iCom ile kullanım için baz istasyonu

advertisement
iCom ile kullanım için baz istasyonu
Kullanım Kılavuzu
1
Đçindekiler
1. Hoş Geldiniz
4
2. Önemli bilgiler:
Phonak TVLink sisteminizi
ilk kez kullanmadan önce lütfen okuyun
6
2.1 Tehlike uyarıları
6
2.2 Ürün güvenliği ile ilgili bilgiler
7
3. Ambalaj içeriği ve cihaz açıklaması
10
4. Phonak TVLink’i kurma
15
Adım 1. TVLink baz istasyonunu bağlama
15
Adım 2. Tüm cihazları açma
20
Adım 3. iCom ve TVLink baz istasyonunu eşleme
22
5. Phonak TVLink’in günlük kullanımı
25
Adım 4. iCom’unuzu takma
25
Adım 5. TV dinleme
26
Adım 6. TV sinyalinin ses düzeyini ayarlama
28
Adım 7. Çalışma sırasında duraklatma ve telefon aramaları 30
2
Adım 8. TVLink baz istasyonunuzu ve iCom’u kapatma
32
Adım 9. iCom’u şarj etme
34
6. Sorun giderme
36
7. Servis ve garanti
42
8. Uygunluk beyanı
43
9. Simgelerle ilgili bilgiler ve açıklamalar
45
3
4
1. Hoş Geldiniz
Phonak TVLink’i seçtiğiniz için teşekkür ederiz. Phonak
TVLink, işitme cihazlarınızı TV ve diğer eğlence veya iletişim
cihazlarına kablosuz olarak bağlayarak duyma biçiminize yeni
bir boyut getirir.
Filmlerin ve TV programlarının keyfini tam olarak
çıkarabilmeniz için tüm sesler StereoSound olarak iletilir.
Đşitme uzmanınız işitme cihazlarınızı TV izlerken veya müzik
dinlerken odadaki konuşmaları duymanıza olanak sağlayacak
şekilde programlayabilir. Ayrıca, iCom ile cihazla bir telefon
aramasına geçiş yapabilir veya sadece bir tuşa dokunarak
görüşme yapabilirsiniz.
TVLink’inizin tüm özelliklerinden faydalanmanın ne kadar
kolay olduğunu keşfetmek için lütfen bu kullanım kılavuzunu
okuyun. Daha fazla bilgi için Phonak web sitesini
www.phonak.com ziyaret edin.
Phonak - life is on
www.phonak.com
5
2. Önemli bilgiler
Phonak TVLink’inizi ilk kez kullanmadan önce lütfen aşağıdaki
sayfalarda bulunan bilgileri okuyun.
Lütfen ayrıca her bir iCom cihazıyla birlikte verilen
iCom kullanım kılavuzundaki ilgili sayfaları okuyun.
2.1 Tehlike uyarıları
Bu cihazı 3 yaşından küçük çocukların erişemeyeceği yerde
tutun.
Tıbbi cihazlarla etkileşim. Bu Phonak cihazları, işitme
cihazlarınızla haberleşmek için düşük güçlü, dijital olarak
kodlanmış iletimi kullanır. Pek mümkün olmasa da, kalp pilleri
gibi tıbbi cihazlarla etkileşim mümkündür. Bu nedenle, kalp
pili gibi tıbbi cihazları kullanan kişiler bu cihazı kullanamaz.
Sadece işitme uzmanınız tarafından size özel olarak
programlanmış işitme cihazlarını kullanın.
6
Cihazlarda, Phonak tarafından açıkça onaylanmayan
değişikliklere veya modifikasyonlara izin verilmez.
Harici cihazlar sadece ilgili IECXXXXX standartlarına göre
test edilmişlerse bağlanabilirler. Sadece Phonak AG
tarafından onaylanan aksesuarları kullanın.
2.2 Ürün güvenliği ile ilgili bilgiler
TVLink kullanımda değilken, TVLink baz istasyonunu
kapatın.
Her zaman iCom boyun askısını takın ve sinyalleri işitme
cihazlarınıza iletirken boynunuzun etrafına takın.
Cihaz konektörlerini, fişlerini, şarj yuvasını ve güç
kaynağını toz ve kirden koruyun.
7
2.
Önemli bilgiler
Tüm cihazları aşırı nemden (banyo veya yüzme alanları)
ve ısı kaynaklarından (radyatör, TV üstü) koruyun.
Cihazları aşırı darbe ve titreşimden koruyun.
Cihazları nemli bir bezle temizleyin. Cihazları temizlemek
için kesinlikle ev için olan temizleme ürünleri (yıkama
tozu, sabun vb.) veya alkol asla kullanmayın. Cihazların
herhangi birini kurutmak için kesinlikle mikrodalga fırın ya
da başka ısıtıcı cihazlar kullanmayın.
Bu cihazlarda kullanılan dijital olarak kodlanmış, indüktif
iletim teknolojisi son derece güvenilirdir ve diğer cihazlar
tarafından hemen hemen hiç bir etkileşime maruz kalmaz.
Ancak bununla birlikte, sistemi bir bilgisayar ekipmanı,
büyük bir elektronik kurulum veya başka bir güçlü
elektromanyetik alan yakınında kullanırken, uygun
çalışmayı temin etmek için en az 60 cm uzakta olmak
gerekli olabilir.
8
X ışını radyasyonu, CT veya MRI taramalar bu cihazın
doğru çalışmasını olumsuz yönde. etkileyebilir.
Bu cihazları elektronik ekipmanın yasak olduğu alanlarda
kullanmayın.
9
3. Ambalaj içeriği ve cihaz
açıklaması
Tam Phonak TVLink sistemi aşağıdaki bileşenlerden
oluşur:
(h) Mini-USB fişli
(ülkeye özel) güç
kaynağı
(i) RCA/Cinch soketleri
için ses kablosu
(j) SCART/Peritel
adaptörü (sadece AB)
PhonakTVLink
baz istasyonu
(k) 3,5 mm jak soketleri
için ses kablosu
* TVLink genişletme paketi, sadece güç kaynağı ve tüm
kablolarıyla birlikte bağımsız TVLink baz istasyonunu
içerir.
10
Cihaz açıklaması
Phonak TVLink işitme cihazlarınızı, TV veya diğer ses
cihazlarınıza kablosuz olarak bağlar. Sistem üç ana bileşenden
meydana gelir: Đşitme cihazınız, iCom iletişim arabirimi ve
Phonak TVLink baz istasyonu.
işitme
cihazı
30 metreye kadar
Kablo
TVLink
baz istasyonu
11
3.
Ambalaj içeriği ve cihaz açıklaması
iCom iletişim arabirimi
iCom, TVLink baz istasyonundan alınan ses sinyallerini
işitme cihazınıza kablosuz olarak gönderir.
Tuşlar
Açma/Kapama tuşu
Ana tuş
Đlk duruma geri alma tuşu
Bluetooth® eşleme tuşu
Girişler
Şarj girişi (mini-USB)
FM girişi (Europlug)
Ses girişi (3,5 mm jak)
Mikrofon delikleri
iCom ön
taraf
Bluetooth® sözcük işareti ve logolar, Bluetooth SIG, Inc.’in tescilli ticari
markalarıdır ve bu markaların Phonak tarafından tüm kullanımları lisans altında
gerçekleşmektedir. Diğer ticari markalar ve ticaret adları ilgili sahiplerinin
yükümlüğündedir.
12
Durum ışıkları
Pil göstergesi
Ses akışı göstergesi
Bluetooth göstergesi
Diğer
Boyun kordonu
Boyun askısı fişi
iCom arka
taraf
iCom ile ilgili, özellikler, ışıklı gösterge açıklamaları, diğer
giriş kaynakları, vb. gibi ayrıntılı bilgiler için, lütfen her bir
iCom cihazı ile birlikte verilen iCom kullanım kılavuzuna
danışın.
13
3
Ambalaj içeriği ve cihaz açıklaması
Phonak TVLink baz istasyonu
TVLink baz istasyonu TV’nize (veya başla bir ses kaynağına)
bağlanır ve ses sinyallerini TV’den iCom’a 30 metre içinde
kablosuz olarak gönderir. TVLink baz istasyonu iCom kullanımda
değilken, iCom için şarj sehpası olarak hizmet sunar.
Tuşlar
(a) ON/OFF (AÇMA/KAPAMA) tuşu
(b) Ses şiddeti kontrolü (yukarı)
(c) Ses şiddeti kontrolü (aşağı)
Girişler
(d) Güç girişi (mini-USB)
(e) Ses girişi (3,5 mm jak)
(f) iCom şarj yuvası
(g) Durum ışığı
TVLink baz istasyonu
14
4. Phonak TVLink’i Kurma
Adım 1: TVLink baz istasyonunu bağlama
Güç kaynağını (h) bağlamak için:
■ TVLink baz istasyonunu TV’nizin yanına yerleştirin. Güç
kaynağının mini-USB fişini, TVLink baz istasyonunun Güç
girişine ("Power") bağlayın. Güç kaynağını duvar soketine
bağlayın.
TVLink baz istasyonu
15
4.
Phonak TVLink’i Kurma
TVLink ba z ista syo nunu TV’ye bağlamak için RCA/Cinch
kablosunu (i) kullanın :
■
16
3,5 mm stereo fişi, TVLink baz istasyonunun ses girişine
("Audio IN") bağlayın. Kırmızı ve beyaz RCA/Cinch fişlerini
TV'nizde karşılık gelen
kırmızı ve beyaz RCA/Cinch çıkış soketlerine bağlayın.
Đsteğe bağlı olarak SCART adaptörü (j) kullanabilirsiniz:
■ Ses kablosunun (k) bir ucunu TVLink baz istasyonuna ve
diğer ucunu SCART adaptörüne bağlayın. Ardından
SCART adaptörünü TV’nizin boş olan SCART çıkış
soketine bağlayın.
17
4.
Phonak TVLink’i Kurma
Ayrıca, 3,5 mm ses kablosunu (k) kullanarak TVLink baz
istasyonunuzu TV’nizin 3,5 mm
kulaklık soketine bağlayabilirsiniz:
■ 3,5 mm stereo fişi, TVLink baz istasyonunun ses girişine
("Audio IN") bağlayın.
■ Diğer ucu TV’nizin kulaklık çıkışı soketine bağlayın.
18
TVLink baz istasyonunu, TV’nizin 3,5 mm kulaklık soketine
bağlarken ses düzeyini TV uzaktan kumandasıyla
ayarlayabilirsiniz.
TV’lerin bir çoğu, 3,5 mm jak kulaklık soketine bağlandığında
hoparlörlerini kapatır ve TV diğer kişiler tarafından duyulamaz
hale gelir. Bu durumda, yukarıda açıklanan şekilde
Cinch/RCA veya SCART soketlerini kullanın. Ses düzeyinin
ayarlanmasıyla ilgili daha fazla bilgi için lütfen aşağıdaki adım
6’ya danışın. Phonak TVLink baz istasyonu ayrıca stereo fiş
kablosu (k) kullanılarak MP3 çalar, PC veya ev ses sistemi
gibi başka bir ses kaynağına bağlanabilir.
19
4.
Phonak TVLink’i Kurma
Adım 2: Tüm cihazları açma
Şekil 1
TVLink'i kullanmak için, tüm cihazların açık olması
gerekmektedir.
■ TV’nizi veya diğer ses kaynağınızı açın.
■ Đşitme cihazlarınızın açık ve yerlerine düzgün şekilde
yerleştirilmiş olduklarından emin olun.
■ iCom’unuz AÇMAK için, ON/OFF (Açma/Kapama) tuşuna
şekil 1’de gösterilen şekilde pil göstergesinin
yandığını görene kadar 1 saniye basın ve basılı tutun.
20
■ TVLink baz istasyonunu ON/OFF (Açma/Kapama) tuşuna
(a) şekil 2’de gösterilen şekilde kısaca basarak açın. Durum
ışığı (g) başlangıçta yeşil yanacak daha sonra maviye
dönecektir.
Şekil 2
iCom pil göstergesi
kırmızı yanarsa veya hiç
yanmazsa, iCom pil seviyesi düşük olabilir. Bu durumda,
lütfen ilk olarak iCom’u sayfa 34’te bulunan adım 9'da
açıklanan şekilde şarj edin.
iCom’da görüntülenen renklerle ilgili daha ayrıntılı
açıklama için lütfen iCom kullanım kılavuzuna danışın.
21
4.
Phonak TVLink’i Kurma
Adım 3: iCom ve TVLink baz istasyonunu eşleme
iCom ve TVLink baz istasyonunu TVLink paketinde birlikte
satın aldıysanız, iCom cihazı, TVLink baz istasyonuyla
zaten eşlenmiştir. Đki adet kesintisiz yanan mavi ışık
göreceksiniz, (g) ve
, bu durumda doğrudan adım 4’e
ilerleyebilirsiniz.
TVLink sistemini kullanmaya başlamadan önce, iCom ve TVLink
baz istasyonu eşlenmelidir. Eşleme prosedürü hangi Bluetooth
aygıtlarının birbirleriyle iletişim kurmasına izin verileceğini
kontrol eder.
Her iki cihazın yukarıdaki adım 2’de açıklanan şekilde
açıldığından emin olun.
Eşleme sırasında iCom’u baz istasyonunun şarj yuvasına
(f) takmanıza gerek yoktur.
(T) Eşleme iCom'unuzla birlikte kullanmak istediğiniz her bir
cihaz için sadece bir kez gerçekleştirilmelidir.
22
2 sn
Şekil 3
5 sn
Şekil 4
■ Bluetooth eşleme tuşuna
, Bluetooth göstergesi
mavi
yanıp sönene kadar şekilde 3’te gösterilen şekilde 2 saniye
basarak iCom’unuzdaki eşleme işlemini başlatın. iCom
cihazınız iki dakika boyunca veya eşleme tamamlanana
kadar eşleme modunda kalacaktır.
23
4.
Phonak TVLink’i Kurma
■ TVLink baz istasyonu durum ışığı (g) mavi yanıp
sönmüyorsa, Bluetooth göstergesi (g) şekil 4’te gösterilen
şekilde hızlı yanıp sönene kadar ON/OFF (Açma/Kapama)
tuşuna (a) 5 saniye boyunca basın.
■ Bluetooth gösterge ışıkları
, (g) kesintisiz maviye dönene
kadar bekleyin. Bu 2 dakikaya kadar sürebilir ancak tipik
olarak bir kaç saniye içinde tamamlanır.
24
5. Phonak TVLink’in günlük
kullanımı
Đlk olarak cihazları adım 2’de açıklanan şekilde açın.
Adım 4: iCom’unuzu Takma
Kullanım sırasında iCom boynun etrafına takılmalıdır:
■ iCom’u boynun etrafına yerleştirmek için, boyun askısı fişini
şekil 5’te gösterilen şekilde çıkarmanız gerekebilir.
Şekil 5
Şekil 6
■ Boyun askısını şekil 6’da gösterilen şekilde bağlayın. Bu
dahili anteni etkin hale getirecektir ve iCom’un işitme
cihazlarınızla iletişim kurması için gereklidir.
25
5.
Phonak TVLink’in günlük kullanımı
iCom, AÇIK konuma getirildikten sonra Phonak kablosuz
duyma cihazlarını otomatik olarak tanıyacaktır.
Diğer işitme cihazlarıyla etkileşim olması durumunda
lütfen işitme uzmanınızla iletişim kurun.
Adım 5: TV’nizi dinleme
TV’nizin sesini doğrudan işitme cihazlarınızda
duyacaksınız.
TV’nizin sesini TVLink ile duyamıyorsanız, lütfen 15. - 26.
sayfalardaki 1. - 4. adımları tekrarlayın.
TVLink sistemi Bluetooth çalışmayı 30 m mesafeye kadar
destekler. iCom’unuz ve TVLink baz istasyonu arasında görüş
hattı olmasına gerek yoktur. Ancak, ortamdaki duvarlar veya
eşyaların neden olduğu engellemeler çalışma mesafesini
azaltabilir.
26
iCom, TVLink baz istasyonu menzilinin dışına çıktığında kablosuz
ses iletimi sona erdirilecektir. iCom, TVLink baz istasyonunun
menziline tekrar girerse, işitme cihazlarınıza ses akışı
otomatik olarak devam edecektir.
Ses akışının devam etmesi 10 saniye alabilir. Her iki ışıklı
akış göstergesi,
, (g) akış sırasında kesintisiz mavi
yanmalıdır.
TVLink baz istasyonu durum ışığı (g)
- yeşil renkte yanıyorsa, TV sesinin ve iCom’un açık
olup olmadığını kontrol edin.
-
mavi renkte yanıp sönüyorsa, cihazı duraklatma
moduna aldığınızı gösterir. Akışı devam ettirmek için
iCom ana tuşuna (b) basın.
27
5.
Phonak TVLink’in günlük kullanımı
Adım 6: TV sinyalinin ses düzeyini ayarlama
Đlk olarak, TV hoparlörlerinin ses düzeyini diğer izleyiciler için
uygun bir düzeye ayarlayın.
■ TVLink baz istasyonu TV’nize RCA/Cinch kablosu (i) veya
SCART adaptörüyle (j) bağlıysa, ses düzeyini TVLink baz
istasyonunun ses düzeyi kontrolü, (b) ve (c), tuşlarıyla
ayarlayın. Đşitme cihazınızın modeline bağlı olarak, ses
düzeyini doğrudan işitme cihazlarınızdan kontrol
edebilirsiniz.
28
■ TVLink baz istasyonunuz TV’nizin kulaklık soketine
bağlıysa, ses düzeyini kontrol etmek için doğrudan TV’nizin
uzaktan kumandasını kullanabilirsiniz. TV ses düzeyinin
ayarlanması hakkında daha fazla ayrıntı için lütfen TV’nin
kullanım kılavuzuna danışın.
TV’niz bir uydu alıcıya veya set üstü kutusuna bağlıysa, en iyi
ses kalitesi sonuçları için bu ek cihazların ses düzeylerinin
orta seviyeye ayarlandığından emin olun.
29
5.
Phonak TVLink’in günlük kullanımı
Adım 7: Çalışma sırasında duraklatma ve telefon aramaları
TV’nizden ses iletimini duraklatmak için, iCom ana tuşuna
basın.
Duraklatma sırasında:
■ Bluetooth göstergeleri,
sönecektir.
, (g), her iki cihazda mavi yanıp
■ Đşitme cihazlarınız en son kullanılan işitme programına geri
dönecektir.
TV’nizden ses iletimine devam etmek için, iCom ana tuşuna
tekrar basın.
30
iCom’unuz cep telefonunuzla eşlediyseniz, telefon aramalarınızı
TV’nizi TVLink ile izlerken bile alabilirsiniz. iCom, gelen arama
durumunda TV’nizden ses sinyali iletimini otomatik olarak
durdurur ve işitme cihazlarınıza cep telefonundan gelen sinyali
gönderir.
basın
Bir aramayı açmak için, iCom ana tuşuna
TV’nizden ses iletimini devam ettirmek için, ana tuşuna tekrar
bastığınızda arama sona erdirilecektir.
Aramayı reddetmek için, iCom ana tuşuna basın ve
basılı tutun.
2 saniye
31
5.
Phonak TVLink’in günlük kullanımı
iCom’un cep telefonu veya radyolar ya da kişisel
bilgisayarlar gibi diğer eğlence ve iletişim cihazlarıyla
eşlenmesiyle ilgili talimatlar için lütfen iCom kullanım
kılavuzuna danışın.
Adım 8: TVLink baz istasyonunu ve iCom’u kapatma
Cihazları kapatmak için:
■ TV ses sinyalini sonlandırmak için, ON/OFF (Açma/Kapama)
tuşuna (a) şekil 7’de gösterilen şekilde basarak TVLink baz
istasyonunu kapatın.
Şekil 7
32
■ iCom telefon aramaları gibi diğer amaçlar için kullanılmıyorsa,
ON/OFF (Açma/Kapama) tuşuna pil göstergesi
kırmızıya dönene kadar şekil 8’de gösterilen şekilde yaklaşık
iki saniye basarak iCom’u kapatın.
Şekil 8
Hiç bir ses girişi kullanılmıyorsa, TVLink baz istasyonu
iCom’a Bluetooth ses iletimini 3 dakika sonra otomatik
olarak durdurur. Durum ışığı (g) kesintisiz yeşil renge
döner.
33
5.
Phonak TVLink’in günlük kullanımı
Adım 9: iCom’u Şarj Etme
iCom’u şarj etmek için, TVLink baz istasyonunun şarj yuvasına (f)
şekil 9’da gösterilen şekilde yerleştirin.
Şekil 9
TVLink baz istasyonu
■
34
iCom pil göstergesi
, iCom’un şarj olduğunu
gösterecek şekilde sarı yanar.
■ TVLink baz istasyonu şarj sırasında ON (Açık) veya OFF
(Kapalı) konumda olabilir. Cihazın durum ışığı (g) şarj işlemini
göstermez.
■ Pil tamamen şarj olduğunda, iCom pil göstergesi
yeşile
döner (tam şarj için tipik süre 90 dakikadır).
■ Şarj sırasında iCom’un kapatılmasını tavsiye ederiz.
iCom cihazınızı ilk defa şarj ederken, pil göstergesi daha
önce yeşile dönse bile en az üç saat boyunca şarjda bırakın.
Đlk şarjdan sonra, iCom’u TV bağlantısının iCom yuvasında
sınırsız bir süre boyunca bırakabilirsiniz.
Emniyet nedenleriyle, sadece Phonak tarafından sağlanan
şarj cihazlarıyla pili şarj edin. Farklı şarj cihazlarının
kullanılması durumunda, bu şarj cihazları USB sertifikalı (5,0
VDC/ 500 mA) olmalıdır.
35
6. Sorun Giderme
Durum
,(g) gösterge
En muhtemel neden
Cihazlar açık değildir
ışıklarının hiçbiri kesintisiz
maviye dönmüyor
iCom ve TVLink baz
istasyonu eşlenmemiştir
TVLink baz istasyonundaki
gösterge ışığının (g) hızlı
şekilde yanıp söndüğünü
görüyorum
Mavi gösterge
ışıklarından sadece biri
kesintisiz maviye
döndür
Her iki gösterge ışığı, ,
(g), kesintisiz mavi
yanıyor ama TV’yi
duyamıyorum
TVLink baz istasyonu
Bluetooth eşleme
modundadır
Cihazlardan biri başka
bir Bluetooth cihazına
bağlıdır
iCom, işitme cihazlarının
menzili dışındadır
iCom işitme cihazlarınız için
doğru şekilde
programlanmamıştır
36
Çözüm
Cihazları sayfa 20’deki adım 2’de gösterilen şekilde açın
Sayfa 22’deki adım 3’ü tekrarlayın
Sayfa 22’deki adım 3’e gidin
iCom ve TVLink baz istasyonu dışındaki tüm Bluetooth
cihazlarını kapattığınızdan emin olun
iCom’u boynunuzun etrafına takın ve boyun askısını
doğru
şekilde sabitleyin
Tüm cihazları tekrar KAPATIN ve AÇIN
iCom ve işitme cihazlarını yeniden gruplamak için
işitme uzmanınıza danışın
37
6.
Sorun Giderme
Durum
En muhtemel neden
iCom yoluyla TV'den
gelen sesi duyamıyorum
Cihazlar kapalıdır
Kablolar doğru şekilde
bağlanmamıştır
TVLink baz
istasyonunda ses sinyali
yoktur. Işıklı gösterge (g)
yeşil
TVLink duraklatma modundadır
iCom ve TVLink baz
istasyonu arasındaki
mesafe çok uzundur
38
Çözüm
Tüm cihazların açık olmasını sağlayın. Sayfa 20’deki adım
2’ye bakın
Sayfa 15’deki adım 1’i tekrarlayın
TV’nin sesinin kapalı olmadığından emin olun
TV setinde orta ses düzeyini seçin
Ses kablosunun bir "OUT" (Çıkış) bağlantı noktası
kullandığından emin olun
Her iki cihazdaki durum ışıklarının mavi yanıp
sönmesiyle gösterilir. iCom ana tuşuna kısaca
basılması duraklatmayı ortadan kaldırarak akışı devam
ettirecektir
Cihazları birbirine yaklaştırın Açık alanda maksimum uzaklık
30 metredir
Akıl kesilmelerini önlemek için, iCom’u boynunuza doğru
şekilde taktığınızdan emin olun ve Bluetooth cihazını çalışma
menzili içinde tutun
39
6.
Sorun Giderme
Durum
En muhtemel neden
Akış esnasında ses
düzeyi uygun değil
(çok düşük veya çok
yüksek)
Farklı TV ses kaynakları
farklı ses çıkışı
düzeylerine sahiptir
TVLink baz
istasyonunu
bağladıktan sonra TV
hoparlörü kapandı
TV setinin kulaklık çıkışını
seçtiniz
40
Çözüm
TVLink baz istasyonu TV’nizin RCA/Cinch veya SCART
soketine bağlıysa, ses düzeyini TVLink baz istasyonunun (b),
(c), +/- tuşlarını kullanarak ayarlayın
TVLink baz istasyonu TV’nin kulaklık çıkışına bağlıysa, ses
düzeyini alternative olarak TV ses düzeyi kontrolünü
kullanarak ayarlayabilirsiniz
Uydu alıcınızın veya set üstü kutunuzun ses düzeyini
ayarlayın
Đşitme cihazlarının ses düzeyini ayarlayın
TV setinizde RCA/Cinch veya SCART gibi başka bir ses çıkışı
seçin
41
7. Servis ve garanti
Phonak satın alma tarihinde geçerli hale gelen kapsamlı bir
dünya çapında garantiyi size sunar. Ayrıntılar ve süreyle ilgili
bilgiler için işitme uzmanınıza danışın. Bu garanti malzeme
ve/veya işçilik kusurları neticesinde yapılacak onarımları
kapsar. Garanti uygun olmayan taşıma veya muhafaza,
kimyasal maddelere maruz kalma, suya batırma veya uygun
olmayan darbeler neticesinde oluşan zararı kapsamaz.
Üçüncü taraflarca veya yetkisiz servis merkezlerince neden
olunan zarar Phonak garantisini geçersiz kılar ve bozar. Bu
garanti bir işitme uzmanınca kendi ofisinde yapılan herhangi
bir bakımı içermez. Bu garanti aşağıda listelenen Phonak
ürünleri için geçerlidir:
iCom’un seri numarası:
Satın alma tarihi:
42
8. Uygunluk beyanı
Burada Phonak AG, bu Phonak TVLink baz istasyonunun
Telsiz ve Đletişim Ekipmanlarına ilişkin 1999/5/EC sayılı
direktifin gereksinimlerini karşıladığını beyan eder. Uygunluk
Beyanı’nın tam metni aşağıdaki adreslerden temin edilebilir.
Üretici:
Phonak AG
Laubisriitistrasse 28
CH-8712 Stafa
Đsviçre
AB Temsilcisi:
Phonak GmbH
Max-Eyth-Strasse 20
DE-70736 FellbachOeffingen
Almanya
43
8.
Uygunluk beyanı
Bu cihaz, FFC Kuralları Bölüm 15’e ve Industry Canada RSS210’a uygundur. Kullanım aşağıdaki iki şarta tabidir:
1) bu cihaz zararlı parazitlere neden olmaz ve
2) bu cihaz arzu edilmeyen kullanıma neden olan
etkileşimler dâhil olmak üzere tüm etkileşimleri kabul eder.
Bu cihazda yapılan Phonak tarafından açıkça onaylanmayan
değişiklikler veya modifikasyonlar bu cihazı kullanmak için
FCC onayını geçersiz kılabilir.
FCC/IC RF Rad yasyon Yayma Beyanı
Bu ekipman kontrol edilmeyen ortamlar için belirtilen FCC/IC
radyasyona maruz kalma sınırlarına uyumludur. Son
kullanıcılar RF maruz kalma uyumluluğunu sağlayabilmek için
özel çalıştırma talimatlarını uygulamalıdır. Bu verici, başka
anten ve vericilerle aynı yere monte edilmemeli ve bir arada
kullanılmamalıdır.
44
9. Simgelerle ilgili bilgiler ve
açıklamalar
CE simgesi, bu Phonak ürününün Telsiz ve
Đletişim Ekipmanlarına ilişkin RftTTE Direktif
1999/5/EC gereksinimlerini karşıladığına dair
Phonak AG onayıdır.
CE simgesinden sonra gelen sayılar
yukarıda belirtilen direktifler altındaki
danışılan onay kuruluşlarının
numaralarıdır. Uyarı işareti, kullanıma
ilişkin kısıtlamaların bir veya daha fazla AB
üye ülkesinde yürürlükte olabileceği
anlamına gelir.
Bu cihaz bir sınıf 2 cihazıdır ve AB üyesi
ülkelerde iç mekanda kısıtlama olmadan
kullanılmakla beraber, Fransa'da dış
mekanda kullanılmamalıdır.
45
9.
Simgelerle ilgili bilgiler ve açıklamalar
Bu simge kullanıcının bu kullanım
kılavuzundaki ilgili bilgileri okumasının
ve bunlara dikkat etmesinin önemli
olduğunu vurgular.
Bu simge kullanıcının bu kullanım
kılavuzundaki ilgili uyarılara dikkat
etmesinin önemli olduğunu vurgular.
Taşıma ve ürün güvenliğine ilişkin
önemli bilgi
Avustralya EMC ve Radyo iletişimi
uyumluluk etiketi.
Çalışma
koşulları
46
Bu cihaz, bu kullanım talimatlarında aksi
belirtilmedikçe kullanım amacı
doğrultusunda kullanılırsa sorunsuz veya
herhangi bir kısıtlama olmayacak şekilde
çalışmak üzere tasarlanmıştır. -10°/55°
ve bağıl nem <%95 (yoğunlaşmasız)
Taşıma ve
muhafaza
koşulları
Taşıma ve muhafaza sırasında sıcaklık,
uzun süreler boyunca -20°/60° ve %90
bağıl hava nemi sınır değerlerini
aşmamalıdır. 500 ve 1100 hPa arası hava
basıncı uygundur.
Çarpı işaretli çöp kutusu simgesi bu cihazın
normal ev atıklarıyla birlikte
atılamayacağına işaret eder. Eski veya
kullanılmayan cihazlarınızı, elektronik
atıklar için tasarlanan atık tesislerinde imha
edin ya da imha etmesi için işitme
uzmanınıza verin. Uygun imha işlemi
çevreyi ve insan sağlığını korur.
47
Teknik Özellikler
Boyutlar:
UxGxY:90x60x23 mm
(3,8 x 2,5 x 1 inç)
Ağırlık:
Renk:
Çalışma koşulları:
100 g
Metalik gümüş
Ürün, kullanım kılavuzunda aksi
belirtilmedikçe kullanım amacı
doğrultusunda kullanıldığında
sorunsuz bir şekilde çalışmak
üzere tasarlanmıştır.
Taşıma ve muhafaza
koşulları
Uzun süre boyunca -20°/60° ve
%90 bağıl hava nemi
Güç kaynağı
Tip:
Sekonder gerilim:
Maks. akım:
Fiş:
Önemli uyarı:
Destabilize edilmiş
5VDC
500 mA
Mini-USB
Sadece orijinal Phonak güç fişini veya USB
sertifikalı bir güç adaptörü > 500 mA
kullanın
Ses cihazı bilgileri
Ses girişi:
Ses kalitesi:
Kablolu (3,5 mm soket)
Stereo, 20 Hz - 22 kHz
Bluetooth® teknolojisine dayalıdır
Bluetooth profili: A2DP,
Gelişmiş Ses Dağıtım
Profili
■ Phonak iCom’la birlikte kullanılmak üzere
optimize edilmiştir
■ Phonak olmayan cihazlara uyumluluk
garanti edilmez
Frekans aralığı:
2402,0 ila 2480,0 MHz
RF gücü:
100 mW maks.
Bluetooth menzili:
30 m’ye kadar
Bluetooth uyumluluğu:
Bluetooth sürüm 2.1, Sınıf 1
Maksimum eşleşme cihaz 4
adedi B016567
QDID:
48
Standartlar
Avrupa
Telsiz:
EMC:
El. Güvenlik:
ABD
EN 300.328
EN 301,489
EN 60950-1
CFR47, bölüm 15
Kanada
RSS-210 Yayın 7
Bluetooth® sözcük işareti ve logolar,
Bluetooth SIG, Inc.’in tescilli ticari
markalarıdır ve bu markaların Phonak
tarafından tüm kullanımları lisans altında
gerçekleşmektedir. Diğer ticari markalar
ve ticaret adları ilgili sahiplerinin
yükümlüğündedir.
Bu cihaz bir sınıf 2 cihazıdır ve AB üyesi
ülkelerde iç mekanda kısıtlama olmadan
kullanılmakla beraber, Fransa'da dış
mekanda kullanılmamalıdır.
49
Notlar
50
Notlar
51
Notlar
52
54
Download