ITAP_FOO: Deneme Sınavı, El.Akım ve Devreler Prof.Dr.Recep

advertisement
:D
en
Pr e
of m
.D e
r.R Sı
n
ec av
ep ı,
E
D l.A
im k
itr ım
ov v
e
D
ev
re
le
r
ITAP_FOO Deneme Sınavı: Başlangıç 06 Ekim-Bitiş 12 Ekim 2013
Konu: El Akımı ve Devreler
Sorular
1. Devredeki dirençler ve emk’lar aşağıdaki değerleri almaktadır: ε1=2.1V, ε2=1.9V,
R1=45Ω, R2=10Ω ve R3=10Ω. Devrenin her bir kolunda akımı bulunuz.
A)I1=10(mA);I2)40(mA);I3=30(mA)
C)I1=40(mA);I2)30(mA);I3=10(mA)
E)I1=10(mA);I2)15(mA);I3=30(mA)
2. Sırasıyla emk’sı ve iç direnci ε1, r1 ve ε2, r2 iki pil paralel olarak bağlıdır (şekildeki gibi).
Oluşan pil sistemin eşdeğer emk’sı ve iç direnci ne kadardı? Örnek olarak ε1=1.4V,r1=0.6Ω,
ε2=1.2V ve r2=0.4Ω.
A)2.28V;0.24Ω
E)1.28V;0.24Ω
B)3.28V;0.14Ω
C)1.28V;0.14Ω
D)2.28V;0.48Ω
_F
O
O
3. Her birinin emk’sı ε1=ε2=2V ve iç dirençleri, sırasıyla r1=1Ω ve r2=2Ω olan iki pil bir dış
R dirence bağlıdır (şekildeki gibi). 1. emk’dan I1=1A akım aktığına göre direnç R ve R
dirençten akan I akım ve I2 akımı bulunuz.
AP
IT
B)I1=30(mA);I2)10(mA);I3=40(mA)
D)I1=40(mA);I2)10(mA);I3=30(mA)
A)I=1.5A;I2=0.5A;R=0.67Ω.
C)I=2.5A;I2=1.5A;R=0.33Ω.
E)I=1.5A;I2=0.5A;R=1.00Ω.
B)I=1.0A;I2=0.5A;R=0.67Ω.
D)I=1.5A;I2=0.5A;R=0.33Ω.
4. Her birinin emk’sı ε1=ε2=4V ve iç dirençleri, sırasıyla r1=0.5Ω ve r2=0.5Ω olan iki pil bir
dış R dirence bağlıdır (şekildeki gibi). 1. emk’dan I1=2A akım aktığına göre direnç R ve R
dirençten akan I akım ve I2 akımı bulunuz.
le
r
re
D
ev
B)I=4A;I2=2A;R=0.75Ω.
D)I=1.5A;I2=0.5A;R=0.33Ω.
e
A)I=1.5A;I2=0.5A;R=0.67Ω.
C)I=2.5A;I2=1.5A;R=0.33Ω.
E)I=1.5A;I2=0.5A;R=1.00Ω.
:D
en
Pr e
of m
.D e
r.R Sı
n
ec av
ep ı,
E
D l.A
im k
itr ım
ov v
5. Devredeki ε1 = 110V , ε 2 = 220V , R1=R2=100Ω ve R3=500Ω. Ampermetreden geçen
akımı bulunuz.
A)0.2A
B)0.3A
C)0.4A
D)0.5A
E)0.6A
6. Devredeki ε1 = 2V , ε 2 = 4V ve R1=0.5Ω. ve R2=gerilim U2=1V tur. Ampermetreden
geçen akımı bulunuz.
A)5A B)4A C)3A D)2A E)1A
IT
AP
_F
O
O
7. Devredeki ε1=30V, ε2=5V, R2=10Ω ve R3=20Ω. Ampermetreden R3’ten R1 doğru geçen
akım I1=1A olduğuna R1 direnci bulunuz.
A)5Ω
B)10Ω
C)15Ω
D)20Ω
E)25Ω
8. Devredeki ε1=2V; ε2=3V, R1=1kΩ; R2=0.5kΩ, R3=0.2kΩ ve ampermetrenin direnci
RA=0.2kΩ. Ampermetreden geçen akımı bulunuz.
le
r
D)0.5mA
re
C)0.4mA
E)2.1mA
:D
en
Pr e
of m
.D e
r.R Sı
n
ec av
ep ı,
E
D l.A
im k
itr ım
ov v
e
9. Devredeki ε1=2V; ε2=3V, R3=1.5kΩ ve ampermetrenin direnci RA=0.5kΩ. R2’deki
gerilim U2=1V, akım I2’nin yönü şekildeki gibidir. Ampermetreden geçen akımı bulunuz.
A)1mA
B)3mA
C)0.4mA
D)0.5mA
E)2.1mA
10. Devredeki ε1=2V; ε2=3V, ε3=6V, R1=4Ω; R2=6Ω, R3=8Ω dur. Devredeki akımları
bulunuz.
O
O
A)I1=38mA;I2=308mA;I3=346mA B)I1=308mA;I2=38mA;I3=346mA
C)I1=346mA;I2=38mA;I3=308mA D)I1=308mA;I2=346mA;I3=38mA
E)I1=38mA;I2=346mA;I3=346mA
11. Şekildeki devrede pillerin emk’ları ε1=ε2=ε3=6V, dirençler ise R1=20Ω ve R2=12Ω dur.
Dirençlerin ortak ucu ile pillerin ortak ucu kısa devre oluşturduğunda, kısa devreyi yapan
telden I=1.6A akım geçtiğine göre R3 direnç ve dirençlerden geçen akımlar ne kadardır?
_F
AP
IT
B)3mA
D
ev
A)0.2mA
le
r
re
D
ev
e
12. Bir önceki sorunun devresinde I1 zıt yöndedir ve her bir dirençte gerilim U0=10V.
ε1=25V olduğuna göre ε2 ve ε3 ne kadardır?
A)ε2=25V;ε1=45V
E)ε2=45V;ε1=35V
B)ε2=45V;ε1=25V
C)ε2=45V;ε1=45V
D)ε2=35V;ε1=45V
_F
O
O
13. Devredeki emek’lar ve dirençler, sırasıyla ε1=ε2=100V, R1=20Ω, R2=10Ω, R3=40Ω,
R4=30Ω dur. Bu verilere göre ampermetreden geçen akım ne kadardır?
AP
IT
B)R3=6.5Ω; I1=0.5A;I2=0.3A;I3=0.8A
D)R3=8.5Ω; I1=0.8A;I2=0.5A;I3=0.3A
:D
en
Pr e
of m
.D e
r.R Sı
n
ec av
ep ı,
E
D l.A
im k
itr ım
ov v
A)R3=5.5Ω;I1=0.3A;I2=0.5A;I3=0.8A.
C)R3=7.5Ω; I1=0.3A;I2=0.5A;I3=0.8A
E)R3=9.5Ω; I1=0.3A;I2=0.5A;I3=0.8A
A)5A
B)6A
C)7A
D)8A
E)9A
14. Devredeki emek’lar ve dirençler, sırasıyla ε1=2ε2, R1=20Ω, R2=15Ω, R3=20Ω, R4=30Ω
dur.Ampermetreden geçen akım I=1.5A ve yönü aşağıdan yukarıya doğrudur. Bu verilere
göre emk’ları ve R2 ve R3 dirençten geçen akımları bulunuz.
le
r
re
D
ev
e
15. Her birini emk’sı ε1= ε2=2V, iç direnci ise r1=r2=0.5Ω olan iki pil şekildeki gibi bir
devrede bulunmaktadır. R1 ve R2 dirençlerden geçen I1 ve I2 ve 1. emk’dan geçen akımları
bulunuz.
A)I=0.78A;I1=1.22A;I2=0.44A.
B)I=1.78A;I1=2.22A;I2=0.44A.
C)I=2.78A;I1=3.22A;I2=0.44A.
D)I=1.78A;I1=2.66A;I2=0.88A.
E)I=1.78A;I1=3.22A;I2=1.44A.
_F
O
O
16. Devredeki pillerin emk’ları birbirine eşittir, (ε1=ε2), dirençler için ise R2=2R1 bağlantısı
geçerlidir. Voltmetreden geçen akımın R2’den geçen akıma oranı ne kadardır?
AP
IT
B)I2=0.3A;I3=1.2A;ε1=24V;ε2=12V.
D)I2=0.4A;I3=0.1A;ε1=8V;ε2=4V.
:D
en
Pr e
of m
.D e
r.R Sı
n
ec av
ep ı,
E
D l.A
im k
itr ım
ov v
A)I2=1.2A;I3=0.3A;ε1=24V;ε2=12V.
C)I2=1.2A;I3=0.3A;ε1=12V;ε2=6V.
E)I2=1.2A;I3=0.3A;ε1=8V;ε2=4V.
A)1
B)2
C)3
D)4
E)5
17. Devredeki pillerin emk’ların ve dirençlerin değerleri birbirine eşittir, ε1=ε2=110V,
R1=R2=0.2kΩ, voltmetrenin direnci ise RV=1kΩ dur. Bu verirlere göre voltmetrenin okuduğu
gerilim ne kadardır?
D)100V
le
r
C) 90V
E) 110V
re
B) 80V
D
ev
A) 70V
:D
en
Pr e
of m
.D e
r.R Sı
n
ec av
ep ı,
E
D l.A
im k
itr ım
ov v
e
18. Devredeki pillerin emk’ların ve dirençlerin değerleri birbirine eşittir, ε1=ε2, R1=R2=100Ω,
voltmetrenin direnci RV=150Ω, gerilimi ise U=150V tur. Bu verirlere göre ε1 ve ε2,ne
kadardır?
A)220V
B)250V
C) 150V
D)110V
E) 200V
19.
Devredeki
güç
kaynakların
emk’ları
ve
iç
dirençleri
sırasıyla
ε1 = ε 2 = 1.5V ; r1 = r2 = 0.5Ω , dirençler ise R1 = R2 = 5Ω, R3 = 1Ω , RA = 3Ω dur. Amperden
geçen akımı bulunuz.
A)34mA
B)44mA
C)54mA
D)64mA
E)74mA
IT
AP
_F
O
O
20. Devredeki pilin emk’sı ε=200V, dirençlerin değerleri R1=2kΩ, R2=3kΩ, voltmetrelerin iç
dirençleri ise RV1=3kΩ ve RV2=2kΩ dur. Voltmetrelerin okuduğu değerler U1 ve U2 devrenin
aşağıdaki iki farklı durumlarda ne kadardır?
A)1)U1=80V,U2=120V. 2)U1=120V,U2=80V.
B)1)U1=120V,U2=80V. 2)U1=120V,U2=80V.
C)1)U1=120V,U2=120V. 2)U1=120V,U2=120V.
D)1)U1=80V,U2=80V. 2)U1=120V,U2=120V.
E)1)U1=100V,U2=80V. 2)U1=100V,U2=80V.
21. Suda çözülen bakır-2 klorür tuzu (CuCl2) ile gerçekleşen I=2A’li elektroliz sürecinde
katotta m=4.74g miktarda bakırın çökelmesi için gereken zaman (τ) ne kadardır?
C)1.5saat
D)2.5saat
E)30dk.
B)10dk;4.6mm
C)10dk;8.6mm
D)15dk;8.5mm
:D
en
Pr e
of m
.D e
r.R Sı
n
ec av
ep ı,
E
D l.A
im k
itr ım
ov v
e
A)15dk;4.6mm
E)5dk;2.3mm
D
ev
re
22. CuSO4 elektrolizinde yer alan katot alanı S=25cm2 bir karbon plakasıdır, akım yoğunluğu
ise j=200A/m2 dir. Katodun kütlesi ne kadar süre içinde Δm=99g kadar artacak ve plakada
oluşan bakır katmanın kalınlığı ne olacaktır?
23. CuSO4 elektrolizinde yer alan elektrotların her birinin yüzey alanı S=75cm2 ve 1saat
elektroliz süresinde katotta çöken bakır miktarı m=0.5g dır. Bu verilere göre akım yoğunluğu
ne kadardır?
A)35.6(A/m2) B)45.6(A/m2) C)55.6(A/m2) D)55.6(A/m2) E)55.6(A/m2)
24. Hidrojenin K =
μ
elektrokimyasal eşdeğerini bulunuz.
ZF
B)7.04·10-8(kg/C)
C)3.04·10-8(kg/C)
A)6.04·10-8(kg/C)
-8
E)2.04·10 (kg/C)
D)1.04·10-8(kg/C)
25. AgNO3 elektrolitiyle dolu olan bir küvetin elektroliti bir ampermetre ile seri olarak
bağlıdır ve ampermetre I=0.90A’lik bir akım gösteriyor. Akımın τ=5dk akmasıyla
elektrolizde çıkan gümüş m=316mg olduğuna göre gerçek akım (I0) ampermetrenin okuduğu
akımdan kaç amper farklıdır?
_F
O
O
A)0.12A
AP
IT
B)1saat
le
r
A)2saat
B)0.10A
C)0.08A
D)0.06A
E)0.04A
Download