,0
4
2,0
3
3,0
4
3,0
4
3,0
4
20,5 30
Kodu
YDL282
CVM202
CVM204
CVM206
CVM208
CVM210
CVM212
ENM260
04. Yarıyıl Dersleri
Dersin Adı
Mesleki Yabancı Dil II
Çevre Mühendisliği Kimyası II
Çevre Mühendisliği Kimyası Lab II
Çevre Mikrobyolojisi
Çevre Mikrobyolojisi Lab
Statik ve Mukavemet
Hidrolik
Mühendislik İstatistiği
Toplam
T U
K AKTS
2 0 2,0 2
3 0 3,0 5
0 3 1,5 4
2 0 2,0 4
0 3 1,5 4
3 0 3,0 4
3 0 3,0 4
2 0 2,0 3
15 6 18,0 30
III.SINIF
05. Yarıyıl Dersleri
Ders Adı
Ders Kodu
CVM399 Endüstri Stajı I
YDL381 Yabancı Dilde Okuma ve Konuşma
CVM301 Su Temini ve Projesi
CVM303 Temel İşlemler ve Süreçler I
CVM305 Temel İşlemler ve Süreçler Laboratuvarı I
Sosyal Seçmeli Ders
Teknik Seçmeli Ders
Teknik Seçmeli Ders
Teknik Seçmeli Ders
Teknik Seçmeli Ders
Toplam
Teknik Seçmeli Dersler
CVM307 Atıksuların Arıtılması
CVM309 Deniz ve Kıyı Kirliliği
CVM311 Çevre Yönetim Sistemleri
CVM313 Şehircilik ve Çevre Planlama
CVM315 Temiz ve Yenilenebilir Enerji Kaynakları
TE PR KR AKTS
0 0 0,0
4
2 0 2,0
2
2 2 3,0
4
3 0 3,0
4
0 3 1,5
2
2 0 2,0
2
2 0 2,0
3
2 0 2,0
3
2 0 2,0
3
2 0 2,0
3
17 5 19,5 30
2
2
2
2
2
0
0
0
0
0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
3
3
3
3
3
06. Yarıyıl Dersleri
Ders Kodu
Ders Adı
YDL382 İş Hayatı İçin Yabancı Dil
CVM302 Hava Kirliliği ve Kontrolü
CVM304 Temel İşlemler ve Süreçler II
CVM306 Temel İşlemler ve Süreçler Laboratuvarı II
CVM308 Atık Suların Uzaklaştırılması
ENM360 Mühendislik Ekonomisi
Sosyal Seçmeli Ders
Teknik Seçmeli Ders
Teknik Seçmeli Ders
Teknik Seçmeli Ders
Toplam
Teknik Seçmeli Dersler
CVM310 Hava Kirliliği Ölçüm Teknikleri
CVM312 Çevre Politikaları
CVM314 Atık Azaltım Teknikleri
CVM316 Çamur Bertarafı
CVM318 Zemin Mekaniği
TE PR KR AKTS
2 0 2,0 2
3 0 3,0 4
3 0 3,0 4
0 3 1,5 2
2 2 3,0 4
2 0
2
3
2 0 2,0 2
2 0 2,0 3
2 0 2,0 3
2 0 2,0 3
20 5 22,5 30
2
2
2
2
2
0
0
0
0
0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
3
3
3
3
3
CVM317
CVM319
CVM321
CVM323
CVM325
Su Kalitesi Kontrolü
Gürültü Kirliliği ve Kontrolü
Topoğrafya
Toprak ve Yeraltısuyu Kirliliği
Çevre Mühendsiliğinde Coğrafi Bilgi Sistemleri
Sosyal Seçmeli Dersler
MSD301 İş Hukuku
MSD303 Patent ve Endüstriyel Tasarım
MSD305 Girişimcilik
MSD307 İletişim Becerileri
MSD309 Uluslararası İletişim
MSD311 Kritik Analitik Düşünme Teknikleri
SOS381 Değerler Eğitimi
2
2
2
2
2
0
0
0
0
0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
3
3
3
3
3
2
2
2
2
2
2
2
0
0
0
0
0
0
0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2
2
2
2
2
2
2
CVM320 Kirlenmiş Toprakların Arıtılması
2
CVM322 Arıtma Tesislerinin Tasarımı ve İşletilmesi 2
CVM324 Anaerobik Artıma Teknikleri
2
0
0
0
2,0
2,0
2,0
3
3
3
Sosyal Seçmeli Dersler
MSD302 Araştırma ve Sunum Teknikleri
MSD304 İnsan Kaynakları Yönetimi
MSD306 Yönetim Sistemleri
MSD308 İş Sağlığı ve Güvenliği
MSD310 Kurumsal Davranış
MSD312 Standardizasyon
0
0
0
0
0
0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
"Endüstri Stajları" Staj Yönergesine göre yapılacaktır.
IV.SINIF
07. Yarıyıl Dersleri
Ders Adı
Ders Kodu
CVM499 Endüstri Stajı II
CVM401 Çevre Projesi I
CVM403 Katı Atık Yönetimi
CVM405 Endüstriyel Kirlenme Kontrolü
Teknik Seçmeli Ders
Teknik Seçmeli Ders
Teknik Seçmeli Ders
Teknik Seçmeli Ders
Toplam
TE PR KR AKTS
0 0 0,0
4
2 0 2,0
3
3 0 3,0
4
3 0 3,0
3
3 0 3,0
4
3 0 3,0
4
3 0 3,0
4
3 0 3,0
4
20 0 20,0 30
Teknik Seçmeli Dersler
CVM407 Termodinamik
3
CVM409 İleri Arıtma Teknikleri
3
CVM411 Çevre Mühendisliğinde Aletli Analiz
3
CVM413 Derin Deniz Deşarjı
3
CVM415 Katı Atık Bertaraf Yöntemleri
3
CVM417 İklim Değişikliği ve Çevresel Etkileri
3
CVM419 Enerji Üretiminden Kaynaklanan Çevre Sorunları3
CVM421 Arıtma Tesisleri Donanımları
3
08. Yarıyıl Dersleri
Ders Kodu
Ders Adı
CVM400 Bitirme Tezi
MUH402 Mühendislik Etiği
CVM402 Çevre Projesi II
Teknik Seçmeli Ders
Teknik Seçmeli Ders
Teknik Seçmeli Ders
Teknik Seçmeli Ders
Teknik Seçmeli Ders
Toplam
TE PR KR AKTS
0 2 1,0 5
2 0 2,0 2
2 0 2,0 3
3 0 3,0 4
3 0 3,0 4
3 0 3,0 4
3 0 3,0 4
3 0 3,0 4
19 2 20,0 30
Teknik Seçmeli Dersler
0
0
0
0
0
0
0
0
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
4
4
4
4
4
4
4
4
CVM404
CVM406
CVM408
CVM410
CVM412
CVM414
CVM416
CVM418
CVM420
CVM422
Suların Yeniden Kullanımı
Çevre Modellemesi
Çevre Hukuku
Çevresel Etki Değerlendirmesi
Tehlikeli Atık Yönetimi
Çevre ve İnsan Sağlığı
Atıksu Arıtma Tesisi İşletme Problemleri
İçme Sularının Arıtılması
Sürdürülebilir Kalkınma ve Çevre
Göl Kirlenmesi ve Kontrolü
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
"Endüstri Stajları" Staj Yönergesine göre yapılacaktır.
1
2
3
5
6
Toplam Ulusal Kredi
Toplam AKTS Kredi
Seçmeli Derslerin Toplam Kredisi
Teorik Derslerin Toplam Saati
Uygulama Derslerin Toplam Saati
DERS İSTATİSTİKLERİ
159
7
240
8
45
9
144
11
29
12
Toplam Ulusal Kredi / 128 Kredi Sınırı
Toplam AKTS Kredi / Toplam Ulusal Kredi
Seçmeli Derslerin Toplam Kredisi / Toplam Ulusal Kredi
Teorik Derslerin Toplam Saati / Toplam Ders Saati
Uygulama Derslerin Toplam Saati / Toplam Ders Saati
%123,83
%151,42
%28,39
%83,24
%16,76
Download