Atom ve Periyodik Sistem – 5

advertisement
Atom ve Periyodik Sistem – 5 | 1
YGS KİMYA – Atom ve Periyodik Sistem Test – 5
Soru – 01
Temel hal elektron dizilimi bilinen A grubu elementinin aşağıdaki niceliklerden hangisi bulunamaz?
A) Değerlik elektron sayısı
B) Atom numarası
C) Grup numarası
D) Elektron içeren katman sayısı
E) Nötron sayısı
Cevap için tıkla...
Soru – 02
• 17. grup elementidir.
• 3. periyotta yer alır.
Periyodik sistemde bulunduğu yerle ilgili bilgiler verilen element aşağıdakilerden hangisidir?
A) 9F
B) 7N
C) 15P
D) 17Cl
E) 14Si
Cevap için tıkla...
Soru – 03
He
Ne
Ar
Kr
Xe
Rn
Periyodik cetvelin yukarıda verilen grubundaki elementlerle ilgili hangisi yanlıştır?
A) 18. grup elementleridirler.
B) Oda koşullarında katı halde bulunurlar.
C) Bileşik oluşturmaya yatkın değildirler.
D) Soygazlar olarak adlandırılırlar.
E) Serbest halde tek atomludurlar.
Cevap için tıkla...
Soru – 04
Daha fazlası için ygstestleri.com
Atom ve Periyodik Sistem – 5 | 2
Yukarıda katman elektron dağılımı verilen atomla ilgili,
I. Alkali metalidir.
II. II A grubundadır.
III. Bileşik oluştururken elektron verir.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
D) II ve III
B) Yalnız II
C) I ve II
E) I, II ve III
Cevap için tıkla...
Soru – 05
Aynı periyotta yer alan elementlerden X toprak alkali metali, Y ise halojendir.
Buna göre X ve Y elementlerinin atom numaraları aşağıdakilerden hangisi olabilir?
X Y
A) 4 17
B) 12 9
C) 12 17
D) 4 15
E) 11 17
Cevap için tıkla...
Soru – 06
X, Y, Z ve T baş grup elementlerinin periyot – grup numaraları ilişkisi grafikte verilmiştir.
Buna göre;
I. X ve Y ‘nin kimyasal özellikleri benzerdir.
II. Z’nin atom numarası Y’nin atom numarasından büyüktür.
Daha fazlası için ygstestleri.com
Atom ve Periyodik Sistem – 5 | 3
III. Z bir soygazdır.
yargılarından hangileri kesinlikle doğrudur?
A) Yalnız I
D) II ve III
B) Yalnız II C) I ve II
E) I, II ve III
Cevap için tıkla...
Soru – 07
Aynı periyotta oldukları bilinen elementlerden;
X : Toprak metali
Y : Geçiş metali
Z : Soygaz
X, Y ve Z elementlerinin atom numaralarındaki artış sırası aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?
A) Y, X, Z
D) Y, Z, X
B) X, Y, Z
E) X, Z, Y
C) Z, X, Y
Cevap için tıkla...
Soru – 08
Elektron dizilimleri yukarıdaki gibi olan X, Y ve Z element atomlarının sınıflandırılması aşağıdakilerden
hangisinde doğru verilmiştir?
X
Y
Z
A) Metal Ametal Soygaz
B) Soygaz Metal Ametal
C) Metal Soygaz Ametal
D) Ametal Metal Soygaz
Daha fazlası için ygstestleri.com
Atom ve Periyodik Sistem – 5 | 4
E) Ametal Soygaz Metal
Cevap için tıkla...
Soru – 09
Li,
3
11
Na,
A) I ve II
D) I ve III
K atomlarıyla ilgili kavram haritasında verilen kutucuklardan hangileri yanlıştır?
19
B) II ve III
C) III ve IV
E) II, III ve IV
Cevap için tıkla...
Soru – 10
Periyodik cetvelde A gruplarında yer alan X, Y ve Z elementleriyle ilgili;
• X ve Z’nin son katmanındaki elektron sayıları eşittir.
• X ve Y aynı periyotta yer alırlar.
• Y’nin atom numarası en büyüktür.
bilgileri veriliyor.
Buna göre X, Y ve Z elementlerinin periyodik sistemin kesitindeki yerleri aşağıdakilerden hangisi olabilir?
Cevap için tıkla...
Soru – 11
Daha fazlası için ygstestleri.com
Atom ve Periyodik Sistem – 5 | 5
Yukarıda ametallerle ilgili verilen kavram haritasında kaç numaralı kutucuktaki bilgi yanlıştır?
A) I
B) II
C) III
D) IV
E) V
Cevap için tıkla...
Soru – 12
Alkali metal grubu elementleri ile ilgili aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Suda kimyasal olarak çözünürler.
B) Oksitleri baziktir.
C) Elektrik akımını iyi iletirler.
D) Periyodik cetvelin en aktif metal grubudur.
E) Tamamı metaldir.
Cevap için tıkla...
Cevap Anahtarı: 1.E 2.D 3.B 4.D 5.C 6.B 7.A 8.D 9.D 10.B 11.D 12.E
Testin Video Çözümleri
Daha fazlası için ygstestleri.com
Download