33. Pediatri Günleri ve 12. Pediatri Hemşireliği Günleri 28 – 31 Mart

advertisement
33. Pediatri Günleri ve 12. Pediatri Hemşireliği Günleri
28 – 31 Mart 2011
İstanbul’da Ceylan Intercontinental Otel
31 MART 2011, PERŞEMBE
A SALONU
Panel: Otistik Bozukluk Oturum Başkanı: Meral Özmen
09:00-10:15
09:00-09:20 Erken Belirtiler ve Seyir
Konuşmacı: Nahit Motavalli
09:20-09:40 Otizm ve Genetik
Konuşmacı: Adnan Yüksel
09:40-10:00 Otistik Çocuğa Nöropediatrik Yaklaşım
Konuşmacı: Bülent Kara
10:00-10:15 Tartışma
Kısa Gezinti: Pnömokok Aşısı Oturum
Başkanı:Nermin Güler
10:15-10:30
Konuşmacı: Gülbin Gökçay
10:30-11:00 KAHVE ARASI
Açık Oturum: Çocukluk Çağında Sık Karşılaşılan
Pediatri Dışı Sorunlara Çok Disiplinli Yaklaşımı
Oturum Başkanı: Metin Karaböcüoğlu
11:00-12:30
“Strabismus”, “Konjonktivit”, “Göz alerjileri”, “Kırılma kusurları”, “Duruş bozuklukları”, “Dermatolojik
sorunlar”
Konuşmacılar: Murat Karaçorlu, Ufuk Talu, Can Baykal
12:30-13:30 ÖĞLE YEMEĞİ
13:30-15:00 Panel: Çocuk ve Spor Oturum
Başkanları: Rukiye Eker Ömeroğlu, Safinaz Yıldız
Konuşmacılar: Safinaz Yıldız, Bülent Bayraktar,
Rukiye Eker Ömeroğlu, Muazzez Garipağaoğlu Denizhan
15:00-15:30
KAHVE ARASI
Konferans: Klinik Tanı ve İzlemde Genetik
Yaklaşımın Katkısı Oturum Başkanı: Seher Başaran
Konuşmacı: Hülya Kayserili
15:50-16:00
16:00-16:30
Konferans: Kimlerden Alerji Testi İstenir?
Oturum Başkanı: Zeynep Tamay
Konuşmacı: Ahmet Akçay
16:20-16:30
16:30-17:00
Download