Türkiye Ekonomisi Dersi Yaz Okulu Ödevleri

advertisement
Türkiye Ekonomisi Dersi Yaz Okulu Ödevleri
03.08.2013
Prof. Dr. Ekrem Erdem
Not: Aşağıdaki konularla ilgili her konunun yanında numarası belirtilen öğrencilerin 1990’lı
yıllardan bugüne (özellikle 2000’li yıllarda) meydana gelen gelişmeleri Türkiye açısından
diğer ülkeler ve bölgelerdeki gelişmelerle mukayese ederek somut verilere dayanarak
rapor/analiz etmesi beklenmektedir. Lütfen herkes bireysel hazırlasın; aksi takdirde gruptaki
tüm öğrenciler değerlendirmeden mahrum kalcaktır.
1) Karayolu taşımacılığı sektörü (5678-5682)
2) Havayolu taşımacılığı sektörü (5868-5895)
3) Demiryolu taşımacılığı sektörü (6283-6341)
4) Denizyolu taşımacılığı sektörü (6347-6370)
5) Boru hatları taşımacılığı sektörü (6373-6380)
6) Haberleşme (telekomünikasyon) sektörü (6401-6454)
7) İnşaat ve müteahhitlik sektörü (6532-6566)
8) Turizm sektörü (6711-4716)
9) İç ticaret ve dağıtım hizmetleri (toptan ve perakende) sektörü (4826-4886)
10) Dış ticaret sektörü (4896-4977)
11) Sağlık hizmetleri sektörü (5464-5524)
12) Eğitim hizmetleri sektörü (5552-5582)
13) Yükseköğrenim hizmetleri sektörü (5853-5334)
14) Sigortacılık sektörü (5385-5762)
15) Eğlence ve kültür hizmetleri sektörü (5816-5848)
16) Spor hizmetleri sektörü (5868-5879)
17) Madencilik sektörü (5883-5886)
18) Enerji sektörü (5887-5889)
19) Petrol ve petrol ürünleri sektörü (5890-5893)
20) Gıda sektörü (5895-5898)
21) Dokuma (tekstil) ve giyim sektörü (5899-5905)
22) Mobilya sektörü (5913-5930)
23) Kimya, kauçuk ve plastik sektörü (5936-5938)
24) Otomotiv sektörü (5939-5955)
25) Silah sanayi sektörü (5966-5997)
26) Ar-Ge Sektörü ve bilim-teknoloji politikaları (6017-6038)
27) Sanayi sektöründe destekleme politikaları ve araçları (6060-6075)
28) Balıkçılık sektörü (6078-6084)
29) Arıcılık (ve balcılık) sektörü (6096-6097)
30) Tavukçuluk sektörü (6115-1186)
31) Sütçülük sektörü (1287-1618)
32) Kırmızı et (sığır eti) sektörü (1626-1641)
33) Damızlık sektörü (1642-1649)
34) Büyükbaş hayvancılık sektörü (1664-1691)
35) Küçükbaş hayvancılık sektörü (1707-1745)
36) Tohumculuk sektörü (1748-1768)
37) Sebzecilik sektörü (1770-1776)
38) Şeker pancarı ve şeker üretimi sektörü (1778-1780)
39) Tahılcılık sektörü (1782-1785)
40) Tarım işletmeciliğinin yapısı, sorunları ve geleceği (1788-1792)
41) Tarımsal dış ticaret ve sorunları (1800-1810)
42) Türk tarım sektörünün AB Ortak Tarım Politikasına uyum sorunu (1814-1817)
43) Tarımsal destekleme politikaları (1822-1823)
44) Bölgesel kalkınma sorunu ve politikaları (1826-1830)
45) Gelir dağılımı ve yoksulluk sorunu (1930-1949)
46) İnsani gelişmişlik endeksinin ölçümü ve çözüm önerileri (1960-1978)
47) Demografik yapı (avantaj ve dezavantajları) (1979-2098)
48) İşgücü piyasasının yapısı, sorunları ve istihdam politikaları (2100)
49) Sosyal güvenlik sistemi, kuruluşları ve emeklilik sistemi (0981)
50) Ekonomik büyümenin sektörel analizi (1297)
51) Enflasyonun dönemsel ve sektörel analizi (1305)
52) 2000’li yıllarda Merkez Bankasının enflasyonla mücadele stratejisi (C004)
53) Son yıllarda cari açığın sebepleri, sonuçları ve izlenen politikalar (E310)
54) Vergi yapısı ve izlenen politikalar ()
55) Ödemeler blançosunun yapısı ve sorunlar ()
56) Kredi derecelendirme kuruluşlarının kamu ve özel sektöre yönelik notları ()
Download